Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı

1. Takım kitaplarda öğrencilere ders ve öğrenci çaL ma kitabı (L, 2. ve 3.kitap) birlikte, öğretmenlere ise ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabı (L, 2. ve 3. kitap) ile öğretmen kılavuz kitabı birlikte verilecektir.

2. “Fiziksel Etkinlik Kartları 1-4, Ortaokul beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu 5-8, Teknoloji ve tasarım- 7 Öğretim Materyali ile Teknoloji ve Tasarım Öğretim Programı ve Kılavuz Kitabı/ o’ 2017-2018 eğıtim-öğretim yıllı için baskısı yapılmayacak elektronik ortamda hizmete sunulacaktır.

3. İlköğretim Türkçe, Almanca, fransızca, İngilizce, Arapça ve Yaşayan Diller ve Lehçeler Öğretim Materyali ile Ortaöğretim İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça/Mesleki Arapça, ders kitaplarına ait dinleme bölümleri ile ücretsiz dağıtılan bütün ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve öğreti..en kılavuz kitaplarının içerikleri PDF formatında http://meb.gov.tr adresinde “Hizmetler-Ders Kitapları” menüsünde hizmete sunulacaktır.
3.1. Mevcut ders kitabının az gören öğrencilere göre farklı puntolarda hazırlanarak baskısının yapılması teknik olarak mümkün olmadığından, http://meb.gov.tr adresinde hizmete sunulan kitapların içerikleri tabletlere yüklenerek bu öğrencilere verilmesi sağlanacaktır.

4. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ile yetişkinler I. ve 11. kademe kitapları/ders notları halk eğitim merkezi müdürlüklerince teslim alınarak dağıtılacaktır.

5. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecek ders kitaplarının yüklenici ile yayınevi isimleri, Kitap Seçim Modülüne Genel Müdürlüğümüzce girilmektedir. Teslim alma, dağıtım ve izleme ile ilgili raporlar teslim noktası sistem sorumluları tarafından alınacaktır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilen kitaplara resmi özel bütün okul/kurumların kitapları dahil edilmiş olup, özel okul/kurumların kitapları da teslim noktası il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince dağıtılacaktır.

6. Ücretsiz ders kitaplarının teslim alınması ve dağıtımı görevi teslim noktası il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimince yürütüleceğinden kitap dağıtımı sonuçlanıncaya kadar birimde çalışan personelin görevi değiştirilmeyeceği gibi süreci aksatacak başka görevler de verilmeyecektir.

7. Okulların eğitim öğretime başladığı gün kitapların öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulabilmesi için yürütülecek iş ve işlemler Cumartesi ve Pazar günleri de dâhil olmak üzere mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın sürdürülecektir. Ancak, teslim alma iş ve işlemlerinin sabah 07:00 ve akşam 21.00 saatleri arasında yapılmasına yönelik gerekli tedbir ilgili birim amirleri tarafından alınacaktır.

8. Teslim noktası il/ilçe millî eğitim müdürlükleri "‘Depo Adresleri ve Personel Bilgi Formu’nu elektronik ortamda dolduracaktır. “Kitap Seçim Modülü’ne giriş yapıldıktan sonra “Kitap Muayene İşlemleri Menüsü” seçilerek açılan menüden “Depo Adresi Girişi” sayfasına tıklanarak ekrana girilecektir. Ekranda gelen alana görevlendirilen müdür yardımcısı veya şube müdürünün adı, soyadı, iş ve cep telefonu numaraları, depo adresi bilgileri girilip “Depo Bilgilerini Kaydet” butonuna tıklanarak kayıt edilecektir. Değişiklik yapılmak istenirse aynı sayfa üzerinde gerekli değişiklik yapılarak “Depo Bilgilerini Güncelleştir” butonunu kullanılacaktır. Halen açık bulunan ekranlardan “Depo Adresi Girişi” ekranı 05 Temmuz 2017 tarihinde kapatılacağından bu tarihten sonra depo adres ve personel bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Ancak zorunlu değişiklik olması durumunda Bakanlığımıza yazılı olarak bildirilecektir.

