Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslimi
Genel Müdür Vekili İsmail Çolak imzalı resmi yazıda ''2019–2020 eğitim-öğretim yılında "Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımı" kapsamında Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders kitapları, ücretsiz olarak verilecektir. Ders kitaplarının öğrenci ve öğretmenlerimizin hizmetine sunulmasında yapılacak iş ve işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1. Takım kitaplarda öğrencilere ders ve öğrenci çalışma kitabı, öğretmenlere ise ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı ile öğretmen kılavuz kitabı birlikte verilecektir.

2. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için EK-1'de belirtilen kitapların baskısı elektronik ortamda hizmete 
sunulacak olup, kitaplarının içerikleri PDF formatında http://www.eba.gov.tr/ekitap adresinde hizmete sunulacaktır.

3. 2019–2020 eğitim-öğretim yılında "Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımı" kapsamındaki bütün ders 
kitaplarına ait dinleme bölümleri ile kitap içerikleri PDF formatında http://www.eba.gov.tr/ekitap adresinde hizmete sunulacaktır.

3.1. Dağıtımı yapılan mevcut ders kitaplarının az gören öğrencilere göre farklı puntolarda 
hazırlanarak baskısının yapılması teknik olarak mümkün olmadığından, http://www.eba.gov.tr/ekitap adresinde hizmete sunulan kitapların içeriklerinin il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından tabletlere yüklenerek, bu öğrencilere verilmesi sağlanacaktır.

4. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve meslekî açık öğretim lisesi ile yetişkinler I. ve II. 
kademe kitapları/ders notları, halk eğitim merkezi müdürlüklerince teslim alınarak dağıtılacaktır.

5. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek ders kitaplarının yüklenici ile yayınevi isimleri, 
Kitap Seçim Modülü'ne Genel Müdürlüğümüzce girilmektedir. Teslim alma, dağıtım ve izleme ile ilgili raporlar, teslim noktası sistem sorumluları tarafından alınacaktır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilen kitaplara resmî ve özel bütün okul/kurumların kitapları dahil edilmiş olup, özel okul/kurumların kitapları da teslim noktası il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince dağıtılacaktır.

6. Ücretsiz ders kitaplarının teslim alınması ve dağıtımı görevi, teslim noktası il/ilçe millî eğitim 
müdürlüklerinin ilgili birimince yürütüleceğinden, kitap dağıtımı sonuçlanıncaya kadar birimde çalışan personelin görevi değiştirilmeyecek ve süreci aksatacak başka görev verilmeyecektir.

7. Okulların eğitim-öğretime başladığı gün kitapların öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine 
sunulabilmesi için yürütülecek iş ve işlemler, Cumartesi ve Pazar günleri de dâhil olmak üzere mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın sürdürülecektir. Ancak teslim alma iş ve işlemlerinin sabah 07:00 ve akşam 21.00 saatleri arasında yapılmasına yönelik gerekli tedbirler ilgili birim amirleri tarafından alınacaktır. (Bu hüküm okullar açıldıktan sonra ilave kitap ihtiyacının il milli eğitim müdürlüklerine teslim edilmesinde de aynen uygulanacaktır.)

8. Teslim noktası il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin “Depo Adresleri ve Personel Bilgi Formu” 
elektronik ortamda alınmış, 26 Haziran 2019 tarihi itibariyle kapatılmıştır. Bu tarihten sonra depo adres ve personel bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Ancak zorunlu değişiklik olması durumunda Bakanlığımıza yazılı olarak bildirilecektir.

9. Ders kitaplarının teslim alınması ile ilgili iş ve işlemler:

9.1. Teslim noktası il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yüksek tonajlı araçların giriş ve çıkışına 
uygun, güvenli ve yeterli sayıda belirlenen ve 8. maddede adres bilgileri sisteme girilen depolar en geç 8 Temmuz 2019 tarihine kadar hazır hale getirilerek her türlü güvenlik tedbiri alınacaktır. Ayrıca depoların güvenliğinin sağlanması hususu Emniyet Müdürlüklerine bildirilecektir. Kitapların teslim alınmasına 8 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Kitapların araçlardan boşaltılması, depolara düzenli bir şekilde taşınması yükleniciler tarafından yapılacak, yüklenicilerden ayrıca palet istenmeyecektir.

