banner220

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Sınavı
1. GENEL ESASLAR

a) İlgili Mevzuat; Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılması ve korunması, yurt dışındaki 
vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışına görevlendirilecek personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi ve diğer hususlara ilişkin esas ve usuller 3/7/2003 tarihli ve 25157 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla düzenlenmiştir.

Bu sınav, yurt dışında görevlendirilecek öğretmenleri seçmek amacıyla söz konusu Bakanlar 
Kurulu Kararı doğrultusunda 14.09.2017 tarihli ve 46814609-903.07.03-E.13861780 sayılı Makam Oluru ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 04.10.2017 tarihli ve 100 sayılı Kararı çerçevesinde hazırlanan işbu Kılavuzda belirtilen esaslara göre Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

b) Genel esaslara göre seçilecek öğretmenlerin atamaya esas alanları ve sayıları Kılavuz 
sonunda yer alan tablolarda belirtilmiştir.

c) Temsil Yeteneği Sınavı Ankara’da yapılacak olup gerekli duyurular http://www.meb.gov.tr ve 
http://yyegm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

d) Adayların Milli Eğitim Bakanlığı ile yapacakları bütün yazışmalarda bu Kılavuzdaki Genel 
Amaçlı Dilekçe Örneğini kullanmaları gerekir.

2. BAŞVURU VE GÖREVLENDİRME ŞARTLARI

2.1. Başvuru Şartları

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ile 
sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler 
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak,

e) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

f) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

g) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında en az 5 (beş) yıl 
hizmeti bulunmak (1),

h) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli 
bulunmamak,

i) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak,

j) İlgili makamlarca yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilecek 
bilgi ve belgelere göre yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

k) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

l) Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfında yer alan kadrolarda 
fiilen çalışıyor olmak,

m)Tablo 2’de belirtilen ülkelerde görevlendirilmek üzere başvuru yapacak Biyoloji, Fizik, Kimya, 
Matematik ve İlköğretim Matematik öğretmenlerinin sınav başvurusunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde KPDS/YDS/ÜDS/YÖKDİL sınavlarının herhangi birinden en az “E’’ (50 Puan) düzeyinde İngilizce yabancı dil belgesine veya 25.02.2016 tarihinde ÖSYM tarafından güncellenen Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri tablosunda yer alan İngilizce dil belgesine sahip olmak,

n) Daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanların ikinci kez görevlendirilebilmeleri için(2) 
önceki yurt dışı görevlerini başarılı olarak tamamlamış, yurt içi göreve başladığı tarihten itibaren Temsil Yeteneği Sınavı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az iki yıl çalışmış ve sınav başvuru şartlarını taşıyor olmak,

DİKKAT!

1. Hizmet yılı hesaplamalarında hizmet cetveli esas alınacak, hizmet cetvelinde yer almayan hususlarda sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır. Aylıksız izin, istifa vb. şeklinde hizmete ara verilmesi hâlinde bu süreler ile askerlikte ve vekil öğretmenlikte geçirilen süreler hizmet yılına dâhil edilmeyecektir.(Asker öğretmenlikte geçen süreler de hizmet süresinden sayılmayacak) Sözleşmeli öğretmenlikte geçirilen sürelerin tamamı ile özel öğretim kurumlarında öğretmen olarak geçirilen sürelerin 2/3 ü hizmet süresinden sayılır. 

2 Yurt dışına görevlendirme en fazla iki kez yapılır.

 Aylıksız izinde olan öğretmenler Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Sınavına 
başvurabilir.

2.2.Aday Tarafından Yapılacak Başvuru İşlemleri

a) Başvuru, http://www.mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu 
doldurulmak suretiyle 16-23 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi 
vb. bilgilerin başvuru yapmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden (Özlük) kontrol edilerek yanlış ya da eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.

c) Adayın bireysel başvurusu, görev yaptığı okul/kurum müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 
16-24 Ekim 2017 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanacaktır.

d) Aday, belirtilen ülke/ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu 
nedenle, başvuru ekranında ülke/ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Daha önce yapılan sınavlarda başarılı olup yurt dışı görevlendirme sırasında bekleyenler, başarı sırasında beklediği ülke grubundan farklı bir ülke grubu için başvuru yapabilir.

e) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve Kılavuza uygun olarak tamamlanması gerekmektedir. 
Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday, kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur.

f) Aday, elektronik başvuru ile Kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.

g) Posta veya başka bir yolla başvuru kabul edilmeyecektir.

2.3. Okul/Kurum Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

a) Adayların başvuru ekranındaki bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek 16-24 Ekim 2017 
tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylamak,

b) Öğretmen Bilgi Formundaki bilgileri belgelendirmek amacıyla aday tarafından ibraz edilen belge 
var ise bunları kontrol edip iki yıl süreyle okulda saklamak,

c) Başvuru Formunun çıktısını onayladıktan sonra adaya inceletmek, imzalatmak ve bir 
örneğini adaya vermek, bir örneğini de okul/kurum müdürlüğünde iki yıl süreyle saklamak,

d) Temsil Yeteneği Sınavına başvuran adaylar tarafından düzenlenecek ve bu Kılavuzun 3.3’ncü 
maddesinde belirtilen belgeleri kontrol etmek, onaylanması gereken belgeleri onaylamak ve bu belgeleri 23-25 Ekim 2017 tarihleri arasında ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim etmek. (Büyükşehir statüsünde bulunmayan illerin merkez ilçelerinde doğrudan il milli eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir.

e) Daha önce yurt dışında görev yapanların yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren Temsil Yeteneği Sınavı başvuru tarihinin son günü itibarıyla 2 (iki) yılını doldurmayanların başvurularını kabul etmemek,

f) Bilgi ve belgelerde eksik, yanlış veya yanıltıcı beyan verdiği sonradan ortaya çıkan aday 
hakkında gerekli idari işlemi başlatmak. (Bu durumdaki adayın sınavla ilgili tüm hakları iptal edilecektir.)

2.4. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar

a) Aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki olan,

b) Yanlış beyanda bulunan,

c) Başvurusunu süresi içinde yapmayan,

d) Başvuru işlemi elektronik ortamda okul/ kurum müdürlüğü tarafından onaylanmayan adayın 
başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

2017 / II Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Temsil Yeteneği Sınavı Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Kılavuz ekleri için tıklayınız.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.