9. Ders kitaplarının teslim alınması ile ilgili iş ve işlemler:
9.1. Teslim noktası il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yüksek tonajlı araçların giriş ve çıkışına uygun, güvenli ve yeterli sayıda belirlenen ve 8. maddede adres bilgileri sisteme girilen depolar en geç 10 Temmuz 2017 tarihine kadar hazır hale getirilerek her türlü güvenlik tedbiri alınacaktır. Ayrıca depoların güvenliğinin sağlanması hususu Emniyet Müdürlüklerine bildirilecektir. Kitapların teslim alınmasına 10 temmuz 2017 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Kitapların araçlardan boşaltılması, depolara taşınması ve düzenli bir şekilde istiflenmesi yükleniciler tarafından yapılacak yüklenicilerden ayrıca palet istenmeyecektir.
9.2. Depoya indirilen kitaplar sayılarak teslim alınacaktır. Teslim alman kitapların irsaliyede belirtilen adetlerine uygun olup olmadığı kontrol edilecek, eksikler irsaliye üzerine yazılacaktır. Fazla kitaplar kesinlikle teslim alınmayacaktır. Kitapları teslim alan görevlinin adı soyadı ve teslim tarihi ile teslim eden yüklenici temsilcisinin adı ve soyadı irsaliyeye yazılarak imzalanacak, irsaliyenin nüshası vjklenici temsilcisine, aslı muayene ve kabul komisyonu başkanına teslim edilecektir.
9.3. Bakanlıkça onaylanmış numune ders kitapları ile imzalı poşet numuneleri muayene ve kabul komisyonuna sunulmak üzere yüklenici tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. Muayene ve kabul işlemleri, ihale dokümanı, ilgili yönetmelik ve kaşelenmiş/imzalanmış numuneler esas alınarak yapılacaktır. İhale dokümanı http://dhgm.meb.gov.tr adı di lden de indirilebilecektir.
9.4. Yüklenicinin, kitapların tamamını teslim ettikten sonra muayene ve kabul işlemlerine başlanması müracaatı üzerine, beş (5) iş günü içerisinde kitapların muayene ve kabulü yapılacak, beş (5) iş günü içerisinde de Kitap Seçim Modülünde oluşturulan muayene ve kabul işlemleri ekranına kayıt edilerek, ekrandan alınan rapor çıktısı üyeler tarafından imzalanacak ve ilgili makamca da onaylanarak dosyalanacaktır.
9.5. İllerde valilik, ilçelerde kaymakamlık onayı ile muayene ve kabul komisyonu kurulacaktır. Muayene ve kabul komisyonu, bu iş için görevlendirilen il/ilçe millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında (1) okul müdürü veya müdür yardımcısı, (2) öğretmen ve (1) uzman veya memur olmak üzere 5 (beş) üyeden oluşturulacaktır. Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyelerinin adı, soyadı, görevi ve unvanı “Kitap Seçim Modülü” içerisindeki “Muayene Komisyon Üye Girişi” ekranına girilecektir. Komisyon, ders yılı süresince gönderilen her türlü ders kitabı ve eğitim aracının muayene ve kabulünü yapacaktır. “Muayene Komisyon Üye Girişi” ekranı açık tutulacak zorunlu hallerde komisyon üyelerinde güncelleme yapılabilecektir.

9.6. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ders notlarının muayene ve kabul komisyonu, 9.4. maddeye göre Halk Eğitim Merkezi Müdürünün başkanlığında en az 3 (üç) üyeden oluşturulacaktır. Muayene ve kabul komisyonu başkan ve üyelerinin adı, soyadı, görevi ve unvanı e-yaygın otomasyon sistemi üzerinden “Kitap Teslimat İşlemleri” ekranında girilecektir. Bu işlemler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince yürütülecektir.
9.7. İllere her bir ders için sadece bir yayınevine ait ders kitabı gönderilecek olup, bir okul veya ilçede ortaya çıkabilecek kitap ihtiyacı öncelikle ıl dahilinde oluşan fazlalıklardan karşılanacaktır.
9.8. Okullara dağıtım tamamlandıktan sonra ihtiyaç fazlası ders kitapları okul müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirilecektir. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce diğer okulların ilave ihtiyaçlarında kullanılanlar dışında kalan fazlalıklar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek ve en kısa sürede Büyükşehır/Merkez deposuna tutanak ile teslim edilecektir.

