MEB'den '81 İl 81 Fidan Hepimizin Bu Vatan'' Projesi
T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Denizli ili Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren Ayşe Yusuf Erdemir Anaokulu Müdürlüğünün; millî birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak çocuklarımıza doğa ve vatan sevgisini kazandırmak amacıyla 21-26 Mart 2018 tarihleri arasında, Türkiye geneli resmî/özel tüm anaokulu öğrencilerine yönelik "81 İl 81 Fidan Hepimizin Bu Vatan" projesi düzenleme talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Duyurusuna http://yegitek.meb.gov.tr/www/sosyal-etkinlikler/kategori/19 linkinden ulaşılabilecek olan söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, derslerin aksatılmaması kaydıyla gönüllülük esasına göre yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BAŞVURU NO
201803093377939112
TÜR
SOSYAL ETKİNLİK
ALTTÜR
Proje Etkinliği,
AD SOYAD
FEYZA PINAR ÜNAL
E-POSTA ADRESİ
756279@meb.kl2.tr
TELEFON NO
(506) 284-9850
ETKİNLİĞİN ADI
81 İl 81 Fidan-Hepimizin Bu Vatan
KURUM ADI
Feyza Pınar ÜNAL
KAPSAMI
TÜRKİYE GENELİ,
HEDEF KİTLESİ
Bağımsız Anaokulu,
ETKİNLİĞİN TARİHİ
09/03/2018-30/03/2018
ETKİNLİĞİN AMACI
Çocuklarımızda milli manevi bilinç
oluşturmak-Ülkemizin orman varlığını
artırmak-Çocuklara ağaç sevgisi
kazandırmak-
ETKİNLİK İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ayşe Yusuf Erdemir Anaokulu Gerzele mah.
İbrahim Cengiz Cad.318/1 Denizli
 


 
Yukarıda bilgileri bulunan sosyal etkinliğe izin verilerek duyurulması hususunda
bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
İlimiz Merkezefendi İlçesi Ayşe Yusuf Erdemir Anaokulu Müdıirlüğü'nün hazırlamış olduğu "81 İl - 81 Fidan Hepimizin Bu Vatan" adlı projeye dair ilgi yazısı ekte sunulmuştur.Mahmut OĞUZ

T.C.
MERKEZEFENDİ KAYMAKAMLIĞI
Ayşe-Yusuf Erdemir Anaokulu Müdürlüğü
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Okulumuz tarafından, milli birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak çocuklarımıza doğa ve vatan sevgisi kazandırmak amacıyla 81 İl 81 Fidan Hepimizin Bu Vatan projesi uygulamnası düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde ekte sunulan proje başvuru formu doğrultusunda yapılacak etkinliğin gerekli makam izinlerinin alınması ve Türkiye genelinde duyurusunun yapılması hususunda; 
 


PROJE ÖZETİ
Başvuru Sahibinin Adı
Ayşe Yusuf Erdemir Anaokulu
Proje Adı
81 İl, 81 Fidan
HEPİMİZİN BU VATAN
Projenin Genel Hedefi
* Milli birlik ve beraberliğin, vatanın bölünmez
bütünlüğü açısından önemini vurgulamak
^Çocuklarımıza doğa ve vatan sevgisi
kazandırmak
Projenin Özel Amacı
gocuklarımızda milli ve manevi bilinç
oluşturmak
^Ülkemizin orman varlığını artırmak ve
sürdürülebilirliğine yönelik doğru tutumlar ve
davranışlar kazandırmak
^Çocuklara ağaç sevgisi kazandırmak
^Günümüzden, geleceğe miras bırakmak
Projenin Süresi
21-26 Mart 2018
Projenin Toplam Bütçesi
 
