Şube Müdürlüğü Sınavı Deneme Soruları Ve Cevapları
Daha önce 18 Mart 2018 tarihinde yapılacağı düşünülen şube müdürlüğü sınavı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuz ile 1 Nisan 2018 tarihinde yapılacağı kesinleşti. 513 şube müdürünün atamasının yapılacağı şube müdürlüğü sınavına onbinlerce eğitimci çalışmalara başladı. 

Şube müdürlüğü sınavında sorulacak soruların konu başlıklarını Türkçe dil bilgisi, Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, Yönetim, liderlik ve organizasyon, İnsan hakları ve demokrasi, Yönetimde etik, Türk idare sistemi, Protokol kuralları,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel kültür olarak sıralayabiliriz.

Belirlenen konu başlıklarının netleşmesiyle şube müdürlüğü sınavında çıkması muhtemel olan soruları ve cevaplarını sizler için hazırladık.

I. Makroekonomik
II. Maliyet-etkinlik
III. Sosyal hedefler
IV. Maliyet-fayda

SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, maliye politikası, yukarıdakilerden hangileriyle uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür?

A) I, II, III
B) II, III, IV
C) I ve III
D) II ve IV

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

İlçe mahalle muhtarı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) TBMM Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Deontolojik kuram ile ilgilidir?


a-Bir eylemin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu kararlaştırırken sonuçlar yerine başka faktörler dikkate alır.
b-Bir davranışın biçimine karar verirken bireysel haklar açısından olaya bakar.
c-Bir davranışın biçimine karar verirken bireysel haklar açısından olaya bakar.
d- Kişilerin oynaması gereken rolleri ve bu rolleri teşvik etmesi ya da gerekli kıldığı davranış beklentileri üzerinde çalışır.

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

Merkez İlçe Belde Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: Kamu Personeli Danışma Kurulu hangi aylarda toplanır? 

A) Ocak-Haziran
B) Temmuz-Kasım
C) Mart -Kasım
D) Ocak- Temmuz

SORU: Turkiyenin ilk sivil kadın pilotu kimdir?

A Sabiha GÖKÇEN 
B Bedriye Tahir Gökmen
C Edibe SUBAŞI
D Emel Arman

SORU: Sermayesinin tamamı İDT veya KİK'e ait işletme yada işletmeler topluluğuna ne ad verilir?

A) Müessese
B) Kamu İktisadi Kuruluşu
C) Bağlı Ortaklık
D) İktisadi Devlet Teşekkülü
E) İştirak

SORU: Aşağıdakilerden hangisinde ''yaz'' sözcüğünün aldığ ek, işlevi bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Yazın ortalarında çıkabildik tatile
B) Yazın sebze fiyatları bir hayli düşüyor
C) Yazın bereketi de başka oluyor kıyılarımızda
D) Yazın bunaltıcı sıcakları kışı aratıyor bazen

SORU: 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesi sınırları içindeki bir ilçe belediye meclisi üyesi hakkında soruşturma izni vermeye yetkilidir?

A) Vali
B) İçişleri Bakanı
C) İlçe Belediye Başkanı
D) Büyükşehir Belediye Başkanı

SORU: İletişimin başarılı bir şekilde devam edebilmesi için bazı unsurlar çok önem taşır. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlar içerisinde yer alır?

A) Durumun doğru yorumlanması
B) Kaynağın belirsizliği
C) Amacın kapalı olması
D) İletişimde seçicilik

SORU: Dünyanın En İyi Yapıları 2017 Ödül Töreninde 'Dünyanın En İyi Kültürel' olarak seçilen Expo Kulesi hangi ilimizdedir?

A) Nevşehir
B) Bursa
C) Konya
D) Antalya

SORU: Aşağıdakilerden hangisi yüksek MGK toplantısına katılan üyelerden biri değildir?

A-Başbakan
B-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
C-İçişleri Bakanı
D-Kara Kuvvetleri Komutanı
E-Adalet Bakanı

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Bakanlıklarda
- TBMM' de 
- Cumhurbaşkanlığında (Cumhurbaşkanının verdiği izin hariç)

- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne karşı itirazlarını nereye yapmak zorundadırlar?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtaya
c) Ağır Ceza Mahkemesine
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: Türkiye 2.Dünya Savaşı’nda aşağıdaki ülkelerden hangisine savaş ilan etti?

A-Fransa
B-İngiltere
C-Japonya
D-İtalya 
E-Yunanistan

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

İlce Belde Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre aşağıda verilen üst yönetici eşleştirmelerinden hangisi YANLIŞTIR?

a) Bakanlıklarda :::: MÜSTEŞARLAR
b) İl Özel İdaresi::::: VALİ
c) Belediyelerde:::::: BELEDİYE BAŞKANI
d) Kamu İdarelerinde:: EN ÜST YÖNETİCİ
e) Belediyelerde::::: BELEDİYE MECLİSİ

SORU: 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre bir köyün veya kasabanın başka bir il ve ilçeye bağlanması hangi usul ile yapılır?

A) İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle
B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasvibiyle
C) İçişleri Bakanının tasvibiyle
D) Bakanlar Kurulu Kararıyla
E) Kanunla

SORU: Türkiye Cumhuriyeti'nin "İLK MİLLİ EĞİTİM BAKANI"nı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mehmet Vehbi BULAK
b) Hamdullah Suphi TANRIÖVER
c) Rızanur
d) İsmail Safa ÖZLER
e) İsmet İnönü

SORU: Türkiye Cumhuriyeti'nin "İLK MİLLİ EĞİTİM BAKANI"nı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mehmet Vehbi BULAK
b) Hamdullah Suphi TANRIÖVER
c) Rızanur
d) İsmail Safa ÖZLER
e) İsmet İnönü

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

Köy muhtarı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

Cumhurbaşkanlığında genel sekreteri hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'nda yeralan;

"Bir bakanlığa baglı veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, kuruluş ve çalışma esasları özel kanunla düzenlenen kamu idarelerinin bütçelerine................. denir."

Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse madde DOĞRU olur?

a) Özel Sektör Bütçesi
b) Özel Bütçe
c) Yerel Bütçe
d) Mahalli bütçe
e) Düzenleyici ve denetleyici bütçe

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- KAYMAKAMLAR

- Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI"

"HAKİM KARARININ ALINMASININ ZORUNLU OLDUĞU HALLERDE" kim yürütür?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
c) İl Asliye Ceza Mahkemesince
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre 
"Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması için KAMU OYUNU ZAMANINDA bilgilendirir." 
esası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mali Gizlilik Esası
b) Tam Açıklama Esası
c) Dönemsellik Esası
d) İhtiyatlılık esası
e) Mali Saydamlık esası

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; soruşturma izni konusunda karar verecek olan yetkili merci "zorunlu ilave süresi DAHİL" kaç gün içinde karar vermek zorundadır?

a) 10
b) 20
c) 30
d) 45
e) 60

SORU: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin öngördüğü denetim mekanizmaları içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

A) İnsan Hakları Komisyonu
B) Bakanlar Komitesi
C) Genel Kurul
D) İnsan Hakları Mahkemesi

SORU: I-Hakkaniyet ilkesi
II-İnsan hakları ilkesi
III-Faydacılık ilkesi,
IV-Bireysellik ilkesidir.
Yukarıdakilerden hangisi Etik ilkelerinin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlardandır?

a- II-III
b-I-II
c- I-II-III-IV
d- Yanlız I

SORU: Arkadaşlar merhaba. soruya bir bakabilir misiniz acaba?

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, idari soruşturmalara ilişkin aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi, bu Kanun kapsamındadır?

A-Zamanından önce açıklanması hâlinde soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte olan
B-Zamanından önce açıklanması hâlinde kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak nitelikte olan
C-Zamanından önce açıklanması hâlinde gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına engel olacak nitelikte olan
D-Zamanından önce açıklanması hâlinde kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak nitelikte olan

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; 
TBMM Memurları ve diğer çalışanları hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) TBMM Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; KAYMAKAMLAR suç işledikleri sabit olduğunda hangi mahkemede YARGILANIRLAR?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
c) İl Ağır Ceza Mahkemesinde
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Bakanlıklarda
- TBMM' de 
- Cumhurbaşkanlığında (Cumhurbaşkanının verdiği izin hariç)

"DIŞINDAKİ DURUMLARDA"

- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne karşı itirazlarını nereye yapmak zorundadırlar?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtaya
c) Ağır Ceza Mahkemesine
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- TBMM Genel Sekreterliği
- Müstesarlar
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
- Valiler

- Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI" kim yürütür?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
c) Ağır Ceza Mahkemesine
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- TBMM Genel Sekreterliği
- Müstesarlar
- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
- Valiler

- Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI"

" HAKİM KARARININ ALINMASININ ZIRUNLU OLDUĞU" hallerde kim yürütür?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtay İlgili Ceza Dairesince
c) Ağır Ceza Mahkemesine
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne?
- Yaptığı şikayet sonrası şikayet edilen hakkında soruşturma izni verilmemesine

Taraflar kaç gün içinde itiraz etmek zorundadır?

a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Hakkında soruşturma izni verilen memur, verilen bu izne?
- Yaptığı şikayet sonrası şikayet edilen hakkında soruşturma izni verilmemesine

10 GÜN içinde Taraflar itiraz etmişse itiraz sonucu karar kaç ay içinde verilmek zorundadır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 6

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

Merkez ilçede bir lisede görev yapan öğretmen hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) TBMM Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: il genel meclis üyeleri hakkında soruşturma iznini kim verir?

a-vali
b-kaymakam
c-iç işleri bakanı
d-belediye başkanı
e-müsteşar

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Cumhurbaşkanı 
- Başbakan
- TBMM Başkanı hakkında soruşturma izni verildiğinde

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYI kim yürütür?

a) Sulh Ceza Mahkemesi
b) Asliye Ceza Mahkemesi
c) Yargıtay İlgili Ceza Mahkemesi
d) Ağır Ceza Mahkemesi
e) Anayasa Mahkemesi

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; 
TBMM Genel Sekreteri hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) TBMM Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; İlce Belediye Başkanı hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) İç İşleri Bakanlığı
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre "orta vadeli MALİ PLAN"'ı kim hazırlar?

a) Kalkınma Bakanlığı
b) Maliye Bakanlığı(MB)
c) Yüksek Planlama Kurulu(YPK)
d) Hazine Müsteşarlığı
e) Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre 
"YATIRIM GENELGESİ VE EKİ YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİNİ" aşağıdakilerden hangisi hazırlar?

a) Kalkınma Bakanlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) Yüksek Planlama Kurulu(YPK)
d) Hazine Müsteşarlığı
e) Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)

SORU: 5580 sayılı ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU(ÖÖKK)'na göre resmi bir okulda çalışan öğretmen BAY A;

- asıl görevini aksatmamak ve 
- aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulundugu haftalık ders saati sayısını doldurmaları
- kurumlarının da olurları şartlarıyla haftada EN FAZLA kaç saat ders görevi verilebilir?

a) 10
b) 15
c) 20
d) 30
e) Aylık karşılığı okutmakla yükümlü bulunduğu haftalık ders saati sayısının yarısı kadar.

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- Cumhurbaşkanı 
- Başbakan
- TBMM Başkanı hakkında

SORUŞTURMA İZNİNİ kim verir?

a) Vali
b) Kaymakam
c) İç İşleri Bakanlığı
d) Bakanlar Kurulu
e) TBMM

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre;

- KAYMAKAMLAR

- Hakkında yapılacak "HAZIRLIK SORUŞTURMASINI" kim yürütür?

a) Danıştay 2. Dairesine
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
c) İL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
d) Bölge İdare Mahkemesine
e) Bölge Adliye Mahkemesine

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; 
Cumhurbaşkanlığında görevli bir memur hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: 5018 sayılı KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNU(KMYKK)'na göre 
"İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU" hangi bakanlığa bağlıdır?

a) Kalkınma Bakanlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) Özerktir.
d) İç İşleri Bakanlığı
e) Ekonomi Bakanlığı

SORU: 4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDAKİ KANUN'a göre; İlçede bir lisede görev yapan öğretmen hakkında soruşturma iznini kim verir?

a) TBMM Genel Sekreteri
b) TBMM Başkanı
c) Cumhurbaşkanı
d) Vali
e) Kaymakam

SORU: ………………., nasıl eylemde bulunulmalı, nasıl yaşamalı ya da nasıl bir insan olmalı gibi sorulara yanıt verir. Mevcut verili bir durumdan hareket ederek bu durumu analiz edip eleştirir ve burada oluşturduğu eleştiriden belli bir tarzda ahlaki olarak nitelenir. Yukarıdaki metinde noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a-Meta etik
b-Analitik yaklaşım
c-Uygulamalı etik
d-Notmatif etik

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması.
b) İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması.
c) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması – İhale kararının onaylanması.
d) İhalenin ilan edilmesi – İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – Sözleşmenin imzalanması.
SORU:
 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir.
b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar.
c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar.
d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.


SORU: Aşağıdakiler hangisi avrupa birliğinin dillerinden biri değildir?

A) Arapça
B) Çince
C) İngilizce
D) Fransızca
E) Japonca


SORU: Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi arz ve rica ederek tamamlanır?

A) Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar
B) Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar
C) Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar
D) Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar

SORU: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olan sömürgelerin, varlıklarını korumak amacıyla oluşturdukları uluslararası birlik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı Bloku
B) Batı Avrupa Birliği
C) Doğu Bloku
D) Üçüncü Blok


SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) En yüksek Devlet memuru aylığı
B) Devlet memuru aylığının iki katı
C) En yüksek Devlet memuru ’ aylığının iki katı tutarı
D) Devlet memuru aylığı tutarı

SORU: 40.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö­revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sı­ralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?

A) Altı Ay
B) Bir Yıl
C) İki Yıl
D) Üç Yıl
E) Dört Yıl

SORU:
 Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrum bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisi?

A) Yatay
B) Çapraz
C) Aşağıdan yukarıya
D) Yukarıdan aşağıya

SORU: Belirli duyguların, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında paylaşılması, anlamların ortak­laştırılması süreci aşağıdakilerdon hangisini tanımlar?


A) Emir verme
C) İletişim
B) Emir alma
D) Yazışma

SORU: Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, en fazla kaç dekar olabilir?

A)  10  
B)  50
C)  30
D)  20

SORU: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?

A)   Revize işlemi
B)   Aktarma işlemi
C)   Serbest bırakma işlemi
D)   Ekleme işlemi

SORU: 5018 sayılı Kanun'a tabi kamu mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağı dakilerden hangisi yoktur?

A) Harcama yetkilisi
B) Mali kontrol yetkilisi
C) Muhasebe yetkilisi
D) İç denetçi


SORU: 15. Protokol kurallarına göre bir törende en son ko­nuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Ev sahibi
B) Konuk
C) En üst kişi
D) Sunucu
     
SORU: En üst kişinin eşi 40.652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö­revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özel öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgarî olarak hangi oranda engelli ra­poru olmalıdır?

A) %20
B) %40
C) %50
D) %60
E) %70

SORU: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’e göre noterler, mal bildirimlerini aşağıdaki mercilerden hangisine verirler?

A)     İçişleri Bakanlığı
B)     Adalet Bakanlığı
C)     Maliye Bakanlığı
D)     Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı


SORU: 43. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakan’a yardımcı olmak üzere en fazla kaç bakanlık müşaviri atanabilir?


A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35

SORU: Kore Savaşı’na katılan Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın gerçek hikâyesinin anlatıldığı Ayla filminin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Can Ulkay
B) Serdar Akar
C) Çağan Irmak
D) Nuri Bilge Ceylan

SORU: T.C. Anayasası’na göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurulun Başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarıdır.
B) Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.
C) Hâkimler ve Savcılar Kurulu on üç üyeden oluşur; iki daire hâlinde çalışır.
D) Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır.

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev yaptığı cephelerden biri değildir?

A) Suriye Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Çanakkale Cephesi

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’na üye olan devletlerden biri değildir?

A) İran
B) Irak
C) Türkiye
D) Pakistan

SORU: Döviz piyasalarında aynı gün takası gerçekle- şen dövizin alım - satımında kullanılan kur anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Efektif kur
B) Çapraz kur
C) Cari kur
D) Dalgalı kur

SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin en fazla yüzde kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler?

A) Onuna
B) On beşine
C) Yirmisine
D) Yirmi beşine

SORU: En az bir yıl çalışan ve performans değerlendirmesine göre başarılı olan aday öğretmenin girmeyi hak ettiği sınavla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur.


A ) Yazılı sınava girer
B ) Sözlü sınava girer
C ) Yazılı ve sözlü sınava girer
D ) yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girer

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yetki almadan gizli bilgileri açıklayan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A) Kınama
B) Devlet Memurluğundan Çıkarma
C) Aylıktan Kesme
D) Kademe İlerlemesinin Durdurulması
E) Uyarma

SORU: Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?


A ) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
B ) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek
C ) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
D ) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
E ) Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

SORU: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A ) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın bilimsel danışma ve inceleme organıdır.
B ) Bir başkan ile on üyeden oluşur.
C ) Kurul Başkanı ve üyeleri, en az iki yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezunu olmalıdır.
D ) Kurul öğretim üyeleri, en az on yıl süreyle öğretmenlik veya okul yöneticiliği yapmış olanlar ve kamu görevlileri arasından seçilir.
E ) Kurul Başkan ve üyeleri dört yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında bir yıl olmak üzere en fazla üç defa uzatılabilir.

SORU: T.C. Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri ''çalışma şartları'' bakımından özel olarak korunurlar?

I. Küçükler ve kadınlar

II. Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar

III. Yaşlılar ve ekonomik durumu yetersiz olanlar

A) I-II 
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III

SORU: Okul öncesi ve ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak hangi kurumun görevidir?


A ) Talim Terbiyeye Kurulu
B ) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
C ) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
D ) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
E ) Strateji Geliştirme Başkanlığı.

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir Devlet Memuru, uyarma cezasının uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak cezasının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

SORU: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütülür. Yukarıda görevleri anlatılan Bakanlık Maarif Müfettişleri hangi kuruma bağlı olarak görev yapar?


A ) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü.
B ) Özel Kalem Müdürlüğü.
C ) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
D ) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
E ) Teftiş Kurulu Başkanlığı

SORU: Proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan okul ve kurumlara öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri kim tarafından yapılır?


A ) Kurumun bulunduğu ilçenin kaymakamı
B ) Kurumun bulunduğu ilin valisi
C ) İl Milli Eğitim Müdürlüğü
D ) Müsteşar
E ) Bakan

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?


A ) Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme ve diğer hizmet bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner sermaye hesabında tutmak
B ) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak
C ) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek
D ) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerini yürütmek
E ) Ders kitaplarının ölçme değerlendirme bölümlerini hazırlamak

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir?


A ) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların yönetimine ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak.
B ) Aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak.
C ) Meslekî ve teknik eğitim ve öğretim veren okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını,
ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.
D ) İş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermek
E ) Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.

SORU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonların her türlü alım-satım ,onarım işlemleri hangi kanuna tabidir? 


A) kamu ihale kanunu
B) devlet ihale kanunu
C)222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu
D) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu
E) kamu ihale sözleşmesi

SORU: Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanan soruşturma izni vermeye yetkili merci yanlış verilmiştir?


A ) İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında kaymakam,
B ) Bakanlar Kurulu kararı ile veya Başbakanlık ve bakanlıklar ile bağlı kuruluşların merkez teşkilâtında görevli olup, ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilgili bakan veya Başbakan, 
C )Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
D ) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam, merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi, 
E ) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri hakkında, Bakanlar Kurulu

SORU: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız olan sömürgelerin, varlıklarını korumak amacıyla oluşturdukları uluslararası birlik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı Bloku
B) Batı Avrupa Birliği
C) Doğu Bloku
D) Üçüncü Blok

SORU: Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi arz ve rica ederek tamamlanır?

A) Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar
B) Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar
C) Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar
D) Dış kuruluştan Adli ve Askeri kuruluşlara yazılan yazılar

SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasınaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hakinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?

A) Altı Ay
B) Bir Yıl
C) İki Yıl
D) Üç Yıl

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri değildir?

A) Arapça
B) Çince
C) İngilizce
D) Fransızca
E) Japonca

SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir.
b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar.
c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar.
d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.

SORU: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilen tutara kadar, harcama yetkilisi mutemedine avans verilmesi ve mahsup edilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Harcama yetkilisinin uygun görmesi gerekir
b) İvedi ve zorunlu giderlerden olması gerekir
c) Süresinde mahsup edilmezse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun hükümlerinin uygulanması gerekir
d) Avans karşılığı ödeneğin saklanması gerekir.

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, ihale sürecinde öncelik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

a) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi- İhale kararının onaylanması- Sözleşmenin imzalanması.
b) İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması.
c) İhale dokümanının hazırlanması – İhalenin ilan edilmesi – Sözleşmenin imzalanması – İhale kararının onaylanması.
d) İhalenin ilan edilmesi – İhale dokümanının hazırlanması – İhale kararının onaylanması – Sözleşmenin imzalanması.

SORU: 5018 sayılı Kanuna göre, mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak ve ilgili kurumların da görüşünü alarak genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye hangi kurum yetkilidir?

a) Hazine Müsteşarlığı
b) Maliye Bakanlığı
c) Sayıştay
d) Türkiye İstatistik Kurumu

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) En yüksek Devlet Memuru aylığı tutarı
B) Devlet Memuru aylığının iki katı tutarı
C) En yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarı
D) Devlet memuru aylığı tutarı

SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini alabilmeleri için engellilerin asgari olarak hangi oranda engelli raporu olmalıdır?

A) %20
B) %40
C) %50
D) %60
E) %70

SORU: 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakan'a yardımcı olmak üzere en fazla kaç bakanlık müşaviri atanabilir?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35

SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatay
B) Çapraz
C) Aşağıdan yukarıya
D) Yukarıdan aşağıya

SORU: Belirli duyguların, bilgilerin iki ya da daha çok kişi arasında paylaşılması, anlamların ortaklaştırılması süreci aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A) Emir verme
B) Emir alma
C) İletişim
D) Yazışma

SORU: 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar en fazla kaç dekar olabilir?

A) 10
B) 50
C) 20
D) 30

SORU: 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ayrıntılı harcama programlarının yürürlüğe girmesinden önce ödeneklerin kullanılabilmesi aşağıda yer alan işlemlerin hangisiyle sağlanmaktadır?

A) Revize işlemi
B) Aktarma işlemi
C) Serbest bırakma işlemi
D) Ekleme işlemi

SORU: Protokol kurallarına göre bir törende en son konuşmayı aşağıdakilerden hangisi yapar?

A) Ev sahibi
B) Konuk
C) En üst kişi
D) Sunucu
E) En üst kişinin eşi

SORU: 5018 Sayılı Kanun'a tabi kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Harcama yetkilisi
B) Mali kontrol yetkilisi
C) Muhasebe yetkilisi
D) İç denetçi

* İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından belirlenen İslam Turizm Başkenti 2018 Yılında iran’ın Tebriz kenti Oldu.

* Türkiye Rusyadan S-400 Satın alan ilk NATO ülkesi oldu.

SORU: Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik'e göre noterler, mal bildirimlerini aşağıdaki mercilerden hangisine verirler?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre muvazzaf askere giden memurlar, tekrar göreve dönmek istemeleri halinde terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır.?

A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) ..