10. Ders kitaplarının elektronik ortamda muayene ve kabulü ile ilgili işlemler:
10.1. Bakanlık/özel sektör yayını ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, Braılle baskı ders kitapları, poşetler ve ek ihtiyaç kitapların muayene ve kabulü 9.5. madde gereği kurulan komisyon tarafından yapılacaktır. Komisyon başkanı ve üyelerinin adı soyadı görevi ve unvanı “Kitap Seçim Modülü” içindeki “Muayene Komisyonu Üye Giriş” ekranından seçilecektir. Muayene ve kabul komisyonu üyelerinin Kitap Seçim Modülüne girişi yapıldıktan sonra menüden “Kitap Muayene İşlemleri” seçilecek, açılan menüden “Komisyon Üye Giriş” sayfasına tıklanacaktır. Komisyondaki üyelerin adı,soyadı ve unvanları ile seçilerek “Muayene ve Kabul Komisyonu Üyelerim Kaydet butonuna tıklanacaktır. Komisyon üyesi değişikliğinde ise sayfaya tekrar girilecek ve değiş.’rilen komisyon üyesinin bilgileri güncellenerek “Muayene ve Kabul Komisyonu Ücretlerini Güncelleştir” butonuna tıklanacaktır.
10.2. Muayene ve kabul işlemlerinde "Kitap Se ;im Modülüme giriş yapıldıktan sonra “Kitap Muayene İşlemleri” seçilerek açılan menüden “Komisyon Kitap Girişi” sayfasına tıklanacaktır. Bu ekranda önce yüklenici seçim’ yakacaktır. Yüklenici seçimi yapıldıktan sonra bu yükleniciye ait kitaplar ekranda liste olarak görülecektir. Bu listede ilk sıradan başlayarak ekranın solundaki mavi seçim ikonu tıklanarak seçilen kitap ile ilgili bilgilerin ekrana getirilmesi sağlanacaktır. Bu akında teslim edilen kitap sayısı ve teslim tarihi bilgileri kullanıcı tarafından girilecek ve "kaydet” butonuna basılarak bu kitap için işlem tamamlanacaktır. Muayene ve kabul raporuna irsaliyede yazılı teslim alma tarihi girilecektir. Birden fazla partide teslim eddea kitaplar için son parti teslimine dair irsaliyedeki teslim tarihi girilecektir.
10.3. Yükleniciler idarece verilen dağıtım planına göre kitapların en az% 90’nı teslim etmesi ve herhangi bir nedenle % 10’una kadar eksik tespit edilmesi halinde, eksiklikler yüklenicilere bildirilecektir. Yükleniciler bildirimi izleyen 5 ış günü içerisinde eksik kitapları teslim etmesi halinde mn parti teslimi olarak değerlendirilmeyecek, %90’mın teslim tarihi esas alınacaktır. Ancak verilen süre içerisinde eksik kitapların teslim edilmemesi halinde 10.2. madde kapsamında işlem yapılacaktır.
10.4. Yüklenicinin bütün kitapları tamamlandıktan sonra başka bir yüklenici seçimi yapılarak 10.2. maddede belirtilen işlemler tekrarlanacaktır.
10.5. Muayenece kabul ile ilgili bilgilerin “Kitap Seçim Modülu’ne giriş yapıldıktan
sonra “Kitap Muayene İşlemleri” menüsü seçilerek açılan menüden “Komisyon Kitap Girişi” sayfasına tıklanacaktır. Ekrandaki “Raporlar” butonuna basılıp açılan listeden teslim noktası “Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu” seçilecektir. Açılan parametre ekranında ıl ve ilçe isminin seçiminden sonra, raporu alınacak yüklenici seçimi tek tek yapılarak “Tamam” butonuna basılıp rapor ekrana getirildiğinde yazıcıdan “Ders Kitapları Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu” çıktısı alınacaktır.
10.6. Plastik poşetlerin muayene ve kabul işlemleri için “Komisyon Poşet Girişi” sayfasına tıklanacaktır. Ekranda önce yüklenici seçimi yapılacaktır. Yükleniciye ait poşet kalemleri liste olarak görülecek, bu listede ilk sıradan başlayarak ekranın solundaki mavi seçim ikonu tıklanarak seçilen poşet kalemleri ile ilgili bilgilerin ekrana getirilmesi sağlanacaktır. Bu ekranda teslim edilen poşet adet ve teslim tarihi bilgileri girilerek “kaydet” butonuna basılmak suretiyle işlem tamamlanacaktır.
10.7. Muayene ve kabul ile ilgili bilgilerin “Kitap Seçim Modülu’ne girişi yapıldıktan sonra “Kitap Muayene İşlemleri” menüsü seçilerek açılan menüden “Komisyon Poşet Girişi” sayfasına tıklanarak ekrandaki “Raporlar” butonuna basılıp açılan listeden teslim noktası “Poşet Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu” seçilecektir. Açılan parametre ekranında il ve ilçe seçimlerinden sonra raporu alınacak yüklenici seçimi yapılarak “Tamam” butonuna basılıp, rapor ekrana getirildiğinde yazıcıdan “Poşet Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu” çıktısı alınacaktır.
10.8. Özel eğitime ihtiyacı olan işitme engelli ve zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin kitapları/eğitim araçları ve öğretim materyallerinin ıl millî eğitim müdürlüklerince muayene ve kabul işlemleri 9.5. madde gereğince oluşturulan komisyon tarafından yapılacak, “Kitap Seçim Modülü” içerisinde “Özel Eğitim Materyalleri Muayene ve Kabul İşlemleri” sayfasında 10.5 ve 10.6. madde açıklamalarına göre muayene ve kabul raporu girilerek rapor çıktısı alınacaktır.

