ABONE OL

2020 Eğitim Öğretim Yılı 7. Sınıflar Telafi Eğitimi Planları


Kamuajans.com - Telafi eğitiminin detayları belli oldu. 7. Sınıfa ait Fen Bilimleri Telafi Eğitim Programı ve İngilizce Telafi Eğitimi Programı detayları belli oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi eğitimi, normal eğitimin dışında bir eğitim. Yani normal eğitimin kurallarının dışında bazı kurallar da söz konusu olabilir. Daha esnek olabilir." demişti. 

2019 - 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………….. ORTAOKULU

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ TELAFİ EĞİTİM PLANI

SÜRE

 

KONULAR

 

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

                                 AÇIKLAMALAR

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

AY

HAFTA

SAAT

HAZİRAN

1.HAFTA

 

1

 

Düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna

 

F.7.5.2.1.
Ayna çeşitlerini gözlemleyerek
kullanım alanlarına
örnekler verir.

Aynaların Kullanım Alanlarını Gözlemleyelim

 

 

 

Ölçme ve
değerlendirme
için projeler,
kavram haritaları,
tanılayıcı
dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid,
altı şapka tekniği,
bulmaca,
çoktan seçmeli,
açık uçlu, doğru- yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma,
iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır

 

 

 

2

 

 

 

Düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna

 

 

 

F.7.5.2.2.
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan görüntüleri karşılaştırır.

 

Aynalarda Oluşan Görüntüleri Karşılaştıralım

 

Kendi Periskobumuzu Yapalım

 

a. Özel
ışınlarla
görüntü
çizimine
girilmez.

b. Matematiksel
bağıntılara girilmez.

c. Çukur aynada
cismin görüntüsünün özelliklerinin
(büyük / küçük,
ters / düz)
cismin aynaya
olan uzaklığına
göre değişebileceği
belirtilir.

 

 

 

1

 

 

 

Işığın kırılması

 

 

F.7.5.3.1.
Ortam değiştiren
ışığın izlediği yolu gözlemleyerek kırılma olayının sebebini ortam değişikliği ile ilişkilendirir.

 

Hareket Doğrultusunu Gözlemleyelim

 

 

Işığın Kırılmasını Gözlemleyelim

 

 

 

a. Tam yansımaya ve prizmalarda kırılmaya girilmez.

b.  Snell (Kırılma)
Yasası'na girilmez.

 

 

 

1

 

Mercekler (ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler), odak noktası

 

F.7.5.3.2.
Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.

 

Merceklerde Işığın Kırılmasını Gözlemleyelim

 

a.   Ormanlık alanlara bırakılan cam atıklarının yangın riski oluşturabileceğine değinilir.

b.  Özel ışınlarla görüntü çizimine girilmez.

 

2.HAFTA

 

 

 

2

 

 

Mercekler (ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler), odak noktası, Odak noktası

 

F.7.5.3.2.      
Işığın kırılmasını, ince ve kalın kenarlı mercekler kullanarak deneyle gözlemler.

 

F.7.5.3.3.      
İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını deneyerek belirler.

 

 

Merceklerde Işığın Kırılmasını Gözlemleyelim

 

a.   Ormanlık alanlara bırakılan cam atıklarının yangın riski oluşturabileceğine değinilir.

b.  Özel ışınlarla görüntü çizimine girilmez.

c.   Matematiksel bağıntılara girilmez.

ç. İnce ve kalın kenarlı merceklerin odak noktaları çizimle gösterilir.

 

 

 

 

1

 

 

Mercekler (ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler)

F.7.5.3.4.      
Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.

 

F.7.5.3.5.      
Ayna veya mercekleri kullanarak bir görüntüleme aracı tasarlar.

Merceklerin Odak Uzaklığını Bulalım

 

Merceklerin Doğadaki Etkisini Gözlemleyelim

 

 

Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. İmkânlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir.

 SÜRE

 

KONULAR

 

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

AY

HAFTA

SAAT

HAZİRAN

2.HAFTA

 

 

 

2

 

 

İnsanda üreme, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar

 

 

F.7.6.1.1.
İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.