9.2. Depoya indirilen kitaplar, teslim alma görevlisi tarafından kesinlikle sayılarak teslim 
alınacaktır. Teslim alınan kitapların irsaliyede belirtilen adetlerine uygun olup olmadığı kontrol edilecek, eksikler irsaliye üzerine yazılacaktır. Fazla kitaplar kesinlikle teslim alınmayacaktır. Kitapları teslim alan görevlinin adı, soyadı ve teslim tarihi ile teslim eden yüklenici temsilcisinin adı ve soyadı irsaliyeye yazılarak imzalanacak, irsaliyenin alt nüshası yüklenici temsilcisine, üst nüshası Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanına teslim edilecektir. Eksik alınan ders kitaplarının sorumluluğu teslim alma görevlisine ait olacak olup, daha sonra eksik kitap talebinde bulunulmayacaktır.

9.3. Muayene ve kabul işlemleri, ihale dokümanı ve ilgili yönetmelik esas alınarak yapılacaktır. İhale 
dokümanı http://dhgm.meb.gov.tr/www/duyurular/kategori/2 adresinde yayımlanmakta olup, indirilerek takip edilecektir.

9.4. Muayene ve kabul komisyonları, illerde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık Onayı ile kurulacaktır. 
Muayene ve kabul komisyonu, bu iş için görevlendirilen il/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında (1) okul müdürü veya müdür yardımcısı, (2) öğretmen ve (1) uzman, şef veya memur olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşturulacaktır. Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyelerinin adı, soyadı, görevi ve unvanı “Kitap Seçim Modülü” içerisindeki “Muayene Komisyon Üye Girişi” ekranına girilecektir. Komisyon, ders yılı süresince gönderilen her türlü ders kitabı ve eğitim aracının muayene ve kabulünü yapacaktır. “Muayene Komisyon Üye Girişi” ekranı açık tutulacak zorunlu hallerde komisyon üyelerinde güncelleme yapılabilecektir.

9.5. Yüklenici kitapları şartnameler ve sözleşmeye uygun olarak teslim ettikten sonra, muayene ve 
kabul işlemlerinin beş (5) iş günü içerisinde tamamlanarak Kitap Seçim Modülünde oluşturulan muayene ve kabul işlemleri ekranına kayıt edilerek, ekrandan alınan rapor çıktısı üyeler tarafından imzalanacak ve ilgilimakamca da onaylanarak dosyalanacaktır.

9.6. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve meslekî açık öğretim lisesi ders notlarının 
muayene ve kabul komisyonu, Halk Eğitim Merkezi Müdürünün başkanlığında en az 3 (üç) üyeden oluşturulacaktır. Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyelerinin adı, soyadı, görevi ve unvanı e-yaygınotomasyon sistemi üzerinden “Kitap Teslimat İşlemleri” ekranına girilecektir. Bu işlemler halk eğitim merkezi müdürlüklerince yürütülecektir.

9.7. İllere her bir ders için sadece bir yayınevine ait ders kitabı gönderilecek olup, bir okul veya 
ilçede ortaya çıkabilecek kitap ihtiyacı öncelikle il dahilinde oluşan fazlalıklardan karşılanacaktır.

9.8. Okullara dağıtım tamamlandıktan sonra ihtiyaç fazlası ders kitapları okul müdürlüklerince ilçe 
millî eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce diğer okulların ilave ihtiyaçlarında kullanılanlar dışında kalan fazla kitaplar, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek ve en kısa sürede Büyükşehir/Merkez deposuna tutanak ile teslim edilecektir.

10. Ders kitaplarının elektronik ortamda muayene ve kabulü ile ilgili işlemler:

10.1. Bakanlık/özel sektör yayını okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, özel eğitim, 
Braille baskı ders kitapları ve ilave ihtiyaç kitapların muayene ve kabulü 9.4. madde gereği kurulan komisyon tarafından yapılacaktır. Komisyon Başkanı ve üyelerinin adı, soyadı görevi ve unvanı “Kitap Seçim Modülü” içindeki “Muayene Komisyonu Üye Giriş” ekranından seçilecektir. Muayene ve kabul komisyonu üyelerinin Kitap Seçim Modülü'ne girişi yapıldıktan sonra menüden “Kitap Muayene İşlemleri” seçilecek, açılan menüden “Komisyon Üye Giriş” sayfasına tıklanacaktır. Komisyondaki üyelerin adı, soyadı ve unvanları seçilerek “Muayene ve Kabul Komisyonu Üyelerini Kaydet” butonuna tıklanacaktır. Komisyon üyesi değişikliğinde ise sayfaya tekrar girilecek ve değiştirilen komisyon üyesinin bilgileri güncellenerek “Muayene ve Kabul Komisyonu Üyelerini Güncelleştir” butonuna tıklanacaktır.

