2017 Silah Tamir Yeri Açma Sınavı Mülakat Tarihleri
Kamuajans.com - Silah Tamir Yeri Açma Yazılı Sınavı 22 Ekim 2017 tarihinde saat 10.00'da yapıldı. Silah Tamir Yeri Açma Uygulama Sınavı 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında saat 09.30'da yapılacak.

​22 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILAN 26. SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI YAZILI SINAV SONUÇLARI VE MÜLAKAT TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
  

22 EKİM 2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
  

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAV TALİMATI

1. Sınav Takvimi

29 Eylül 2017 :Sınav başvurusu için son tarihtir. Bu tarihten sonra sistem 
kapatılacağından, il emniyet müdürlüğünce müracaat kabul edilmeyecek ve sisteme veri girişi yapılmayacaktır.

02-06 Ekim 2017 :Sınava girecek adayların Özel Güvenlik Daire Başkanlığınca 
yerleştirme işlemlerinin yapılarak illere gönderileceği tarih aralığıdır.

07-19 Ekim 2017 :İl emniyet müdürlüklerine gönderilen kesin listelere göre adaylara 
Sınav Giriş Belgelerinin düzenlenerek teslim edileceği tarih aralığıdır.

22 Ekim 2017 :Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)

22 Ekim 2017 :Sınav Değerlendirme Komisyonunun (Yazılı) görevli olduğu tarihtir.

22 Ekim 2017 :Yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

23 Ekim 2017 :Adayların, yazılı sınav sonuçlarına itiraz edeceği tarihtir.

23-24 Ekim 2017 :Sınav Sonuçlarına İtiraz Değerlendirme Komisyonunun görevli 
olduğu tarih aralığıdır.

24 Ekim 2017 :Yazılı Sınav İtiraz Sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

23-27 Ekim 2017 :Uygulamalı Sınav Komisyonunun görevli olduğu tarih aralığıdır.

27 Ekim 2017 :Sınav Sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

2. Sınav Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

2.1 Nüfus cüzdanı fotokopisi / TC kimlik nosu,

2.2 İki adet renkli ve yeni çektirilmiş vesikalık fotoğraf,

2.3 Silah tamir yeri açmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair 
sağlık raporu,

2.4 Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, Silah Tamir Yeri Açma Sınavı için 300 TL sınav 
ücreti alınacaktır. Bu ücretler, adaylar tarafından Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileri belirtilerek yatırılacaktır. Adaylar, sınav giriş ücreti yatırıldığına dair almış oldukları dekontu müracaat ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine teslim edecektir.

2.5 Müracaatı kabul eden personel; adayın adı ve soyadını, başvuru ilini, ücreti dekontunu ve 
T.C. kimlik numarasını ile sınav ait bilgileri Özel Güvenlik Daire Başkanlığının polnet adresindeki butonlara sırasıyla;

1- Projeler kısmında yer alan “Özel Güvenlik Bilgi Sistemi” tıklanacak,

2- “Yeni Web Sayfası” (GİT) butonu tıklanacak,

3- Açılan Özel Güvenlik Bilgi Sistemi giriş ekranında bulunan “Kullanıcı Adı ve Şifre” 
girişi yapılacak,

4- Şifre girişi yapıldıktan sonra açılan sayfada bulunan “Silah ve Patlayıcı Madde 
İşlemleri” ekranına giriş yapacak,

5- Açılan Özel Güvenlik Silah ve Patlayıcı İşlemleri sayfasındaki “Silah ve Patlayıcı İl 
Sınav Kayıt” linkine tıklayarak adayların sınav kaydı yapılacak,

6- Sınav kaydının yapılacağı ekrana T.C. kimlik numarası kutusuna adayın T.C. kimlik 
numarası yazılarak “Kişi Kaydı Getir” butonu tıklanarak adayın bilgileri getirilecek, veri tabanında kaydı bulunmayan adayların aynı sayfada bulunan “Kişi Ekleme” menüsünden T.C. kimlik numarası yazılarak kişi kaydı oluşturularak kayıt yapılacaktır.

7- Silah Tamir Yeri Açma Sınav Yetkisi bulunmayan personel için Özel Güvenlik Daire 
Başkanlığı Polnet sitesinde bulunan Proje Kullanıcı Talep Formu doldurularak resmi yazı ile Daire Başkanlığına gönderilecek, her ilden en fazla 2 personel için yetki talebinde bulunulacaktır.

2.6 Başvuru dosyaları illerde muhafaza edilecek ve Daire Başkanlığına müracaatla ilgili 
herhangi bir dosya gönderilmeyecektir.

2.7 Adaylara verilecek Sınav Giriş Belgesi örneği Özel Güvenlik Daire Başkanlığının polnet 
adresinde yayınlanacaktır.

2.8 Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle adayların Silah Tamir Yeri Açma 
sınavına giremeyeceği, müracaatı kabul eden personel tarafından adaya tebliğ edilecektir.

3. Son Başvuru Tarihi ve Tamamlanması Gereken Belgeler

3.1 Silah tamir yeri açma sınavına katılmak isteyenlerin, ikamet ettikleri İl Emniyet Müdürlüğü 
Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerine en geç 29 Eylül 2017 Cuma günü saat 17.00’ye kadar başvurması ve bu tarihe kadar sınava giriş ücretini yatırmış olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra ücret yatırmış olsa dahi şahsın başvurusu kabul edilmeyecek ve yatırdığı ücret kendisine iade edilmeyecektir.

3.2 29 Eylül 2017 tarihine kadar başvurmayan veya daha önce başvurduğu halde bu tarihe kadar 
Yönetmelik’te belirtilen şartları yerine getirmeyenler ve istenen belgeleri ibraz etmeyenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava alınmayacaktır.