10.9. Açık öğretim ortaokulu ile açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ders notlarını muayene ve kabulü halk eğitim merkezi müdürlüklerince burulan komisyon tarafından yapılacaktır, “e-yaygın otomasyon sistemi” üzerinden n uayene ve kabul komisyonu başkan ve üyelerinin adı soyadı ve unvanı bilgileri Küap Teslimat İşlemleri” ekranından girilecektir. “Kitap Teslimat İşlemleri” ekranında, il/ilçc ve halk eğitimi merkezi ile dağıtım dönemi/yüklenici seçimi yapılarak kitapların lıAesi görülecektir. Listede ilk sıradan başlayarak teslim alman kitap sayısı bılgıkn gır îecek ve “Kaydet” butonuna tıklanarak işlem tamamlanacaktır. Birden fazla yüıdenici olması halinde yeni dönem/yüklenici seçimi yapılarak işlemler tekrarlcnacaktır. Muayene raporu ıl/ilçe ve yüklenici seçimi yapılarak “Tamam” butonuna basılacak, rapor ekrana getirildiğinde yazıcıdan muayene ve kabul raporu çıktısı alınıcaktır.
10.10. Muayene ve kabul kornişonu rapor çıktısı komisyon üyeleri tarafından imzalanıp ilgili makamca onaylanarak dusyalanacaktır. Raporlar elektronik ortamda alınacağından Bakanlığımıza yazılı o’cutk gönderilmeyecektir.
10.11. Il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince denetim bulgularına dikkat edilecek, idari, mali ve disiplin yönünden soruşturmalara mahal verilmeyecektir.

11. Ders kitaplarının Aslım noktalarından okullara dağıtım işlemleri, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince 45 M sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen usullere uygun olarak hizmet alımı yöntemiy’e ıpı la bileceği gibi kurumun sahip olduğu, her türlü araç-gereç kullanılmak suretiy'e ı u: ii imkânları ile de yapılabilecektir.
11.1. Dağıtım ışmi kendi imkânları ile yapacak il/ilçe millî eğitim müdürlükleri:
11.1.1. Depolara teslim edilen ders kitapları poşetlere konularak en geç 15 Eylül 2017 tarihine kadar öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına hazır hale getirilecektir. Dağıtım ile ilgili akaryakıt, yükleme, boşaltma, poşetleme vb. giderler, Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen fatura veya gider belgelerine (harcama pusulası, gider pusulası, serbest meslek makbuzu vb.) dayandırılması halinde, tahsis edilen ödeneğin % 60Tnı geçmemek üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden talep edilebilecektir.
11.1.2. Bu kapsamda satın alınacak mal ve hizmet alımları, 4734 sayılı Kamu îhale Kanununa tabi olduğu göz önüne alınarak mevcut mevzuata uyulacaktır.
11.1.3. Yapılan iş ve işlemler sonucunda gelir vergisi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı ile diğer cari mevzuatın gerekli kıldığı uygulama kesinti ve/veya ödemelerden doğan sorumluluklara dikkat edilecektir.
11.1.4. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerine dağıtım gideri karşılığı olarak tahsis edilen ödenek, kitap dağıtımı dışındaki iş ve işlemlerde kesinlikle kullanılmayacaktır. Aksı takdirde 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunun 71. maddesine göre işlem yapılacaktır. 11.2. Dağıtım işini hizmet alımı yoluyla yapacak il/ilçe millî eğitim müdürlükleri:
11.2.1. İhale ve harcama yetkilisi teslim alma noktalarının il/ilçe millî eğitim müdürleridir. İdare, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesi gereğince saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

12. Yüklenicilere yapılacak ödemelerde aşağıdaki yol izlenecektir:
12.1. İlkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim kumullarında öğrenim gören öğrencilerin ders kitapları/eğitim araçlarının dağıtımı için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine ayrılan ödenek miktarı (KDV dâhil) ödenek dağıtım listesinde gösterilmiş olup ek ödenek talebinde bulunulmayacaktır.
12.2. Teslim noktası il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, T C. Ziraat Bankasında mevcut ya da yeni açtıracakları hesaba ilişkin İBAN numaralarını ve kitap dağıtım iş ve işlemlerine ilişkin harcama tutarını Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
12.3. Tahsis edilen ödenekten yıl sonu itibariyle harcanmayan tutarlar Genel Müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Şubesi TR 33 0001 0025 3254 9489 3650 09 IBAN nolu hesabına iade edilecektir. Ödenek ve ödemeye ilişkin her türlü bilgi 0312 413 14 48 nolu telefondan alınabilecektir.
12.4. Ödemeler, sözleşme konusu işin tamamlanmasından s. mm en geç (60) gün içerisinde banka kanalıyla yapılacaktır. Yapılacak sözleşmeye ilimcin damga vergisi ve ihale kararı damga vergisi yüklenici tarafından ödenecektir.