10.2. Muayene ve kabul işlemlerinde “Kitap Seçim Modülü”ne giriş yapıldıktan sonra “Kitap 
Muayene İşlemleri” seçilerek açılan menüden “Komisyon Kitap Girişi” sayfasına tıklanacaktır. Bu ekrandaönce yüklenici seçimi yapılacaktır. Yüklenici seçimi yapıldıktan sonra bu yükleniciye ait kitaplar ekranda liste olarak görülecektir. Bu listede ilk sıradan başlayarak ekranın solundaki mavi seçim ikonu tıklanarakseçilen kitap ile ilgili bilgilerin ekrana getirilmesi sağlanacaktır. Bu ekranda teslim edilen kitap sayısı ve teslim tarihi bilgileri kullanıcı tarafından girilecek ve “kaydet” butonuna basılarak bu kitap için işlem tamamlanacaktır. Muayene ve kabul raporuna, irsaliyede yazılı teslim alma tarihi girilecektir. Birden fazla partide teslim edilen kitaplar için, teslim edilen kitap sayısının %90’ının teslim edildiği tarih esas alınacaktır.

10.3. Yüklenicilerin idarece verilen dağıtım planına göre kitapları teslim etmemesi veya 
herhangi bir nedenle teslim noktalarınca eksik tespit edilmesi halinde, eksiklikler 5 iş günü içerisinde ilgili yükleniciye yazılı olarak bildirilecektir. Yükleniciler bildirimi izleyen 10 iş günü içerisinde eksik kitapları teslim edecektir.

10.4. Yükleniciye ait bütün kitapların Modüle girişi tamamlandıktan sonra başka bir yüklenici seçimi 
yapılarak 10.2. maddede belirtilen işlemler tekrarlanacaktır.

10.5. Muayene ve kabul ile ilgili bilgilerin “Kitap Seçim Modülü”ne girişi yapıldıktan sonra “Kitap 
Muayene İşlemleri” menüsü seçilerek açılan menüden “Komisyon Kitap Girişi” sayfasına tıklanacaktır. Ekrandaki “Raporlar” butonuna basılıp açılan listeden teslim noktası “Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu” seçilecektir. Açılan parametre ekranında il ve ilçe isminin seçiminden sonra, raporu alınacak yüklenici seçimi tek tek yapılarak “Tamam” butonuna basılıp, rapor ekrana getirildiğinde yazıcıdan “Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu” çıktısı alınacaktır.

10.6. Teslim alınan kitapların depolarda takibinin daha verimli yapılabilmesi için depolarda 
bilgisayar bulundurulacak, excel proğramında ayrıca takibi ve kontrolü yapılacaktır.

10.7. 2019–2020 eğitim-öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak verilecek ders kitaplarının 
dağıtımı için plastik poşet gönderilmeyecektir.

10.8. Özel eğitime ihtiyacı olan işitme engelli ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 
kitapları/eğitim araçları ve öğretim materyallerinin il millî eğitim müdürlüklerince muayene ve kabul işlemleri 9.4. madde gereğince oluşturulan komisyon tarafından yapılacak, “Kitap Seçim Modülü” içerisinde “Özel Eğitim Materyalleri Muayene ve Kabul İşlemleri” sayfasında 10.5 ve 10.6 madde açıklamalarına göre muayene ve kabul raporu girilerek rapor çıktısı alınacaktır.

10.9. Açık öğretim ortaokulu ile açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ders notlarının 
muayene ve kabulü halk eğitim merkezi müdürlüklerince kurulan komisyon tarafından yapılacaktır. “e-yaygın otomasyon sistemi” üzerinden muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve unvan bilgileri “Kitap Teslimat İşlemleri” ekranından girilecektir. “Kitap Teslimat İşlemleri” ekranında il/ilçe ve halk eğitimi merkezi ile dağıtım dönemi/yüklenici seçimi yapılarak kitapların listesi görülecektir. Listede ilk sıradan başlayarak teslim alınan kitap sayısı bilgileri girilecek ve “Kaydet” butonuna tıklanarak işlem tamamlanacaktır. Birden fazla yüklenici olması halinde yeni dönem/yüklenici seçimi yapılarak işlemler tekrarlanacaktır. Muayene raporu, il/ilçe ve yüklenici seçimi yapılarak “Tamam” butonuna tıklanacak, rapor ekrana getirildiğinde yazıcıdan muayene ve kabul raporu çıktısı alınacaktır.

