15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI BAŞLADI

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Kim Olmalı ?

MEB Şube Müdürlüğü Sınavı Soru ve Cevapları

MEB Şube Müdürlüğü Sınavı Soru ve Cevapları

29 Aralık Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Sınavı Soru ve Cevapları

29 Aralık Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Sınavı Soru ve Cevapları MEB GYS 2013 sınavı çıkmış sorular.MEB GYS 2013 çıkmış soru ve KAMUAJANS.COM sitesinden öğrenebilirsiniz.

29 Aralık Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Sınavı Soru ve Cevapları

MEB GYS 2013 sınavı çıkmış sorular.MEB GYS 2013 çıkmış soru ve cevapları .MEB GYS 2013 29 pazar günü yapılacak Tüm ayrıntıları KAMUAJANS.COM sitesinden öğrenebilirsiniz.

29 Aralık Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü Sınavı Soru ve Cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 29 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştireceği, "Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevapları sınavdan hemen sonra burada yayınlanacak.

 

Şube Müdürlüğü Sınav Soruları ve Cevapları Paylaşımları....

 

1. Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, Milli Eğitim Bakanlığı


2. Kurum açma izni Verilen  kurumlarda iki yıl içinde öğretime başlamayan ile amacı dışında kullanıldığı


3. Nobel ödülü sorusunun cevabı Matematik

 

4. Ressam Salvador Dali

 

5. Atlas okyanusu ve Pasifik'i bağlayan kanal Kanal Panama

 

6. İlke Milliyetçilik

 

7. Müşavir 30

 

8. Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek-mesleki teknik eğitim genel müdürlüğü

 

9. İl denetmenlerinin iki yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır.

 

10. Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. bakan görevi

 

11. Dünya bankası washington

 

12. Türkiyede insan hakları mahkemesine bireysel başvuru yetkisi 1987 yılında

 

13. Viktor Hugo: Notre Damme'ın Kamburu

 

14. Ön inceleme ek süre 15 günü geçmez

 

15. Hangisi yüksek mahkeme değildir? sayıştay

 

16. 4734 ihale komisyon üyesi? en az 9

 

17. Örtülü ödenek binde 5 (yalnız 2)

 

18. Mahkeme kararı milletvekilliğini sınırlandırmaz.

 

19. Siyasi parti 18

 

20. Hangisi algıda yanılmaya yol açmaz? empati

 

21. Emeklilik Haziran Temmuz

 

22. Protokalda üst---ünvan ,rütbe var kıdem yok

 

23. İl yönetiminde hangisi bulunmaz diye bir soru vardı. cevap emniyet müdürüydü

 

24. Türkçe sorusu tezlik fiili    

 

25. Türkçe sorusu ünsüz sertleşmesi

 

26. Türkçe  iv. cümle yani basit cümle

 

27. Türkçe niteleme sıfatı

 

28. Yarım işlerin akılda kalması---zeıgarnik

 

29. Sendikalar genel kurullarını hangi aylarda yapar diye bir soru vardı. mart ve kasım

 

30. Kamu etik kurulu tbmm üyelerini ve bakanlar kurulu üyeleri ile ilgili şikayetleri inceleyemez

 

31. Muhtar ilköğretim çağındaki çocukların listesini kaç gün önceden okul idaresine bildirir. sorunun cevabı 15 gündü.

 

32. Memur cezası uyarma- aylıktan kesme- memuriyetten çıkarma- kınama

 

33. Mal bildirimi sorusunda eş ve velayeti altındaki çocuklar olacak.

 

34. Belediye kurulması için nüfus----5000   uzaklık 5000

 

35. 1921 anayasasında il ilçe bucak diye bölümlemme yapılmamıştır.

 

36. İl de konutların kira belirlemesini il daimi komisyonu yapar.

 

37. 657nin içinde olmayan memurluk sınıfı özel güvenlik personeli

 

38. Örtülü ödeneğin nasıl kullanacağına bakanlar kurulu karar verir yanlış. başbakan karar verir.