Projeyi Finanse Eden Kuruluş
 
Projenin Uygulanacağı Yerler
Denizli Ayşe Yusuf Erdemir Anaokulu
81 ili temsil eden her ilden gönüllü bir anaokulu
Projenin İştirakçileri
81 il Milli Eğitim Müdürlüğü, müdürlüklere bağlı
anaokulları
Projenin Hedef Kitlesi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı gönüllü
anaokulları
Projenin Nihai Faydalanıcıları
*Türkiye'deki tüm anaokulları
*5-6 yaş grubu öğrencileri
*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
Projenin Beklenen Sonuçları
*Çocuklarda ağaç, orman sevgisi oluşturulması
*Doğayı korumak için olumlu tutum ve
davranışlar kazandırılması
*Milli birlik ve beraberlik bilinci oluşturulması
*81 ilden gönderilen fidanlar dikilerek bir hatıra
ormanı oluşturulması


 


 


*Katılmak isteyen okulların 09/03/2018-
16/03/2018 Tarihleri arasında Ayşe Yusuf
Erdemir anaokulu ile irtibat kurması

* 81 İlden Katılacak anaokullarının tespit
edilmesi
*                    Katılım sağlayacak okulların Ayşe Yusuf
Erdemir anaokulu ile iletişime geçmeleri
*Gönüllü anaokullarının bir çam fidanı ile,
okulunun bulunduğu ili simgelemesi için lkg lık
toprak paketini, okul adı ile birlikte ; Ayşe Yusuf
Erdemir Anaokulu Gerzele Mah. İbrahim Cengiz
Cad. No318/l, Merkezefendi/DENİZLİ adresine,
ücret ödemeksizin karşı ödemeli olarak
ulaştırması(Anlaşmalı Araş Kargo ile karşı
ödemeli olarak)
*Gönderilen çam fidanlarının Denizli Orman
İşletme Müdürlüğümün belirleyeceği alana 21-
26 Mart 2018 tarihleri arasında protokol
eşliğinde dikim etkinliği yapılması.
*Dikilen fidanlara gönderen ilin adı ve gönüllü
okulun adı anısına dikildiğini bildiren
bilgilendirme levhalarının asılması
*Fidan dikme etkinliğinin fotoğraflarının ve
dikilen fidanların fotoğraflarının okulların web
sitelerinde yayınlamaları
^Etkinliğin yerel ve ulusal yayın organlarında
haber yapılması._________________________
 

Projenin Temel Faaliyetleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
I.PROJENİN TANIMI
1.1. Projenin Adı: 81 İl 81 Fidan, Hepimizin Bu Vatan
1.2. Projenin Genel Hedefi:

İnsanoğlunun beyni çok hızlı gelişir, özellikle çocukların ilkokula başlamadan önceki deneyimleri ömür boyu sahip olacakları değer yargılarını tutumlarını davranışlarını alışkanlıklarını ve tüm kimliğini belirler. Bu nedenle gerçekleştireceğimiz bu etkinlikle hedefimiz; hayatının ilk yıllarındaki çocuklara, doğa ve vatan sevgisi kazanmalarını, milli birlik beraberliğinin önemini kavramalarını, bunlara yönelik doğru tutum ve davranış kazanmalarını ve sürdürmelerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toprak bütünlüğünün önemini kavramalarını sağlamaktır.

Çocukların çevreye ilgi duymalarını geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir çevre için sorumluluk almalarını sağlamaktır.

1.3. PROJENİN ÖZEL AMACI

Ülkemizin orman varlığını arttırmak ve çocuklarımızın daha güzel ve daha sağlıklı yaşayacakları ortamlar oluşturmak.
Çocukların çevre bilincine erişmesini sağlamak,
Fidan dikimine özendirmek ve kendisinin de aktif katılımını sağlamak,
Ağaçların, çevrenin korunması konusunda bir farkındalık yaratmak
Vatanımızın bütünlüğü için milli birlik ve beraberlik ruhunu kazandırmak

1.4.     
PROJENİN UYGULANACAĞI YERLER

Denizli Ayşe Yusuf Erdemir Anaokulu 8o ili temsil eden her ilden gönüllü bir anaokulu

1.5. PROJENİN BÜTÇESİ
1.6. PROJENİN GEREKÇESİ

Öğrencilerimizde doğa sevgisi ve ağaç sevgisi ve korunması konusunda bilinç oluşturmak. Aktif olarak etkinliğe katılarak uygulamalı bir çevre eğitimi alması sağlanarak daha kalıcı davranış ve tutum değişikliği sağlamak.