SORU: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonların her türlü alım-satım ,onarım işlemleri hangi kanuna tabidir? 

A) kamu ihale kanunu
B) devlet ihale kanunu
C)222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanunu
D) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu
E) kamu ihale sözleşmesi

SORU: T.C. Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri ''çalışma şartları'' bakımından özel olarak korunurlar?

I. Küçükler ve kadınlar
II.Bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar
III. Yaşlılar ve ekonomik durumu yetersiz olanlar


A) I-II 
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III

SORU: Aşağıdakilerden hangsi köy yönetiminin doğal üyesidir?

A) Muhtar
B) Aza
C) Ebe
D) Köy Doktoru
E) Köy İmamı

SORU: 20 yüzyılda basmacı hareketi içinde olan Türkistan birliğinin kurucusu ve ilk başkanı olan 1939 İstanbul üniversitesi türk tarih kürsüsünü kuran ünlü tarihçi kimdir?

a) rıfat balı
b) afet inan
c) namık kemal
d) zeki velide toğan

SORU: 4734 sayılı kamu ihale kanunun göre ihale sonuç kaç gün içinde kamu ihale kurumuna bildirilir?

a) 7
b) 10
c) 15
d) 30

SORU: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu'na göre ''Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'' kaç üyeden oluşur?

A) 9
B) 3
C) 10
D) 6

SORU: 4982 SAyılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğe göre, erişimine olanak sağlanan bilgi ve belgelerin ilk kaç sayfası için herhangi bir ücret alınmaz?

A) 15
B) 5
C) 10
D) 30

SORU: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden değildir?

A) Çağdaşlık
B) Planlılık
C) Karma eğitim
D) Her yerde eğitim

SORU: Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin bir koşulu değildir?

A) Devletin sınırlandırılması
B) Yasaların anayasaya uygunluğunun sağlanması
C) Parlementer sistemin kurallarının benimsenmesi
D) İdarenin kararlarının yargı denetimine tabi olması
E) Yasa önünde eşitliğin sağlanması

SORU: Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çalışanları, parayı, demirbaşları, kaynakları ve zamanı etkili şekilde kullanarak en fazla verimi alma işine ne denir?

A) Yönetim
B ) İşletme
C) Kurum
D) Pazarlama
E) Sanayi

SORU: Ortak bir amaç için bir araya gelmiş kişilerin oluşturdukları birlik, kurum, teşkilat ve teşekküle ne denir?

A) Yönetim
B ) İşletme
C) Örgüt
D) Ofis
E) Yönetici

SORU: Yukarıda özellikleri sayılan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

- Toplumsallaşma ile kazanılır.
- Sözel içerik hakkında bilgi verir.
- Kültüre özgüdür.
- Duyguları etkili olarak aktarır.

A) Sözsüz İletişim
B) Sözlü İletişim
C) e-Mail İle İletişim
D) Medya ile İletişim
E) Doğal İletişim

SORU: Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çalışanları, parayı, demirbaşları, kaynakları ve zamanı etkili şekilde kullanarak en fazla verimi alma işine ne denir?

A) Yönetim
B ) İşletme
C) Kurum
D) Pazarlama
E) Sanayi

SORU: Ortak bir amaç için bir araya gelmiş kişilerin oluşturdukları birlik, kurum, teşkilat ve teşekküle ne denir?

A) Yönetim
B ) İşletme
C) Örgüt
D) Ofis
E) Yönetici

SORU: Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?

A) Döner sermayeli kuruluşlar
B) Mahalli idareler ve bunların birlikleri
C) Kamu iktisadi teşebbüsleri
D) Üniversiteler
E) Genel bütçeye dahil daireler

SORU: Okul müdürünün, okulunu güzelleştirebilmek için var gücüyle çalışmak, boya ve badana işlerine bizzat yardım etmesi'' Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e göre aşağıdaki etik davranış ilkelerinden hangisini açıklayan bir örnektir?

A) Halka hizmet bilinci
B) Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
C) Amaç ve misyona bağlılık
D) Hizmet standartlarına uyma
E) Saygınlık ve güven

SORU: Örgütü adeta insansız bir makine gibi gören, insanların psikolojik ve sosyal beklentilerini görmezden gelen yönetim yaklaşımı hangisidir?
A) Bilimsel yönetim yaklaşımı
B) Modern yönetim yaklaşımı
C) Davranışsal yönetim yaklaşımı
D) Klasik yönetim yaklaşımı
E) Endüstri öncesi yönetim yaklaşımı

SORU: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.
B) Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.
C) Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.
D) İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa başvuru dilekçesi iptal edilir.

SORU: 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.
Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılmaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar?

A) Dördüncü
B) Üçüncü
C) İkinci
D) Birinci
E)...

SORU: Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk kadın yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halide Nusret Zorlutuna
B) Öykü Didem Aydın
C) Leyla Erbil
D) Elif Şafak
E) Halide Edip Adıvar

SORU: Örgütte insan ilişkilerinin önemini ortaya çıkararak 1950'den sonra örgütsel davranış biliminin doğmasına yol açan ve insan ilişkileri akımını başlatan araştırma aşağıdakilerden hangisidir? (2009)

A) Ohio Araştırması
B) Fhedler Araştırması
C) Michigen Araştırması
D) Hawhome Araştırması

SORU: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre bilgi edinme başvurusunda bulunan başvuru sahibine ait başvuru evrakında aşağıdakilerden hangisinin olması gerekmez?

A) Adı ve soyadı
B) İmzası
C) Oturma yeri veya iş adresi
D) TC Kimlik Numarası

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için söz konusu olan yasaklar arasında sayılmamıştır?

A) Kollektif şirket ortaklığı
B) Komandit şirkette komandite orta
C) Ticari vekillik
D) Limited şirket ortaklığı

SORU: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
B) Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olsa bile bu Kanun hükümlerinden yararlanamaz.
C) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri saklıdır.
D) Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az % kaçını almış olmak şartı aranır?

A 70
B 50
C 60
D 80

SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Ortaöğretimde öğrenim süresi en az kaç yıl olmak zorundadır?

A 5
B 3
C 2
D 4

SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim kurulu tarafından birlikte tespit olunur.
B Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir.
C Öğretmenler, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarından ve bunlara denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından, Millî Eğitim Bakanlığınca seçilir.
D Yükseköğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alanlarda, öğretmenliğe atanmaları hâlinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır.

SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “okul açma yetkisi” ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Millî Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.
B Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır.
C Askerî eğitim kurumlarının dereceleri, Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilir.
D Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askerî liseler dâhil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Millî Eğitim Bakanlığına aittir.

SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, diğer Bakanlıklara bağlı okullar, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir. Gözetim ve denetim sonunda uygun eğitim ortamı ve niteliği taşımayan kurumların denkliği usulüne uygun şekilde Millî Eğitim Bakanlığınca iptal edilir. Buna ait esaslar aşağıdaki hangi mevzuata göre düzenlenir?

A Bakanlar Kurulunca çıkarılan Yönetmelik
B Tüzük
C Kanun Hükmünde Kararname
D Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılan Yönetmelik

SORU: 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, İş Kanunu’na tabi iş yerlerinde işverenlerin okul öncesi eğitim kurumu kurmaları için gerekli şartlar ve diğer hususların gösterildiği tüzüğü hazırlayan bakanlıklar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A Sağlık Bakanlığı - Maliye Bakanlığı
B Sağlık Bakanlığı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
C Maliye Bakanlığı - Millî Eğitim Bakanlığı
D Millî Eğitim Bakanlığı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

SORU: “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır?

A Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
B Genellik ve eşitlik
C Eğitim hakkı
D Fırsat ve imkân eşitliği

SORU: Aşağıdakilerden hangisi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?

A Her yerde eğitim
B Karma eğitim
C Liyakat
D Yöneltme

SORU: ''Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirme için özel tedbirler alır.'' ibaresi Milli Eğitim Temel Kanunu'nun hangi temel ilkesinin içindedir?

A) Genellik ve eşitlik
B) Eğitim Hakkı
C) Fırsat ve imkan eşitliği
D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları

I.Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler
II.Türkiye'ye turistik amaçlı gelmiş yabancılar.
III.Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları

SORU: Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre hangisi ya da hangileri bilgi edinme hakkına sahiptir?

Yalnız I
I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III

SORU: Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksinyonları arasında yer almaz?

A ) Planlama
B ) Örgütleme
C ) İletişim
D) Yöneltme
E) Kontrol / Denetleme

SORU: Aşağıdakilerden hangisi yonetisimin temel ilkelerinden değildir?

A Şeffaflık 
B Adillik
C Hesap verebilirlik
D Nesnellik
E Sorumluluk

SORU: Muammer Bey Ekim ayının 1'inde asli devlet memuru olarak Sinop'a atanmıştır. Muammer Bey en geç nezamana kadar usulen devlete sadakatini belirten yemini yapmalıdır?

15 Ekim
1 Kasım
15 Kasım
1 Aralık
15 Aralık

SORU: Aşağıdaki şıklardan hangisinde bağlaç ''ki'' yanlış yazılmıştır?

A) Yaşadıklarımı gereğince anlatamam ki
B) Anlaşılıyorki derse hazırlanmamışsın.
C) Portakal ki en iyi meyvedir.
D) Benim kalemim seninkinden güzeldir.

Kalmadı ümidin soluk ve cılız
Işığında bereket
Ve ölüm, kapında kişner, sabırsız
Bir at oldu nihayet
(S.C.Tarancı)

SORU: Dizelerden aşağıdakilerden hangisindeki duygular çıkarılabilir?

A) Korku-ümitsizlik
B) Sitem-teslimiyet
C) Acı-Kanaatkarlık

SORU: Aşağıdaki işlerden hangisi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihale edilebilir?

A) Mal alımı
B) Yapım
C) Taşıma
D) Satış

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas usullerini gösteren belge veya belgelere ne ad verilir?

A) Şartname
B) İhale İlanı
C) Sözleşme
D) İhale İşlem Dosyası

SORU: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre ihale için tespit edilen tarihin tatil gününe rastlaması halinde ne yapılacaktır?

A) Tekrar ilan yapılarak yeni belirlenen tarihte yapılır.
B) İhale günü tatil gününe rastlasa da aynı gün yapılmak zorundadır.
C) Tekrar ilana gerek kalmaksızın tatil takibenden ilk iş gününden sonraki gün yapılır.
D) Tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takibenden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır.

SORU: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre örtülü ödenek için tahsis edilen ödenekler toplamı Genel Bütçe başlangıç ödenekleri toplamının ne kadarını geçemez?

A) % 0.5
B) % 5
C) % 1
D) % 10
E) % 15

SORU: Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin bir koşulu değildir?

A) Devletin sınırlandırılması
B) Yasaların anayasaya uygunluğunun sağlanması
C) Parlementer sistemin kurallarının benimsenmesi
D) İdarenin kararlarının yargı denetimine tabi olması
E) Yasa önünde eşitliğin sağlanması

SORU: 4735 sayılı Kau İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre, fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşmeli bedelinde artış meydana gelmesi halinde ek kesin teminat alınır. Alınan bu ek kesin teminat miktarı ne kadardı?

A) Artış tutarının %3'ü
B) Artış tutarının %6'sı
C) Artış tutarının %8'i
D) Artış tutarının %10'u

SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre, sözleşme imzalandıktan sonra, idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla aşağıda belirtilen hususlardan hangisinde sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz?

A) İşin yapılma yeri
B) İşin teslim yeri
C) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla ödeme şartları
D) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi laydıyla ödeme miktarı

SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre aşağıda yer alan durumlardan hangisi mücbir sebep değildir?

A) Sıkıyönetim
B) Doğal Afet
C) Kısmi Seferberlik
D) Kanuni Grev

SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi sözleşmede yer alması zorunlu hususlardan biri değildir?

A) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı
B) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi
C) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği 
D) İşyerinin ve çalışanlarının sigortalanmasına ilişkin şartlar

SORU: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kimlerin kadroları İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır?

A) İl özel idareleri kadroları 
B) Belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları
C) İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları
D) Kaymakamlıkların

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre kaçıncı derecede kadro ihdas edilebilmesi için ayrıca Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulu kararı alınması şarttır?

A) 1
B) 1,2
C) 1,2,3
D) 1,2,3,4

SORU: Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetimin taşra teşkilatıdır?

A) İl özel idaresi
B) Mahalle muhtarlığı
C) Bakanlık bölge müdürlüğü
D) Belde belediyesi

SORU: En çok köyü bulunan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Van
B) Erzurum
C) Konya
D) Sivas

SORU: Aşağıdaki verilerden hangisi yönetimde insan ilişkilerinin ilkelernden birisi değildir?

A) İnsan ilişkileri yetişkin yetişkine bir ilişkidir.
B) İnsan ilişkileri yönetimde duygusallığı gerektirir.
C) İnsan ilişkiler ''biz'' olmayı gerektirir.
D) İnsan ilişkileri yönetimde saydamlık ister.
E) İnsan ilişkileri ilişki kurulan kişiyle anlamdaş olmayı gerektirir.

SORU: Yönetimde insan ilişkileri türleri ile ilgili olarak ''örgütün girdilerini alırken ve çıktılarını verirken ilgililerle işgörenler arasında oluşan ilişki türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşakımı ilişkileri
B) Alışveriş ilişkileri
C) Danışmanlık ilişkileri
D) Yenileştirme ilişkileri

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından değildir?

A) Vali
B) Kaymakam
C) Maiyet memurları
D) Emniyet müdürü

SORU: Yönetimde insan ilişkilerinin ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan ilişkileri, yönetimde saydamlık ister.
B) İnsan ilişkileri yetişkinler arası bir ilişkidir.
C) İnsan ilişkileri ilişki kurulan kişiyle duygudaş olması gerektirir.
D) İnsan ilişkileri insanın kendisini bilmesini gerektirir.

SORU: 1739 sayılı Milli EğitimTemel Kanunu'na göre ''Eğitim Kurumları din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır.'' ifadesi Türk Milli Eğitimi'nin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

A) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
B) Eğitim hakkı
C) Genellik ve eşitlik
D) Fırsat ve imkan eşitliği

SORU: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ''Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız, yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.'' ifadesi Türk Milli Eğitimi'nin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

A) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
B) Eğitim hakkı
C) Genellik ve eşitlik
D) Fırsat ve imkan eşitliği

SORU: 2886 Sayılı D.İ.K.'e göre günlük gazete ile yapılacak İLK ve SON ilan tarihleri ile ihale tarihleri arasındaki süre sırasıyla ne kadar olmalıdır?

a) 2-5 günden az olamaz.
b) 5-10 günden az olamaz.
c) 10-5 günden az olamaz
d) 1- 15 günden az olamaz.
e) 180-365 günden az olamaz.

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (D.İ.K.)'na göre oluşturulan (en az 3 kişi) komisyonların çalışma esasları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

a) İhale komisyonları EKSİKSİZ toplanmalıdır.
b) Komisyon kararları ÇOĞUNLUKLA alınır.
c) Oyların eşit çıkması halinde BAŞKANIN bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir.
d) Kararlarda komisyon üyeleri kararlarda ÇEKİMSER KALABİLİRLER.
e) Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından SORUMLUDURLAR.

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılır?

A) 60
B) 45
C) 30
D) 20
E) 15

SORU: 2886 Sayılı D.İ.K.'e göre "Mimarlık, mühendislik proje" yarışmalarıyla ilgili yönetmelik hangi bakanlıkça hazırlanır?

a) Maliye Bakanlığı
b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
c) Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı
d) İç İşleri Bakanlığı
e) Kültür ve Turizm Bakanlığı

SORU: 2886 Sayılı D.İ.K.'e göre aşağıdakilerden hangisi geçici veya kesin teminat olarak kabul edilebilecek DEĞERLER arasında YERALMAZ ?

a) Tedavüldeki Türk Parası(TL)
b) Banka teminat mektupları(Süresiz)
c) Devlet İç Borçlanma Senedi(DİBS)
d)Özel Finans Kurumları teminat mektupları(Süresiz)
e) Dolar ve Euro gibi yabancı efektifler

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazarlık Usulü
B) Kapalı İhale Usulü
C) Açık ihale Usulü
D) Belli istekliler arasında ihale usulü
E) Yarışma Usulü

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre hangi ihale usulunde GEÇİCİ TEMİNAT alınması zorunlu değildir?

a) Kapalı Teklif Usulü
b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü
c) Açık teklif usulü
d) Pazarlık Usulü
e) Yarışma Usulü

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu(D.İ.K.)'na göre ihale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İTA AMİRİNCE karar tarihinden itibaren kaç gün içinde ONAYLANIR veya İPTAL EDİLİR?

a) 5 gün içinde
b) 15 gün içinde
c) 30 gün içinde
d) 90 gün içinde
e) 365 gün içinde

SORU: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na(DİK) göre kiraya verilecek "TAŞINIR ve TAŞINMAZ MALLAR"ın kira süresi EN FAZLA kaç yıldır?

a) 2
b) 5
c) 10
d) 49

SORU: 2886 Sayılı D.İ.K.'e göre müteahhit veya müşterinin "YASAK FİİL ve DAVRANIŞLARDA" bulunmasının sübutu halinde, ihaleyi yapan bakanlık tarafından ne kadar süreyle bütün ihalelere katılmaları yasaklanır?

a) 1 aya kadar
b) 6 aya kadar
c) 1 yıla kadar
d) 3 yıla kadar 
e) 10 yıla kadar

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre üzerinde SUÇ unsuru tespit edilen teminat mektuplarının gerekli KOVUŞTURMA işlemleri için hangi bakanlıga bu mektuplar intikal ettirilir?

a) Adalet Bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı
c) Maliye Bakanlığı
d) Ekonomi Bakanlığı

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudan temin usulü ile ihale edilemez?

A) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi
B) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması
C) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak tıbbi sarf malzemelerinin alınması
D) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre doğrudan temin ile ilgili aşağoda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İhale komisyonu kurulmaz
B) İhaleye katılımda yeterlik kuralları aranmaz
C) İlan yapılması zorunlu değil
D) Belli miktarın üzerindeki alımlar için teminat mektubu alınır.

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre Kamu İhale Kurulu hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamaz
B) Kamu İhale Kurulu üyeleri üçlü kararname ile atanırlar
C) Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmaları halinde Başbakan onayıyla görevden alınır
D) Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır

SORU: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi teminat olarak kabul edilecek değerlerden değildir?

A) Tedavüldeki Türk Parası ve banka çekleri
B) Yabancı para
C) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektuplaru
D) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri yerine düzenlenen belgeler

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar?

A) 30
B) 90
C) 45
D) 60

SORU: Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kurumlarda çalıştırılan memurlar için tesis edilen sınıflardan değildir?

A) Mühendislik Hizmetleri Sınıfı
B) Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
C) Emniyet Hizmetleri Sınıfı
D) Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrum bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisi?

A) Yatay
B) Çapraz
C) Aşağıdan yukarıya
D) Yukarıdan aşağıya

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre mazeret izni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.
B) Mmemura, eşinin ölümü halinde isteği üzerine bir gün izin verilir.
C) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir.
D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat süt izni verilir.

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir yıldan az iki yıldan çok olamaz.
B) Altı aydan az üç yıldan çok olamaz
C) Bir yıldan az üç yıldan çok olamaz
D) Altı aydan az iki yıldan çok olamaz.

SORU: Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan ödev ve sorumluluklardan biri değildir?

A) Sendikal faaliyetlerde bulunma
B) Davranış ve iş birliği
C) Mal bildirimi
D) Sadakat

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi memurlara asıl görevlerinin yanında ikinci görev olarak verilemez?

A) Diş hekimlerine ve veterinerlere, meslekleri ile ilgili baştabiplik
B) Öğretmenlere, şube müdürlüğü
C) Veteriner, diş hekimi ve eczacılara, baştabip yardımcılığı
D) Tabiplere, il ve ilçe sağlık müdürlüğü

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna ''aylıktan kesme'' disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hallerdendir?

A) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak
B) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak
C) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak
D) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek

SORU: Aşağıdakilerden hangisi ileƟşimin temel özelliklerinden biri değildir?

A) İleƟşim bir işlemdir.
B) İleƟşim amaçlıdır.
C) İleƟşim sembolikƟr.
D) İleƟşim karmaşık bir süreçƟr.
E) İleƟşim tekdüzedir

SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında yer almaz?

A) Halkı aydınlatmak ve onlara çalışmaları benimsetmek
B) Danışmayı kolaylaşƨrarak halka bilgi vermek
C) Reklam yoluyla tanınırlığı arƨrmak
D) Halkla iş birliği yaparak hizmetlerin daha çabuk görülmesini sağlamak
E) Sosyal sorumluluk duygusu oluşturmak

SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrum bağlantısı olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde, farklı bölümlerindeki bireyler arasında oluşan iletişim akımı aşağıdakilerden hangisi?

A)Yatay
B)Çapraz
C)Aşağıdan yukarıya
D)Yukarıdan aşağıya

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, devlet memurunun ölümü halinde, hak sahiplerine ödenecek ölüm yardımı ödeneği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) En yüksek Devlet memuru aylığı
B) Devlet memuru aylığının iki katı
C) En yüksek Devlet memuru ’ aylığının iki katı tutarı
D) Devlet memuru aylığı tutarı

SORU: 2017 yılında Türkiye'nin Oscar adayı olan ''Ayla'' Filminin yönetmeni kimdir?

A) Cem Uralay
B) Erhan Çakal
C) Cansu Ulay
D) Canan Yeren
E) Can Ulkay

SORU: 657 sayılı Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Devlet memurlarına yasak olan fiillerden değildir?

I. Sendika kurma
II. Hediye alma
III. Ticarette bulunma
IV. Toplu olarak müracaat ve şikayet etme

A) Ylnız I
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, III, IV

SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde planlama sürecine dâhil edilemez?

A) Programın yürütülmesi
B) Sorunun tanımlanması
C) Program planlarının hazırlanması
D) Durum değerlendirmesi
E) Hedef kitle için amaçların saptanması

SORU: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda belirtilen görevliler/kurumlar ve yaptıkları görevler ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) İhale yetkilisi – Zorunlu hallerde sözleşmenin başkasına devredilmesine yazılı izin verir.
b) Muayene ve kabul komisyonu – Teslim edilen veya yapılan işin muayene ve kabul işlemlerini yapar.
c) Yapı denetim görevlisi – Yapım işinin denetimini yapar.
d) Kamu İhale Kurumu – Hakediş ödemelerine ilişkin uyuşmazlıkları inceler.

SORU: İleƟşim sürecinin aşamaları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak - Mesaj - Kodlama - Kanal - Alıcı - Geribildirim
B) Mesaj - Kaynak - Kodlama - Kanal - Alıcı - Geribildirim
C) Kaynak - Kodlama - Mesaj - Kanal - Alıcı - Geribildirim
D) Kaynak - Mesaj - Alıcı - Kodlama - Kanal - Geribildirim
E) Kaynak - Mesaj - Alıcı - Kodlama - Geribildirim - Kanal

SORU: 2017 Yılında hayatını kaybeden ünlü Haltercimiz Naim Süleymanoğlu kaç Olimpiyat şampiyonu ?

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5

SORU: İstiklal Marşı nerede yazılmıştır?

A) Akif Dergahı
B) Tacettin Dergahı
C) Konya Camii
D) Tarsus Dergahı

SORU: İleride yapılacak çalışmaları düzenli ve verimli bir biçimde yürütebilmek amacıyla araşƨrmada toplanan bilgiler ışığında önceden kararlar alınması halkla ilişkilerin hangi aşamasını ifade eder?

