MEB Şube Müdürlüğü Yazılı Sınavından Kaç Puan Almak Gerekecek?

Yapılan değişiklik ile yazılı sınav barajı 60'a düşürülmüş olsa da bu sınavdan 60 puan almak yeterli olmayacaktır. Zira 2013 yılında yapılan şube müdürlüğü puan istatistikleri incelendiğinde en az 76 puan almak gerekmektedir.

Görevde Yükselme Yönetmeliği´nin ilgili maddesi hükmüne göre, duyuruda ilan edilen 513 kadronun 3 katı sözlü sınava çağrılacaktır. Yani yazılı sınava başvuru yapan 30 bin kişi içerisinden başarılı olan ilk 1.539 kişi sözlü sınava davet edilecektir. 2013 yılı verileri incelendiğinde 1.539. adayın 76,66 puana karşılık geldiği görülmektedir.

Yine yönetmelik gereği "Son adayla aynı puana sahip olan adaylarda sözlü sınava alınır" hükmü gereğince 2013 yılında 513 şube müdürü alınacak olsa idi, 76,66 puan alarak aynı sırayı paylaşan 629 aday da mülakata çağrılacaktı. Böylece 513 kadro için mülakata çağrılacak aday sayısı 2012'e çıkmış olacaktır.

2013 sınav puanlarına göre, ilk 1539 aday içerisinde bayan adayların sadece 150 kadar olduğu, sınavda yüksek puan alan adayların, mülakatta oldukça düşük puan aldıkları da (örneğin yazılı sınav sonucu 93,33333 olan bir adayın mülakatta 71,20 aldığı) görülmektedir.

Netice itibarı ile şube müdürlüğü sınavları MEB personeline uygulanan en zorlu sınavlardan biri olmakla birlikte, 2018yılı kontenjan sayısının (513) düşük olması, durumu daha da güçleştirmektedir. Kamubiz.com olarak bu zorlu süreçte tüm adaylara başarılar diliyoruz.

Kamubiz