10.10. Muayene ve kabul komisyonu rapor çıktısı komisyon üyeleri tarafından imzalanıp ilgili 
makamca onaylanarak dosyalanacaktır. Raporlar elektronik ortamda alınacağından Bakanlığımıza yazılı olarak gönderilmeyecektir.

10.11. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince denetim bulgularına dikkat edilecek ve idari, mali ve 
disiplin yönünden soruşturmalara mahal verilmeyecektir.

10.12. Dağıtım noktalarınca sisteme, teslim alınan kitap miktarının üzerinde giriş yapılması ya da
teslim tarihinin geriye çekilmesi ile ilgili olarak Bakanlık yetkilileri dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından teslim alınan kitaplara ait düzeltme talebi ile ilgili arama ve görüşmeler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

10.13. Kitap dağıtımı, muayene ve kabul işlemleri ile ilgili il merkez/büyükşehir şube müdürü ve 
müdür yardımcıları, Bakanlık ile dağıtım noktaları il/ilçe kitap sorumluları arasında koordineyi sağlayacaktır.

11. Ders kitaplarının teslim noktalarından okullara dağıtım işlemleri, il/ilçe millî eğitim 
müdürlüklerince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen usullere uygun olarak hizmet alımı yöntemiyle yapılabileceği gibi, kurumun sahip olduğu her türlü araç-gereç kullanılmak suretiyle kendi imkânları ile de yapılabilecektir.

11.1. Dağıtım işini kendi imkânları ile yapacak il/ilçe millî eğitim müdürlükleri:

11.1.1. Depolara teslim edilen ders kitapları en geç 6 Eylül 2019 tarihine kadar öğrenci ve 
öğretmenlerin kullanımına hazır hale getirilecektir. Dağıtım ile ilgili akaryakıt, yükleme, boşaltma vb. giderlerin Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde belirtilen fatura veya gider belgelerine (harcama pusulası, gider pusulası, serbest meslek makbuzu v.b.) dayandırılması halinde, tahsis edilen ödeneğin % 70’ini geçmemek üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilebilecektir.

11.1.2. Bu kapsamda satın alınacak mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi 
olduğu göz önüne alınarak mevcut mevzuata uyulacaktır.

