Bir öğretmenimiz, öğretmenlere performans sistemi ile ilgili çekincelerini BİMER aracılığıyla MEB'e iletti.

İşte MEB'in konuyla ilgili verdiği cevap metni: 

Talebiniz incelenmiş olup, günümüzde bilginin hızla paylaşılabilmesi ve kolay erişilebilir olması öğretmenlik mesleğinin temel niteliğinde de köklü değişimlere neden olmuştur. Bilginin "kaynağı" olmak yerine değişime uyum sağlamak, bilgiye ulaşma yollarını bilmek ve bu konuda öğrencilere kılavuzluk etmek gibi öğretmenlik becerileri ön plana çıkmıştır. Hızlı değişim sürecinde, dönüşen öğretmenlik rollerine uyum sağlayabilmeleri için öğretmenlerin desteklenmesi son derece önemlidir. Bu sebeple öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması gerekmektedir. Öğretmen Strateji Belgesi'nde de "Öğretmenlerin gelişim ihtiyacını tespit için periyodik olarak yapılacak bir performans değerlendirme sistemini hayata geçirmek" ve "Adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim faaliyetlerinin niteliğini arttırmak" hedeflerine yer verilmiştir. Bu bağlamda, belirlenen hedeflere ulaşmak, eğitimin kalitesini arttırmak ve eğitim politikalarına yön verecek veri toplamak amacıyla öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine dayalı öğretmen performans değerlendirme sistemi çatışmaları yürütülmektedir.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçlarının ortaya konulması ve sürekli mesleki gelişim konusunda teşvik edilmelerinin sağlanabilmesi için öz değerlendirmenin yanı sıra okul müdürü, meslektaş, öğrenci ve veli gibi geri bildirim sağlayabilecek kimselerin de değerlendirmeye katıldığı, çoklu veri kaynağına dayanan ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinin temel alındığı bir performans değerlendirme sistemini tasarlanmıştır. Eğitimin içerisinde yer alan farklı paydaşlardan alınacak geri bildirimler, kişisel ve mesleki gelişim ihtiyacının belirlenmesinde önemli paya sahip olacaktır.

Öğretmen performans değerlendirme sisteminin temel amacı, yalnızca öğretmenlerin başarısını değerlendirmeye yönelik bir puan oluşturmak olmayıp
medyada yansıtılan olumsuz algının aksine, öğretmenlerin; görevindeki gayret, verimlilik ve başarısının tespit edilmesi, bilgi ve beceri düzeyinin belirlenerek, gerekli eğitim ihtiyacının tespit edilmesi ve kişisel ve mesleki gelişimi sağlayarak eğitim sürecinin kalitesini arttırmak ve böylece öğretmenin, öğrencinin ve dolayısıyla okulun gelişimi ve eğitimin kalitesine katkı sağlamaktır.

Öğretmen performans değerlendirmesi çoklu veri kaynağına dayanması, kriterlerin Öğretmenlik mesleği Genel Yeterlikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla performans değerlendirmesi objektif ve eğitimin kalitesini arttırma amacı güdecek şekilde yapılandırılmıştır. Performans değerlendirmesinden alınacak geri bildirimler doğrultusunda başarı düzeyleri belirlenecek ve bu başarı düzeylerine göre öğretmenler hizmetiçi eğitime alınacaklardır.

Bilgilerinizi rica ederiz.