A) Uygulama
B) Planlama
C) Yürütme
D) Denetleme
E) Koordinasyon

SORU: Halkla ilişkiler sürecinin aşağıdaki aşamalarından hangisinde hedef kitlenin ne düşündüğü, ileƟlerin ne şekilde algılandığı ve bunlara gösterilen tepkilerin ne olduğu belirlenmeye çalışılır?

A) Uygulama ya da yürütme
B) Sorunu tanımlama
C) Programı değerlendirme
D) Amaçları saptama
E) Planlama

SORU: Belirli bir konuda, konuyla ilgili uzmanların dinleyiciler önünde yapƨkları tarƨşmalı ve çok yönlü toplanƨlara ne ad verilir?

A) Konferans
B) Panel
C) Sempozyum
D) Seminer
E) Nutuk

SOU: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ''Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.'' ifadesi Türk Milli Eğitim'in temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

A) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
B) Eğitim hakkı
C) Genellik ve eşitlik
D) Fırsat ve imkan eşitliği
E) Demokrasi eğitimi

SORU: Mehmet açık yüreklilikle içinden gelenleri lafı dolaştırmadan söyleyebilen mahalle arkadaşları tarafından dobra biridir diye nitelendirilen bir bireydir. Buna göre Mehmet aşağıda verilmiş olan bireysel tarzlardan hangisine aittir?

A) Sokrat Tarz
B) Soylu Tarz
C) Senatör Tarz
D) Yargıç Tarz
E) Yansıtıcı Tarz

SORU: Halkla ilişkilerin aşamalarından hangisinde ne yapmalıyız? Ne için yapmalıyız? sorularına cevap aranır?

A) Bilgi toplama
B) Uygulama
C) Planlama
D) Sonuçlandırma
E) Değerlendirme

SORU: Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarından değildir?

A) Gazete
B) Süreli Yayınlar
C) Bülten
D) Forum
E) Yıllık Raporlar

SORU: Bir kurumda bulunan çalışanlarla kurum içi iletişimde aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılmaz?

A) Broşürler
B) Mektuplar
C) Dilek Kutuları
D) Televizyon
E) Duyuru Panoları

SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde konuşma esnasında dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A) Açık ve anlaşılır bir dil kullanmak
B) Bolca jest ve mimik kullanmak
C) Sözcükleri düzgün telafuz etmek
D) Karşısındakinin sözünü kesmemek
E) Övünmekten kaçınmak

SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin araştırma aşamasıyla ilgili bir kavram değildir?

A) Çevreyi izleme
B) Problem tanımı
C) İmaj
D) İletişim
E) Sosyal Sorumluluk

SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin özelliklerinden biri değildir?

A) Toplumsal bir konudur ve yönetim işlevidir.
B) Kişilerin karşılıklı yararına göre işler
C) İyi niyetlere dayalı bir uygulamadır
D) Kişilerle karşılıklı ilişkilerin kurulmasını çabalar
E) Geçici ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir.

SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkileri etkileyen örgüt içi faaliyetlerden biri değildir?

A) Çalışanların yeterliliği
B) Teşkilat yapısının uygunluğu
C) Toplumun eğitim düzeyi
D) Yönetimin becerisi
E) Mali durum

SORU: Aşağıdakilerden hangisi anne, baba, kardeş gibi duygusal açıdan yakın olan kişilerin kullanabileceği alandır?

A) Özel Alan
B) Samimi Alan
C) Sosyal Alan
D) Genel Alan
E) Toplumsal Alan

SORU: Aşağıda verilmiş olan halkla ilişkilerde kullanılan sosyal ve kültürel etkinlik araçlarından değildir?

A) Geziler
B) Yarışma
C) Destek ve Sponsorluk
D) Radyo ve Televizyon
E) Konferans

SORU: Aşağıdakilerden hangisi pozitif etkili beden dili özelliklerinden biri değildir?

A) Konuşurken isteğinizi belirten jest ve mimikler kullanmak
B) Konuşulan kişiden gözleri kaçırmamak
C) Elleri cepte tutmak
D) Karşılıklı konuşmada birbirine dönük olmak
E) Olumlu bildirim gösterecek ifadeler kullanmak

SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kurum içi hedef kitledir?

A) Tedarikçiler
B) Çalışanlar
C) Sivil Toplum Kuruluşları
D) Kamu Kuruluşları
E) Diğer Kuruluşlar

SORU: Hakan bey açık sözlü ve tartışmayı seven bir bireydir. Bu örnekteki Hakan Bey iletişimde bireysel tarzlardan hangisine sahiptir?

A) Sokrat Tarz
B) Yargıç Tarz
C) Aday Tarz
D) Senatör Tarz
E) Soylu Tarz

SORU: Aşağıdakilerden hangisinde iletişim süreci doğru sıralanmıştır?

A) kaynak-mesaj-kanal-alıcı-dönüt
B) mesaj-kaynak-kanal-dönüt-alıcı
C) kaynak-mesaj-kanal-dönüt-alıcı
D) kaynak-mesaj-alıcı-kanal-dönüt
E) kaynak-kanal-mesaj-alıcı-dönüt

SORU: Aşağıdakilerden hangisi Johari penceresine göre kişinin kendisi tarafından bilinmeyen fakat başkaları tarafından bilinen alandır?

A) Kör Alan
B) Açık Alan
C) Karışık Alan
D) Gizli Alan
E) Karanlık Alan

SORU: Yöneticinin başkalarınca açıkça algılanan, bilinen fakat kendisi tarafından bilinmeyen alanı aşağıdaki verilenlerden hangisi ile ifade edilir?

A) Özel Alan
B) Açık Alan
C) Bilinmez Alan
D) Karışık Alan
E) Kör Alan

SORU: Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen faktörlerden biri değildir?

A) Kişisel faktörler
B) Semantik faktörler
C) Aşırı bilgi yükü
D) Açık sözlülük
E) Savunma mekanizması

SORU: Hüseyin Bey ve Yöneticisi anlık mesajlaşma programlarından Whatzzupp adlı programla karşılıklı mesajlaşabiliyorlar. Bu örnekte kullanılan iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapıcı iletişim modeli
B) Tek yönlü iletişim modeli
C) Etkileşimli iletişim modeli
D) karşılıklı iletişim modeli
E) Uzlaşmacı iletişim modeli

SORU: Aşağıda halkla ilişkilerin temel özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir yönetim faaliyetidir
B) Anlık gelişen bir süreçtir
C) Sürekli değerlendirme yapılır
D) Halkın desteği gereklidir
E) Kamu yararı esas alınır

SORU: Aşağıda iletişim modellerinden hangisinde iletişim demokratik bir yapıya sahip olup grupta belirgin bir lider yoktur?

A) Yıldız modeli
B) Çember modeli
C) Tekerlek modeli
D) Çekirdek modeli
E) Zincir modeli


SORU: Aşağıdakilerden hangisi Johari penceresine göre kişinin kendisi tarafından ve başkaları tarafından bilinmeyen alanıdır?

A) Karışık Alan
B) Karanlık Alan
C) Gizli Alan
D) Kör alan
E) Açık Alan

SORU: Aşağıdakilerden hangisi yönetimde temel iletişim kurallarıyla ilgili olarak doğrudur?

A) Görevden ayrılmalarda astlara veda ziyareti yapılmalıdır
B) Üstlerin makamında oturulacak koltuk şaret edilmediği müddetçe masaya en yakın sağ koltuktur
C) Üstün aldığı her bilgiyi alta bildirmesi gereklidir.
D) Telefon görüşmelerinde telefonu kapatma hakkı asta ya da telefon edilene aittir.
E) Üstlere ''Ahmet Bey, Müdür Bey'' diye astlara ''beyefendi/hanımefendi'' diye hitap edilmelidir

SORU: Aşağıdakilerden hangisi iletişimde engellerin önüne geçmek için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Akıl ve öğüt vermeme
B) Tehdit etmeme
C) Geçmişi getirmeme
D) Ses tonunu yükseltme
E) Lakap takmama

SORU: Aşağıda verilen iletişim modellerinden hangisinde bilgi kademe kademe aktarılır ve doğruluk olasılığı azalır?

A) Tekerlek modeli
B) Çember modeli
C) Zincir modeli
D) Yıldız modeli
E) Çekirdek modeli

SORU: İletişim sürecinde, iletiyi oluşturan ve bir kanal ile hedef kitleye ulaştıran öge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynak
B) Alıcı
C) Mesaj
D) Dönüt
E) Geri Bildirim

SORU: Selimbey karşısındakini incitmemeye özen gösteren ve iş arkadaşları tarafından merhametli olarak bilinen br bireydir. Bu örnekteki Selim Bey iletişimde bireysel tarzlardan hangisine sahiptir?

A) Sokrat Tarz
B) Soylu Tarz
C) Yansıtıcı Tarz
D) Senatör Tarz
E) Aday Tarz

SORU: Hiyerarşide birbirlerine doğrudan bağlantısı olmayan farklı düzeyde bulunan iki kişinin arasında oluşan iletişim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatay
B) Çapraz
C) Karmaşık
D) Aşağıdan Yukarı
E) Yukarıdan Aşağı

SORU: Bilgi A bireyine kademe kademe gelir, A bireyi iletişimin yöneticisi konumundadır. İşin yerine getirilmesindeki hız ve mesajın doğruluk derecesi yüksektir.

Yukarıda bahsedilen iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çekirdek modeli
B) Tekerlek modeli
C) Zincir modeli
D) Yıldız modeli
E) Çember modeli

SORU: Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler çalışmalarının aşamalarından biri değildir?

A) Sonuçlandırma
B) Bilgi toplama
C) Planlama
D) İletişim
E) Değerlendirme

SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre idarenin ihtiyaçlarının giderilmesinde ilan yapmanın ve teminat almanın gerekli olmadığı usül hangididir ?

a) Doğrudan Temin Usulü
b) Açık İhale Usulü
c) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü
d) Pazarlık Usulü
e) Yarışma Usulü

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre kesin teminat bedelinin müteahhit veya müşteriye tamamının iadesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan(SGK) alması ve idareye teslim etmesi gereken belgenin adı nedir?

a) SGK İşe Giriş Bildirgesi
b) SGK Hizmet Çizelgesi
c) SGK İşçi Çıkış Bildirgesi
d) SGK İlişiksiz Belgesi
e) SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(APHB)

SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'nun uygulanmasında görevli olan KAMU İHALE KURUMU ile ilgili aşagıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

a) İdari ve mali özerkliğe sahiptir.
b) 4734 sayılı kanunun doğru uygulanmasında görevli ve yetkilidir.
c) Kurumun Merkezi Ankara'dadır.
d) Kurum hiçbir organ, makam ve merciiden emir ve talimat alamaz.
e) Maliye Bakanlığına BAĞLIDIR.

SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre KAMU İHALE KURUMU tarafından TÜİK'in açıkladığı TEFE esaslı güncellenen İHALE EŞİK BEDELLERİ hangi tarihte yürürlüğe girer?

a) 01 Ocak
b) 01 Şubat
c) 01 Haziran
d) 01 Temmuz
e) 31 Aralık

SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre ihale ilanı yapıldıktan sonra ortaya çıkan eksiklik, maddi ve teknik hatayı bildiren hatta ihale tarihininde en fazla 20 gün ertelenmesine imkan tanıyan belgenin adı nedir?

a) Sözleşme
b) Şartname
c) Yüklenici 
d) Zeyilname
e) İşlem Dosyası

SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre "belli bir yapının ONAYLANMIŞ KESİN PROJESİNE göre yapının her türlü ayrıntısını belirten projeye ne ad verilir?

a) Kesin Proje
b) Ön Proje
c) İhale Belgesi
d) Uygulama Projesi
e) Zeyilname Belgesi

SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre aşağıdakilerden hangisi YANLIŞTIR?

a) Eşik değerleri aşan ihaleler açık ihale usülü kullanıldığında EN AZ 40 GÜN ÖNCE ilanı yapılmalıdır.
b) Eşik değerleri aşan ihaleler belli istekliler arasında ihale usulü kullanıldığında EN AZ 14 GÜN ÖNCE ilanı yapılmalıdır.
c) Eşik Değerleri aşan ihaleler pazarlık usulü kullanıldığında EN AZ 25 GÜN ÖNCE ilanı yapılmalıdır.
d) Eşik değeri aşan ihalelerde, açık ihale usulü kullanıldığında ULUSLARARASI alanda ÖN İLAN yapılması halinde 40 günlük süre 24 GÜNE indirilebilir.
e) İhale ilanları KAMU İHALE BÜLTENİ'nde EN AZ 5 KEZ yayımlanmalıdır.

SORU: 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU(KİHK)'na göre "belli bir yapının ONAYLANMIŞ ÖN PROJESİNE göre mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçüldüğü, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerini" belirten projeye ne ad verilir?

a) Kesin Proje
b) Ön Proje
c) İhale Belgesi
d) Uygulama Projesi
e) Zeyilname Belgesi

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre kaç yılı aşan kiralamalar için MALİYE BAKANLIĞI'nın izni şarttır?

a) 1 YILI AŞAN KİRALAMALARDA
b) 2 YILI AŞAN KİRALAMALARDA
c) 3 YILI AŞAN KİRALAMALARDA
d) 10 YILI AŞAN KİRALAMALARDA
e) 49 YILI AŞAN KİRALAMALARDA

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre "yapılacak işlerin GENEL, ÖZEL, TEKNİK ve İDARİ esas ve usullerini" gösteren belgenin adı nedir?

a) Sözleşme
b) Zeyilname
c) Aciz Belgesi
d) Şartname
e) Fatura

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre ihale tarihinden EN AZ 10 GÜN ÖNCE "RESMİ GAZETE" ile ilanının zorunlu olduğu işlerin, kanunda belirtilmiş bulunan İHALE EŞİK BEDEL TUTARLARININ kaç katını AŞMASI gerekir?

a) 2 KAT
b) 3 KAT
c) 5 KAT
d) 10 KAT
e) 50 KAT

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre "ihaleyi yapan idare ile müteahhit veya müşteri arasında yapılan YAZILI ANLAŞMAYI" gösteren belgenin adı nedir?

a) Sözleşme
b) Zeyilname
c) Aciz Belgesi
d) Şartname
e) Fatura

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (D.İ.K.)'na göre oluşturulan (en az 3 kişi) komisyonların çalışma esasları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

a) İhale komisyonları EKSİKSİZ toplanmalıdır.
b) Komisyon kararları ÇOĞUNLUKLA alınır.
c) Oyların eşit çıkması halinde BAŞKANIN bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir.
d) Kararlarda komisyon üyeleri kararlarda ÇEKİMSER KALABİLİRLER.
e) Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından SORUMLUDURLAR.

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre aşağıdakilerden hangisi hale usullerinden biri değildir?

a) Kapalı Teklif Usulü
b) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü
c) Açık teklif usulü
d) Pazarlık Usulü
e) Kura Usulü

SORU: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu( D.İ.K.)'na göre yapılacak olan ihalelere YABANCI İSTEKLİLERİN DE katılmalarının sağlanması yararlı görülüyorsa ilan, ihale tarihinden en az kaç gün önce yapılmalıdır?

a) 5
b) 7
c) 10
d) 30
e) 45

SORU: Aşağıdakilerden hangs ''4483 Sayılı Memurların ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun''da belirtilen soruşturma izni vermeye yetkili mercilerden değildir? (madde 3)

A) Kaymakam
B) Vali
C) İl İdare Başkanları
D) TBMM Genel Sekreteri

SORU: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, soruşturma izninin gönderileceği merci ile ilgili olarak, soruşturma izninin itirz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi yada soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya aşağıdakilerden hangisine gönderilir?

A) Valilik
B) Cumhuriyet Başsavcılığı
C) Milli Eğitim Bakanlığı
D) İlköğretim Müfettişler Başkanlığı

SORU: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre, aşağıdakilerden hangisi kaymakamlar içn davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkemedir?

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) İl Ağır Ceza Mahkemesi
D) Sulh Ceza Mahkemesi

SORU: 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrendiğinde izin vermeye yetkili mercinin yapacağı/yaptıracağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Disiplin Soruşturması
B) Ceza Kovuşturması
C) Ön İnceleme
D) İç Denetim

SORU: 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkında Kanun kapsamında verilen ''Soruşturma izni verilmesine'' ilişkin karara yetkili mercinin kararının tebliğinden itibaren kaç gün içinde itiraz edilebilir? (madde 9)

A) 10 gün
B) 15 gün
C) 30 gün
D) 45 gün

SORU: 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi ön incelemelerde görev almaz? (madde 5)

A) Askerler
B) Okul müdür
C) Şube Müdürü
D) Denetim Elemanı

SORU: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre ''ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıflarının konulabilmesi'' Türk Milli Eğitimin temel ilkelerinden hangisinin gereğidir?

Cevap: Yöneltme

SORU: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre ''mesleklerin kademeleri ile her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir'' ifadesi aşağıdaki Milli Eğitim İlkelerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

Cevap: Planlılık

SORU: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre hangi yükseköğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları hangi kurul tarafından tespit edilir?

Cevap: Yükseköğretim Kurulu

SORU: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ''maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.'' ifadesi Türk Milli Eğitiin temel ilkelerinden hangisinin kapsamı içinde yer alır?

Cevap: Fırsat ve imkan eşitliği

SORU: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundaki ''fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.'' hükmü Türk Milli Eğitimin Temel İlkelerinden hangisini açıklamaktadır?

Cevap: Süreklilik

SORU: 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yada hangileri Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri arasındadır?

I- Sınıflandırma
II- Yöneltme
III- Kariyer
IV- Planlılık
V- Süreklilik

Cevap: II-IV-V

SORU: 657 Sayılı Kanun'a göre aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Devlet memurlarına yasak olan fiillerden değildir?

I- Sendika kurma
II- Hediye alma
III- Ticarette bulunma
IV- Toplu olarak müracaat ve şikayet etme

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve IV
D) I, III, IV

SORU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için getirilmiş bir yasak değildir?

A) Toplu olarak müracaat veya şikayette bulunmak
B) Greve karar vermek, grev tertiplemek, ilan etmek, bu yolda propaganda yapmak
C) Türk-Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmak
D) Denetimi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlamak 

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonlar tüzel kişiliklerini ne zaman kazanırlar?

a) Resmi Gazetede kuruluşlarının ilanıyla
b) Ticaret Gazetesinde ilanıyla
c) Belge ve tüzüklerinin valiliklere intikaliyle
d) Genel Kurulun toplanmasıyla
e) Zorunlu organların oluşturulmasıyla

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonlarının açılabileceği KAÇ ADET HİZMET KOLU vardır?

a) 5
b) 10
c) 11
d) 22
e) 99

SORU: Türkiye 2017 Eurovision Şarkı yarışmasında kaçıncı olmuştur?


a) II
b) III
c) IV
d) V
e) Katılmamıştır.

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre "bir öğretmenin sendikadan çıkma kararını" kim verir?

a) Okul Müdürü
b) İlçe Milli Egitim Müdürü
c) Kaymakam
d) Sendika Genel Kurulu
e) Öğretmenin kendisi

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre "bir öğretmenin sendikadan çıkarılma kararını" kim verir?

a) Okul Müdürü
b) İlçe Milli Egitim Müdürü
c) Kaymakam
d) Sendika Merkez Genel Kurulu
e) Öğretmenin kendisi

I-Akkoyunlu Devleti
II-Karakoyunlu Devleti
III-Anadolu Selçuklu Devleti
IV-Safevi Devleti

SORU: Yukarıdaki devletlerden hangisi Cumhurbaşkanlığı forsunda bulunmaz?

A:1-3 
B:2-3 
C:2 
D:3 
E:1-2-3-4

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların kurulmasına kim "izin" verir?

a) Vali
b) Kaymakam
c) Bölge Çalışma Müdürlüğü
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB)
e) İzin alınmadan serbestçe kurulurlar.

SORU: Aşağıdaki müsteşarlardan hangisi yüce divanda yargılanır?


A:Dışişleri Bakanlığı Müşt.
B:İçişleri Bakanlığı Müst.
C:Milli Savunma Bak.Müst.
D:Adalet Bak. Müst.
E:MİT Müst.

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre ildeki üye sayısı 100 ve daha fazla olan sendikanın il temsilcisi ile ilçedeki üye sayısı 50 ve daha fazla olan ilçe temsilcisine haftada kaç saat izin verilir?

a) 4 saat
b) 8 saat
c) 12 saat
d) 24 saat
e) 48 saat

SORU: Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin idari yapısında bulunan hizmetsel kuruluşlardan biri değildir?

A) Üniversiteler
B) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
C) Kamu İktisadi Teşekkülleri
D) Ticaret Odası

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre ÇSGB'LIĞINCA tespit edilen hizmet kollarındaki memur sayıları ile sendika üye sayılarını "HER YILIN TEMMUZ Ayının İLK HAFTASINDA RESMİ GAZETEDE" yayımlaması sonucuna yanlışlık var ise İTİRAZ 5 GÜN İÇİNDE hangi mahkemeye yapılmalıdır?

a) DANIŞTAY'a 
b) YARGITAY'a
c) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE
d) ANAYASA MAHKEMESİNE
e) ANKARA İŞ MAHKEMESİNE

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonlar bütçe dönemine ait bilanço ve diğer faaliyet raporlarını ÇSGB'na en geç HANGİ AY'da teslim etmelidirler?

a) OCAK
b) ŞUBAT
c) MART
d) NİSAN
e) MAYIS

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre ÇSGB'LIĞINCA tespit edilen hizmet kollarındaki memur sayıları ile sendika üye sayılarını NE ZAMAN "RESMİ GAZETEDE" yayımlar?

a) Her yıl 15 MAYIS' ta
b) Her yıl MAYIS ayının ilk haftasında
c) Her yıl HAZİRAN ayının ilk haftasında
d) Her yıl TEMMUZ ayının ilk haftasında 
e) Her yıl OCAK ayı sonuna kadar

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre Derece: 15 Kademe:1 (15/1) aylık alan devlet memurunun damga vergisine tabi brüt gelirinin ne kadarı sendikalara AYLIK ÜYELİK AİDATİ olarak hesaplanır?

a) EN AZ 0,004--- EN ÇOK 1/30 
b) EN AZ 0,004-- EN ÇOK 1/8
c) EN AZ 0,005-- EN ÇOK 1/2
d) EN AZ 0,10-- EN ÇOK 0,50
e) EN AZ 0,04-- EN ÇOK 1/20

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların dış ülkelerden yardım ve bağış kabul etmesine kim izin verir?

a) Maliye Bakanlığı
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
c) Sendika Genel Kurulu
d) Dış İşleri Bakanlığı
e) Bakanlar Kurulu

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların OLAĞANÜSTÜ toplanmasına yönelik çağrıyı hangi organ yapar?

a) Genel Kurul
b) Denetim Kurulu
c) Disiplin Kurulu
d) Yönetim Kurulu
e) Başkan

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların oĺağan genel kurul toplantıları kaç yılı aşmamalıdır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre toplu sözleşme görüşmelerinin UZLAŞMAZLIKLA sonuçlanması halinde TOPLANTI TESPİT TUTANAĞİ'nı kim hazırlar?

a) Kamu Personeli Danışma Kurulu(KPDK)
b) Kamu Görevlileri Sendika Heyeti
c) Kamu Görevlileri Hakem Heyeti
d) Devlet Personel Başkanlığı(DPB)
e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı(ÇSGB)

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların merkezlerinde EN AZ 3 EN ÇOK 5 DENETÇİ DİSİPLİN KURULU'nda bulunması gerekirken sendika şubelerinde en az kaç denetçi yeterlidir?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

SORU: 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa Göre;
Trafik güvenliği ve kontrolünün sağlanması amacıyla meydan, karayolları, cadde, sokak ve park gibi kamuya açık alanlarda kurulacak sistemlerin yerlerinin tespiti, kurulumu ve altyapı faaliyetlerini kim koordine eder.

A- EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
B- VALİ
C- BELEDİYE BAŞKANLIĞI
D- KARAYOLARI TRAFİK DENETLEME

SORU: Yapımına 2012 yılında başlanıp tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı kimdir? 

a) Günay ERDEM
b) Enis ÖNCÜOĞLU
c) Güvenç ÖZEL
d) Şefik BİRKİYE
e) Ezgi POLAT

SORU: Google ve NASA nın 2017 de bulduğu Güneş Sisteminin benzeri 8 gezenden oluşan bölüme ne ad verilmiştir?

a) Kotler 90
b) Cüceler 90
c) Kepler 90
d) GO$NASA
e) Keşif 100

SORU: 2018 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ hangi kent seçilmiştir?

a) Şeki
b) Aşkabat
c) Buhara
d) Bakü
e) Kastamonu

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların ZORUNLU ORGANLARINDAN değildir?

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Tasdik Kurulu
e) Disiplin Kurulu

SORU: 735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre müteahhit veya müşteri ile idare arasında yapılacak TİP SÖZLEŞMELER nerede yayımlanır?

a) Ticaret Sicili Gazetesinde
b) Belediye Gazetesinde
c) Türkiye Gazetesinde
d) Akşam ve Sabah Gazetelerinde
e) Resmi Gazetede

SORU: 2886 sayılı DEVLET İHALE KANUNU'nda 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNU'nda ve 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU'nda hüküm bulunmayan durumlarda hangi kanundan faydalanılır?

a) Kurumlar Vergisi Kanunu
b) Türk Ticaret Kanunu
c) Vergi Usul Kanunu
d) Medeni Kanun
e) Borçlar Kanunu

SORU: 4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI ve TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'na göre sendika ve konfederasyonların valiliklere teslim etmiş oldukları kuruluş belge ve işlemlerinde EKSİKLİK var ise bu eksikliklerin giderilmesi için valilikçe ne kadar süre verilir?

a) 10 gün 
b) 15 gün
c) 1 AY
d) 2 AY
e) 3 AY

SORU: 2018 DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI nerede yapılacaktır?

a) İtalya
b) Almanya
c) İngiltere
d) Fransa
e) Eylül ayında Muğla'nın Marmaris ve Ula ilçelerinde

SORU: ZEYTINDALI adı verilen terör mensuplarını sınırlarımızdan uzaklaştırmak amacıyla başlatılan AFRİN HAREKATI'na katılan "şehit olursam Türkmen balalarına okul yapılsın" vasiyetinde bulunan ve operasyonda şehit olan vasiyeti de aynen yerine getirilen İLK ŞEHİDİMİZ aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahmet BAYRAM
P.Uzm.Çvş.

b) Ali YILMAZ
P.Uzm.Çvş.

c) Fevzi GÜRSU
P.Uzm.Çvş.

d) Muhammed Osman AKAGÜNDÜZ
P.Söz. Er

e) Musa ÖZALKAN
P. Üstçavuş

SORU: Asgari Ücreti belirleyen ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU hangi bakanlığa bağlıdır?

a) Maliye Bakanlığı
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
c) Ekonomi Bakanlığı
d) Kalkınma Bakanlığı
e) Milli Eğitim Bakanlığı

SORU: UNESCO 2018 DÜNYA KİTAP BAŞKENTİ olarak aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir?

a) Erivan (ERMENISTAN)
b) Incheon(GÜNEY KORE)
c) Wroclaw (POLONYA)
d) Konakri (GİNE)
e) Atina (YUNANİSTAN)

SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a- Sözleşmeye esas proje içinde kalması,
b- İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması ŞARTLARIYLA

1) Anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %..........
2- Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %........sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

SORU: Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki oranlardan hangisi gelmelidir?

a) % 10- %20
b) %3 - % 6
c) % 20 - % 50
d) %70- %80
e) % 90- % 100

SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre; sözleşmede belirtilen işin % kaçının tamamlanması durumunda müteahhit veya yüklenici işi bitirmek zorundadır?

a) % 10
b) % 51
c) % 60
d) % 70
e) % 80

SORU: EXPO 2021 Organizasyonu nerede yapılacaktır?

a) İspanya(Madrid)
b) İsveç(Stockholm)
c) İsviçre(Bern)
d) İtalya(Roma)
e) Türkiye(Hatay)

SORU: "Dünyanın ilk araba vapuru” olan Suhulet adlı vapur, 1871 yılında ilk seferini nerede gerçekleştirmiştir?

a) ABD- KANADA
b) ALMANYA - ABD
c) AVUSTURALYA-ENDONEZYA
d) ATİNA-LEFKOŞE
e) ÜSKÜDAR- KABATAŞ (TÜRKİYE)

SORU: 16. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar toplanan mukaddes emanetlerin en önemlileri arasında 

- Hz. Muhammed’in hırkası, sakalı, 
- Hz. Muhammed'in Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, 
- Hz. Muhammed'in ayak izleri, mektupları, oku ve kılıcı 
- Hz. İbrahim'in tenceresi,
- Hz. Musa'nın asası,
- Hz.Davud'un kılıcı,
- Hz. Yusuf'un cübbesi,
- Hz. Fatma'nın gömleğinin TOPKAPI SARAYINDA bulunduğu odanın adı nedir?

a) Şeffaf oda
b) Kozmik Oda
c) Has Oda
d) Gizli oda
e) Emanet Odası

SORU: Dünya Mimarlık Festivali (WAF2017) En iyi Sergi Yapısı Kategorisi'nde düzenlenen organizasyonda "2017 Dünyanın En İyi Kültürel Kulesi olarak seçilen" TÜRKİYE'NİN EYFELİ" olarak adlandırılan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kız Kulesi(İSTANBUL)
b) Atakule(ANKARA)
c) Expo Kulesi( ANTALYA)
d) Sabancı Akbank Kulesi( İstanbul)
e) Galata Kulesi( İstanbul)

SORU: Türk Dil Kurumu insansız hava aracı “DRONE” yerine kullanılmasını kabul ettiği kelimenin adı nedir?

a) KANATSIZ KUŞ
b) UÇAN KANAT
c) UÇANGÖZ
d) TEPEGÖZ
e) UÇTU GİTTİ

SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre müteahhit veya müşteriye;

"- Doğal Afetler
- Kanuni Grev
- Genel Salgın Hastalık
- Kısmi veya genel seferberlik ilanı vb" mücbir sebeplerle "SÜRE UZATIMI" hakkı verilmesi için yüklenicinin yukarda yazılı mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen KAÇ GÜN İÇİNDE durumu idareye YAZILI olarak bildirmelidir?

a) 2
b) 10
c) 20
d) 30
e) 91

SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre;

- Yapım işlerinde yüklenicilerin
- Alt yüklenicilerin
- Yapı denetim görevlilerinin işin KESİN KABUL ONAY tarihinden itibaren KAÇ YIL SÜREYLE MÜTESELSİL sorumlulukları devam etmektedir?

a) 5 YIL
b) 10 YIL
c) 15 YIL
d) 30 YIL
e) 49 YIL

SORU: "Yıldızlı Gece, Ayçiçekleri, Dr. Gachet'ın Portresi adlı eserlerin sahibi olan Hollandalı ünlü ressam Vincent VAN GOGH'un 23 Aralık 1888 tarihinde KULAKLARINI KESMESİNİN nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eşinin vefat etmesi
b) Sevdiği kızın başkasıyla evlilik haberini alması
c) Annesinin vefat etmesi
d) Erkek kardeşinin orduya katılması
e) Kız kardeşinin evlilik kararını öğrenmesiyle yalnızlık duygusu içinde kalması

SORU: UNESCO Dünya Miras Listesinde Türkiye'nin17 adet kültürel değeri mevcuttur. 2017 yılında 17.incisi olarak girmiş olan alan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ahlat Eski Yerleşimo ve Mezar Taşları(BİTLİS)
b) Ani Arkeolojik Alanı(KARS)
c) Afrodisias(AYDIN)
d) Karain Mağarası(ANTALYA)
e) Alahan Manastırı(MERSİN)

SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre yüklenici tarafından bir sözleşmenin devri yapıldığı durumlarda KAÇ YIL SÜREYLE aynı yüklenici sözleşme DEVİR EDEMEZ veya DEVİR ALAMAZ??

a) 2 yıl
b) 3 yıl
c) 5 yıl
d) 10 yıl
e) 49 yıl

SORU: 4735 sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU(KİSK)'na göre yüklenici tarafından İSİM VE STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ yapıldığı durumlarda KAÇ YIL SÜREYLE aynı yüklenici sözleşme DEVİR EDEMEZ veya DEVİR ALAMAZ??

a) 2 yıl
b) 3 yıl
c) 5 yıl
d) 10 yıl
e) İsim ve statü değişikliklerinde kısıtlama söz konusu değildir.

SORU: Bugün için Türkiye Cumhuriyetinin Bakanlar Kurulu üye sayısı KAÇTIR?

A) 26
B)27
C)28
D)25

SORU: Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan günü saat …….de başlar ve saat ……da son bulur.

A) 10.00- 24.00
B) 09.00- 24.00
C) 07.00- 24.00
D) 08.00- 24.00

SORU: Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız HANGİ TÖREN yapılır.

A) 23 Nisan Töreni
B) 19 Mayıs töreni
C) 29 Ekim günü tören
D) Zafer Bayramı Töreninde

SORU: Bayrak nerede hiçbir zaman, 

a) tbmm
b) anıtkabirde
c) okulda
c) genelkurmayda

SORU: Bazen metinde harf büyüklüğü …. puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında…… puntoya kadar düşürülebilir.

A) 9-8
B) 9-10
C) 12-9
D) 12-8

SORU: Elektronik ortamlarda hazırlanan belgelerde “………………..” veya “ARIAL” yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır. 

A) TIMES NEW ROMAN veya CAMBRİA
B) TIMES NEW ROMAN veya CALİBRA
C) TIMES NEW ROMAN veya ARIAL BLACK
D) TIMES NEW ROMAN veya ARIAL

SORU: Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat …………..da başlar ve saat …..’da son bulur. Saat …….da Başkentte …… pare top atışı yapılır.

A) 10.00- 24.00-21
B) 09.00- 24.00-20
C) 07.00- 24.00-21
D) 08.00- 24.00-20

SORU: 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Törenleri, …………koordinatörlüğünde düzenlenir.

A) MEB
B) İÇİŞLERİ
C) DIŞİŞLERİ
D) Gençlik Ve Spor Bakanlığının

SORU: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenleri

- Başkentte ---------- Bakanlığının
- Başkent dışında ---------- Bakanlığının koordinatörlüğünde düzenlenir.

A) İçişleri -Dışişleri
B) Dışişleri-İçişleri
C) İçişleri
D) Dışişleri

SORU: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
- Birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday
- Birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler
- Bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday
- İki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar
- Bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından
Bakanlar kurulunca seçilecek KAÇ üyeden oluşur.

A)10
B) 9
C)8
D)11

SORU: Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde kurula itiraz edebilir. Kurul, bu konudaki kararını KAÇ iş günü içinde verir?


A)10
B)15
C)20
D)30

SORU: Bilgi edinme başvurusu sırasında evrakta HANGİSİ bulunmaz?

A) T.C si
B) İmzası
C) Oturma yeri veya iş adresini
D)Başvuru sahibinin adı ve soyadı

SORU: Kimlerin Bilgi Edinme Hakkına SAHİP olduğu aşağıda belirtilmiştir. Hangisi YANLIŞTIR?

A) Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
B) Türkiye’de ikamet eden yabancılar
C) Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler
D) Sadece T.C vatandaşları

SORU: On beş (15) iş günü içerisinde istenen bilgilere ulaşılmalıdır. Bilgi veya belgenin, istenen kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması, başka kurum ve kuruluştan görüş alınması veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bu süre otuz (30) iş gününe kadar uzar. Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak

A) on (10) iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
B) on beş (15) iş günlük sürenin bitiminden sonra bildirilir.
C) on beş (15) iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
D) on (10) iş günlük sürenin bitiminden sonra bildirilir.

SORU: Sekretarya hizmetleri KİM tarafından yerine getirilir. Ne ile düzenlenir?

A)Kendileri yönetmelikle
B) TBMM kanun
C) Cumhurbaşkanlığı kanun
D) Başbakanlık yönetmelikle

SORU: Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan vb. yollarla açıklanmış bilgi veya belgeler

A) Bilgi edinme başvurularına konu olur.
B) Bilgi edinme başvurularının konusudur
C) Bilgi edinme başvurularına konu olabilir de olamaz da
D)Bilgi edinme başvurularına konu olamaz

SORU: Kurum ve kuruluşlar; İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Kurum ve kuruluşlar

a)Ayrı veya özel bir çalışma
b)Araştırma
c)İnceleme ya da analiz
d) bilgi gereken bu gibi oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara OLUMSUZ CEVAP verebilirler. 
Hangi yanlıştır?

SORU: Bu başvuru kaydı Başvuru sahibi tüzel kişisi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıy Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir BU DİLEKÇELER ne ile YAPILMAZ?

A) Elektronik ortamda
B) Diğer iletişim araçlarıyla
C) Faks ile
D) Kargoyla

SORU: Bu kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;


A) Kendilerine yapılan başvuru sayısını
B) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını
C) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri
D) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak erişim sağlanan başvuru sayısını
E) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,
F) TBMM ye gönderilenlerin sayısını,
Gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl şubat ayının sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler.

SORU: Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu;

-Kurul üyeleri kendi aralarından KURUL BAŞKANI seçer.
-Ayda en az bir defa, ihtiyaç duyulduğunda Başkanın çağrısı ile her zaman toplanır.
-Kurul üyelerinin görev süresi 4 yıldır. 4 yılını doldurmadan ayrılan üyenin yerine getirilen üye o süreyi tamamlar.
-Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.
-Kurul üyelerine Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiilen görev yaptıkları her gün için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda NE HAKKI ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için NE HAKKI ödenmez.

A)HUZUR
B) HAK
C)BİLGİ
D)AYLIK

SORU: Bilgi edinme başvurusu, Başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan Veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle 15 iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi KAÇ iş günü içinde ücret ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

A)10
B)15
C)20
D)30

SORU: Başvuru sahibi tüzel kişisi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu nereye yapılır?

A) Bilgi edinme kuruluna
B) TBMM
C) Bakanlar kuruluna
D) Kurum veya kuruluşa yapılır.

SORU: Dünyanın en uzun nehri hangisidir?

A) tuna nehri
B) missisipi nehri
C) yenisey nehri
D) nil nehri

SORU: Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahi ülkesi hangisidir

A) çin
B) hindistan
C) rusya
D) almanya
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DENEME SINAVI

1. Aşağıdakilerin hangisinde bir “öneri” söz konusudur?

A) İyi bir öykü yazarı olmak öncelikle iyi bir öykü 
okuru olmayı gerektirir.
B) Kendinize iyi bir öykü kitaplığı oluşturmanız yazarlığınızı geliştirecektir.
C) Öykü, özellikle de kısa öykü, yaşamdaki ayrıntıları kaçırmamaktan geçer.
D) Bir bütündeki güzelliği oluşturan da ayrıntılar değil midir zaten?
E) Okumak, okumak yine okumak ve ayrıntıları kaçırmamak, öykü bu işte!

2. Bazıları tiyatro üstüne düşünmeye kalktılar mı, tiyatro için bir diyecekleri oldu mu, tiyatroyu neden öbür sanatların yanında bir sanat saymıyorlar? Tiyatroyu neden sanat kavramının dışında, bambaşka bir çaba gibi ele alıp incelemeye girişiyorlar? Daha genel, genel olduğu için de daha kesin konuşsalar olmaz mı? Paragrafta yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır?

A) İnsanların tiyatroya gereken önemi 
vermemesinden
B) Tiyatronun üzerine düşen görevi tam olarak yerine getirmemesinden
C) Tiyatronun bağımsız bir edebiyat ürünü olarak görülmemesinden
D) Tiyatro eserlerini sahneleyebilecek kadronun yetişmemesinden
E) Tiyatronun diğer sanatlar gibi bir sanat olarak görülmemesinden

3. Romanımız roman eleştirisinden en az yüz adım öndedir. Bu bir abartı değildir. Romancılığımızın son on yıllık dökümünü yapıp bir o kadar da onlar üzerine yazılanlara bakıldığında bunu apaçık görmemiz mümkündür. Roman eleştirisine yönelik çalışmalar yok denecek kadar az. Dünya ölçüsünde romanlarımız olmasına karşın roman eleştirimizin o düzeyin oluşumunun izleyicisi, yönlendiricisi olduğunu söylemek güç. Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romancılığımız son on yılda çok fazla gelişme 
göstermemiştir.
B) Roman eleştirimiz, romanımızın yönlendiricisi olacak düzeyde gelişmemiştir.
C) Roman eleştirisine yönelik çalışmalar olması gerekenden azdır.
D) Romanlarımız dünya romanları ölçüsünde gelişmiştir.
E) Son on yılda romancılığımızda gözle görülür gelişmeler olmuştur.

4. Aşağıdakilerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi yönünden farklıdır?

A) Adamın yaşlı yüreği heyecanla çarpmaya 
başladı.
B) Aradan geçen onca yıl buhar olup uçmuştu.
C) Genç adam, birden taksi şoförünün omzuna yapıştı.
D) Taksiden inip evin önünde dikildi.
E) Evin her köşesini inceledi, geçmiş günleri düşündü.

5. 1891 yılının o büyüleyici akşamında, vals yapan çiftler, kendilerinden geçmişlercesine dönüyorlardı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?


A) “dönüyorlardı” “dönüyordu” yapılarak.
B) “kendilerinden” “kendinden” yapılarak.
C) “geçmişlercesine” “geçmişçesine” yapılarak.
D) “çiftler”den sonraki virgül (,) kaldırılarak.
E) “vals yapan” sözcükleri cümleden çıkarılarak.

6. Aşağıdakilerden hangisi Yönetimde İnsan İlişkilerinin ilkelerinden değildir?

A) İnsan insana ilişkidir.
B) Yetişkinle çocuk arasında bir ilişki
söz konusudur.
C) Biz olmayı gerektirir.
D) Adalet ister.
E) Kendini bilme

7. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iletişimcide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Dürüstlük
B) Kişiye değer vermek
C) Kredibilite-zeka
D) Duyarlılık
E) İş takip becerisi

8. Aşağıdakilerden hangisi otokratik liderlik tarzının özelliklerinden değildir?

A) Katılımcılığı benimser,
B) Tüm yetkiyi elinde bulundurmaya çalışır,
C) Tüm yönetim yetkisi liderdedir.
D) Liderler astlarını, emir vererek ve hatalarını eleştirerek motive eder.
E) Bu liderlik tarzı otokratik ve bürokratik toplumlarda yetişmiş ve eğitim görmüş izleyicilerin beklentilerine uygundur.

9. Örgütte değişen çevre koşullarının gereklerine uygun bir dönüşüm süreci başlatarak yapıyı harekete geçirme; saygınlık, güven ve cesaret uyandıran özelliklerle izleyicilerin inanç, tutum ve değerlerini etkileyerek, örgütün misyon ve amaçlarına ulaşma sürecini harekete geçiren liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karizmatik liderlik
B) Dönüşümcü liderlik
C) Demokratik-katılımcı liderlik
D) Transaksiyonel (etkileşimci) liderlik
E) Liberal-tam serbesti tanıyan lider

10. Aşağıdakilerden hangisi Yönetici ve Lider farklardan biri değildir?

Lider


A) Yönlendirir
B) Yenilik peşindedir, mevcudu geliştirir
C) Otoritesini statüden alır
D) Astlarını yetkilendirir
E) Katılımı vurgular


Yönetici


A) Yönetir
B) Mevcut düzeni sürdürür
C) Otoritesi kendisindendir
D) Yetkileri kendisinde toplar
E) İtaati Vurgular

11. Aşağıdakilerin hangisi temel insan haklarından biri değildir?

A) Yaşama Hakkı
B) Kişi Dokunulmazlığı
C) Eğitim Hakkı
D) Özgürlükleri sınırsız kullanma hakkı
E) Mülkiyet Hakkı

12. Kimseye zarar vermediği sürece yaptığı davranışı olumlu bulan ve kendini haklı gören etik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sonuççu ya da Teolojik Kuram
B) Dentolojik Kuram
C) Haklar Temeline Dayalı Etik
D) Erdem veya Karakter Temeline Dayanan Etik
E) Kazuistik veya Örnek Olaylara Dayalı Etik

13.Aşağıdakilerden hangisi hükümete veya bakanlıklara, görevlerinde yardımcı olmak, belli konularda görüş bildirmek ya da denetimde bulunmak amacıyla kurulmuş yardımcı kuruluşlardan değildir?

A) Milli Güvenlik Kurulu
B) Devlet Planlama Teşkilatı
C) Yargıtay
D) Danıştay
E) Sayıştay

14. İl özel idaresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İl özel idaresinin karar organı, il genel meclisidir.
B) İl genel meclisi üyeleri, iller adına seçilmektedir.
C) İl genel meclisi seçimleri, tek dereceli, nispi temsil yöntemiyle, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre beş yılda bir yapılır.
D) İl genel meclisinin üye sayısı, ildeki ilçelerin sayısına ve ilçe nüfuslarına göre değişmektedir.
E) İl encümeni, il genel meclisinde karara bağlanacak konuların ön incelenmesini yapan ve daha çok “yürütme”ye ilişkin fonksiyonları olan bir organdır. 

15. Aşağıdakilerden hangisinde protokol kuralları uygulanmaz?

A) Özel hayat
B) Makam odası
C) Toplantılar
D) Resmi davet ve ziyaretler
E) Törenler

16. Aşağıdakilerden hangisinin Sayılı Medeni Kanunla ortaya konulan gelişmelerden değildir?

A) Kadınlara istediği mesleği seçme hakkı
B) Evlilikte devlet güvencesi hakkı
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Eşit miras hakkı
E) Tek Eşlilik

17. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’e ait eserlerden biri değildir?

A) Vatandaş için medeni bilgiler
B) Cumali Ordugahı
C) Tabiye tatbikat ve seyahati
D) Suyu arayan adam
E) Nutuk

18. Kyoto Protokolü kaç yılında sonra erecektir?

A) 2015
B) 2020
C) 2030
D) 2040
E) 2050

19. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri değildir?

A) Arapça
B) Çince
C) İngilizce
D) Fransızca
E) Japonca

20. UNESCO 2013 yılını ne yılı olarak ilan etmiştir?

A) Piri Reis
B) Barış
C) Arap Baharı
D) Sandy
E) Diyalog

21. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden biri değildir?