 

39. Basımevi için izin ve teminat gerekmez sanırım...

 

40.  Öğretmen niteliklerini kim belirler? meb

 

41. Yurt dışı memurların hafta sonu tatilini bakanlar kurulu belirler.

 

42. Yurt savunması tbmm adına:bakanlar kurulu

 

43. Fransa dışında en çok Sefiller ve Notre Dame'ın Kamburu romanlarıyla tanınır.

 

45. Bilimsel, kültürel, istatistik, teknik, tıbbi, mali, hukuki  raporlar kapsam içindedir.

 

46. Öğretmen konut kiralarını il özel idaresi ödemez.

 

47. Bucakların başka bir ilçeye bağlanması iç işleri bakanlığı

 

48. İhaleden çıkmak için, teklif verip çıktıktan sonra geri dönülmez.

 

49. Denetmenler her hizmet bölgesinde en az 3 yıl çalışır vardı. onun doğru cevabı 2 yıl olacak.

 

50. 1739 milli eğitim temel kanunu istisna hangisidir - askeri maksatlarla açılacak okullar hariç

 

51. teşkilati esasiyede (23maddeden oluşur) il ilçe bucak müfettişlik var yargı yok. cevap yargı

 

52. turkce etken diyor edilgen olacakti

 

53. örgütleme sorusunda cevap coğrafi örgütleme

 

54. Açık ihale-belli istekliler-pazarlık

 

55. Yatay iletişim-aynı düzeyler arasında

 

56. Mücbir sebepler sorusunun cevabı 3.sahıs tarafından diye başlayan cevaptı

 

57. Köylerin birleştirilmesi-ayrılması- İçişleri bakanlığı

 

58. Hangisi mahalli idare değildir? Yalnız I

 

59.  Özel eğitim kurumları 2 yıl içinde hizmete girmezse

 

60. 

  

 

Sıra

Türkçe dil bilgisi

Soru Sayısı

5

1

Hangisi yoktur? Ünsüz benzeşmesi

 

 

2

Yüklemi etken değil edilgen olacaktı

 

 

3

Hangisi yoktur? Tezlik fili

 

 

4

Hangisi yoktur? Niteleme sıfatı

 

 

5

IV. Cümle  Basit Cümle

Cevap tartışılabilir

*****

Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim

Soru Sayısı

2

6

Yapılan araştırmada insanların yarıda kalan işleri bitirilen işlere göre daha çok hatırladıkları belirlenmiş bu nedir?

 Cevap: Zeigarnik etki

 

 

7

Algıda yanılmaya yol açmayan  Empati

 

 

******

Yönetim, liderlik ve organizasyon

Soru Sayısı

3

8

Aynı düzeyler arasındaki ilişki

 Yatay iletişim

 

 

9

Örgütsel bölüm:coğrafi bölüm

 

 

10

Klasik teoriye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İletişime açık

 

 

*****

İnsan hakları ve demokrasi

Soru Sayısı

1

11

Türkiyede İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkı ne zaman verilmiştir? 1987

 

 

*****

Yönetimde etik

Soru Sayısı

1

12

 Etik Kurulu TBMM üyeleri bakanlar kurulu ve Yargı mensupları hakkında şikayetleri  incelemez.

 

 

*****

Türk idare sistemi

Soru Sayısı

2

13

Hangisi mahalli idare değildir?

( İlçe olan)

 

 

14

Köylerin birleştirilmesi,ayrılması hangisinin tasvibiyle: İçişleri bakanlığı

 

 

*****

Protokol kuralları

Soru Sayısı

1

15

Protokol kurallarına göre-üst, konuk  

Bayan  sadece  Sosyal alanda

 

 

*****

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Soru Sayısı

2

16

1921 anayasasında bulunmayan?

yargı

 

 

17

Macar Sanatçının Türk Sanatçı Adnan Saygun ile halk müziği araştırması:Milliyetçilik

 

 

*****

Genel kültür

Soru Sayısı

5

18

Victor Hugo'nun Eseri: Notre Dame'ın Kamburu

 

 

