Başpolis Memurları İçin Yasa Teklifi

Yasa teklifinin genel gerekçesi:

Emniyet Teşkilatı'nın ilk kademe amir ihtiyacının karşılanması ve polis memurlarına kariyer imkanı sağlanması için 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 16.06.2010 tarihinde 5997 sayılı kanun ile “Başpolis Memuru” ve “Kıdemli Başpolis Memuru” rütbeleri oluşturulmuştur. Başpolis Memuru rütbesi Emniyet Teşkilatı Kanunu 13 . Maddesine göre 11. meslek derecesindedir ve Polis Memuru rütbesinin üstündedir. Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbesine terfi etmek isteyen Emniyet mensupları sınav dahil zorlu aşamalardan geçmektedirler.

Başpolis rütbesi için yapılan sınavda başarılı olanlar Yönetici Eğitimi'ni de tamamlayarak 14- 22 Nisan 2011 tarihlerinde atanmışlardır. Emniyet Teşkilatı'nda halen 9200 Başpolis görev yapmaktadır.

Fakat, Başpolis rütbesi konusundaki uygulamalarda ‘Emniyet Teşkilatı'nın ilk kademe amir ihtiyacının karşılanması' amacına uyulmamaktadır. Başpolis ve Kıdemli Başpolis Memurları sıklıkla amir olarak değil ekip ya da büro memuru olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, Emniyet Teşkilatı içinde bir takım sıkıntılar baş göstermiştir. Başpolislerin atanma, görev tanımı ve hitap şekli konulan başta olmak üzere acil çözüm bekleyen soruları vardır. Bu sorunlar çözülmediği takdirde, polislerimizin motivasyon ve aile yaşamları olduğu kadar Emniyet Teşkilatı'nın disiplin ve verimliliği de doğrudan ve olumsuz olarak etkilenecektir.

Bu noktadan hareketle kanun, Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memuru rütbelerini taşıyan Emniyet Teşkilatı Personelimizin mağduriyetlerini gidermeyi hedef almaktadır. Buradaki amaç, söz konusu personelin çalışma koşullarını iyileştirecek düzenlemeleri yapmak olduğu kadar Emniyet Teşkilatı'nın daha sağlıklı çalışmasına da katkıda bulunmaktır.

Teklif metni:


 

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan rütbe unvanlarından “Kıdemli Başpolis Memuru” unvanı “Kıdemli Başpolis” şeklinde, “Başpolis Memuru” unvanı “Başpolis” şeklinde değiştirilmiş, 10 ve 11 inci meslek derecelerinde yer alan “Büro Memuru, Ekip Memuru” görev unvanları madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 3201 sayılı Kanunun ek 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 28- Emniyet Genel Müdürlüğünce, ihtiyaç duyulması halinde aşağıda belirtilen kriterlere göre seçilecek en az beş yıl fiilen görev yapmış polis memurları arasından başpolis kadrolarına, başpolis olarak fiilen beş yıl görev yapmış olanlar arasından ise kıdemli başpolis kadrolarına atama yapılabilir. Başpolis ve kıdemli başpolis kadrolarına atanacakların birimlere ve branşlara göre sayısı Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

Başpolis ve kıdemli başpolisliğe atanacakların seçiminde; meslek kıdemi, eğitim düzeyi, personelin yöneticilik özelliğine ilişkin amirlerinin değerlendirmesi, performans değerlendirme puanı adli ve idari cezalar ile yazılı sınav sonuçları esas alınır.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ayrıca her yıl ihtiyaç olarak tespit olunan başpolis sayısının % 20'sine kadarı 24 yıl ve üzeri fiili hizmet süresi bulunan polis memurları için ayrılır. Bu sayıya göre belirlenecek polis memurları, yönetmelikte belirlenen başvuru şartları, kendi aralarında düzenlenecek yazılı sınav ve diğer kriterler esas alınarak yapılacak sıralamaya göre başpolisliğe atanır.

Kıdemli başpolis, başpolis ve polis memurunun; başpolis ise polis memurunun hiyerarşik üstüdür.

Başpolis ve kıdemli başpolisler hakkında, bu Kanun ve diğer kanunlarda belirtilmeyen hususlarda polis memurları hakkındaki hükümler uygulanır.

Başpolis ve kıdemli başpolisliğe atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru ve değerlendirme, uygulanacak yazılı sınav, başarı sırasının tespiti, verilecek eğitimler, atanma ve bunlara ilişkin diğer esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
kenan Gönültaş 12 ay önce

arkadaşlar başpolislik rütbesi başladığı tarihten itibaren yapılan tüm komiser yardımcılığı sınavları iptal olabilir.


etk ek madde 28 – (ek: 16/6/2010-5997/5 md.) kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurunun; başpolis memuru ise polis memurunun hiyerarşik üstüdür.
emniyet teşkilatı rütbelerin anlamını ve rütbe terfisini bulunulan rütbeden bir üst rütbeye geçiş için yapabileceği şeklinde belirtmiştir.
buna göre bir komiser nasıl üst rütbeleri olan 6. ve 7. meslek dererecelerini 3 rütbe birden atlayarak emniyet müdürü olamayacağına göre yapılan rütbe terfi sınavı çok açok bir şekilde kanuna aykırıdır.

Misafir Avatar
osman 2 yıl önce

bu teklifi kim vermiş, doğrumu değilmi inşAllah gerçekleşir.