Sınav Görevlendirmelerine İlişkin Önemli Değişiklik

Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 17'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde merkezden yapılan görevlendirmelerde tüm iş ve işlemlerin MEBBİS sistemi üzerinden yapılacağı yönünde bir ifade yer almaktadır.

2015 yılından itibaren merkezi sistem ile yapılan sınavlarda görev alan salon görevlilerinin MEBBİS Sınav İşlemleri Modülü tarafından gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Söz konusu Yönergenin 17'nci maddesi hükmüne göre 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sınav yapılacak salonlarda görev alacak personelin görev unvanları ve görev yapacakları salonları puan önceliği, kadro unvanı ve sınav tecrübesi kriterlerine göre MEBBİS Sınav İşlemleri Modülü tarafından belirlendiği belirtilmektedir.

Yine söz konusu Yönergenin 43'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında sınav görevini belirtilen döküman doğrultusunda yerine getirmeyen sınav görevlileri hakkında disiğlin yönetmeliğine göre işlem yapılacağı belirtilmektedir.

İlgi Yönetmeliğin 23'üncü maddesinde her beş salona da bir yedek görevli valilik veya kaymakamlık onayı ile görevlendirileceği ifade edilmektedir.