19

Dünya Bankasının Merkezi: Waşington

 

 

20

İspanyol sürrealist ressam heykeltıraş, sinema sanatçısı: Salvador Dali

 

 

21

Atlas Okyanusu ve Pasifik Okyanusunu bağlayan kanal:Panama

 

 

22

Hangi dalda Nobel Ödülü verilmez: Matematik

 

 

*****

T.C. Anayasası

Soru Sayısı

5

23

Hangi şekilde milletvekilliği  sonlanmaz? Partisi kapatılan  milletvekilinin

 

 

24

Siyasi partilere 25 yaşında üye olunur (doğrusu şık)

 

 

25

Basımevi kurmak,mali ve izin şartına bağlanamaz.

 

 

26

1982 Anayasasında değişmeyen mahkeme :Sayıştay

 

 

 

 

 

 

*****

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Soru Sayısı

4

27

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri ne zaman yapılır? Haziran ve Temmuz aylarında

 

 

28

İl denetmenlerinin  görev süresi minumum 2 yıldır (3 değil)

 

 

29

657 ceza UYARI-AYLIKTAN KESME-KINAMA

 

 

30

Mal bildirimi eş ve çocuklar için verilir

 

 

31

657 de özel güvenlik yoktur

 

 

*****

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

Soru Sayısı

3

32

Öğretmenin niteliklerini MEB belirler

 

 

33

İstisnai olarak belirtilmiştir?

imam hatip-Askeri Okul-Güzel Sanatlar

Çok araştırdık ama cevap belirsiz.

*****

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

Soru Sayısı

3

34

Şehir ve kasabalarda bulunan lojmanlarda aynı okuldan başka öğretmenler oturamaz (doğru şık)

 

 

35

Okul açılmadan 15 gün önce Muhtar okula kayıt olacak çocukalrı belirler

 

 

 

 

 

 

*****

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK

Soru Sayısı

5

38

Müsteşarın görevlerinde

bakanlıklar arası koordinasyon yok.

 

 

39

Yurt dışı hafta sonu iznini bakanlar kurulu verir.

 

 

40

 

 

 

41

Bakana yardımcı  kaç müşavir?  30

 

 

42

Eğitim İstihdam ilişkisini güçlendirmek: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün görevidir

 

 

43

Mesai saatlerini ve engellileri içeren bir soru vardı ama hatırlayamadık..

 

 

*****

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

Soru Sayısı

3

 

44

Soruşturma izni için ek süre? 15 gün

 

 

45

Belde başkanı soruşturma iznine itiraz için nereye başvurur:

Bölge idare mahkemesine

 

 

 

 

 

 

*****

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Soru Sayısı

3

46

Örtülü ödeneğin nasıl kullanılacağına bakanlar kurulu karar verir yanlış şık idi.

 

 

47

Kamu zararı hakkında yönetmelik maliye bakanlığının teklifi ile bakanlar kurulu tarafından  yürürlüğe konur.

 

 

*****

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

Soru Sayısı

2

48

Mücbir sebepler

3.sahıs tarafından yapılmamış olması

 

 

49

İhale Kuralı İhaleden teklif verip çıktıktan sonra geri dönülmez.

 

 

*****

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Soru Sayısı

2

50

İhale: Açık ihale-belli istekliler arasından ihale-pazarlık

 

 

51

İhale komisyonu : 5 kişiden oluşur

 

 

*****

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Soru Sayısı

1

52

Kamu ihale kurulu başkan 

ve başkan yardımcısı  kaç kişiden oluşur? 9

 

 

 

*****

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Soru Sayısı

1

53

Analiz ve çalışma gerektiren bilgiler Bilgi edinme kapsamı içinde verilebilir.

 

 

 

*****

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

Soru Sayısı

3

54

İdare kurulunda emniyet müdürü yoktur

 

 

55

İdare kurullarının kazai, idari ve istişari görüşmeleri mürettep üyenin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır. İdare kurulu üyelerinden teşkilat noksanı veya tayin edilmemek ve vekili bulunmamak gibi sebeplerle bir veya ikisi noksan olursa bunlar mürettep üye ve belli heyet nisabında hesaba katılmaz. Doğru cevap I-III

 

 

56

Belediye kurulması için nüfusun 5000kişi en yakın belediyenin 5000 metre uzakta olması  gerekiyor.