A) Almanya
B) Fransa
C) İngiltere
D) Rusya
E) Çin

22. Türkiye’nin komşuları arasında, yüzölçümü Türkiye’nin yüzölçümünden büyük olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suriye
B) İran
C) İrak
D) Azerbeycan
E) Ermenistan

23. T.C. Anayasına göre Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisine üye seçmez?

A) Danıştay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Askeri Yargıtay
D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
E) Yargıtay

24. T.C. Anayasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilme şartlarından değildir?

A) 40 yaşını doldurmuş olmak
B) Yüksek öğrenim görmüş olmak
C) Milletvekili olmak
D) En az 20 milletvekili tarafından aday gösterilmek
E) Yükümlü olduğu askerlik görevini yapmış olmak

25. T.C. Anayasasına göre Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun üye sayısı kaçtır?

A) 17 asıl üye
B) 22 asıl 12 yedek üye
C) 7 asıl 4 yedek üye
D) 6 asıl 5 yedek üye
E) 9 asıl üye

26. T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi ile Başbakan ya da bir Bakan’ın görev suçu işlediği gerekçesi ile Yüce Divan’a sevki amaçlanır?

A) Soru
B) Genel Görüşme
C) Meclis Araştırması
D) Meclis Soruşturması
E) Gensoru

27. T.C. Anayasasına göre Aşağıdakilerden hangisi milletvekilliğini sona erdirmez?

A) Ölüm
B) Bakan olma
C) Cumhurbaşkanı seçilme
D) Mazbatanın iptali
E) Vatandaşlıktan çıkma

28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre lise mezunu bir Devlet memurunun, memuriyete giriş ve yükselebileceği derece ile kademe aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Giriş: 15/1 Yükselebileceği: 7/son
B) Giriş: 14/2 Yükselebileceği: 5/son
C) Giriş: 13/1 Yükselebileceği: 4/son
D) Giriş: 13/3 Yükselebileceği: 3/son
E) Giriş: 10/2 Yükselebileceği: 2/son

29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yıllık izinlerin kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 10 yıl hizmeti olan memurların yıllık izni 
20 gündür.
B) 15 yıl hizmeti olan memurun yıllık izni 30 gündür.
C) 8 yıl hizmeti olan ve son 4 yıl izin kullanmayan memur 40 gün izin kullanabilir.
D) Yıllık izinleri memur, uygun göreceği zamanlarda kullanabilir.
E) Zorunlu hallerde yıllık izin sürelerine gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veren memura aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A) Uyarma
B) Kınama
C) Aylıktan kesme
D) Kademe İlerlemesinin durdurulması
E) Devlet memurluğundan çıkarma

31. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurunun görevden uzaklaştırılması durumunda, görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruş- turmaya başlanması gerekir?

A) 3
B) 5
C) 10
D) 15
E) 30

32. “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” ifadesi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun aşağıdaki ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Her yerde eğitim
B) Genellik ve eşitlik
C) Eğitim hakkı
D) Süreklilik
E) Planlılık

33. “Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak.” ifadesi aşağıdaki eğitim kademelerinden hangisinin amaçlarındandır?

A) İlköğretim
B) Ortaöğretim
C) Okul öncesi
D) Mesleki eğitim
E) Yüksek öğretim

34. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun 
hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.
B) Türkiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.
C) Askeri eğitim kurumlarının dereceleri, Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.
D) Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir.
E) İlköğretim Kurumları kesintisiz sekiz yıl süreli ve zorunlu okullardan oluşur. 

35. İlköğretim haftası ne zamandır?

A) Eylül ayının ilk haftası
B) Eylül ayının ikinci haftası
C) Eylül ayının üçüncü haftası
D) Eylül ayının dördüncü haftası
E) Ekim ayının ilk haftası

36. Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız olan geçici öğretmenlerle, ilköğretim okulu ve dengi okul mezunlarından olup geçici öğretmen olarak çalışmakta bulunanlardan kaç yıl içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlarını veremeyenlerin görevlerine son verilir?

A) 2 yıl
B) 5 yıl
C) 8 yıl
D) 10 yıl
E) 15 yıl

37. Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için kaç metrekare arası bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır?

A) 100-200
B) 200-400
C) 300-500
D) 500-1000
E) 100-1500

38. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Talim Terbite Kurul Başkan ve üyeleri 4 (dört) 
yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında 1 (bir) yıl olmak üzere en fazla 3 (üç) defa
uzatılabilir.
B) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır.
C) “Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek.” İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının görevlerindendir.
D) “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak. Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerindendir
E) “Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.” Bilgi İşlem Grup Başkanlığının görevlerindendir.

39. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre özel eğitim hizmetini sunan veya yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların kaç katı ilgililerden müteselsilen tahsil edilir?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

40. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar ne kadar süre aylıksız izin verilebilir?

A) Altı Ay
B) Bir Yıl
C) İki Yıl
D) Üç Yıl
E) Dört Yıl

41. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda yer alan görev – birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini
sağlamak Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
B) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
C) Ülkemizin hizmete ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek yurtdışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerde aranacak nitelikler, bunların sayıları, burs durumları, yurtdışındaki öğrenim aşamaları, öğrenim planları ve dönüşlerinde istihdamlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak - Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
D) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
E) Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek - Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

42. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Talim Terbite Kurul Başkan ve üyeleri 4 (dört) 
yıllık süreyle atanır. Bu süre her defasında 1 (bir) yıl olmak üzere en fazla 3 (üç) defa
uzatılabilir.
B) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır.
C) “Okul ve eğitim yerleşkesi gibi eğitim tesislerinin okul ve eğitim tesisi olarak kullanılmak kaydıyla gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralanmasına ilişkin işleri yürütmek.” İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığının görevlerindendir.
D) “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak.”
Strateji Geliştirme Başkanlığının görevlerindendir
E) “Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.” Bilgi İşlem Grup Başkanlığının görevlerindendir.

43. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre aşağıdaki memurlar veya diğer kamu görevlilerinden hangisi hakkında hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yapar?

A) Valiler
B) İlçe milli Eğitim Müdürlüğü
C) Kaymakamlar
D) İl Milli Eğitim Müdürleri
E) Okul Müdürleri

44. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanuna göre yetkili mercinin, ön inceleme sonucunda verdiği soruşturma izninin açılmasına veya açılmamasına dair karara kaç gün içerisinde itiraz edilebilir?

A) 10 gün
B) 7 gün
C) 1 ay
D) 15 Gün
E) 30 Gün

45. Orta Vadeli Program aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanır?

A) Bakanlar Kurulu
B) Maliye Bakanlığı
C) Sayıştay
D) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
E) Yüksek Planlama Kurulu 

46. TBMM, Sayıştay, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Bütçelerini hangi ayda TBMM’ye Gönderirler?

A) Mayıs
B) Haziran
C) Temmuz
D) Eylül
E) Ekim 

47. Sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla yüklenicilere teminat karşılığında bütçe dışı ne kadar avans ödenebilir?

A) % 20
B) % 30
C) % 50
D) % 60
E) % 90

48. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre İdarelerce yabancı ülkelerdeki isteklilerin de girmesi yararlı görülen ihaleler için yeterli rekabeti sağlayacak biçimde yabancı ülkelerde kaç gün önce ilan yapılır?

A) 10 gün
B) 14 gün
C) 25 gün
D) 40 gün
E) 45 gün

49. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre Dalyan, voli yerleri, doğal ve yapay göller, barajlar, havuzlar, nehirler ve nehir ağızlarındaki sular, av yerleri ile deniz ve iç sulardaki su ürünleri istihsal hakkının kiralanmasında, kiracı tarafından kurulacak ve tesisat yapılacak olan üretme yerleri kaç yıla kadar kiraya verilebilir?

A) 49 yıl
B) 15 yıl
C) 10 yıl
D) 5 yıl
E) 3 yıl

50. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi ihale komisyonu çalışma usullerinden değildir?

A) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır.
B) Komisyon kararları çoğunlukla alınır.
C) Kararlarda çekimser kalınamaz.
D) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
E) Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.

51. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren kaç gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15

52. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre, sözleşmenin devrine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin 
yazılı izni ile başkasına devredilebilir.
B) Sözleşmenin devredildiği tarihi takibeden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz.
C) Devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur.
D) İzinsiz devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilir.
E) Sözleşme yapıldıktan sonra hiçbir surette devredilemez ve devir alınamaz.

53. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kaç kişiden oluşur?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

54. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre valiler, teftiş ve denetleme yetkileriyle ilgili olarak bir memura, usulüne göre savunmasını aldıktan sonra kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezası verilebilir?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
E) 15

55. 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre İl idare kurulları kararları aleyhine aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A) Vali
B) Bakanlar Kurulu
C) İl Genel Meclisi
D) Danıştay
E) İçişleri Bakanlığı

56. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre Türkçe olmayan ve iltibasa meydan veren köy adları, nasıl değiştirilir?

A) İlgili il daimi encümeninin görüşü alındıktan 
sonra İçişleri Bakanlığı’nca
B) Halk oylamasıyla
C) Kanunla
D) Bakanlar Kurulu kararı ile
E) İlgili Valiliğin kararı ile

57. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, sendika ve konfederasyon tüzüklerinde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir?

A) Demirbaşların satış ve terkininde uygulanacak 
usul ve esaslar
B) Üyelik ödentisinin oranı
C) Sendika veya konfederasyonun adı, merkezi ve adresi
D) Sendika veya konfederasyonun dış denetim usulü
E) Sendika veya konfederasyonun feshi

58. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi genel kurulların toplantı zamanıyla ilgili olarak doğru bir bilgidir?

A) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu 
tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 15 gün içinde yapılır.
B) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 1 ay içinde yapılır.
C) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 45 gün içinde yapılır.
D) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 3 ay içinde yapılır.
E) Sendika veya konfederasyonun ilk genel kurulu tüzel kişilik kazanmasından başlayarak 6 ay içinde yapılır.

59. Aşağıdakilerden hangisinin Eğitim Öğretimini yapan aynı ve benzeri Özel Öğretim Kurumu açılamaz?

A) Dil Eğitim Öğretimi Yapan
B) Din Eğitim Öğretimi Yapan
C) MTSK Eğitim Öğretimi Yapan
D) Özel Eğitim, Eğitim Öğretimi Yapan
E) Turizm Eğitim Öğretimi Yapan

60. Bir özel öğretim kurumunun, öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunlu olan sayısal veri aşağıdakilerden hangisidir?


A) 3/1
B) 3/2
C) 3/3
D) 4/1
E) 5/1 

222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU SORULARI VE CEVAPLARI

Soru1. 222 sayılı ilköğretim ve eğitimin tanımı ?

Cevap1. İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelere ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.

Soru2. İlköğretim, öğrenim çağındaki çocuklar için mecburi ve hangi okullarda parasız hangi okullarda paralıdır.

Cevap2. Devlet okullarında parasızdır. Özel okullarda paralıdır.

Soru3. Mecburi ilköğretim çağı 6-13 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlar, …….yaşını bitirip….. yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter. Noktalı yerlere ne gelecek ?

Cevap3.  13-14

Soru4. Mecburi öğretim çağında olan hangi çocuklar imtihanla ve yaşlarına göre layık oldukları ilköğretim okulu sınıflarına ve mezuniyet imtihanlarına alınırlar.

Cevap4. Mecburi öğretim çağında olup da, memleket dışında olmak, oturduğu yerde okul bulunmamak ve sağlık durumu dolayısıyla ilköğretim okuluna devam edemeyen vatandaşlardan özel olarak öğretim görenler.

Soru5.  İlköğretim Kurumlarından mecburi ve isteğe bağlı olanlar olanlar hangileridir?

Cevap5.

MECBURİ OLANLAR

İSTEĞE BAĞLI OLANLAR

 

İlköğretim Okulları ( gündüzlü, pansiyonlu,
yatılı ilköğretim okulları ve gezici okullar )

Okul öncesi eğitim kurumları

Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar

Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar

 

Soru6. İlköğretim, dört yıl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yıl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluşan bir ne Kurumudur?

Cevap6. Milli Eğitim Ve Öğretim

Soru6.İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkan ve şartlara göre nasıl kurulabilir.

Cevap7. Ortaokullar, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabilirler.

Soru8. Nüfusun az veya dağınık olduğu yerlerde;

Köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda olan veya durumu uygun bulunan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar,Gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde ise Hangi okullar açılabilir

Cevap8. Yatılı ilköğretim bölge okulları veya gezici okullar açılabilir.

Gezici okullarda gezici öğretmenler görevlendirilir.

Soru9.Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursları açıklayınız?

Cevap9. Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde, öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapmamış olan çocuklara kısa yoldan ilköğrenim vermek ve ayrıca yetişmelerine lüzum görülen çocukları ilköğretim okuluna hazırlamak veya ilköğretim okulunu bitirmiş olup da henüz mecburi öğrenim çağında bulunan ve üst dereceli öğrenim kurumlarına gidemeyecek olanların genel bilgilerini arttırmak ve kendilerine iş ve üretim hayatında faydalı olacak bilgi ve maharetleri kazandırmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabilir.

Soru10.İsteğe bağlı tamamlayıcı sınıflarda ve kurslarda nasıl olur ?

Cevap10. ilköğrenim çağı dışına çıkmış olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş olanlardan genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş ve üretim unsuru olarak yetiştirilmeleri amacıyla öğretim yapılır.

Soru11. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursları, tamamlayıcı sınıflar ve kurslar kimler tarafından açılabilir.

Cevap11. Bu kurumlar gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılabilir.

Soru12. İlkokullar ve ortaokullar birlikte veya ayrı oluşlarına, büyüklüğüne, anasınıfları ve özel eğitim sınıflarının bulunuşuna göre, ilköğretim kurumlarında hangi görevliler bulunur:

Cevap12. Müdür ve müdür yardımcıları

- Öğretmenler ( Sınıf, branş, okul öncesi eğitim, özel eğitim öğretmenleri ile gezici öğretmenler ve usta öğreticiler )

- Rehberlik uzmanları

Soru13.İlköğretim kurumlarındaki görevlilerin nitelikleri, görev ve yetkileri ile atanma usul ve esasları ne ile tespit edilir.

Cevap 13. Yönetmelikle

Soru14. İlköğretim kurumlarının açılma, kapanma ve öğretime ara verme zamanları Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak ne ile düzenlenir.

Cevap14. Yönetmelikle

Soru15. İlköğretim okullarının yaz tatili ne zamandır.

Cevap15. Sınavların bitimi tarihinden yeni öğretim yılının başına kadar sürer.

Ve ayrıca: Öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız iki ay izinlidirler. Bu iki aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmeliğinde saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlüdürler.

Soru16. Tek öğretmenli okullarda görevli öğretmenlerin yaz tatili izinleri nasıl olur.

Cevap16. Bölge ilköğretim müfettişleriyle, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından okul ve kurumların korunması da göz önünde tutularak ayarlanır.

Soru17. Okul müdürleri ile yardımcıları tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartı ile nasıl kullanırlar.

Cevap17. Sırayla izinlerini kullanırlar.

Soru18. Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı herhangi bir görevle yükümlü olurlar mı?

Cevap18. Olamazlar.

Soru19. Aile başkanı kimdir?

Cevap19. Veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran yahut da çalıştırandır.

Soru20. Her veli yahut vasi veya aile başkanı ( veli veya vasi durumunda bulunmadığı halde ilköğretime devama mecbur olan çocukları sürekli olarak yanında bulunduran veya barındıran yahut da çalıştırandır ) 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre neye yükümlüdür.

Cevap20.  Çocuğunu zamanında ilköğretim okuluna yazdırmakla yükümlüdür.

Soru21. Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok …..öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir. Bu …… yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen çocuklara …………..verilerek, kayıtları silinir. Noktalı yerlere gelecekleri yazınız?

Cevap21. 2-2-tastikname

Soru 22. Öğretim yılı ne demektir?

Cevap22. Derslerin başlamasından bir önceki tarihten, son sınıf sınavlarının bittiği güne kadarki süredir.

Soru23. Her yıl derslere başlamadan en az …….. gün önce , ………… okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir……….. nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını …………….ve ………….. verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Veli, vasi ya da aile başkanlarına çocuklarını okula zamanında yazdırmalarını bildirir ve ilan ederler. Noktalı yerleri doldurunuz?

Cevap23. 15- Muhtarlar-3- Okul idarecilerine -İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne

Soru24.Mecburi öğrenim çağında olup, belirli zaman içerisinde kaydı yapılmayan çocuklar için nasıl bir yol izlenir?

Cevap24. okul müdürleri kendiliklerinden kaydederler ve veli / vasi / aile başkanına bildirirler. Bu gibi çocuklar yine de okula gelmezlerse; devamsız öğrenciler gibi işleme tabi tutulurlar.

Soru25.Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamış  çocukların yaşları (çocuklar görülmek suretiyle), kimlerce tayin ve tesbit olunarak mecburi öğrenim çağında olanlar çizelgesine yazılırlar?

Cevap25. İhtiyar kurullarınca

Soru26.Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı kaç’tan fazla olamaz?

Cevap26. 40

Soru27.Her yıl Eylül ayının kaçıncı haftası “İlköğretim Haftası”dır. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak programa göre hafta içinde türlü yollarla ilköğretimin önemi belirtilir?

Cevap27.  Üçüncü

Soru28.Her öğrenci velisi / vasisi / aile başkanı çocuğunun devamını sağlamakla yükümlüdür. Özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdürler.

Cevap28. En geç üç gün

Soru29.  Kimler çocukların devamını sağlamakla sorumludur?

Cevap29. Mülki amirler, ilköğretim müfettişleri ve zabıta teşkilatı; çocukların devamını sağlamakla veli / vasi / aile başkanına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifelidirler.

Soru30.Okula devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sebepleri okul idarelerince ve ilköğretim müfettişlerince araştırılarak devama engel durumların giderilmesine çalışılır. Bunun mümkün olmadığı takdirde durum, köylerde……., diğer yerlerde ……………bildirilir. Bu makamlarca gerekli tedbirler alınır. Noktalı yerleri doldurunuz?

Cevap30. Muhtara ve Mülki amirlere

Soru31.Okul idareleriyle muhtar ve mülki amirlerin bu vazifeleri

Ne zaman kadar devam eder?

Cevap31. Devamsız öğrenciler hakkındaki kovuşturmanın her safhasında devam eder.

Soru32.Çocuğun ailesinin yanında kalmasını gerektiren sebepler nelerdir?

Cevap32.

-          Ailede ölüm                                             -   Yaralanma

-          Düğün                                                      -   Askere gitme

-          Bağ, bahçe, tarla, sürüde tarım                -   Hastalık savaşı yapılması

Soru33.Çocuğun ailesinin yanında kalmasını gerektiren sebeplerden bir yıl içinde kaç günü geçmemek üzere izin verilir?

Cevap33. Bir yıl içinde 15 günü geçmemek üzere okul idarelerince izin verilir. 

Soru34.Hangi durumlarda okul idaresince takdir edilecek sebeplerle okula gelemeyen öğrenciler izinli sayılırlar.

Cevap34. Hastalık, sel, kar, deprem ve yangın

Soru35.   

-          Çocuğunu okula göndermeyen

-          Verilen izin müddetini geçiren

-          Geç nakil yaptıran

-          Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren

-          Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen

veli / vasi / aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülki amirliğe hemen bildirilir.

Muhtarlar ve mülki amirler en geç üç içinde durumun veli / vasi / aile başkanlarına tebliğini sağlarlar. Yapılacak tebliğde okulca kabul edilecek geçerli sebepler dışında çocuğun okula gönderilmemesi halinde nasıl cezalandırılacağı bildirilir?

Cevap35. İdari para cezasıyla

Soru36.  Muhtarlıkça veya mülki amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün içinde……..Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine ………. Türk Lirası idari para cezası verilir.

Cevap36. 15-500

Soru37.  Okul idareleri ve mülki amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara………..Türk Lirası idari para cezası verilir.

Cevap37. 100

Soru38.   

1) İlköğrenim çağında olup, mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler:

“Resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar.”

2) İlköğretim kurumlarına devam ettiklerini belgeleyenler ise:

“Çocukların çalıştırılmasını düzenleyen kanun hükümleri uygulanmak şartıyla ancak ders zamanları dışında bu gibi yerlerde çalıştırılabilirler.”

3) İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin verilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dershanelere kabulü yasaktır.

Bu hükümlere aykırı davrananlara……… Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir?

Cevap38. dört yüz (400) Türk Lirasından bin (1000) Türk Lirasına kadar idari para cezası

Soru39.Bu kanundaki idari para cezaları mahalli kim tarafından verilir?

Cevap39. Mülki amir

Soru40.Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe eğitim müdürünün başkanlığında kimlerden teşekkül edecek komisyon tarafından seçilir.

Cevap40.

-          Tarım

-          Tapu

-          Maliye dairelerinden görevlendirilecek birer eleman ile

-          Mahalle veya köy muhtarından 

teşekkül edecek komisyon tarafından seçilir.

Soru41.Okul binalarının sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından elverişli bir mahalde olması göz önünde bulundurulur. Bu yüzden nerelerden uzak olması gerekir ve kaç metre uzaklıkta olması lazım

Cevap41.

-Meyhane        - Kahvehane           - Kıraathane         - Bar-          Elektronik oyun merkezleri

gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur.

Soru42.Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde belirtilen iş yerleri ile okullar arasında 100 metre şartı aranmaz. Bununla ilgili esasları kimler ne ile belirler?

Cevap42.

-          İçişleri

-          Milli Eğitim

-          Sağlık

-          Kültür ve Turizm bakanlıklarının müştereken hazırlayacakları yönetmelikle belirlenir.

Soru43.İlköğretim okuluna tahsis edilmek üzere komisyonca seçilen Devlete, özel idarelere, belediyeler veya köy tüzel kişiliğine ait arazinin, miktar ve yerini gösteren birer tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile ve arazinin aidiyetine göre MALİYE BAKANLIĞININ veya diğer idarelerin yetkili mercilerine gönderilir. Bu makamların tasdiki ile bu arazi parasız okula tahsisi olunur.Okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, kaç  dekardan fazla olamaz.

Cevap43. 50 dekar

Soru44.Okul için lüzumlu topraklar tahsis yoluyla sağlanamadığı takdirde, sahibinin rızası ile satın alınır. Bu da olmadığı durumda bu yerler umumi mevzuata göre kamulaştırılır.Satın alma veya kamulaştırmak,  kimler tarafından yapılır?

Cevap44. Köy okulları için köy tüzel kişiliğine, şehir ve kasaba okulları için özel idareye aittir.

Soru45.Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında 2 dekardan az ve 10 dekardan çok olmamak üzere, ne bulunur?

Cevap45.Uygulama bahçesi bulunur.

Soru46.Okullar için tahsis, satın alma veya kamulaştırma yoluyla sağlanan topraklarla, bu topraklar üzerinde yapılacak bina veya tesisler, bulundukları yerlere göre köy veya özel idareler adına tapuya tescil edilir. Bunların ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan okul binaları ile tesislerinin daimi bakım ve onarım giderleri, bulundukları yerlere göre nasıl karşılanır?

Cevap45.Özel idare veya köy bütçelerinden karşılanır.

Soru47.4274 ve 5129 sayılı kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilafsız topraklarla bu Kanuna göre sağlanacak topraklar kıraya verilme durumları nasıl olur?