13. Kullanılmış defter kitap ve atık kağıtların değerlemen ilmesi:
13.1. Teslim Noktası il/ilçe millî eğitim müdürlüklerı depolarında kalan kitaplardan okutulma süresi sona eren ve öğretim programı deışo ders kitaplarının değerlendirme işlemleri (311 sayılı Millî Emlak Genel Tebliğ uyarınca) defterdarlık veya mal müdürlüklerince yerine getirilecektir.
13.2. Okul müdürlüklerince ders yılı .omında, ilkokul, ortaokul, lise ve açıköğretım öğrencilerinin kullanmış olduğu ders kıtah, ög-encı çalışma kitabı, defterler ve atık kâğıtlar gönüllülük esasına göre toplanarak il/üş-e ni’ıî eğitim müdürlükleri koordinesinde okul aile birliklerince değerlendirilecektir.

14. Bakanlığımızca imzalanmış sözleşmelerin uygulanmasına ilişkin hükümler:
14.1. İlköğretim ve ortaöğ etim ders kitapları ve poşetler teslim noktalarına en geç 22 Ağustos 2017 tarihi ıtıbarivN ^eslini edilecektir. Yükleniciler, sözleşme ve şartnamelere uymayan eksik ve kusuı'o ders kitabı ve poşetler sözleşmede belirtilen süre içerisinde bedelsiz olarak değiştirme' ve düzeltmek zorunda olduğundan, bu durum 9.5. maddede belirtilen komisyon tem ândan tutanağa bağlanacak ve sistemde kayıtlı yüklenici firmaya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bildirilecektir. Süresi içerisinde kitapların değiştirilmemesi ve geç teslim edilmesi halinde gecikme cezası uygulanacağından muayene ve kabul komisyonu raporunda, gecikmeli teslimatın yapıldığı tarih sisteme girilecektir.
14.2. Muayene ve kabulü yapılmış olmakla birlikte öğrencilere dağıtılan ders kitabı ve
öğrenci çalışma kitabında teknik şartnameye uygun olmayan hususların tespit edilmesi, (sayfalarının dağılması, sayfa ve formalarda eksiklik olması, kirli, yırtık olması, renklerin oturmaması vb. ) halinde, okul müdürlüğünce bozuk kitapların yayınevi, adı, yazarı/yazarları ve adedi belirlenerek bozuk bir kitap örneğine okul kaşesi basılacak ve tutanak ile birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve yükleniciye bildirilecektir. Hatalı kitapların değişimi sağlanacaktır.

15. Ücretsiz ders kitabı dağıtımında görevlendirilen, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlayan, sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesinde katkı sağlayan personelin bu çalışmaları illerde valiler ilçelerde kaymakamlar tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 122’nci maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

16. İl/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerince, kitapların teslim alınması, muayene ve kabulü, depoda bulunan ders kitaplarının dağıtım planına göre tasnif edilmesi, planda bulunan bütün okullara nakledilmesi ve benzeri ış ve işlemler Maarif Müfettişlerince denetlenecektir.

17. Kitap Seçim Modülünde yayınevi ve yüklenici isimleri girilmeyen kitapların baskı ve dağıtımı, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmesi/uygun bulunmasını müteakip yapılacaktır. Bu kitaplar eksik olarak değerlendirilmeyecek ve bunlarla ilgili herhangi bir yazışma yapılmayacaktır. Kitap seçim modülü dışında il/ilçe veya okul müdürlüklerince Bakanlığımıza yazılı veya sözlü olarak ihtiyaç veya fazlalık bildirilmeyecektir. Bakanlığımızca 2017-2018 eğitim-öğretım yılında ücretsiz dağıtılacak okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve açık öğretim kitaplarının herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden öğrencilerimizin hizmetine sunulması için her türlü tedbir alınacak, teslim alma, muayene ve kabul ile dağıtım iş ve işlemlerinin yerine getirilmesinden il/ilçe millî eğitim müdürlerimiz sorumlu olacaktır. Bilgilerinizi ve gereğim önemle rica ederim.

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.