 

 

 

a.   Üreme hücrelerinin yapıları verilmez.

b.  Neslin devamı için üreme hücrelerinin oluşturulduğu vurgulanır.

c.   Üreme sistemi sağlığında hijyenin önemi vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

Çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır

2.HAFTA

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişki

 

 

F.7.6.1.2.      
Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar.

 

F.7.6.1.3.       Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak


tartışır.

 

 

 

 

Sağlıklı Hamilelik İçin

 

 

 

 

 

Embriyonun gelişim evrelerine girilmez.

 

 

 

 

2

 

 

Eşeysiz üreme (vejetatif üreme, bölünme, tomurcuklanma ve rejenerasyon), eşeyli üreme,

 

 

 

F.7.6.2.1.
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır.

 

 

 

Çimlenmeye Etki Eden Faktörleri Belirleyelim

 

a.   Eşeyli üreme türlerine girilmez fakat eşeysiz üreme türlerine örnek verilerek değinilir.

b.  Metagenez (döl almaşı) konularına değinilmez.

c.   Hayvanlardaki iç ve dış döllenme ile iç ve dış gelişmeye değinilmez. Başkalaşım, doğurarak ve yumurtayla çoğalma konularına kısaca değinilir.

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Büyüme ve gelişme

 

 

F.7.6.2.2.      
Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar.

 

F.7.6.2.3.      
Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişmeye etki eden temel faktörleri açıklar.

 

 

 

 

 

Kendi Bitkimizi Yetiştirelim

 

Çim Adam Yapalım

 

 

 

 

 

a.   Tohumun çimlenmesini etkileyen faktörlerle ilgili olarak bağımlı, bağımsız ve kontrol edilen değişkenleri içeren bir deney yapılması 

sağlanır.

b.                                     Çiçekli bir bitki örneği üzerinde durulur.

 

 

 

 

 

Ölçme ve değerlendirme için projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru- yanlış,

3.HAFTA

 

 

1

 

 

Büyüme ve gelişme

 

F.7.6.2.4.
Bir bitki veya hayvanın bakımını üstlenir ve gelişim sürecini rapor eder.7.SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ TELAFİ PLANI

SÜRE

 

KONULAR

 

KAZANIMLAR

 

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

AY

HAFTA

SAAT

HAZİRAN

3.HAFTA

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Seri bağlama, paralel bağlama, elektrik

 

 

F.7.7.1.1.      
Seri ve paralel bağlı ampullerden oluşan bir devre şeması çizer.

 

F.7.7.1.2.       Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumlardaki parlaklıklarını devre üzerinde gözlemleyerek çıkarımda bulunur.

 

F.7.7.1.3.      
Elektrik akımını tanımlar.

 

F.7.7.1.4.      
Elektrik enerjisinin devrelere akım yoluyla aktarıldığını açıklar.

 

 

 

 

Seri Bağlı Ampullerin Parlaklığını Karşılaştıralım

 

Paralel Bağlı Ampullerin Parlaklığını Karşılaştıralım

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Volt, Akım

 

 

F.7.7.1.5.      
Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir.

 

F.7.7.1.6.      
Özgün bir aydınlatma aracı tasarlar.

Basit Elektrik Devresinde Akım Şiddetini Ampermetre ile Ölçelim

 

Basit Elektrik Devresinde Gerilimi ve Akım Şiddetini Ölçelim

 

 

 

a.   Gerilim kavramı piller üzerinden açıklanır.

b.  Bir iletkende gerilim, akım ve direnç arasındaki ilişki Ohm Yasası üzerinden açıklanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez. Öncelikle tasarımını çizimle ifade etmesi istenir. Şartlar uygunsa üç boyutlu modele dönüştürmesi istenebilir

 

 

 

Ölçme ve değerlendirme için projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru- yanlış,…………………………

Fen Bilimleri Öğretmeni

UYGUNDUR

…/…/…

………………………

Okul Müdürü

........ORTAOKULU 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
7. SINIFLAR 31 AĞUSTOS-19 EYLÜL ÜNİTELENDİRİLMİŞ TELAFİ DERS PLANI


Unit -8 PUBLIC BUILDINGS

Language Skills and Learning Outcomes

Contexts, Tasks and Assignments

 

 

 

 

 

 

 

4 Hours

Giving explanations/reasons

You should play in the new park to make friends.