Çocuklarımızda toprak ve vatan sevgisi oluşturmak, milli birlik ve beraberlik bilinci oluşturarak bu bilinci gelecek nesillere taşımak.


İstatistiklerde de belirtilen ormansız alanların yürütülecek fidan dikme etkinlikleriyle orman alanına dönüştürülmesi gerekmektedir. Böylelikle orman alanlarının artması sağlanmalıdır.
İşletme
Müdürlüğü
Normal Orman
Bozuk Orman
Toplam Orman
Alanı
Ormansız Alan
Genel Alan
Bölge Toplamı
455.901,51
359.524,45
815.425,96
955.107,89
1.770.533,85
Acıpayam
65.069,5
39.542,1
104.611,6
84.810
189.421,6
Çai
58.606,8
71.528,5
130.135,3
250.222,4
380.357,7
Çameü
38.315,5
13.039,7
51.355,2
25.633,9
76.989,1
Denizli
95.512,21
51.614,85
147.127,06
163.804,7
310.931,75
Eskere
36.215
19.228,4
55.443,4
11.025,3
66.468,7
Tavas
51.670,7
50.646,5
102.317,2
90.119,4
192.436,6
 


 
1.8. HEDEF GRUBUN VE NİHAİ YARARLANICILARIN TANIMLANMASI VE SEÇİLME NEDENLERİ

Bu proje ile, 81 ilden toplanan toprakla, dikilen fidanlara gönderen ilin ve okulun adına dikildiği belirtilecek. Bu şekilde birlik ve beraberlik ruhu benimsenmesi sağlanacaktır. Ayrıca okul öncesi dönemde yaparak yaşayarak öğrenmenin aktif olarak eğitim öğretim ortamlarına katılmalarının çocukların tüm yaşamında kalıcı ve olumlu izler bıraktığı bilinmektedir.Bu uygulamalı çevre eğitiminin de çocukların yaşamlarında unutulmaz izler bırakacaktır.

1.9. FAALİYETLERİN AYRINTILI AÇIKLAMASI

*Projeye katılmak isteyen anaokullarının 05/03/2018 ve 09/03/2018 Tarihleri arasında Ayşe Yusuf Erdemir Anaokulu ile iletişime geçmeleri
*Projeye 81 ilden bir gönüllü anaokulunun katılımının sağlanması
*Belirlenen okulların projede kullanılmak üzere bir adet çam fidanı ve ilinin toprağından 1 kg gönderilmesinin sağlanması
* Gönüllü anaokullarının, taşınırken kırılmaması için karton vb ile paketlenen çam fidanı ile, okulunun bulunduğu ili simgelemesi için lkg lık toprak paketini, okul adı ile birlikte ; Ayşe Yusuf Erdemir Anaokulu Gerzele Mah. İbrahim Cengiz Cad. No318/l, Merkezefendi/DENİZLİ adresine, ücret ödemeksizin karşı ödemeli olarak ulaştırması (Anlaşmalı Araş Kargo ile karşı ödemeli olarak)
* Denizli Ayşe Yusuf Erdemir Anaokulu'na ulaştırılan fidanlarla ve topraklarla hatıra ormanı oluşturulması.
^Gerçekleştirilen etkinliğin il milli eğitim müdürlüğünün web sitesinde, yerel ve ulusal yayın organlarında haber yapılması.
*Projenin hedef grubunda oluşacak kalıcı davranış değişiklikleri
*Çocuklardan ve ailelerden gelecek geri bildirimler
* Ulusal ve yerel yayın organlarındaki yazılar, kurumların web sitelerindeki ve sosyal medyadaki paylaşımlar

1.11. PROJENİN ÇIKTILARI

Hatıra Ormanı

1.12. PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

*Projeye katılımın sağlanması ve 81 ilimiz ve okulumuz adına yapılan hatıra ormanını oluşturulması
*Proje dönütlerini değerlendirme

1.13.SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ÇARPAN ETKİSİ

^Fidanların sağlıklı bir şekilde büyümelerinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması
* Belli aralıklarla ormanımızın ziyaret edilerek fidanların gelişimini gözlemlemek, bakımlarını yapmak
*Fidan dikme çalışmalarını artırarak orman alanlarını genişletmek

1.14.GÖRÜNÜRLÜK FAALİYETLERİ

* 81 ilimiz ve okulumuz adına hatıra ormanı oluşturulacak.
*Okul ve kumların web sitelerinde konuyla ilgili haberler yayınlanacak.
*Ulusal ve yerel basında haber yapılacak.
*Sosyal medyada paylaşımlar yapılacak.