Cevap47. Köy ihtiyar heyetinin kararı ve illerde valinin, ilçelerde kaymakamın tasdiki ile köy ihtiyar heyetince imece vesair suretlerle işletilir veya kiraya verilir.

Elde edilen gelir, okul ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere, köy bütçelerine gelir kaydedilir.

Paralı veya parasız olarak ilköğretim hizmetleri ile ilgili işlemler için (tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ ve intikal işlemleri) düzenlenecek belgelerden ve senetlerden hiçbir vergi, harç ve resim alınmaz.

Soru48.Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için 500 ila 1000 metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır. Öğretmenler nasıl faydalanır?

Cevap48. Bu bahçelerden parasız faydalanırlar; fakat kiraya veya ortaklığa veremezler.

Soru49.Okulların uygulama bahçesinde tarım dersleri uygulaması yapılır. Bunu açıklar mısınz?

Cevap49.Uygulama bahçesinin işletilmesi için gerekli tohum, fidan ve tarım araçları gibi ihtiyaçları köy bütçesinden ve okul arazisi gelirinden sağlanır.

Buradan elde edilen gelir veya ürünler okul ihtiyaçlarına ve öğrenci beslenmesine sarf edilmek üzere köy bütçelerine gelir kaydedilir.

Uygulama bahçesinde bölge özelliklerine göre kurulacak tesislerin nelerden ibaret olacağı köy ihtiyar heyeti tarafından kararlaştırılır.

Soru50. İlköğretim kurumları için yaptırılacak bina ve tesisler, öğretmen lojmanları vb. yapım işleri için gerekli kereste ihtiyacı kimlerden nasıl alınır?

Cevap50.Tarım Bakanlığı Orman Umum Müdürlüğünce en iyi şartlarla ve öncelikle karşılanır. % 10 temeddü hissesi alınmaz.

Soru51. İlköğretime ait gelir kaynakları nelerdir, Açıklayınız?

Cevap51.

-          Her yıl devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere devlet bütçesinden yapılacak yardımlar

-          Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az %20 si oranında konulacak ödenekler

-          Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsisi edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 10 u oranında konulacak ödenekler

-          Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu kanuna göre verilecek para cezaları

-          Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullarıyla medreselere ve diğer ilim müesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle mütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler,

-          İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel kurumlar, dernekler veya hayırsever kimseler tarafından yapılacak her türlü mal, para bağışları ve vasiyetler ( bununla ilgili işlemlerden resim ve harç alınmaz)

-          Faizler

-          Hurdaya çıkacak okul eşya ve levazımının, işe yaramayacağı anlaşıldığından veya yenisi yapıldığından satılmasına karar verilen okul binaları enkazının veya okul yerinin değiştirilmesi dolayısıyla bu kanuna göre istifade edilemeyecek durumda kalan arsa ve tarlalarının satışından elde edilecek paralar

-          Sözleşmeler gereğince kısmen veya tamamen yerine getirilmeyen okul yapım işleri müteahhitlerinden alınacak gecikme vb. tazminat ve müteahhitlerin irat kaydolunacak teminat akçeleri

Soru52.Şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmış olan konutlar, aynı okulda görevli öğretmen ve müdürlerden başkasına verilemez. Bunun haricinde, okul binalarının tamamı, bir kısmı veya müştemilatı konut olarak kullanılamaz. Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri…………..kararlaştırılır.

Cevap52. İl daimi komisyonlarınca

5442 544 ILI İL İDARESİ KANUNU BİLGİ NOTLARI

Soru 1.İllerin idaresi esasına dayanır.

A) Yetki genişliği
B) Yetki darlığı
C) Yetki uzunluğu
D) Yetki kısalığı

Soru.2 İl İdare Kurulu Valinin başkanlığı altında oluşur, bu kişilerden hangisi yanlıştır?

a) Hukuk işleri müdürü,
b) Defterdar,
c) Milli Eğitim,
d) Bayındırlık,
e) Sağlık ve sosyal yardım,
f) Emniyet müdüründen,
g) Tarım ve Veteriner müdürlerinden oluşur.

Soru 3. İlçe İdare Kurulu Kaymakamın Başkanlığı altında oluşur, bu kişilerden hangisi yanlıştır?

a) Yazı İşleri Müdürü
b) Mal Müdürü
c) Hükümet Tabibi
d) Karakol komutanı
e) Milli Eğitim Müdürü
f) Tarım ve Veteriner müdüründen oluşur.

Soru 4. İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir İl’e bağlanması ……… ile yapılır.

A) Kanun
B) Yönetmelik
C) Tüzük
D) İçtihat

Soru 5. Bucak kurulması, kaldırılması, merkezini belirtilmesi, il-ilçe-bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi ne ile yapılır.

A) İçişleri Bakanlığı Kararı Ve Cumhurbaşkanının İzniyle
B) İçişleri Bakanlığı İzniyle Ve Cumhurbaşkanının Tasdiki
C) İçişleri Bakanlığı Kararı Ve Cumhurbaşkanının Tasdiki
D)İçişleri Bakanlığı Tasdiki Ve Cumhurbaşkanının Kararı

Soru 6. Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi ……. , ……ve …….. Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle yapılır.

A) Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım
B) İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım
C) Bayındırlık, Sağlık ve İçişleri
D) İçişleri, Bakanlar Kurulu Ve Başbakanın

Soru 7. Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi HANGİ BAKANLIĞININ tasvibiyle yapılır.

A) Başbakanlık
B) Cumhurbaşkanlığı
C) İçişleri
D)Bakanlar Kurulu

Soru 8. Kaza kurulmasında ve kaldırılmasında, bir kazanın başka bir vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde, sınırlarının ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin……….alınır.

A) Mütalaaları
B) Kararlarını
C) İfadelerini
D) İsteklerini

Soru 9. İl idare şube başkanlarının emri altında çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat onun emri altındadır. ( Hakimler Kanunu ile İcra Ve İflas Kanununda yazılı yargıç, Cumhuriyet savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla bu kanunlarda yazılı adalet memurları, askeri birlikler, askeri fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve şubeleri bu madde hükmünden müstesnadır. ) İl genel idaresinin başı ve mercii KİMDİR?

A) Kaymakam
B) Vali
C) Bucak Müdürü
D) Bakan

Soru 10. Vali yardımcısı, en az kaç yıllık kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin kaç yılını doğuda geçirmiş olanlardan tayin edilir. Valiliğin yazı işlerinin düzenlenmesinden de vali yardımcısı sorumludur.

A) 6-3
B) 4-4
C) 6-2
D)2-6

Soru 11.Kim, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar.

A) Valiler,
B) Kaymakamlar
C) Bakanlar
D) Müsteşarlar

Soru 12. Vali, memurun kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular.

A) 5
B) 6
C) 8
D)15

Soru 13.Vali, ……..ve …….teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder? 

A) belediye teşkilatı ve askeri teşkilat
B) milli eğitim teşkilatı  ve askeri teşkilat
C) il şube kurulu teşkilatı ve askeri teşkilat
D) adli teşkilatı  ve askeri teşkilat

Soru 14. Valilerce re’sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar ne zamandan  itibaren sicile geçer? 

A) tebliğ tarihinden 7 gün sonra
B) tebliğ tarihinden 1 hafta sonra
C) tebliğ tarihinden 
D) tebliğ tarihinden 5 gün sonra

Soru 15. Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine hangi karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunur.

A)  Tekbaşına
B) Müşterek
C) Mühtelif 
D) Muhalif

Soru 16. Kaymakamlarca re’sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. Kaymakam, ilçe memurlarına takdirnamede verebilir.

A) tebliğ tarihinden 7 gün sonra
B) tebliğ tarihinden 
C) tebliğ tarihinden 1 hafta sonra
D) tebliğ tarihinden 5 gün sonra

Soru 17. Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini KABUL EDERLER Mİ KABUL ETMEZLER Mİ?

A) Kabul Ederler
B) Kabul Etmezler
C) Kabul eder ama dinlemezler
D) Kabul etmez ama dinlerler.

Soru 18. Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların KAÇINCI derecede sicil amiridirler.

A) İkinci
B) Üçüncü
C) Dördüncü
D) Beşinci

Soru 19. Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin ne kadarını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

A) En az yarısını
B) Tamamını
C) 1/3
D) 1/4

Soru 20. Vali, yılda kaç defadan az olmamak üzere idare şube başkanlarını heyet halinde toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için mecburidir.

A) 8
B) 3
C) 2
D) 4

Soru 21. Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin uyumlu olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere kaymakamları yılda kaç defa toplantıya çağırır.

A)  2
B)  1
C)  3
D)  4

Soru 22. ……; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında münasebet bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir idare bölümüdür. ……..müdürü, ……..en büyük hükümet memuru ve temsilcisidir. 

A) Kaymakam
B)  Vali
C) Bucak
D) Muhtar

Soru 23. Kasaba ve köy adedi 12’den aşağı olursa Bucak meclisine seçilen üye adedi 12’den az olmamak üzere kasaba ve köylerce eşit sayıda üye seçilir. Meclise seçilen üyelerin görevleri 4 yıl sürer, yeniden seçilebilirler. Meclisin müzakere usulü İçişleri Bakanlığınca ne ile tespit edilir.

A) Kararname
B) Kanun
C) Tüzük
D) Yönetmelikle

Soru 24. İlçe idare kurulları kararları aleyhine İl İdare Kurullarına; il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine NEREYE itiraz olunabilir. 

A)  Danıştay
B)  Yargıtay
C)  Valilik
D) Kaymakamlık

Soru 25. İl İdare Kurulu Valinin başkanlığı altında oluşur, İl İdare Kurulu VALİ dâhil kaç kişiden oluşur???

A)  7
B)  8
C)  5
D)  6

Soru 26. İlçe İdare Kurulu KAYMAKAM başkanlığı altında oluşur, , İlçe İdare Kurulu KAYMAKAM dâhil kaç kişiden oluşur???

A)  7
B)  8
C)  5
D)  6

DENEME SINAVI

1. Hem bir yolculuğa çıkacaksın hem de elinde bir harita, pusula olmayacak! Yolun sonu nereye varıyor bilmeyeceksin, olacak iş mi bu? İşte böylesi durumlarda sorarsın bir yazar olarak senden öncekilere: “Niçin çıktın yola? Niçin kaldın yarı yolda?” ya da “Nasıl vardın, varmayı düşlediğin noktaya?”

Bu parçada geçen “elinde bir harita, pusula olmama” sözüyle yazarlarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçekçi ve gözlemci bir anlatımı yeğlememe

B) Okurların yaşamını zenginleştirecek bir amaca yönelmeme
C) Deneyimli yazarların birikiminden yararlanmama
D) Yapıtlarını oluştururken değişik alanların verilerini kullanma
E) Yapıtlarını, okurların ilgi ve beklentileri doğrultusunda oluşturma

2.  (I) Her sabah sokağa çıktığımda “İstanbul’da yaşadığım için ne kadar şanslıyım!” diyorum. (II) Belki her gün pek çok sorunla yüz yüze geldiğiniz için bana karşı çıkacaksınız. (III) Ama beni, okumak kadar besleyen, benim için başlı başına bir kitaplık değeri taşıyan kenttir İstanbul. (IV) Ancak bir yandan da içim acıyor İstanbul için. (V) Çözülmeyen ve çözülemeyecek gibi görünen sorunları yüzünden değil bu. (VI) Eşine az rastlanır güzelliğe, ruha sahip yüzlerce yıllık bu kentin yakın tarihini ortaya koyan “özellikli” sokakları birer birer yok olduğu için…

Bu parçada, I. cümlede öne sürülen düşüncenin 
gerekçesi, numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir?

A) II.
B) III.
C) IV.
D) V.
E) VI.

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler tür bakımından birbirinden farklıdır?

A) Çocuğun kapıyı açması ile kapatması bir oldu.
Buraya, “danışma”dan alınan elektronik kart ile girilebiliyor.
B) Toplantıdan önce o raporu okudunuz mu?
Bu havada dışarıya paltosuz mu çıkıyorsun?
C) O, her zaman günün modasına göre giyinir.
Geçerken bizi fark etmediğine göre kafası meşgul olmalı.
D) Senin bu iyiliklerini ölsem de unutmam.
Ona böyle sözler söylemen hiç de yakışık almadı.
E) Aradığın bilgiyi ancak bu kitapta bulabilirsin.
Bu tür yiyecekleri ancak sağlıklı insanlar yiyebilir

4. İnsan her gün hoş bir şarkı dinlemeli, iyi bir şiir 


birkaç güzel söz söylemelidir ki günlük yaşamın

    II                                 III

koşturmacası içinde estetik duyarlığını kaybetmesin.

                             IV                                             V

Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.E) V.


5. Arnavut kaldırımlı daracık sokakları, avlulu ve eyvanlı evleriyle geçmişi günümüze taşıyan bir ilçe Kula. Ahşap Kula evleri ise kapı tokmaklarından cumbalarına kadar görsel bir şölen sunuyor ziyaretçilerine. Kula’nın eski mahallelerinde geleneksel Türk ve Rum evleri yan yana görülüyor. Rum evlerini Türk evlerinden ayıran en önemli özellik, giriş kapısının sokağa açılması. Türk evlerine ise duvarlarla çevrili bir avludan geçilerek giriliyor. Tescilli 595 tarihî evin bulunduğu Kula’da; Zabunlar Konağı, Palanduz, Beyler, Göldeliler ve Tamburacılar Evi başta olmak üzere insanı hayran bırakan birçok yapı bulunuyor. Beyazoğlu Evi, kapı kemerindeki 1860 tarihli Bizans kartalı ve kalem işi süslemeleriyle dikkat çekici. Eski Zafer İlkokulu da aslında Damyon Efendi’nin konağıymış.

Bu parçada Kula evleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Görenleri hangi yönüyle etkilediğine
B) Değişik topluluklara ait olanların farkına
C) Yapımında kullanılan malzemeye
D) Üzerinde ne tür desenler bulunduğuna
E) Zamanın yıkıcı etkilerine

6. Yönetimde insan ilişkilerinde aşağıdakilerden hangisi iletişimde en önemli husustur?

A) Duygudaşlık
B) Kayıtsızlık
C) Sınırsız Hoşgörü
D) Anlamdaşlık
E) Duygusallık

7. Sistem kuramına göre insan ilişkilerinin bir sistem olarak kabul edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

A) Sistemin girdileri
B) Girdilerin sistem içinde işlenmesi
C) Sistemin çıktıları
D) Dönüt
E) Kaynak

8. Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerde bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?

A) İnsanları tanımak
B) Kendine güvenmek
C) İletişim becerisine sahip olmak
D) Gerektiğinde yetkisini aşabilmek
E) Sorumluluk duygusuna sahip olmak

9. Aşağıdakilerden hangisi liderlik işlevlerinden değildir?

A) Kritik karar alma
B) Başlatıcılık
C) Yürütücülük
D) Yönlendiricilik
E) İlham verme

10. Bir okul yöneticisi öğretimsel lider olarak zamanını daha çok aşağıdakilerden hangisine harcar?

A) Okulun yönetsel işlerine
B) Öğrenme ve öğretme etkinliklerine
C) Personel işlerine
D) Danışma ve rehberlik hizmetlerine
E) Öğrenci işlerine

11. İnsan hakları kavramıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan hakları insanın kişiliğine bağlıdır
B) İnsan hakları düşüncesi geçmişten günümüze sürekli gelişmektedir.  
C) İnsan hakları Anayasa ve yasalarla güvence altına alınırsa işlerlik kazanır
D) İnsan hakları kişi hakları ve siyasal haklardan ibarettir.
E) İnsan hakları devredilmez/vazgeçilmez haklardır.

12. Toplumsal normlar, gelenekler ve değerlere önem veren yönetici, hangi etiğe göre hareket etmektedir?

A) Amaçlanan sonuç etiği
B) Toplumsal sözleşme etiği
C) Kural etiği
D) Uygulamalı etik
E) Meta etik

13. T.C. İdari yapısına göre aşağıdakilerden hangisi genel idari yapıda yer olmaz?

A) İl özel idareler
B) Danıştay
C) Bakanlıklar
D) Diyanet İşleri Başkanlığı
E) Bucaklar

14. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görev ve yetkilerindendir?

A) Yargıtay üyelerini seçmek
B) Üniversite rektörlerini seçmek
C) Danıştay üyelerinin tamamını seçmek
D) Devlet Denetleme Kurulu üyelerini seçmek
E) Hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerini seçmek

15. Aşağıdakilerden hangisi protokolde öndegelme sıralamasında dikkate alınmaz?

A) Ünvan
B) Kuruluş tarihi
C) Anayasal sıralama
D) Atanma tarihi 
E) Protokol listesi

16. Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulunun, Sivas Kongresi’nden sonra İstanbul Hükûmetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amasya Genelgesi’nin yayımlanması
B) Amasya Görüşmelerinin yapılması
C) Mebusan Meclisinin açılması
D) Misakımillî’nin ilan edilmesi
E) Saltanat Şûrasının toplanması

17. Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum Kongresi’nin toplanmasının nedenlerinden biri değildir?

A) İstanbul’un, Anlaşma Devletleri tarafından resmen işgal edilmesi
B) Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesi olasılığı
C) Pontus Rum Devleti kurulması amacıyla girişilen faaliyetler
D) Anlaşma Devletlerinin Osmanlı Devleti’nin kimi bölgelerini işgal etmesi
E) Erzurum ve Trabzon’da kurulan cemiyetlerin birleştirilmek istenmesi

18. Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminde aşağıdakilerden hangileri etkin olmuştur?

I. Şer’i hukuk kuralları

II. Eski Türk gelenekleri

III. Fethedilen bölgelerde daha önceki uygulamalar

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III

D) I ve II
E) I, II ve III

19. Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı kaynağının rezerv bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir?

A) Demir – Sivas (Divriği)
B) Krom – Elâzığ (Guleman)
C) Manganez – Konya (Seydişehir)
D) Bakır – Artvin (Murgul)
E) Barit – Antalya (Alanya)

20. 2013 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti olan şehir hangisidir?

A) Astana
B) Eskişehir
C) Bişkek
D) Bakü
E) İzmir

21. Eski kısa ismi ‘İMKB’ olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın yeni kısa ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) IMKB
B) BİST
C) BIST
D) BORIST
E) BORİST

22. UNESCO, 2013 yılını aşağıdakilerden hangisini anma yılı olarak ilan etmiştir?

A) Eflatun
B) Piri Reis
C) Yunus Emre
D) Mimar Sinan
E) Evliya Çelebi

23. 1982 Anayasası’na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama dokunulmazlığından faydalanamazlar.
B) Yasama dokunulmazlığının kaldırılması milletvekilliğini sona erdirmez.
C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.
D) Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili tekrar seçilirse yargılanabilmesi için dokunulmazlığının yeniden kaldırılması gerekir.
E) Siyasi parti grupları, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapamaz, karar alamaz.

24. 1982 Anayasası’na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan aşağıdaki oylamaların hangisinde nitelikli çoğunluk aranmamaktadır?

A) Kamu Başdenetçisinin seçimi
B) Anayasa Mahkemesine üye seçme kararı
C) Devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşürülmesi kararı
D) Yüce Divana sevk kararı
E) Seçimlerin yenilenmesi kararı

25. 1982 Anayasası’na göre, Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Seçim konularıyla ilgili şikâyet ve itirazları inceleme görevi vardır.
B) Kararları aleyhine başka bir merciye başvurulamaz.
C) Yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur.
D) Üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından seçilir.
E) Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi vardır.

26. 1982 Anayasası’na göre, Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya dışından aday gösterilebilmesi için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?

A) 10
B) 20
C) 25
D) 30
E) 55

27. 1982 Anayasası’na göre, Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır.
B) Bakanların, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanması zorunlu değildir.
C) Bakanlıkların kurulması ve kaldırılması kanunla düzenlenir.
D) Bakanlar Kurulu tüzük çıkarabilir.
E) Bakanların görevine doğrudan doğruya Başbakanca son verilebilir.

28. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yıllık izin ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için otuz gün,
B) Hizmeti on yıldan fazla olanlar için 40 gündür.
C) Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
D) Birbirini izleyen üç yılın izni bir arada verilebilir.
E) Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On uncu yıl hariç) olanlar için yirmi gün,

29. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Millî Eğitim Bakanlığı’nda malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde kaçıdır?

A) Binde beşi
B) Binde onu
C) Binde on beşi
D) Binde yirmisi
E) Binde yirmibeşi

30. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dört defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.
B) Merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.
C) Üstün başarı belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.
D) Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
E) 3 defa üstün başarı belgesi alanlara ödül verilir.

31. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‟na göre “Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapma” fiili aşağıdakidisiplin cezalarından hangisini gerektirir?

A) Kınama
B) Aylıktan kesme
C) Devlet memurluğundan çıkarma
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
E) Derece İndirilmesi

32. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre “Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” cümlesi aşağıdaki Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisidir?

A) Karma eğitim
B) Eğitim hakkı:
C) Fırsat ve imkan eşitliği
D) Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
E) Genellik ve eşitlik

33. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak aşağıdaki kurumlardan hangisinin amaç ve görevlerindendir?

A) Okul Öncesi 
B) İlköğretim
C) Ortaöğretim
D) Yükseköğretim 
E)  Yetişkin Eğitimi

34. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Ortaöğretim, ilk öğretime dayalı, en az kaç yıllık öğrenim veren kurumlardır? 

A) 2
B) 3
C) 4
D)5
E) 6

35. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi İlköğretime ait gelir kaynakları değildir?

A) Her yıl Devlet gelirlerinin % 3 ünden az olmamak üzere Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.
B) Özel idare bütçelerine, bu kanun hükümleri gereğince sağlanacak gelirler hariç ve 1960 mali yılında ilköğretime tahsis edilen miktardan az olmamak üzere, yıllık gelirlerinin en az % 20 si oranında konulacak ödenekler.
C) Köy okullarına gelir sağlamak üzere, tahsis edilen araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler hariç köy bütçelerine her yıl genel gelirlerinin en az % 20 u oranında konulacak ödenekler. 
D) Gelirleri sıbyan, mahalle tıfıl okullarıyle medreselere ve diğer ilim müesseselerine tahsis edilmiş bulunan mazbut vakıflar hasılatından her yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünce bütçe ile tesbit edilecek gelirlerle mütevelliler tarafından idare olunacak vakıflardan ayrılacak hisseler.
E)  Mahkemelerce hükmolunanlar da dahil olmak üzere bu kanuna göre verilecek para cezaları.

36. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre "İlköğretim haftası" ne zaman kutlanır?

A) Her yıl Eylül ayının birinci haftası 
B) Her yıl Eylül ayının ikinci haftası
C) Her yıl Eylül ayının üçüncü haftası
D) Her yıl Eylül ayının dördüncü haftası
E) Okulların açıldığının ikinci haftası

37. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre okulun yakınında bulunan uygulama bahçesi kaç dekardan az olamaz?

A) 2
B) 5
C) 10
D) 30
E) 50

38. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bakanlık Yurtdışı teşkilatını aşağıdaki hangi mevzuat esaslarına uygun olarak kurmaya yetkilidir?

A) Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
B) Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
C) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
D) Devlet Memurları Kanunu
E) 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

39. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre ‘’Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak’’ aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A) Yenilik ve Eğitimi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
B) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
C) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
D)  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
E) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü

40. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre özel eğitim giderleri ile ilgili olarak özürlü bireylerin özür grupları ve dereceleri ile özür niteliğine göre eğitim programlarının kapsamı ve eğitim süreleri, hangi bakanlığın görüşü alınmak suretiyle yönetmelikle belirlenir?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) Milli Eğitim Bakanlığı
C) Gençlik ve Spor Bakanlığı
D) Maliye Bakanlığı
E) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

41. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre il eğitim denetmenlerinin her hizmet bölgesinde kaç yıldan az olmamak üzere bakanlıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır?

A) İkİ
B) Üç
C) Dört
D) Beş
E) Altı

42. 652 sayıİlı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir.

Bu şekilde aylıksız izne ayrılan öğretmenler, kaçıncı yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumların uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar?

A) dördüncÜ
B) üçüncü
C) ikinci
D) birinci
E) beşinci

43. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yetkili merci, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararı nereye bildirir?

A) Cumhuriyet Başsavcılığı’na
B) Adalet Bakanlığı’na
C) Danıştay’a
D) İçişleri Bakanlığı’na
E) Valiliğe

44. İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında hazırlık soruşturmasına izin verme yetkisi kimdedir?

A) İlgili İlçe Müdürü
B) Vali
C) Kaymakam
D) Savcı
E) İçişleri Bakanı

45. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu göre kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan performans göstergeleri aşağıdaki kurumlardan hangisi/hangileri tarafından tespit edilir?

A) Maliye Bakanlığı
B) Maliye Bakanlığı, DPT ve ilgili kamu idaresi ile birlikte
C) DPT Müsteşarlığı
D) DPT Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi ile birlikte
E) Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı

46. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de merkezi bütçenin hazırlanma sürecine katılmaz?

A) Sayıştay
B) Bakanlar Kurulu
C) Maliye Bakanlığı
D) Yüksek Planlama Kurulu
E) Devlet Planlama Teşkilatı

47. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hangi tarihe kadar TBMM’ne sunulur?

A) 1 Ekim
B) 13 Ekim
C) 15 Ekim
D) 17 Ekim
E)  31 Ekim

48. 2886 Sayılı devlet ihale kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ilanlarda bulunması zorunlu hususlardan değildir?

A) İhale konusu olan işin niteliği
B) İhalenin nerede hangi tarih ve saatte yapılacağI
C) Şartname eklerinin nereden nasıl alınacağı
D) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı
E) Tebligat adresinin bulunması

49. 2886 Sayılı devlet ihale kanununa göre hangi ihale usulünde geçici teminat alınması zorunlu değildir?

A) Pazarlık usulü
B) Kapalı teklif usulü
C) Yarışma usulü
D) Açık teklif usulü
E) Teklif usulü

50. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale komisyonları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Üyeler ihale yetkilisince görevlendirilir
B)  İhale komisyonu ihale yetkilisinin başkanlığında toplanır.
C) Üyelerden ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şarttır.
D) Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.
E) Kararlarda çekimser kalınamaz.

51. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerde geçici teminat tutarı bedelin yüzde kaçından az olamaz?

A) Yedi
B) Altı
C) Beş
D) Dört
E) Üç

52. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usuller tespite aşağıdakilerden hangisinin teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir?

A) Devlet Personel Başkanlığı
B) TBMM Bütçe Komisyonu
C) Maliye Bakanlığı
D) Kamu İhale Kurumu
E) Ekonomi Bakanlığı 

53. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi bilgi edinme hakkı kapsamında değildir?

A) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak bilgi ve belgeler.
B) Ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek bilgi veya belgeler,
C) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek bilgi ve belgeler.
D) Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler.
E) Yargı denetimi dışında kalan işlemler

54. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il'e bağlanması ne ile olmaktadır?   

A) Kanun 
B) Bakanlar Kurulu
C) İç işleri Bakanlığı
D) Cumhurbaşkanı 
E) İçişleri Bakanlığının tavsiyesi ve Bakanlar Kurulunun Kararı

55. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi valinin görevi değildir? 

A) Vali, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. 
B) İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur. 
C) Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder. 
D) Memurin Kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular.
E) Devlet gelirlerinin tahakkuk tahsilat ve ödeme işlerinin düzenli yapılmasını sağlar.

56. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre kaymakamlar tayini kendisine ait memurlara, Memurlar Kanunundaki yıllık izin, süresine mahsup edilmek üzere ne kadar izin verebilir? 

A) 8 gün
B) 15 gün
C) Bir ay
D) İki ay
E) Üç ay

57. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre aylıksız izne ayrılmayan şube yönetim kurulu üyeleri ne kadar süre kurumlarından izinli sayılırlar?

A) Ayda bir gün
B) Ayda beş gün
C) Eğitim-Öğretim yılı boyunca
D)  İzinleri yoktur.
E) Haftada bir gün                            

58. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendikaların kurabilecekleri hizmet kollarından biri değildir?

A) Kültür ve Sanat Hizmetleri
B) Diyanet ve Vakıf Hizmetleri
C)  Yerel Yönetim Hizmetleri
D) Ulaştırma Hizmetleri
E) Adalet Hizmetleri

59. 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununa göre kurumların ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü oldukları oran bakanlıkça yüzde kaça kadar arttırılabilir?

A) Oniki
B) On
C) Yedi

D) Beş
E) Üç

60. 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununa göre ‘’kurum açma izninin iptali, kurumun kapatılması, devri ve nakli’’ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) kapanan ve kapatılan kurum; mühürlerini, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili valiliğe devir ve teslim etmeye mecburdur.
B) Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu veya kurucu temsilcisi hakkında 5326 sayılı kabahatler kanununun ilgili maddesi uygulanır.
C) Kurum açma izni verilen kurumlarda bir yıl içinde öğretime başlayamayan ve amacı dışında kullanıldığı tespit edilen kurumun kurum açma izinleri iptal edilir.
D) Okul kurucusu/kurucu temsilcisi; Bakanlığa yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğrenci/kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek  şartıyla ve gerekçesi Bakanlıkça uygun bulunduğu takdirde öğretim yılı sonuna kadar okulunu kapatabilir.
E) Kurumların devir ve nakline ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

SORU: Başlıca protokol türleri;

Devlet protokolü-Siyasi –Mülki-Adli-Diplomatik-Askeri-Akademik-Dini-Sosyal-Kurumsal

Bugün için Türkiye Cumhuriyetinin Bakanlar Kurulu üye sayısı KAÇTIR?

A) 26
B) 27
C) 28
D) 25

SORU: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenleri

- Başkentte            ---------- Bakanlığının

- Başkent dışında   ---------- Bakanlığının koordinatörlüğünde düzenlenir.

A) İçişleri -Dışişleri
B) Dışişleri-İçişleri
C) İçişleri
D) Dışişleri

SORU: 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Törenleri, …………koordinatörlüğünde düzenlenir.

A) MEB
B) İÇİŞLERİ
C) DIŞİŞLERİ
D) Gençlik Ve Spor Bakanlığının

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı Törenleri, Gençlik Ve Spor Bakanlığının koordinatörlüğünde düzenlenir.

30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri, Genelkurmay Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenir.

Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde yapılacak törenler, İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13:00’te Başkentte yapılan 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24:00’da son bulur.

SORU: Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız HANGİ TÖREN yapılır.

A) 23 Nisan Töreni
B) 19 Mayıs töreni
C) 29 Ekim günü tören
D) Zafer Bayramı Töreninde

SORU: Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan günü saat …….de başlar ve saat ……da son bulur.

A) 10.00- 24.00
B) 09.00- 24.00
C) 07.00- 24.00
D) 08.00- 24.00

SORU: Atatürk’ü Anma, Spor Ve Gençlik Bayramı 19 Mayıs günü, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıktığı saat olan ……….. başlar ve ……. son bulur.

A) 10.00- 24.00
B) 09.00- 24.00
C) 07.00- 24.00
D) 08.00- 24.00

SORU: Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat …………..da başlar ve saat ……… da son bulur. Saat …….da Başkentte 21 pare top atışı yapılır.

A) 10.00- 24.00-12
B) 09.00- 24.00-14
C) 07.00- 24.00-12
D) 08.00- 24.00-13

Kurumlar arası yazışmalarda denklik esastır.

Resmi yazışmalarda “RİCA ETMEK” emretmeyi ifade eder. Üst, yazışmada rica eder. “ARZ ETMEK” ise talep etmeyi ifade eder. Eşit ve üst düzey makamlara arz edilir. Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar “ ARZ VE RİCA”  ederek tamamlanır. Dış kuruluştan adli ve askeri kuruluşlara yazılan resmi yazılar “ ARZ EDERİM” ifadesi ile tamamlanır.

SORU: Elektronik ortamlarda hazırlanan belgelerde “………………..” veya “ARIAL” yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır. 

A) TIMES NEW ROMAN veya CAMBRİA
B) TIMES NEW ROMAN veya CALİBRA
C) TIMES NEW ROMAN veya ARIAL BLACK
D) TIMES NEW ROMAN veya ARIAL

Times New Roman --- 12 punto

Arial                        --- 11 punto olması esastır.  

SORU: Hangi hallerde metinde harf büyüklüğü …. puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında…… puntoya kadar düşürülebilir.

A) 9-8
B) 9-10
C) 12-9
D) 12-8

Yöneticinin makamına girildiğinde veya çıkılırken tokalaşmak için üstün el uzatması beklenmelidir. Yönetici buyur ettikten sonra oturulmalı, yönetici yer göstermemişse solunda kalacak şekilde oturulmalıdır. Yöneticinin makamına birden çok kişi giriyorsa, kıdem sırasına göre oturulur. En üst, masaya ve yöneticiye yakın oturmalıdır. 

Üst yönetici bina kapısında, eş düzeydeki konuk daire/okul kapısında, ast konuk ise oda kapısında karşılanır ve uğurlanır. Karşılamada üstler önde, uğurlamada sondadır.

Kamusal alanda ast ve üst’ler arasındaki protokol ilişkileri iki alttaki personel ve iki üstteki yönetici arasında başlar.Resmi ziyaretler kısa tutulmalıdır. Resmi ziyaret için en uygun zaman sabah 10:00-11:00; öğleden sonra 15:00-17:00 saatleri arasıdır. Resmi ziyaretler 15-20 dakikayı geçmemelidir.

Protokolde;  otururken, ayakta dururken veya yürürken üst sağda, ast onun solunda bulunur. Birden fazla ast’ın olduğu durumlarda yürüyüş ve oturma düzeninde üst ortada bulunur. En kıdemli ast üst’ün sağında ikinci ve ast üst’ün solunda olacak şekilde oturma düzeni oluşturur.

Ziyaret sırasında üst; yeni konu açmaz ve başka işlerle meşgul olmaya başlarsa, ayağa kalkarak “TEŞEKKÜR EDERİM” derse görüşmenin bittiği anlaşılmalı ve izin alınarak ayrılmalıdır.

Toplantı ve davetlerde açılış konuşmasını ev sahibi yapar. Telgraflardan yalnızca, onur konuğunun üstünde olanların mesajları, açılış konuşmasının ardından program sunucusu tarafından okunur.

Resmi açılışlar en üst tarafından yapılır. Toplantı ve törenlerde konuşma sırası asttan üste doğrudur.Konuşmaya başlarken ve bitirirken; üstlere, eş düzeydekilere ve hanımlara “SAYGILAR” sunularak; astlara “İYİ GÜNLER” dileyerek söze giriş yapılır.

Üst ile telefonla konuşurken, üst’ün telefonu kapatması beklenmelidir. Diğer durumlarda telefonu kim açmışsa o kapatır.

Zorunlu olmadığı sürece, kimseye saat 09:00’dan önce veya 22:00’dan sonra telefon edilmemelidir.Resmi araçlarda protokol, makam aracının sağ arka tarafıdır. Resmi araca binme ve inme önceliği üstündür.Hanımlarda resmi kıyafet TAYYÖR ( gece resmi kıyafeti ise uzun etek-tuvalettir ), erkeklerde ise bağcıklı sşyah ayakkabı ve siyah çorap; lacivert/siyah üç düğmeli ya da kruvaze takım elbise; manşetli beyaz gömlek ve kravattır.

Hanımların giyiminde tek renk resmi, iki renk yarı resmi, üç renk sosyal ortamlara uygun giyim tarzıdır. Erkeklerde ise iki renk resmi, üç renk yarı resmidir.

Kıyafet renginin anlamları:

                 Lacivert takım elbise ---------- İnandırıcılığı

                 Siyah                          ---------- Asalet, güç ve olgunluğu

                 Beyaz                         ---------- Temizliği ve saflığı, kararlılığı ve sürekliliği

                 Gri                              ---------- Kısmen ciddiyeti ve sakinliği

                 Kahverengi                 ---------- Gizlenmeyi ve pasifliği temsil eder. 

Ast üst’e, yeni gelen mevcut olanlara tanıştırılır.

10 Kasım günü Türkiye’de ve dış temsilciliklerimizdeki resmi ve milli binalarda yas alameti olarak bayrak yarıya indirilir. Yarıya indirilecek bayrak, önce gönderin tepesine çekilir, sonra yavaş yavaş yarı seviyesine yakın bir yere kadar indirilir. TBMM’deki bayrak hiçbir zaman, Anıtkabirdeki ise 10 Kasım dışında indirilmez.

İki kişi tanıştırılırken; küçük büyüğe, erkek kadına, tek kişi topluluğa, sonra gelen önce gelene, medeni duruma göre, rütbeye göre, samimiyete göre tanıştırılır. Yaşça ve mevkice üstün olan kim ise, onun el uzatması beklenir. Her zaman ast, üstü selamlar.

5442 ILI İL İDARESİ KANUNU BİLGİ NOTLARI

Soru 1.İllerin idaresi esasına dayanır.

A) Yetki genişliği
B) Yetki darlığı
C) Yetki uzunluğu
D) Yetki kısalığı

Soru.2 İl İdare Kurulu Valinin başkanlığı altında oluşur, bu kişilerden hangisi yanlıştır?

a) Hukuk işleri müdürü,
b) Defterdar,
c) Milli Eğitim,
d) Bayındırlık,
e) Sağlık ve sosyal yardım,
f) Emniyet müdüründen,
g)Tarım ve Veteriner müdürlerinden oluşur.

Soru 3. İlçe İdare Kurulu Kaymakamın Başkanlığı altında oluşur, bu kişilerden hangisi yanlıştır?

a) Yazı İşleri Müdürü
b) Mal Müdürü
c) Hükümet Tabibi
d) Karakol komutanı
e) Milli Eğitim Müdürü
f) Tarım ve Veteriner müdüründen oluşur.

Soru 4. İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir İl’e bağlanması ……… ile yapılır.

A) Kanun
B) Yönetmelik
C) Tüzük
D) İçtihat

Soru 5. Bucak kurulması, kaldırılması, merkezini belirtilmesi, il-ilçe-bucak sınırlarının ve bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye bağlanması, mühim mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi ne ile yapılır.

A) İçişleri Bakanlığı Kararı Ve Cumhurbaşkanının İzniyle
B) İçişleri Bakanlığı İzniyle Ve Cumhurbaşkanının Tasdiki
C) İçişleri Bakanlığı Kararı Ve Cumhurbaşkanının Tasdiki
D) İçişleri Bakanlığı Tasdiki Ve Cumhurbaşkanının Kararı

Soru 6. Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi ……. , ……ve …….. Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle yapılır.

A) Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım
B) İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım
C) Bayındırlık, Sağlık ve İçişleri
D) İçişleri, Bakanlar Kurulu Ve Başbakanın

Soru 7. Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi HANGİ BAKANLIĞININ tasvibiyle yapılır.

A) Başbakanlık
B) Cumhurbaşkanlığı
C) İçişleri
D) Bakanlar Kurulu

Soru 8. Kaza kurulmasında ve kaldırılmasında, bir kazanın başka bir vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde, sınırlarının ilgili vilayetler idare heyetleriyle umumi meclislerinin……….alınır.

A) Mütalaaları
B) Kararlarını
C) İfadelerini
D) İsteklerini

Soru 9. İl idare şube başkanlarının emri altında çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat onun emri altındadır. ( Hakimler Kanunu ile İcra Ve İflas Kanununda yazılı yargıç, Cumhuriyet savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla bu kanunlarda yazılı adalet memurları, askeri birlikler, askeri fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve şubeleri bu madde hükmünden müstesnadır. ) İl genel idaresinin başı ve mercii KİMDİR?

A) Kaymakam
B) Vali
C) Bucak Müdürü
D) Bakan

Soru 10. Vali yardımcısı, en az kaç yıllık kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin kaç yılını doğuda geçirmiş olanlardan tayin edilir. Valiliğin yazı işlerinin düzenlenmesinden de vali yardımcısı sorumludur.

A) 6-3
B) 4-4
C) 6-2
D) 2-6

Soru 11.Kim, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar.

A) Valiler,
B) Kaymakamlar
C) Bakanlar
D) Müsteşarlar

Soru 12. Vali, memurun kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve kaç günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular.

A) 5
B) 6
C) 8
D)15

Soru 13.Vali, ……..ve …….teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder? 

A) belediye teşkilatı ve askeri teşkilat
B) milli eğitim teşkilatı  ve askeri teşkilat
C) il şube kurulu teşkilatı ve askeri teşkilat
D) adli teşkilatı  ve askeri teşkilat

Soru 14. Valilerce re’sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar ne zamandan  itibaren sicile geçer? 

A) tebliğ tarihinden 7 gün sonra
B) tebliğ tarihinden 1 hafta sonra
C) tebliğ tarihinden 
D) tebliğ tarihinden 5 gün sonra

Soru 15. Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine hangi karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunur.

A)  Tekbaşına
B) Müşterek
C) Mühtelif 
D) Muhalif

Soru 16. Kaymakamlarca re’sen verilen cezalar, kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. Kaymakam, ilçe memurlarına takdirnamede verebilir.

A) tebliğ tarihinden 7 gün sonra
B) tebliğ tarihinden 
C) tebliğ tarihinden 1 hafta sonra
D) tebliğ tarihinden 5 gün sonra

Soru 17. Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini KABUL EDERLER Mİ KABUL ETMEZLER Mİ?

A) Kabul Ederler
B) Kabul Etmezler
C) Kabul eder ama dinlemezler
D) Kabul etmez ama dinlerler.

Soru 18. Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların KAÇINCI derecede sicil amiridirler.

A) İkinci
B) Üçüncü
C) Dördüncü
D) Beşinci

Soru 19. Kaymakam, her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin ne kadarını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.

A) En az yarısını
B) Tamamını
C) 1/3
D) 1/4

Soru 20. Vali, yılda kaç defadan az olmamak üzere idare şube başkanlarını heyet halinde toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için mecburidir.

A) 8
B) 3
C) 2
D) 4

Soru 21. Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin uyumlu olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere kaymakamları yılda kaç defa toplantıya çağırır.

A)  2 
B)  1
C)  3
D)  4

Soru 22. ……; coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet bakımlarından aralarında münasebet bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir idare bölümüdür. ……..müdürü, ……..en büyük hükümet memuru ve temsilcisidir. 

A) Kaymakam
B) Vali
C) Bucak
D) Muhtar

Soru 23. Kasaba ve köy adedi 12’den aşağı olursa Bucak meclisine seçilen üye adedi 12’den az olmamak üzere kasaba ve köylerce eşit sayıda üye seçilir. Meclise seçilen üyelerin görevleri 4 yıl sürer, yeniden seçilebilirler. Meclisin müzakere usulü İçişleri Bakanlığınca ne ile tespit edilir.

A) Kararname
B) Kanun
C) Tüzük
D) Yönetmelikle

Soru 24. İlçe idare kurulları kararları aleyhine İl İdare Kurullarına; il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine NEREYE itiraz olunabilir. 

A)  Danıştay
B)  Yargıtay
C)  Valilik
D) Kaymakamlık

Soru 25. İl İdare Kurulu Valinin başkanlığı altında oluşur, İl İdare Kurulu VALİ dâhil kaç kişiden oluşur???

A)  7
B)  8
C)  5
D)  6

Soru 26. İlçe İdare Kurulu KAYMAKAM başkanlığı altında oluşur, , İlçe İdare Kurulu KAYMAKAM dâhil kaç kişiden oluşur???

A)  7
B)  8
C)  5
D)  6

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

Soru1. Kimlerin Bilgi Edinme Hakkına SAHİP ollduğu aşağıda belirtilmiştir. Hangisi YANLIŞTIR?

A) Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir.
B) Türkiye’de ikamet eden yabancılar
C) Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler
D) Sadece T.C vatandaşları 

Soru2.isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve ……………….çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

A) Karşılıklılık İlkesi
B) Aynılık İlkesi
C) Farklılık İlkesi
D) Benzerlik İlkesi

Soru 3.Kurum ve kuruluşlar,

-Bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak

-Bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Soru 4.Bilgi edinme başvurusu sırasında evrakta HANGİSİ bulunmaz?

A) T.C si
B) İmzası
C) Oturma yeri veya iş adresini
D)Başvuru sahibinin adı ve soyadı

Soru 5.Başvuru sahibi tüzel kişisi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu nereye yapılır?

A) Bilgi edinme kuruluna
B) TBMM
C) Bakanlar kuruluna
D) Kurum veya kuruluşa yapılır.

Soru 6.Bu başvuru kaydı Başvuru sahibi tüzel kişisi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıy Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir BU DİLEKÇELER ne ile YAPILMAZ?

A) Elektronik ortamda
B) Diğer iletişim araçlarıyla
C) Faks ile
D) Kargoyla

Soru 7.Bilgi edinme başvurusu,

Başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

Bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarının idare tarafından başvuru sahibine bildirilmesiyle 15 iş günlük süre kesilir. Başvuru sahibi KAÇ iş günü içinde ücret ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır.

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30

Soru 8. Bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde kurula itiraz edebilir.

Kurul, bu konudaki kararını KAÇ iş günü içinde verir.

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30

Soru 9. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

- Birer üyesi Yargıtay ve Danıştay genel kurullarının kendi kurumları içinden önerecekleri ikişer aday

- Birer üyesi ceza hukuku, idare hukuku ve anayasa hukuku alanlarında profesör veya doçent unvanına sahip kişiler

- Bir üyesi Türkiye Barolar Birliğinin baro başkanı seçilme yeterliliğine sahip kişiler içinden göstereceği iki aday

- İki üyesi en az genel müdür düzeyinde görev yapmakta olanlar

- Bir üyesi de Adalet Bakanının önerisi üzerine bu Bakanlıkta idari görevlerde çalışan hakimler arasından

Bakanlar kurulunca seçilecek KAÇ üyeden oluşur.

A)10
B) 9
C) 8
D)11

Soru 10. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu;

-Kurul üyeleri kendi aralarından KURUL BAŞKANI seçer.

-Ayda en az bir defa, ihtiyaç duyulduğunda Başkanın çağrısı ile her zaman toplanır.

-Kurul üyelerinin görev süresi 4 yıldır. 4 yılını doldurmadan ayrılan üyenin yerine getirilen üye o süreyi tamamlar.

-Görev süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.

-Kurul üyelerine Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiilen görev yaptıkları her gün için 3000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda NE HAKKI  ödenir. Bu ödemelerde damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bir ayda fiilen görev yapılan gün sayısının dördü aşması halinde, aşan günler için NE  HAKKI ödenmez.