* he can go to shopping malls to buy anything.

*You may go to the police station to report the burglary.

*I usually visit the hospital to see my doctor.

*he went to the cinema to watch a documentary about wild life.

*They went to the bookshop to buy a sports magazine.

amusement park, art gallery,

bakery, chemist’s, city hall, coffee shop,

department store, Fire station

game/music store, governorship

movie theater, municipal office

municipality, police station

shopping mall.

 Listening

E7.8.L1. Students will be able to recognize the names of the public buildings.

E7.8.L2. Students will be able to understand explanations with reasons.

 

Spoken Interaction

E7.8.SI1. Students will be able to give explanations with reasons.

 

Spoken Production

E7.8.SP1. Students will be able to report on explanations with reasons.

 

Reading

E7.8.R1. Students will be able to understand simple expressions and recognize familiar words about explanations with reasons.

 

Writing

E7.8.W1. Students will be able to write pieces about explanations with reasons.

Contexts

Blogs, Diaries/Journal Entries

Illustrations, Jokes, Magazines

Plays, Podcasts, Posters

Questionnaires, Stories, Tables

Videos

Tasks/Activities

Drama (Role Play, Simulation, Pantomime)

Find Someone Who…

Games

Guessing

Information/Opinion Gap

Information Transfer

Labeling

Matching

Questions and Answers

Reordering

Storytelling

True/False/No information

Assignments

• Students prepare a map of their neighborhood,

including public buildings, and write why they go to each of these places.

 


Unit -9  ENVIRONMENT

 

Language Skills and Learning Outcomes

Suggested Contexts, Tasks and Assignments

 

 

 

 

 

4 Hours

Describing simple processes

First, get the seeds. Then, plant and water them.

Expressing obligation

What should we do for our

environment?

—We have to start using public

transportation.

—Stop polluting the rivers. We must stop destroying forests.

 

Giving explanations/reasons

Rain forests are important because they are necessary for oxygen.

We should protect wild animals because they are important for the balance of the nature.

Listening

E7.9.L1. Students will be able to understand phrases and the highest frequency vocabulary

about environment.

E7.9.L2. Students will be able to follow how a simple process is described in clear oral texts.

 

Spoken Interaction

E7.9.SI1. Students will be able to talk about obligations.

E7.9.SI2. Students will be able to give simple instructions for a specific process.

 

Spoken Production

E7.9.SP1. Students will be able to give a simple description or presentation of a process.

 

Reading

E7.9.R1. Students will be able to identify specific information in various texts about environment.

 

Writing

E7.9.W1. Students will be able to write short, simple messages about environment.

E7.9.W2. Students will be able to write short description of a process


Contexts

Advertisements, Blogs

Diaries/Journal Entries

E-mails, Illustrations

Magazines, News, Reports, Podcasts

Posters, Questionnaires

Stories, Tables, Videos, Websites

 

Tasks/Activities

Drama (Role Play, Simulation, Pantomime)

Games

Guessing

Information/Opinion Gap

Information Transfer

Labeling

Matching

Questions and Answers

Reordering

Storytelling

True/False/No information

 

Assignments

• Students prepare a poster showing the ways of protecting our environment.


 

Unit 10 PLANETS

 

Date / Hours

 

 

Skills and Learning Outcomes

 

Contexts, Tasks and Assignments

 

 

 

 

 

 

 


4 Hours        

Making simple comparisons

—Jupiter is larger than Saturn.

—Uranus is cooler than Saturn.

 

Talking about past events

When did scientists discover Pluto?

In 2003, the Mars Exploration Mission began. They discovered evidence of water.