II.BAŞVURU SAHİBİ KURUM
Projenin Tam Yasal Adı
81 İl 81 Fidan HEPİMİZİN BU VATAN
Kısaltılması
 
Uyruğu
T.C
Yasal Statüsü
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Madde 18-9-7
MEB
Resmi Adres
Ayşe Yusuf Erdemir Anaokulu Gerzele Mh.
İbrahim Cengiz Cd. No318/l, Merkezefendi
/DENİZLİ
Telefon Numarası
02583730919
||
Faks Numarası
 
E-posta Adresi
756279@meb.kl2.tr
İnternet Adresi
erdemiranaokulu.meb.k12.tr


 


 
PROJE BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adı Soyadı
Feyza Pınar ÜNAL(Okul Müdürü)
Telefon Numarası
05062849850
Faks Numarası
 
E-posta Adresi
feyzapinar@gmail.com


 


 
İRTİBAT KİŞİSİ
Adı Soyadı
Hatice ERTUNÇ
Telefon Numarası
0505 6473796
Faks Numarası
 
E-posta Adresi
hac_ce20@hotmail.com


 


 
EKLER
PROJENİN MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
PROJENİN YAPISI
GÖSTERGELER
DOĞRULAMA
KAYNAKLARI
DIŞSAL KOŞULLAR
Genel Hedef
Çocuklara doğa
sevgisi,ağaç sevgisi
aşılamak.Doğanın
korunması ve
sürdürebilirliğini
sağlamak için
toplumda
farkındalık yaratmak
Milli birlik ve
baraberlik
konusunda milli bir
ruh oluşturmak.
Öğrencilerden,
ailelerden gelecek geri
bildirimler
Sosyal medyada, ulusal
ve yerel
yayın organlarındaki
çıkan haberler yapılan
paylaşımlar
Hedef guplar
Basın yayın
kuruluşları
Ulusal ve yerel
haber kaynakları
Sosyal Medya
Projeye Katılacak
gönüllü
anaokulları
Ve diğer
kuruluşların
katılım düzeyi
Projenin Amacı
Çocukların ağaç
dikme, yetiştirme
çalışmalarında aktif
rol oynamasını
sağlamak
Birlik ruhu
oluşturmak.
Öğrencilerden,ailelerden
gelecek geri bildirimler
 
Çocukların bu
etkinliğe katılma
istekleri
Sonuçlar/Çıktılar
81 ilimiz ve
okullarımız adına
oluşturulan hatıra
Ormanı
Hatıra ormanı oluşturma
Basın yayın
kuruluşlarındaki haber
yazıları
 
 
Faaliyetler
Fidan dikme
etkinliği
Hatıra ormanı
oluşturma
Girdiler
Kaynaklar
 
Fidanların
ulaştırılması kargo
maliyeti


 


 


PROJENİN AYRINTILI FAALİYET TAKVİMİ
SIRA
NO
FAALİYET SÜRECİ
TARİH
1
Projenin Hazırlanarak Onaya Sunulması
19 Şubat 2018
2
80 ilden projeye katılacak gönüllü anaokularının
belirlenmesi
09 Mart 2018-16 Mart 2018
3
Gönderilecek olan çam fidanlarının ve toprağın Denizli
Ayşe Yusuf Erdemir Anaokulu'na ulaştırılması
16 Mart 2018-21 Mart 2018
4
Gönderilen fidan ve topraklarla 81 ilimiz ve okulumuz
anısına bir hatıra ormanı oluşturulması
21 Mart2018-26 Mart 2018
(Hava koşullarına göre dikim
günü belirlenecektir.)


 


 
  

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.