Yaygın Eğitim Kurs Belgeleri ile  MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Değerlendirilmesi

Döndüncü fıkrasında; Mesleki açık Öğretim lisesi yüz yüze eğitimi tamamlama belgesi, döndücü seviye yaygın eğitim kurs bitirme belgesi veya kurs süresi olarak bu belgeye denk yaygın eğitim kurs bitirme belgesine sahip olup ek-1 form ile başvuru yapanlar, ilgili alan/daldan ustalık beceri sınavına alınırlar.

Yedinci fıkrasında ise; MYK Mesleiki yeterlilik belgesi sahivi kişilerin ek-1 form ile başvurmaları halinde elde etmiş oldukları öğrenme kazanımları talep edilen kalfalık veya ustalık belgesinin öğrenme kazanımalrı ile kaşılaştırılır. Kalfalık /ustalık belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının MYK mesleki yeterlilik belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarından fazla olması durumunda kişiler yanlızca eksik öğrenme kazanımlardan kalfalık/ustalık sınavlarına alınırlar.

Hüküleri bulunmaktadır.

İlgi (b) yazı ekinde gönderilen ilgi (a) yönergenin uygulanmasına dair açıklamaların üçüncü maddesinde; ''yönerge  kapsamında;

a) Üçüncü seviye özel öğretim veya yaygın eğitim kurs bitirme belgeleri ile kurs süresi olarak bu belgelere denk olan kurs bitirme belgesine sahip olanlar, ilgili alan dal kalfalık beceri sınavına alınacaktır.

b) Mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitimi bitirme belgesi, döndücü seviye özel öğretim veya yaygın eğitim kurs bitirme begeleri ile kurs süresi olark bu belgelere dengk olan kurs bitirme belgesine sahip olanlar ustalık beceri sınavı alınacaktır.

c) Üçüncü ve dördüncü seviyenin altındaki begeleri kurs süreleri toplanarak üçüncü veya dördüncü seviye kurs belgesine denk yapılamaz. ifadeleri yer almaktadır.

Üçüncü veya dördüncü seviye kurs belgelerinin değerlendirilme işlemleri Genel Müdürlüğümüzün web sayfası dokümanlar bölümünde yayınlanmış olan tabloya göre yapılacaktır.

Ancak, üçüncü veya dördüncü seviye dışındaki kurs belgelerinin değerlendirilmesinde, aynı alan/dal altında birbirinin devamı şeklinde açılmış kurslar sonunda alınan belgeler; üçüncü veya dördüncü seviye kurs programı içeriğinin en az %80’ ini kapsaması durumunda, kurs süreleri toplanarak üçüncü veya dördüncü seviye kurs belgeleri gibi değerlendirilecektir. (Örneğin; 469 saat Cilt Bakımı Hizmetleri, 249 saat El ve Ayak Bakımı, 208 saat Makyaj Yapma Teknikleri, 249 saat Klasik Masaj Teknikleri, 348 saat-Kalıcı Makyaj kurslarının süreleri toplandığında, 4. seviye 2000/1280 saatlik Güzellik Hizmetleri Elemanı kursunun süresine denk olduğu ve kurs içeriği bakımından da en az %80' ini karşıladığı görülmektedir.)

Bu nedenle, üçüncü veya dördüncü seviye dışındaki kurs belgeleri de yukarıda belirtilen açıklama doğrultusunda değerlendirilecektir.

İlgi (b) yazı ekinde gönderilen ilgi (a) Yönergenin uygulanmasına dair açıklamaların yedinci maddesinde ise; "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi fanların muaf olacağı dersler ile ilgili tablo, Genel Müdürlüğümüz ile Mesleki Yeterlilik tarafından hazırlanacaktır. Bu tablo hazırlanıp yayımlanıncaya kadar muafiyet işlemlerinin okul/kurumlarda müdür/müdür yardımcısının başkanlığında en az iki alan öğretmeni ile kurulacak komisyonlar tarafından yapılacaktır." denilmektedir.

Ancak, farklı uygulamaların ortaya çıkmaması ve uygulamada birlikteliğin sağlanması için; MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olanların muaf olacağı dersler ile ilgili tablo yayımlanıncaya kadar muafiyet işlemleri  Mesleki Yeterlilik Kurumunun da görüşü alınarak Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır. Bu nedenle, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgi (a) Yönerge hükümleri doğrultusunda kalfalık/ustalık sınavları için müracaa’ ik Belgesi ve başvuru evraklarının Genel müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir.

Kamuajans.com/ÖZEL

Anahtar Kelimeler:
YaygınEğitim KursBelgeMYK