11.1.3. Yapılan iş ve işlemler sonucunda gelir vergisi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı ile diğer
cari mevzuatın gerekli kıldığı uygulama kesinti ve/veya ödemelerden doğan sorumluluklara dikkat
edilecektir. İşlemler bu doğrultuda yapılacaktır.
11.1.4. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerine dağıtım gideri karşılığı olarak tahsis edilen ödenek, kitap
dağıtımı dışındaki iş ve işlemlerde kesinlikle kullanılmayacaktır. Aksi takdirde 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 71. maddesine göre işlem yapılacaktır.
11.2. Dağıtım işini hizmet alımı yoluyla yapacak il/ilçe millî eğitim müdürlükleri:
11.2.1. İhale ve harcama yetkilisi, teslim alma noktalarının il/ilçe millî eğitim müdürleridir. İdare,
ihalede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesi gereğince saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi,
gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların
verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.
12. Yüklenicilere yapılacak ödemelerde aşağıdaki yol izlenecektir:
12.1. Okul öncesi eğitimi, İlkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kurumlarında öğrenim gören
öğrencilerin ders kitapları/eğitim araçlarının dağıtımı için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine ayrılan ödenek
(KDV dâhil) miktarı EK-2 ödenek dağıtım listesinde gösterilmiş olup, ek ödenek talebinde
bulunulmayacaktır.
12.2. Teslim noktası il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, T.C. Ziraat Bankasında mevcut ya da yeni
açtıracakları hesaba ilişkin IBAN numaralarını ve kitap dağıtım iş ve işlemlerine ilişkin harcama tutarını
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
12.3. Tahsis edilen ödenekten yılsonu itibariyle harcanmayan tutarlar Genel Müdürlüğümüzün T.C.
Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi TR 5200 0100 1745 5494 8936 5023 IBAN nolu hesabına iade
edilecektir. Ödenek ve ödemeye ilişkin her türlü bilgi (0312) 413 18 99 nolu telefondan alınabilecektir.
12.4. Ödemeler, sözleşme konusu işin tamamlanmasından sonra en geç (60) gün içerisinde banka
kanalıyla yapılacaktır. Yapılacak sözleşmeye ilişkin damga vergisi ve ihale kararı damga vergisi yüklenici
tarafından ödenecektir.
13. Kullanılmış defter kitap ve atık kâğıtların değerlendirilmesi:
13.1. Teslim noktası il/ilçe millî eğitim müdürlükleri depolarında kalan kitaplardan okutulma süresi
sona eren ve öğretim programı değişen ders kitaplarının değerlendirme işlemleri Valiliklerde Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüklerince (Milli Emlak Müdürlüğü) ve Kaymakamlıklarca (Milli Emlak Şefliği) yerine
getirilecektir.
13.2. Okul müdürlüklerince ders yılı sonunda, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, lise ve
açıköğretim öğrencilerinin kullanmış olduğu ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, defterler ve atık kâğıtlar
gönüllülük esasına göre toplanarak il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde okul aile birliklerince
değerlendirilecektir.
14. Bakanlığımızca imzalanmış sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin hükümler:
14.1. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ders kitapları teslim noktalarına en geç 26 Ağustos 2019
tarihi itibariyle teslim edilecektir. Yükleniciler sözleşme ve şartnamelere uymayan eksik ve kusurlu ders
kitaplarını, sözleşmede belirtilen süre içerisinde bedelsiz olarak değiştirmek ve düzeltmek zorunda
olduğundan, bu durum 9.4. maddede belirtilen komisyon tarafından tutanağa bağlanacak ve sistemde kayıtlı
yüklenici firmaya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içerisinde kitapların
değiştirilmemesi ve geç teslim edilmesi halinde gecikme cezası uygulanacağından muayene ve kabul
komisyonu raporu, 10.2. maddede belirtilen hüküm dikkate alınarak Modüle girilecektir.
14.2. Muayene ve kabulü yapılmış olmakla birlikte öğrencilere dağıtılan ders kitabı ve öğrenci
çalışma kitabında teknik şartnameye uygun olmayan hususların tespit edilmesi halinde (sayfalarının
dağılması, sayfa ve formalarda eksiklik olması, kirli, yırtık olması, renklerin oturmaması vb.) okul
müdürlüğünce bozuk kitapların yayınevi, adı, yazarı/yazarları ve adedi belirlenerek, bozuk bir kitap örneğine
okul kaşesi basılacak ve tutanak ile birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu durum
il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve yükleniciye bildirilecektir.
Hatalı kitapların değişimi, yüklenici tarafından Şartname'de belirtilen hükümler doğrultusunda sağlanacaktır.
15. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri,
ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretime başlayacak olan hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile
pansiyonda kalacak öğrenciler eğitim-öğretime bir hafta önce başlayacağından bu öğrencilerin kitaplarının
teminin sağlanması.
16. İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince kitapların teslim alınması, muayene ve kabulü, depoda
bulunan ders kitaplarının dağıtım planına göre tasnif edilmesi, dağıtım planında bulunan bütün okullara
nakledilmesi ve benzeri iş ve işlemler Maarif Müfettişlerince denetlenecektir.
17. Kitap Seçim Modülü'nde yayınevi ve yüklenici isimleri girilmeyen kitapların baskı ve dağıtımı,
Talim ve Terbiye Kurulu'nca kabul edilmesi/uygun bulunmasını müteakip yapılacaktır. Bu kitaplar eksik
olarak değerlendirilmeyecek ve bunlarla ilgili herhangi bir yazışma yapılmayacaktır. Kitap seçim modülü
dışında il/ilçe veya okul müdürlüklerince Bakanlığımıza yazılı veya sözlü olarak ihtiyaç veya fazlalık
bildirilmeyecektir.
Bakanlığımızca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ücretsiz dağıtılacak okul öncesi eğitim, ilkokul,
ortaokul, lise, özel eğitim ve açık öğretim kitaplarının herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden
öğrencilerimizin hizmetine sunulması için her türlü tedbir alınacak ve teslim alma, muayene, kabul ile
dağıtım iş ve işlemlerinin yerine getirilmesinden il/ilçe millî eğitim müdürlerimiz sorumlu olacaktır.'' denilmiştir. 

EK 1 : Elektronik Ortamda Yayınlanacak Kitap Listesi 
EK 2 : Dağıtım Ödeneği Çizelgesi
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Kitap 4 ay önce

Kitap dagitmak okullarin yapacagi bir is degil bu tarz isler dolayisiyla asli isimizi yapamiyoruz dagit kirtasiyelere eczaneden ilac alir gibi gitsin alsin vatandas.