 

 

******

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Soru Sayısı

2

57

Kamu Personel Danışma Kurulu, her yıl Mart ve Kasım aylarında toplanmaktadır.

 

 

58

Sendika ile ilgi evrakları vali 7 günde  (doğru şık) 

 

 

*****

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat

Soru Sayısı

2

59

Özel eğitim kurumları 2 yıl içinde hizmete girmezse iptal ediliyor

 

 

60

Özel öğretim kurumu açacaklarda aranan şartlar  I-III-IV

 

 

Şube Müdürlüğü sınavında Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖY YM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

 

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 

 

 

 

 • Bu haber için 296 yorum var

  YORUM YAZ
 • Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
 • osman 31 Ocak 2014 10:55

  sınav soru ve cevapları açıklanmadı burada bir güvensizlik oluşturluyor sistemi tıkıyorlar kanaatindeyim.bu kurcalanmalı.gys sınavındas yapılan duyurulara uyulmamıştır. sayın yetkikliler uyumayın

  Yorumun Devamı
 • mehmet kaştan 30 Ocak 2014 10:51

  ösym soru ve cevapları yayınlamdı 5 işgünü içinde itiraz edemedik çünkü tüm soruları ezberimizde tutamazdık.belediye kurulması belediyeler kanunu sorusu bir de psikoloji sorusu vardı bunlar kesin kapsam dışı ne olursunuz hakkımızı yemeyin.hep tanıdığımız hiç bilgisi olmayan arkadaşların kazandığını görünce kesinlikleşebeke şübhem var sendikalar siz bari bunu inceletiniz.eğitim birsenin ne yaptığı konusunda kafamız karışık

  Yorumun Devamı
 • SERDAR 13 Ocak 2014 16:05

  47 doğru beklerken 39 doğru geldi bir yanlışlık var tekrar okunmalı cevap anahtarları

 • Erol Hasan 08 Ocak 2014 08:25

  milli eğitim bakanlığının ösym aracılığıyla yaptığı en beceriksiz sınav buydu.kendisi yapsaydı eğer bundan daha iyi olurdu. öncelikle soru sayısı çok azdı.60 tane soru ile değerlendirme yapılmaz.nihayetinde 5400 sayısını bile tutturamadılar.her ilde sınav yoktu.biz mesela ankara ya gittik sınav 9.30 da olduğundan birgün öncesinden gitmek zorunda kaldık oralarda bir dünya para harcadık.sınav da 95 tl idi nedense.60 soru 95 tl yazık doğrusu.artı bir epey çalıştık ama ösym bilinenin aksine yorum sorusu sormadı.ezber ve bilgi soruları sordu.yazıklar olsun diyorum ve hakkımı helal etmiyorum.bizleri kendi eliyle perişan ettiler.benim hakkım haram olsun...

  Yorumun Devamı
 • ALİ CAN 03 Ocak 2014 17:57

  netlerim çok çok az geldi

 • Zeki ATİK 03 Ocak 2014 17:53

  29 aralık 2013 tarihinde yapılan 2013 milli eğitim bakanlığı görevde yükselme yazılı sınavı’nın (2013- meb gys), değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. sınav sonuçları, 3 ocak 2014 tarihinde saat 17:00 dan itibaren ösym'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden açıklanacaktır.

  Yorumun Devamı
 • Aydın 03 Ocak 2014 17:18

  sonuçlar açıklandı.. 44 doğru beklerken 35 net geldi. https://sonuc.osym.gov.tr/

 • kemalettin 03 Ocak 2014 17:04

  hadi hayırlı olsun...birazdan açıklanacak...herkese Allah gönlündekini versin...kazananlara şimdiden hayırlı olsun...

