Öğretmenlerin Süt İzni Kullanım Şekli ve Analizi

Bu konuyu tüm detaylarıyla netleştirmek adına öncelikle yasal düzenlemelere göz
atmak gerekmektedir. Bu yasal düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları kanunu, Milli
Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi ve son olarak Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü'nün 04.10.2012 tarihli ve 45513 sayılı yazısının ekinde tüm kurumlara tekrar
gönderdiği 27.12.2004 tarihli ve 93570 sayılı uygulamaya ilişkin açıklama yazısıdır. Sırasıyla
bu yasal düzenlemeleri aşağıdaki şeklide analiz etmek mümkündür.
1. Devlet Memurları kanunu 104. Maddesi D fıkrasında süt izni aynen şöyle
düzenlenmiştir. “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni
süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde
bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez
kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.” Burada dikkat edilmesi gereken
birinci nokta süt izninin, annenin doğum iznine ayrıldığı ya da çocuğun doğum tarihinden
itibaren değil de doğum izninin bitim tarihinden itibaren başladığıdır. Yani memur doğum
izninden sonra görevine başladığı tarihten itibaren ilk altı ay günde üç saat, ikinci altı ay
ise günde bir buçuk saat süt izni kullanabilmektedir. Süt izninin günün hangi saatlerinde
kullanılacağı konusunda memurun saat seçim hakkı vardır ve ayrıca bu saatleri toptan mı
yoksa parça parça mı kullanacağı konusu yine memurun isteğine bırakılmıştır. Ancak burada
dikkat edilmesi gereken nirengi nokta, bu uygulamanın öğretmenlerin dışındaki tam gün
çalışan memurları ilgilendirdiğidir. Nitekim öğretmenler için bu uygulamanın çalışma şekli
bakımından uygulama şansının olmadığı, dolayısıyla da birazdan göreceğimiz üzere Milli
Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde uygulamanın farklı düzenlendiği ve resmi açıklama
yazısında da yine buradakinden farklı olarak uygulanacağı görülmektedir.

2. Bu iznin kullanım şekli ile ilgili hükümler Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi'nin
17/a/3. Maddesinde düzenlenmiş olup aynen şöyledir. “Bu izin, eğitim-öğretimin
aksatılmaması bakımından; okulöncesi ve sınıf öğretmenlerine eğitim ve öğretim
saatleri dışında, diğer öğretmenlere ise çocuk emzirme durumları göz önünde
bulundurularak derslerinin günün belli saatlerine konulması suretiyle kullandırılır.”
Bu hükme göre okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine ders saatlerinin olduğu zaman diliminde
süt izni verilmemesi gerektiği, ders saatlerinin dışında verilebileceği belirtilmiştir. Bu
duruma göre sınıf öğretmeni normal öğretim yapan bir okulda çalışıyorsa öğle arasında;
ikili öğretim yapıyorsa da zaten yarım gün olduğu için süt izni kullanmayacak demektir.
Branş öğretmenleri ise eğer 30 saatten daha az derse giriyorlarsa ders programlarını süz izni
saatlerine göre ayarlatma hakkına sahiptir. Ancak 30 saat ful derse giriyorlarsa programı
ayarlama imkanı olmayacağı için tıpkı sınıf öğretmenleri gibi ancak normal öğretimde

öğlen arası kullanabileceklerdir. Aksi halde süt izni branş öğretmenleri tarafından da
kullanılmamaktadır.

3. Bu konudaki son yasal resmi açıklama ise yukarıda değindiğim gibi Milli Eğitim
Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 04.10.2012 tarihli ve 45513 sayılı
yazısının ekinde uygula şekli ile ilgili tüm kurumlara tekrar gönderdiği 27.12.2004 tarihli
ve 93570 sayılı açıklama yazısıdır. Bu yazıda ise aynen “…okullarımızda görevli süt
izni kullanan branş öğretmenlerinin ders programları, öğretmenlerin istekleri de
göz önünde bulundurularak düzenlenmeli, sınıf öğretmenlerinin ise ikili öğretimde;
sınıflarını hangi dönemde istediği göz önünde bulundurularak belirlenmeli, tekli
öğretimde ise mümkünse öğle arası, bunun mümkün olmaması halinde …din kültürü ve
İngilizce gibi diğer branş öğretmenlerinin sınıfa girdiği zamanlarda yararlandırılarak
eğitim öğretimin aksatılmadan öğretmen yönetim işbirliği içinde yapılması
gerekmektedir.” Denilmektedir.

Bu yasal düzenlemelere göre ve özellikle de son açıklama yazısına göre öğretmenlerin
süt izninin uygulanması konusunu özetlemek gerekirse;
1. Eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde kullanılacaktır.
2. Bir öğretmenin dersi varsa bu ders saatinde süt izni kullanması mümkün değildir.
3. Branş öğretmenleri boş dersleri varsa programlarını süt izni olarak kullanmak
istediği saatlere göre ayarlatma hakkına sahiptir. Eğer 30 saat ful derse giriyorsa bu
imkan olmadığı için normal öğretimde yalnızca öğle arasında kullanabilmekte; ikili
öğretimde ise kullanamamaktadır.
4. Sınıf öğretmenleri ise tıpkı branş öğretmenleri gibi normal öğretimde öğle arasında
kullanırken, ikili öğretimde süt izni kullanmaları mümkün değildir. Ancak 4. Sınıfı
okutan öğretmenlerin derslerine din kültürü ya da İngilizce öğretmeninin girdiği
derslerde süt iznini kullanabilir ve programını da kendisi belirleyebilir. Bir başka
istisna durum ise sınıf öğretmeni ikili öğretimde süt iznine göre sabahçı ya da
öğlenci olma konusunda seçim yapma hakkına sahiptir.

Öğretmenlerin süt izinlerini kullanabilmeleri yürürlükteki mevcut yasal düzenlemelere
ve Milli Eğitim Bakanlığının açıklamalarına göre bu dört maddede özetlendiği şekildedir.
Ancak doğruluğu yanlışlığı, kanuna ya da hukuka uygunluğu elbette tartışılabilir. Daha da
ötesi hukuksuz olduğu ya da kanuna aykırı olduğunu düşünenler yargıya gidebilirler pekala
bunlar mümkündür. Ancak mevcut yasal durum budur.
Bu konuda uygulama birliğinin sağlanması, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize
yardımcı olması dileklerimle…şimdiden herkesin Kurban Bayramını Kutlarım.

23.10.2012

Cafer GÜZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
esen 3 yıl önce

evet kesinlikle katılıyorum.bu konuda dava açıp kazanan öğretmen arkadaşlarımız var mı acaba?

Misafir Avatar
Mustafa AÇIKGÖZ 3 yıl önce

m.e.b izin yönergesi kesinlikle kanuna aykırıdır. bu yönerge yüzünden çok zorluklar çektik. herkesin evi okulunun hemen yanında değil. öğlen arası 30 dakika veya 45 dakika bilemediniz 1 saat. bu süre zarfında bir annenin evine gidip gelmesi çocuğunu emzirebilmesi mümkün değil. kanun da açık ve net bir şekilde 3 saat diye yazıyor, nasıl oluyorda bir yönerge kanunla verilen hakkı kısıtlayabiliyor. bir öğretmen sınıfında çok ciddi bir şekilde efor sarfediyor, bir düz memur gibi masa başı iş yapmıyor. birçok okulda bu yönergeye göre hareket edilmiyor, ama yönergeye göre hareket edilince çok ciddi zaman problemi oluşuyor.