 

Making simple inquiries

Is there any water on the surface of Mars?

Is there life in other planets? What do you know about our solar system?

What do you know about planets?

Listening

E7.10.L1. Students will be able to identify the discussion topic about popular science in simple oral texts.

 

Spoken Interaction

E7.10.SI1. Students will be able to make simple comparisons.

E7.10.SI2. Students will be able to talk about past events.

 

Spoken Production

E7.10.SP1. Students will be able to report on general truths in various ways.

 

Reading

E7.10.R1. Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.

E7.10.R2. Students will be able to identify specific information about past events.

 

Writing

E7.10.W1. Students will be able to write short and basic descriptions of facts and general truths.

Contexts

Blogs,Diaries/Journal Entries

Illustrations,Jokes,Magazines

Plays,Podcasts,Posters

Questionnaires,Stories,Tables

Videos

 

Tasks/Activities

Drama (Role Play,Simulation, Pantomime),Find Someone Who…

Games,GuessingInformation/Opinion Gap,Information Transfer

Labeling,Matching Questions and Answers,Reordering,Storytelling

True/False/No information

 

Assignments

• Students complete and reflect on their visual dictionaries.

• Students prepare a poster about our solar system and give information about the planets.

 

 

İngilizce Öğretmeni

 

 

 

                                 Okul Müdürü                                        .../.../2020


………………  ORTAOKULU 2019 - 2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ TELAFİ YILLIK PLAN

 

AYLAR HAFTA

 

 

KONULAR

 

 

KAZANIMLAR

 

ÖĞRETME-ÖĞRENME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ ve GEREÇLER

 

GEZİ GÖZLEM VE DENEYLER

(31-4 EYLÜL)

2

3. Bir Sure Tanıyorum: Kâfirun Suresi ve Anlamı

1. Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri

7.4.3. Kâfirun suresini okur, anlamını söyler

7.5.1. Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına varır.

 

 

 

 

 

 

Anlatım,

Soru, Cevap

Tartışma

Örnek olay

Gösteri

Anlatım,

 Soru, Cevap Drama

Din Kül.ve Ahl. Bil. Öğretim Programı

Din Kül.veAhl.Bil. Ders Kitabı
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

Yansıtma Cihazı, Sunu

Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yansıtma Cihazı

Akıllı Tahta

 

Dini bayramların ve kandillerin toplumsal bütünleşmeye olan etkilerini gözlemleyelim.

 

(7-11 EYLÜL)

2

2. İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri

 

 

(14-18 EYLÜL)

2

3. İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

 

7.5.2. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini sınıflandırır

 ………………….

DKAB Öğretmeni

UYGUNDUR

24/ 06 /2020

……………..

Okul Müdürü 

…………………. ORTAOKULU 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

GÖRSEL SANATLAR DERSİ 7. SINIF TELAFİ EĞİTİMİ DERS PLANI (MART 2020-HAZİRAN 2020 ARASI KAZANIMLAR)

TARİH

Dersler

SINIF

GÖRSEL SANATLAR

31 Ağustos-4 Eylül 2020

KAZANIMLAR

7

G.7.1.6 Gözleme dayalı çizimlerinde farklı teknikler kullanır.

G.7.1.4 Görsel sanat çalışmasında geleneksel ve
çağdaş malzemeler ile teknikleri kullanır.

G.7.1.2 Görsel sanat çalışmasında sanat tekniklerini ustalıkla kullanır.

7-11 Eylül 2020

KAZANIMLAR

7

G.7.2.4 Tarihi olayların sanat eserleri üzerindeki etkisini İnceler

G.7.1.6 Gözleme dayalı çizimlerinde farklı teknikler kullanır.

14-18 Eylül 2020

KAZANIMLAR

7

G.7.2.1 Sanat eserlerindeki üslupları fark eder.

G.7.3.2 Sanat eserini değerlendirmek için sanat eleştirisi yöntemini kullanır

……………………….

………………….

Görsel Sanatlar Öğr.

Okul Müdürü
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.