 • hasan 03 Ocak 2014 15:40

  ilköğretimle ilgili bir soru vardı aşağıdakilerden hangisi yanlış diyordu. yanlış olan cevap okullar 4 yıllık ilkokular ve 4 yıllık ortaokullardan oluşur diyordu.4 yıllık imam hatip ortaokullarını yazmamışlar. bu soruyu hiç kimse yazmadı.

  Yorumun Devamı
 • Şb.Md. 02 Ocak 2014 20:15

  arkadaşlar birkaç soruda yanlışlık vardı.ösym soruları yayımlamadığı için yanlış soruları tespit etmek imkansız gibi.neden yayımlamyor.yayımlansın gizli neyi varki hem yanlış sorular nasıl çıkar ortaya ösymnin kendisi böyle bir kontrolü yapıyormu tahmin etmiyorum yapsa bile yaptığı hatayı nasıl fark edecek çünkü soruları kendisi hazırlamış

  Yorumun Devamı
 • ŞEF-YANLIŞ SORULAR 02 Ocak 2014 20:11

  arkadaşlar görevde yükselmede aklımda kalan sorulardan iki tanesi yanlış olduğunu düşünüyorum 1- il eğitim denetmenleri ile ilgili soruda bölge hizmeti 3 yıl hem bu şık yanlış hem de alanlarıyla ilgili uzmanlaşma vardı yönetmeliğe mevzuata baksınlar il eğitim denetmenlerinin alanlarında branşlarında uzamanlaşma varmı asla 2. dünya bankasının merkezi washington yanlış yazılmış bununda iptal edilmesi gerekir türk dil kurumuna aykırıdır ben bu şekilde anlamıyorum

  Yorumun Devamı
 • puma7 02 Ocak 2014 12:33

  anadolu ezgileri kesinlikle devletçilik ilkesi temelinde yapılmıştır. devletçilik sadece ekonomik düşünülmemelidir... ayrıca, 1921 anayasası,matbaa mevzuatı ve vaşington portakal üçünü birarada değerlendirince(türkçe yoruma bile gerek yok... grameri iyi ama diksiyonu mal olursa ne olacak?) 95+3+yol+zaman boşa gitmiş başka bir açıklamaya gerek yok. dert etmeyin sınavı kazanacağız belki hepimiz ama 5103 e giremeyeceğiz 1701 hiç olmayacak. neyse 70 i geçeyimde bari hanımla iddaa ya girdik şube müd. vazgeçtim. bari hanıma rezil olmayayım.

  Yorumun Devamı
 • azad 01 Ocak 2014 21:24

  17 kasım'da yapılan 2013-ales sonbahar dönemi sınavı' 22 kasım cuma günü açıklandı - ki ales'e 250.000 civarında aday katılmış. buna göre kıyasladığımızda 39.000 civarında adayın katıldığı bir sınavda da açıklamaları çok uzun sürmez... belki araya bugün yılbaşı tatili girdiği için birkaç gün sarkma olur düşüncesindeyim...

  Yorumun Devamı
 • Aydın 01 Ocak 2014 18:35

  arg adlı arkadaş, sorular çarşamba veya perşembe günü nasıl açıklanır ki, merkez teşkilatında çalışan çoğumuz meb in sınav evraklarını götürüp getiriyoruz. ordan biliyoruz ki hakkari den (en uzak sınav merkezi) sınav evrakları pazar öğlen çıksa, hakkari hattı kuryesi evrakları toplaya toplaya ankara'ya ancak salı günü(01.01) gelebilir. çarşamba zaten tatil. sınava giren öss sınavına göre çok az ollduğu için çabuk okunur ama yine de en eken gelecek hafta çarşamba( 08.01) açıklanabilir.

  Yorumun Devamı
 • ugur 01 Ocak 2014 12:35

  dunya bankasinin merkezi hangi sehirdebulunur demiss wasington doru secenekteki vasington yanlis cunku eyaletin adi

 • TÜM YORUMLARI OKUMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN
Facebook Yorumları
Bu Kategorideki Diğer Haberler TÜMÜ