Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı Sınava Giriş Belgeleri
Adaylar, sınav ücreti olarak 265 TL’ yi (İkiyüzaltmışbeş Türk Lirası, KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 21 Ağustos 2017 ve 14 Eylül 2017 tarihleri arasında yatıracaklar ve başvurularını http://www.meb.gov.tr adresinden saat 23.59’a kadar yapacaklardır.


Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Van İl Sınav Merkezlerinde 08 Ekim 2017 Pazar günü, saat 10.00’da yapılacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerini 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ

SINAV GRUPLARI, KONULAR VE SORU DAĞILIMI

Unvan Değişikliği Sınavına başvuru yapacak grup adları ile sınavda sorulacak sorulara ait 
ders konu başlıkları ve soru dağılımı 5 - 33. sayfalarda belirtilmiştir.

SINAV UYGULAMASI

- Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavında her bir grup için 50 soruluk çoktan seçmeli 4 
(dört) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınav 60 dakika sürecek ve tek oturum hâlinde uygulanacaktır.

- Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, 
insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

- Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş 
bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

- Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik 
numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

- Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus 
cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

- Sınav soru ve cevap anahtarları 10 Ekim 2017 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile 
http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

- Sınav sonuç bilgileri 08 Kasım 2017 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile 
http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

- Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan 
aday/adaylar var ise Sağlık Bakanlığı tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir.

- Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun 
geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

- Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları 
kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

- Ayrıca Tip 1 diyabet (şeker hastası), astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı 
sürekli ilaç kullanan adaylar diğer adaylarla birlikte salonlara yerleştirilecektir. Adayın başvurusu ve sağlık raporu doğrultusunda, salonlarda görevli öğretmenler, ilgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir.

- Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya 
paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak tüm kadrolar 
için 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında: [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

- Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

- Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana 
tamamlanmayacaktır.
 
- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi 
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
 
- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline 
karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
 
- Adayların sınav puanının eşit olması hâlinde, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda başarı sıralamasını Sağlık Bakanlığı yapacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

- Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının 
www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle SBYHGM’ye yazılı olarak yapacaklardır. SBYHGM adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ÖDSGM’ ye toplu olarak gönderecektir. ÖDSGM bu itirazları 15 (onbeş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak SBYHGM’ye bildirecektir. ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır.

- İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilecektir.

- Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası şubelerinden 
herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, 
imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan dilekçeler ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

- Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da 
sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

SINAV ÜCRETİ İADESİ

- Sınava; sınav uygulama takviminde belirtilen süreler içerisinde e-Başvurusunu yapmayan, 
başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, başarılı olamayan, başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınav ücreti yatırmış olan adayların ödedikleri ücretler kesinlikle iade edilmeyecektir.

- Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri, sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 (dört) 
hafta sonra tek yanlı olarak Döner Sermaye İşletmesi tarafından adaylardan herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.

- Ücretler, hangi bankaya yatırıldığı fark etmeksizin yalnızca Ziraat Bankası sistemleri 
aracılığı ile iade edilmektedir.

- Adaylara, herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurmaları durumunda merkezi ödeme 
ekranlarından “MEB iade bedeli” adı altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak iade işlemi gerçekleştirilir.

- Adayın sınav yerleştirilmesi yapılmış ve sınavı iptal olmadığı sürece (idare kusuru) hangi 
sebeple olursa olsun aday sınava girmemişse iade talep edemez.

İLETİŞİM ve DUYURU

- Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar;

 MEB için MEB İletişim Merkezi “Alo 147” - 
0 (312) 413 32 47 - 48

 Sağlık Bakanlığı için 0 (312) 585 17 42 - 45 numaralı telefonlardan 
yararlanabilecektir. 

DUYURUNUN DEVAMI 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.