ABONE OL

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yıl Sonu Matematik Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

……………………..  ORTAOKULU 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YIL SONU
MATEMATİK ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih : 
Saat :  

GÜNDEM MADDELERİ

1) Açılış ve yoklama
2) 2019-2020 öğretim yılının ders ve başarı yönünden değerlendirilmesi
3) 2019-2020 öğretim yılı 2. Kanaat döneminde covid 19 salgın sürecinde alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitimin değerlendirilmesi 
4) 2020-2021 öğretim yılında öğrencilerin covid 19 salgını süresindeki öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim sürecinin kazanım ders ve diğer derslerle olan ilişkisi açısından değerlendirilmesi ve planlanması
5) Covid 19 salgın sonrası kontrollü normalleşme süresinde okul sınıf ve zümre genelinde yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi
6) Ders araç ve gereçlerinin bakım , onarım ve sayımının yapılması
7) 2019-2020 öğretim yılında görülen eksikliklerin değerlendirilmesi ve 2020-2021 öğretim yılında neler yapılacağının planlanması 
8) Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 

1) Zoom sistemi üzerinden bağlantı kurularak açılış ve yoklama yapıldı. Herkesin hazır olduğu görüldü.

2) 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayısı Resmi Gazete’de  yayınlanan Milli Eğitim B akanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7. Maddesi başlığı birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


Bu Yönetmeliğin 7. Maddesine göre eğitime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4 üncü, 5inci, 6 ncı, 7nci ve 8 inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yıl sonu puanı olarak sayılır. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı(OBP) hesaplanmasında da kullanılır.


Zümre Başkanı …………………….. 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılının 1. döneminin ders başarısı olarak verimli bir yıl olduğunu söyledi. Ancak 2. Dönem de öğrenci katılımının  aksaklık ve eksiklikler yönünden yeterli olmaması sebebinden dolayı istenilen başarı  elde edilememiştir.


3) Daha önce hiç yaşanmamış olan böylesi bir süreç karşısında öğretmenler olarak imkanlarımız doğrultusunda, elimizden geldiğince uzaktan eğitim sürecine adapte olduk. Öğrencilerimize akademik olarak yardımcı olmanın yanı sıra bu süreçten en az zararla çıkmaları için onlara rehberlik de yaptık. Bunun yanında WhatsApp gruplarından velilerle iletişim kurup onları ve öğrencilerimizi yönlendirmeye çalıştık. Süreçte kafası en çok karışanlardan biri de veli grubuydu ve onları da yönlendirme noktasında iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştık. Kimi zaman da öğrencilerle direkt telefon görüşmeleri yaparak onlara rehberlik edip akademik olarak da motive etmeye çalıştık.

Pandemi sürecinin başlamasıyla Eba kullanımını arttırdıklarını,her sınıf kademesine uygun Farklı dökümanlar Eba üzerinden öğrenciler ile paylaşıldığını, Canlı derslerin başlamasıyla birlikte 5, 6 ve 7. Sınıflar için bursluluk sınavına hazırlık amacıyla 1.dönem konuları tekrar edilmiştir. Ebaya girişin sıkıntılı olduğu zamanlarda, Eba üzerinden ulaşılamayan öğrencilere whatsap üzerinden Dosyalar gönderilerek ödevlendirildiği ifade edildi. Öğrencilere, özellikle 8. Sınıf öğrencilerinin LGS de maske kullanacakları için evde kendi yaptıkları deneme sınavlarında da maske kullanımı ve izolasyon bilincini geliştirmeye yönelik bilgilendirme yapıldığı belirtildi.


Uzaktan Eğitim Sürecinin Artıları


Öğrencilerin yaz tatili dönüşlerinde yaşadıkları motivasyon kayıpları hepimizin malumudur. 23 Mart’tan itibaren yapılan uzaktan eğitimle öğrencilerin okul (eğitim) hissiyatından bir şekilde kopmaması sağlanmış oldu. Diğer türlü 16 Mart’tan eylül ayına kadar olan neredeyse 6 aylık zaman diliminde öğrencilerin okulla bağları çok büyük oranda kopabilirdi.


Öğrenciler, sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle bağlantı kurup sosyalleşmeye devam ettiler.


Derse katılan öğrenciler dersi eşit mesafeden, aynı olanaklarla incelemiş oldular. 


Uzaktan eğitim sürecinde daha çok birinci dönem konuları tekrar edilmiş ve eksik kazanımlar mümkün mertebe giderilip öğrencilerin bilgilerini pekiştirmeleri sağlanmıştır. 


Süre sıkıntısından dolayı okulda yeterince gösterilemeyen yeni nesil soru yapısına uygun pek çok örnek de öğrencilerle birlikte çözülmüş ve öğrencilerin sorulara karşı farklı yaklaşımlar sergilemeleri desteklenmiştir.


Mekâna bağlı kalmaksızın bilgiye ulaşmak süreçteki en temel kazanımlardan biri oldu.


Öğrenciler bilgiye ulaşma noktasında teknolojiyle daha iç içe olduklarından teknoloji kullanma becerilerinde de önemli artışlar gerçekleşmiştir.


TRT EBA TV ile kısmen eğitimde fırsat eşitliğini sağlanmış oldu.


Özellikle mayıs ayından sonra EBA portala ulaşım kolaylaşmış bu da öğrencilere kaynak temin edilmesi noktasında öğretmenlere yardımcı olmuştur.

Uzaktan Eğitim Sürecinin Eksileri


Her öğrencinin uygun cihaza (tablet, telefon, bilgisayar,tv) sahip olmamasından dolayı eğitimde fırsat eşitliği sağlanamadı.