4. Silah Tamir Yeri Açma Sınav Yeri ve Tarihi
 
Yazılı sınavının tarihi ve saati : 22 Ekim 2017 Pazar, saat 10.00
 
Yapılacağı yer : Adayların sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

5. Silah Tamir Yeri Açma Uygulama Sınav Yeri ve Tarihi

Uygulama tarih ve saati : 23-27 Ekim 2017 tarihleri arası, başlama saati 09.30

Yapılacağı yer : Adayların sınav giriş belgesinde belirtilecektir.

6. Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:

Adayların yazılı sınav için aşağıdakileri yanlarında bulundurması gereklidir:

6.1 Sınav Giriş Belgesi aslı,

6.2 Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birisinin aslı,

6.3 En az bir adet siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem,

6.4 Leke bırakmayan bir silgi,

6.5 İhtiyaç halinde kalemtıraş.

6.6 Mülakat sınavı için ise adayların yanlarında;

6.7 Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden en az birisi yanında olmayan, üzerinde 
oynama yapılmış belgelerle veya bu belgelerin fotokopisi, kopyası ile gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

6.8 Sınav giriş belgesi ile kimlik yerine geçen belge sınav süresince masada bulunacaktır.

6.9 Sınav Giriş Belgesini kaybedenler, derhal belgeyi aldıkları makama dilekçe ile başvurarak 
yenisini talep edecektir.

6.10 Adaylar, yazılı sınav saatinden en az otuz (30) dakika önce sınavın yapılacağı adreste hazır 
bulunacaklardır.

6.11 Sınav başladıktan sonra ilk onbeş dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Yazılı 
sınav salonlarında son iki aday kalması halinde çıkışlarına izin verilmeyecektir.

6.12 Cep telefonu, ruhsatlı dahi olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici, yaralayıcı alet 
bulunduran ve üniformalı adaylar yazılı ve uygulamalı sınava alınmayacaktır.

6.13 Sınav esnasında gözetmenlere herhangi bir soru sorulmayacaktır. Sınav kurallarına uymayan 
adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Yazılı Sınav

7.1 01/06/1991 tarih ve 20888 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6136 sayılı Kanun’un 
uygulamasına ilişkin 91/1779 Karar sayılı Yönetmelik doğrultusunda;

7.2 Silah tamir yeri açma sınavı yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 
Yazılı sınav 22 Ekim 2017 tarihinde, uygulama sınavı 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara ilinde düzenlenecektir.

7.3 Yazılı sınavda test şeklinde elli (50) soru sorulacak (her soru iki puan değerinde) altmış (60) 
dakika süre verilecek ve değerlendirme yüz (100) puan üzerinden yapılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevabı etkilemeyecektir. Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için altmış (60) puan almaları gereklidir.

7.4 Yazılı sınavda başarılı olan adaylar silah tamiri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip 
olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla uygulama sınavına tabi tutulacaktır. Adayların uygulama sınavında başarılı sayılmaları için en az altmış (60) puan almaları gereklidir.

7.5 Yazılı veya uygulama sınavında başarısız olan adayların, gerekli şartları haiz olmaları 
durumunda daha sonraki yıllarda yapılacak sınavlara katılmaları mümkündür.

8. Yazılı Sınav ve Sonuçların İlanı

Yazılı sınav 22 Ekim 2017 günü saat 10.00’da başlayacaktır. Yazılı sınav bittiğinde, cevap 
kâğıtları sınav kurulunca değerlendirilecek ve adayların başarı durumları aynı gün www.ozelguvenlik.pol.tr internet adresinde ilan edilecektir.

9. Yazılı Sınav Sonuçlarına İtiraz

9.1 Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 23 Ekim 2017 günü mesai bitimine kadar 
yazılı sınav sonuçlarına itiraz edilebilecektir.

9.2 İtirazlar, dilekçe ile Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Yerleşkesinde bulunan itiraz 
değerlendirme kuruluna yapılacaktır.

10. Uygulama Sınavı ve Sonuçların İlanı

10.1 Yazılı sınavda başarılı olanlar, yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının 
değerlendirilmesi amacıyla sınav kurulunca mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

10.2 Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen yerde uygulama 
sınavına alınacaktır. Uygulama sınavına alınacak adayların sıralaması www.ozelguvenlik.pol.tr internet adresinde ilan edilecektir.

10.3 Sınav sonuçları http://www.ozelguvenlik.pol.tr internet adresinde yayınlanacak ve il 
valiliklerine gönderilecektir.

10.4 Adayların Uygulama Sınavına itiraz hakkı yoktur.

11. Yazılı Ve Mülakat Sınav Sonrası Yapılacak İşlemler

İl emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Daire Başkanlığının polnet sitesinden yayınlanan 
sınav sonuç listesine göre kazanan adaylara, Silah Tamir Yeri Açma Belgesi düzenleyerek imza karşılığı teslim edilecektir.


12. Son Hükümler


12.1 Ek ders ödemeleri 25/10/2011 tarih ve 28095 sayılı Resmi Gazetede yayımlan Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda ödenecektir.

12.2 Silah Tamir Yeri Açma Sınavı için 300 TL sınav ücreti alınacaktır. Polis Akademisi 
Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce alınacak ücretin adaylarca sınav adı ve T.C. kimlik numarasının belirterek ücretinin yatırılması için hesap açılması ve hesabın 13 Temmuz - 29 Eylül 2017 tarihleri arasında aktif olması sağlanacaktır.

KamuAjans.com - Özel Haber 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.