A) HUZUR
B) HAK
C) BİLGİ
D) AYLIK

Soru 11. Sekretarya hizmetleri KİM tarafından yerine getirilir. Ne ile düzenlenir?

- A)Kendileri yönetmelikle

- B) TBMM kanun

- C) Cumhurbaşkanlığı kanun

- D) Başbakanlık yönetmelikle

Soru 12. Bu kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.

Kurum ve kuruluşlar, bir önceki yıla ait olmak üzere;

A) Kendilerine yapılan başvuru sayısını
B) Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvuru sayısını
C) Reddedilen başvuru sayısı ve bunların dağılımını gösterir istatistik bilgileri
D) Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak ya da bu nitelikteki bilgiler ayrılarak erişim sağlanan başvuru sayısını
E) Başvurunun reddedilmesi üzerine itiraz edilen başvuru sayısı ile bunların sonuçlarını,
F) TBMM ye gönderilenlerin sayısını gösterir bir rapor hazırlayarak, bu raporları her yıl şubat ayının sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderirler. Bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları raporlarını bağlı, ilgili ya da ilişkili oldukları bakanlık vasıtasıyla iletirler.

Soru 13. Bilgi edinme değerlendirme hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte HER YIL HANGİ AYIN SONUNA kadar TBMM’ye gönderir.

A) Ocak
B)Mart
C) Şubat
D) Nisan

Soru 14. Bilgi edinme değerlendirme hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte TBMM ye gönderir, Bu raporlar takip eden KAÇ AY içinde TBMM Başkanlığınca kamuoyuna açıklanır.

A) 2 AY
B) 3AY
C) 1 AY
D) AYNI AYDA

Soru 15. Kurum ve kuruluşlar; İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Kurum ve kuruluşlar

a) Ayrı veya özel bir çalışmab) Araştırma
c) İnceleme ya da analiz
d) bilgi gereken bu gibi oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara OLUMSUZ CEVAP verebilirler. Hangi yanlıştır?

S
oru 16. Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan vb. yollarla açıklanmış bilgi veya belgeler 

A) Bilgi edinme başvurularına konu olur.
B) Bilgi edinme başvurularının konusudur
C) Bilgi edinme başvurularına konu olabilir de olamaz da
D) Bilgi edinme başvurularına konu olamaz

Soru 17. İstenen bilgi veya belgelerde gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler varsa NASIL başvuru sahibinin bilgisine sunulur.

A) Gizlilik Dereceli Veya Açıklanması Yasaklanan Bilgiler Çıkarılarak

B) Sadece Gizlilik Dereceli Bilgiler Çıkarılır
C) Açıklanması Yasaklanan Bilgiler Çıkarılarak
D) Hiçbiri Çıkarılmaz

Soru 18. Kurum ve kuruluşlar, başvuru sahibine istenen belgenin onaylı bir kopyasını verirler.

Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı  durumlarda aslının incelenmesi ve not alınabilmesi; dinlenebilmesi ve izleyebilmesi sağlanır.

Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği 

A) maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir. 
B) ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edilmez.
C) maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere kurumlar karşılar.
D) maliyet tutarı İKİ kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir.

Soru 19. on beş (15) iş günü içerisinde istenen bilgilere ulaşılmalıdır. Bilgi veya belgenin, istenen kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması, başka kurum ve kuruluştan görüş alınması veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bu süre otuz (30) iş gününe kadar uzar.

Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine yazılı olarak 

A) on (10) iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
B) on beş (15) iş günlük sürenin bitiminden sonra bildirilir.
C) on beş (15) iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.
D) on (10) iş günlük sürenin bitiminden sonra bildirilir.

SORU: İletişimde kişiye ait en önemli etkileme gücü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcük
B) Ses Tonu
C) Görsellik
D) Beden Dili
E) Düşünce

SORU: Aşağıdakilerden hangisi yönetimde insan ilişkilerinin başlıca amacını ifade etmektedir?

A) Yönetimle işgörenler arasında iletişimi sağlamak
B) Yönetimi işgörenler karşısında otoriter biryapıya kavuşturmak
C) Örgütün etkili olmasına katkıda bulunmak
D) İşgörenler arası iletişimi güçlendirmek
E) Yönetimle işgörenler arasında doğabilecek çatışmaları disiplin altına almak

SORU: Aşağıdakilerden hangisi öğrenme kuramındaki ikincil kuvvetlendiricilerden biridir?

A) Susuzluk
B) Gurur
C) Açlık
D) Yorgunluk
E) Uygusuzluk

SORU: Aşağıdakilerden hangisi insan ilişkilerinde yaptırımgücü en fazla olan ve yazılı olmayan kurallardandır?

A) Kanunlar
B) Yönetmelikler
C) Gelenekler
D) Görenekler
E) Dini Kurallar

SORU: Genellikle bir kişinin ödül yada hediye alacağı bir durum için yapılan özel konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sunuş konuşması
B) Anma konuşması
C) Kabul konuşması
D) Yemel sonrası konuşma
E) Giriş konuşması

SORU: Bir kurumda herkes kendi iş gücüne göre iş alıyor ve diğerlerine ilişkili olarak işi gerçekleştiriyor ise bu durum insan ilişkilerini etkileyen durumlardan hangisidir?

A) Katılma
B) Değişme
C) Güdüleme
D) Moral
E) Çatışma

SORU: Topluluğa konuşan kişinin, konuşmasını yaptıktan sonra izleyicinin aklında kalmasını istediği özet cümleye ne denir?

A) Açıklayıcı cümle
B) Özel amaç cümlesi
C) Ana fikir cümlesi
D) Vurgu cümlesi
E) Özel cümle

SORU: Personelin iş yerinde geçinme durumu, üstün asta karşı tutumu gibi durumların pozitif yönde etkisi aşağıdakilerden hangisini olumlu etkilemez?

A) Motivasyon
B) Katılma
C) Moral
D) Grup Davranışı
E) Çatışma

SORU: Hiyerarşik yapılanmada birbirleriyle doğrudan iletişimi olmayan ve hiyerarşinin farklı düzeylerinde bulunan bireyler arasında oluşan iletişim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yatay
B) Çift yönlü
C) Aşağıda yukarıya
D) Çaprz
E) Yukarıdan aşağıya

T.C. İDARİ YAPISI SORU VE CEVAPLAR

1. Devletin üstlendiği kamu hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, konularına göre uzmanlaşmış, devlet tüzel kişiliğini temsil eden bölümlere ne ad verilir?

a. Kamu iktisadi teşebbüsü
b. Kamu kurumu
c. Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu
d. Bakanlık
e. Müsteşarlık

2. Aşağıdakilerden hangisi bakanın idari yetkilerinden biri değildir?

a. Kanun yayımlamak yetkisi
b. Hiyerarşik yetki
c. İdari vesayet yetkisi
d. Yönetmelik çıkarma yetkisi
e. Devlet tüzel kişiliğini temsil etme yetkisi

3. Bir ilçenin bir ilden ayrılıp bir başka ile bağlanması hangi hukuki düzenleme ile gerçekleştirilir?

a. Kanun
b. Müşterek Kararname
c. Tüzük
d. Yönetmelik
e. Genelge

4. Aşağıdakilerden hangisi bir taşra teşkilatı idaresidir?

a. Üniversite idaresi
b. İlçe idaresi
c. Köy idaresi
d. Belediye idaresi
e. İl özel idaresi

8. Köy muhtarı ve ihtiyar meclisini seçen köy idaresi organı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yüksek Seçim Kurulu
b. Köy derneği
c. Köy idare kurulu
d. Köy encümeni
e. Köy kalkınma kurulu

9. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

a. Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
b. Özerkliğe sahip olma
c. Ayrı bütçeye sahip olma
d. Vesayet denetimine tabi olma
e. Kişi topluluğu niteliğini taşıma

10. Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarını, kamu kurumlarından ayıran bir özelliktir?

a. Özerk bütçeye sahip olma
b. Zorunlu üyelik esasına dayanma
c. Kanunla kurulma
d. Kamu tüzel kişiliğine sahip olma
e. Vesayet denetimine tabi olma

11. İdare aşağıdaki organlardan hangisinin içinde yer alır?

a) Yasama Organı
b) Yürütme Organı
c) Yargı Organı
d) Hiçbiri

12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İdare Devletin yaptığı her türlü idari faaliyet anlamında kullanılır
b) İdare, İdari Teşkilat anlamında kullanılır.
c) İdare, durumu vaziyeti kurtarmak anlamındadır.
d) İdare, yerine göre teşkilat, yerine göre faaliyet yerine göre hem teşkilat hem de faaliyet anlamında kullanılır.

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yasama organı ile İdare arasındaki ilişki Hükümet tarafından sağlanır.
b) İdare, yasama organının çıkardığı kanunları uygular.
c) İdare, Tüzük ve Yönetmelikler çıkarma yetkisine sahiptir.
d) İdare, yasama organının emir ve direktiflerine uygun olarak çalışır.

14. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) İdari yargı, idarenin eylem ve işlemlerinden hak ve menfaatleri zayii olanların idareye karşı açtıkları davaları karara bağlayan Adli Yargı dışında ayrı bir yargı düzenidir
b) İcrai karar yasama organının aldığı karardır
c) İdari usuller, İdari yargı yerlerinde davaların görülmesi esnasında izlenen yargılama usulleridir
d) Re’sen icra yetkisi İdarenin Danıştay Kararlarını uygulamasıdır

15. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetimin faydalarından değildir?

a) Yerinden yönetim kuruluşlarının karar organlarının halk tarafından seçilmesi
b) Mahalli halkın ihtiyaçlarının tesbitinde kolaylık
c) Yerinden yönetimde karalar daha çabuk alınır
d) Yerinen yönetim kuruluşları yeterli mali kaynakları kullanabilirler

16. Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliği ilkesinin özelliği değildir?

a) Kullanılan yetki, merkezi idarenin tanıdığı bir yetkidir
b) Verilen yetkiyi kullanan görevli merkezi idarenin bir memurudur
c) Yürütülen hizmet merkezi bir hizmettir
d) Sorumluluk yetkiyi verene aittir

17. Vali, aşağıdakilerden hangisini denetlemez?

a) İlçe, Bucak ve Köyleri
b) Adli ve Askeri Teşkilatı
c) Devlet Daire ve Müesseselerini
d) Özel İdare ve Belediyeleri

18. İl Özel İdaresinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İl Encümeni
B) İl İdare Kurulu
C) İl Genel Meclisi
D) Vali

19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti İdari yapısı içinde hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları arasında yer almaktadır?

A) Üniversiteler
B) İl Özel İdareleri
C) Belediyeler
D) Bölge Müdürlükleri

20. Türkiye Cumhuriyeti idari yapısı içinde “Bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli özel bütçeli kuruluşlardır.” Şeklinde tanımlanan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesleki kuruluş
B) İlgili kuruluş
C) Bağlı kuruluş
D) Hizmetsel kuruluş

21. İl kuruluşlarında hangi hiyerarşik sıralama doğrudur? (Yukarıdan aşağıya doğru)

A) Şube müdürlüğü - memurluk - il müdürlüğü
B) Vali - il müdürlüğü - şube müdürlüğü
C) Şeflik - vali - şube müdürlüğü
D) Vali - memurluk – şeflik

I-Baro
II- Ticaret Odası
III-Üniversiteler
IV-TRT

22. Yukarıdakilerden hangileri kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşlarındandır?

A) I-III
B) II-IV
C) I-II
D) III-IV

23. Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan hiyerarşik kademe ve birimlerden değildir?

A) Memurluk
B) Genel müdürlük
C) Şube müdürlüğü
D) İhtiyaca göre kurulacak şeflik

24. İl idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Defterdar
B) Hukuk işleri müdürü
C) Bayındırlık ve iskân müdürü
D) Nüfus ve vatandaşlık müdürü

25. Bakanlık merkez teşkilatında hiyerarşik kademeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi ihtiyaca göre kurulacak birimdir?

A) Şeflik
B) Müsteşarlık
C) Şube Müdürlüğü
D) Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı

26. Türk kamu yönetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kuruluşu, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır.
B) Bakanlıklar; merkez teşkilatı ile ihtiyaca göre kurulan taşra ve yurt dışı teşkilatından ve bağlı ve ilgili kuruluşlardan meydana gelir.
C) Bakanlıkların, valiliklerin ve kaymakamlıkların ayrı tüzel kişilikleri vardır.
D) Merkezî yönetimde işleyiş, yetki yoğunluğu ilkesine göre sağlanır ve hiyerarşi ilişkisi üzerinde yürür.
E) İllerin idaresi, yetki genişliği esasına dayanır.

27. İlçelerin kurulması, kaldırılması, ad ve merkezlerinin belirtilmesi ve değiştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

A) Kanun
B) Yönetmelik
C) Valilik onayı
D) Bakanlar Kurulu Kararı
E) İçişleri Bakanının onayı

28. Başbakan, Millî Güvenlik Kuruluna aşağıdakilerden hangisi katılmadığında başkanlık eder?

A) İçişleri Bakanı
B) Cumhurbaşkanı
C) Genelkurmay Başkanı
D) Kuvvet komutanları

29. Aşağıdakilerden hangisi belediye yönetiminin en üst karar organıdır?

A) Belediye Başkanlığı
B) Belediye Encümeni
C) Belediye Meclisi
D) İl Daimi Encümeni

30. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin bir türü değildir?

A) İdari kamu hizmetleri
B) İktisadi kamu hizmetleri
C) Sosyal kamu hizmetleri
D) Siyasal kamu hizmetleri

31. Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda, şube müdürlüklerinin kurulmasını aşağıdakilerden hangisi teklif eder?

A) İlgili bakanlık
B) Bakanlar Kurulu
C) İlgili genel müdürlük
D) Devlet Personel Başkanlığı

I- İl özel idareleri
II- Belediyeler
III- Köyler
IV- KİT
V- Üniversiteler

32. Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları içinde yer alanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) II ve IV
B) IV ve V
C) I, III ve IV
D) II, III ve V
E) I, II ve V

33. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idare organlarından birisi değildir?

A) Bakanlıklar
B) Bakanlar Kurulu
C) Devlet Planlama Teşkilatı
D) Sanayi ve Ticaret Odaları
E) Bakanlıklar

34. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Güvenlik Kurulunun üyesi değildir?

A) Meclis Başkanı
B) İçişleri Bakanı
C) Dışişleri Bakanı
D) Adalet Bakanı
E) Başbakan Yardımcıları

35. Aşağıdakilerden hangisi İl İdare Kurulu’nun üyesi değildir?

A) Emniyet Müdürü
B) Milli Eğitim Müdürü
C) Bayındırlık Müdürü
D) Defterdar
E) Hukuk İşleri Müdürü

36. Yeniden köy kurulması, adının ya da yerinin değiştirilmesi kararını verme yetkisi aşağıdaki yollardan hangisi sonucunda gerçekleşir?

A) Kanun yoluyla
B) Bakanlar kurulu kararıyla
C) İçişleri Bakanlığı kararıyla
D) Valilik kararıyla
E) Cumhurbaşkanının kararıyla

37. “İllerde valilerin merkeze danışmadan bazı yetkiler kullanması” aşağıdaki kavram ya da durumlardan hangisi ile ilgilidir?

A) Yetki aktarımı
B) Yetki devri
C) İmza devri
D) Vesayet yetkisi
E) Yetki genişliği

38.Kamu iktisadi teşebbüslerinin kurulması aşağıdakilerden hangisinin kararı ile olur?

A) İçişleri Bakanlığı
B) Bakanlar Kurulu
C) Maliye Bakanlığı
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
E) Ekonomi Bakanlığı

39. I- Belediye Encümeni
II- Belediye Meclisi
III- Belediye Başkanı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri belediyenin yürütme organını oluşturur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II - III
E) I, II ve III

40. Sermayesinin tamamı İDT veya KİK’ e ait işletme ya da işletmeler topluluğuna ne ad verilir?

A) İktisadi Devlet Teşekkülü
B) Kamu İktisadi Kuruluşu
C) Bağlı Ortaklık
D) Müessese
E) İştirak

41. İdare mahkemelerinin tek hâkimle verdikleri nihai kararlara karşı aşağıdaki mahkemelerden hangisine karşı itiraz edilebilir?

A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Anayasa Mahkemesi
D) Uyuşmazlık mahkemesi
E) Bölge İdare mahkemesi

42. Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir?

A) Yetki devri
B) Vesayet
C) Hiyerarşi
D) Yetki genişliği
E) İmza Hakkı

43. Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının, organlık sıfatlarını kaybetmeleri aşağıdakilerden hangisinin kararı ile olur?

A) Danıştay
B) İçişleri Bakanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Bölge İdare Mahkemesi
E) Maliye Bakanlığı

44. Aşağıdakilerden hangisi köy yönetiminin doğal üyelerinden birisidir?

A) Muhtar
B) Köy İlkokulu Müdürü
C) Aza
D) Köyün sağlık görevlisi
E) Köy derneği başkanı

I. İçişleri Bakanlığı
II. Çevre ve Orman Bakanlığı
III. TBMM
IV. Bakanlar Kurulu

45. Yukarıda verilen T.C.’nin idari yapı unsurlarından hangisi ya da hangileri merkezi yönetim içerisinde yer almamaktadır?

A) Yalnız IV
B) I ve II
C) I, II ve IV
D) Yalnız III
E) Yalnız I

46. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin faydaları arasında yer almaz?

A) Yerel yönetimler, merkezi yönetimin iş yükünü hafifletmektedir.
B) Yerel yönetimler, merkezi yönetimin vesayeti altında çalışmaktadır.
C) Yerel yönetimler, güçlü merkezi hükümete karşı bir fren ve denge vazifesi görmektedir.
D) Yerel yönetimler, kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir.
E) Yerel yönetim organlarının tüm üye ve yöneticileri, o yöre halkından seçilmektedir.

47. İl Genel Meclisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İl Genel Meclisi başkanı üyeler arasından seçilir.
B) İl özel idaresinin genel karar organı niteliğindedir.
C) Valiliğin bütçesini kabul etmek ve onaylamak, İl Genel Meclisinin görevleri arasındadır.
D) Üyelerin görev süresi beş yıldır.
E) Üye sayısı, o il içindeki ilçe sayısına ve ilçelerin nüfusuna göre değişir.

48. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim kuruluşu değildir?

A) İl Özel Yönetimi
B) Belediye Yönetimi
C) Köy yönetimi
D) Üniversiteler
E) İl yönetimi

49.Aşağıdakilerden hangisi idarenin siyasi denetimi yollarından değildir?

A) İç denetim
B) Soru
C) Gensoru
D) Meclis araştırması
E) Meclis soruşturması

50. Aşağıda belirtilen idari kuruluşların başına gelen veya getirilen kişiler açısından hangi ifade doğru değildir?

A) Bölge yönetimi serbest seçimler sonucu belirlenir.
B) Belediye yönetimi serbest seçimler sonucu belirlenir.
C) İl yönetimi atama ile belirlenir.
D) İlçe yönetimi atama ile belirlenir.
E) Köy yönetimi serbest seçimler sonucu belirlenir.

51. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaymakam ilçe düzeyinde hem devletin hem de hükümetin temsilcisidir.
B) İl İdare Kurullarının günümüzde yargısal bir görevi yoktur.
C) GAP idaresi merkezi idarenin taşra örgütü olarak kabul edilemez.
D) Taşra örgütü olarak bölge idareleri birden çok hizmeti yerine getiremezler.
E) Vali gibi kaymakam da bir mülki amirdir.

52. Aşağıdakilerden hangisi yerinden yönetim ilkesine göre çalışan bir idari teşkilatın organı değildir?

A) İl Genel Meclisi
B) Belediye başkanı
C) İl İdare Kurulu
D) Köy İhtiyar Meclisi
E) Üniversite rektörü

53. Belediye yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her belediye idaresinin ayrı bir kamu tüzel kişiliği vardır.
B) Yürütme organı seçimle oluşur.
C) Merkezi idarenin hiyerarşik denetimine tabidir.
D) Kamu gücü kullanabilir.
E) Belediye Encümeninde seçimle gelmeyen üyeler de vardır.

54. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mahalli idareler üzerinde merkezi idarenin vesayet denetimi idarenin bütünlüğü ilkesinden kaynaklanmaktadır.
B) Vesayet denetimi istisnai bir yetki olduğu için mutlaka kanuni dayanağa ihtiyaç duyar.
C) Bakanın bakanlık örgütü üzerinde yaptığı hiyerarşi denetimi sadece hukuka uygunluk denetimi ile sınırlıdır.
D) İl ve ilçe idareleri merkezden yönetim ilkesine göre çalışır.
E) Yetki genişliği sadece ilin başında bulunan kişi tarafından kullanılır

55. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim ilkesine göre çalışmaz?

A) Orman Bakanlığı
B) İlin Genel Yönetimi
C) İlçe Yönetimi
D) Taşra örgütü olarak bölge
E) İl Özel İdaresi

56. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlçe merkezindeki mahalli idare birimleri ilçe belediyesi ve ilçe özel idaresidir.
B) İlçe ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahiptir.
C) Taşra örgütü olan ilçenin başında bulunan kaymakamlar yetki genişliği ilkesini kullanabilirler.
D) Mahalle, Anayasa’da sayılan bir yerel yönetim birimi değildir.
E) Vesayet denetimi, kanunla belirtilmesine gerek olmayan genel bir yetkidir.

57. Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim ilkesine göre çalışmaz?

A) Bucak Müdürü
B) Çalışma Bölge Müdürü
C) İl İdare Kurulu
D) İl Daimi Encümeni
E) Trabzon Numune Hastanesi

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ''okul açma yetkisi'' ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Diğer bakanlıklara bağlı okullar, Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetimine tabidir.

B) Askeri eğitim kurumlarının dereceleri ve müfredatı Milli Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir.

C) Diğer bakanlıklar tarafından açılmış veya açıklacak okulların derecelerinin tayini Milli Eğitim Bakanlığına ait değildir.

D) Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların program ve yönetmelikleri, ilgili bakanlıkla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Milli Eğitim Bakanlığınca onanır.

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Aday 12 ay önce

Cevapları neden yazmadığınızı anlamadım. Bir işi tam yapmak çok zor olmamalı. İnsanların size Allah razı olsun demelerini istemiyorsunuz galiba.

Misafir Avatar
As 13 ay önce

Kazananların listesi gitmiş diyor bir sendika li...boşa çocuklarınızdan ailenizden kendinizden zaman çalmayı...Allah hak yiyenleri helal etsin beter etsin torpil yapanı yaptırabilirsiniz kanser Edip bok çukurunda yuzdursun...utanmadan kazananlar belli diyorla r.....
...namaz kılan hak yer mi ulan...Allah hak yemeden gel diyor bunlar. ....

Misafir Avatar
nur 13 ay önce

cevaplar nerde

Misafir Avatar
m 13 ay önce

suallerin cevapları da olmalıdır !

Misafir Avatar
sorgulayan 1 yıl önce

cevaplar yok bol bol yorum ve tıklanma olsun diyee

Misafir Avatar
cevaplar yok 1 yıl önce

soruların cevapları yok soruları kalabalık olsun diye mi yayımladınız

Misafir Avatar
NUR 1 yıl önce

başlıkta soru ve cevapları denmiş ama cevabın ne olduğu yok,o yüzden işe yaramaz

Misafir Avatar
Misafir42 1 yıl önce

Cevaplara ulaşmak için reklamını yaptığınız kitaplardan mı almamız lazım