EBA Canlı Derslerin MEB tarafından sağlanan ücretsiz internet paketine dahil olmaması katılım miktarını düşürdü. EBA Dersler için de ücretsiz internet imkânı sağlansaydı katılım daha yüksek olabilirdi.


EBA portala alt yapı kaynaklı aksaklıklardan dolayı mart – nisan aylarında giriş sağlayamama konusunda pek çok öğrenci mağduriyet yaşadı. 


Kameraların kapalı olması öğrenci reaksiyonlarının görülememesine neden oldu, bu da ders etkileşimine olumsuz yansıdı.


Zoom sisteminde olmasına rağmen EBA Canlı Ders’te metin (chat) bölümünün olmaması ses bağlantısında sorun olan öğrencilerin derse katılımlarını ve dönüt vermelerini olumsuz etkiledi.


Pandemi sürecinde grafik tablet gibi uzaktan eğitimde gerekli olan araçların fahiş fiyatlara yükselmesi bu cihazların teminini zorlaştırdı.

Pek çok öğretmenimiz uygun cihazlara sahip olmamasına rağmen (dolap kapaklarından, beyaz eşya yüzeyine kadar) süreçte öğrencilerine yardımcı olmaya çalışmıştır. Buna rağmen uygun cihazlar olsaydı ders etkinliği daha üst seviyede olabilirdi.


Televizyondan işlenen derslerde öğrencileri dönüt verilememesi kazanımların öğrenciler tarafından öğrenilip öğrenilmediği konusunda şüphe uyandırmaktadır.4) 31 Ağustos itibariyle başlayacak 2020 – 2021 Eğitim – Öğretim yılında uygulanabilecek 5, 6, 7 ve 8. sınıf telafi eğitimi planları ek olarak sunulmuştur.


Yıllık plana ek olarak öğretmenler kurulunda alınan karara göre her sınıfa ders başlarında 15 dakika bir önceki yılın 2. Kanaat dönemi dersleri kazanım olarak verilecek. Öğrenciler önceki yıl konularından ödevlendirilecek ve okulda takibi yapılacaktır. Anlaşılmayan konular derste tüm öğrencilerle çözülecektir. Temel 6 ders içerisinde olan matematik dersi için beceri ders öğretmenleriyle yapılacak plan dahilinde eksik konuların tamamlanması yoluna gidilecektir.


5) Maske, ateş ölçer, dezenfektan ve sosyal mesafe gibi artık yeni düzenimizin en başında yer alan maddeleri her alanda, kesintisiz uygulanmalıdır.


Okul içinde kullandığımız araç ve gereçlerimizin hijyeni çok sık aralıklarla yapılmalıdır.


Okulun merdivenleri sadece çıkış ve sadece iniş merdivenleri olarak ayrılmalı ve temas azaltılmalıdır.


Ders esnasında sınıf kapıları ve pencereleri açık olmalıdır.


Öğrenci ve öğretmenler maskeli olmalıdır.


Sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni oluşturulmalıdır.


Öğrenci tuvaletlerinde tuvalet kağıdı, sabun ve dezenfektan eksiksiz bulunmalıdır.


Sosyal mesafe ve temizliğin önemini vurgulayan afişler asılmalıdır.


6) Sene başı seminer döneminde ders araç-gereçlerinin bakım(dezenfekte), onarım ve sayımı yapılacaktır. Gerekli eksiklikler idareye bildirilecektir.

7) 2019-2020 öğretim yılında görülen eksikliklerin değerlendirilmesi :

2019-2020 eğitim-öğretim yılı 2.kanaat dönemi konuları covid 19 süreci dolayısıyla tamamlanamamıştır.

Öğrencilerin yeni nesil soruları anlamakta zorluk çektiği gözlemlendi.

Yorumlama ve analitik düşünme konusunda yetersiz kaldıkları görüldü.

Velilerin canlı dersi fazla önemsemediği görüldü.

LGS nin sadece nitelikli okullara gitmek isteyen öğrencilere yönelik olduğunun anlaşılmadığı görüldü.

2020-2021 öğretim yılında neler yapılacağının planlanması :


31 Ağustosta yapılacak olan telafi programıyla eksikliklerin giderilmesi planlandı.

Telafi eğitiminin ders planlaması hocaların girdiği sınıflara yönelik hazırlanması kararlaştırıldı.

Öğrencilerin yeni nesil sorunların çözümünde okuduğunu anlamaları ve yorumlamaları gerektiği için Türkçe zümresiyle işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.


5 , 6 , 7. Sınıflarında yeni nesil sorulara ısındırmak için derslerde daha fazla yer verilmesi planlandı.


Matematik uygulamaları derslerinde analitik düşünmeye yönelik daha fazla görsel okuma ve tablo analizine yer verilmesi kararlaştırılmıştır.


Odgm de yer alan beceri temelli soruların açıklamalı çözülmesi kararlaştırılmıştır.


Bakanlıktan gelen görüşe göre gelecek dönemlerde de devam etmesi öngörülen uzaktan eğitimin öneminin öğrencilere ve velilere kavratılması için veli-öğrenci-öğretmen işbirliğinin önemi vurgulanmıştır.


Nitelikli okullar hakkında öğrencilere rehberlik servisi tarafından daha çok rehberlik edilmesi gerektiği vurgulandı.


8) Toplantı pandemi sürecinin sona erip öğrencilerimize ve okulumuza kavuşacağımız  2020 – 2021 eğitim öğretim yılı temennisiyle kapanmıştır.
……………………………….            ……………………….
Matematik Öğretmeni            Matematik Öğretmeni    

UYGUNDUR
24/06/2020
………………………..
OKUL MÜDÜRÜ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.