MEB, Eğitim Binaları ve Eklentilerinin Elektrik Aboneleri Hakkında Genelge

Bahsi geçen yönetmelik çerçevesinde Elektrik abonelikleri alçak gerilim seviyesinden bağlı eğitim yapıları ve eklentilerinde bulunan ve kiralama yöntemi uygulanan kantin, kafeterya, spor salonu vb. bölümlerin elektrik aboneliklerinin enerji verimliliği kapsamında ayrılması gerekmektedir.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem kullanım Yönetmeliği tanımlarında belirtilen "Yapı bina giriş noktasından kiralama yapılacak bölümlere müstakil bir hat çekilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılması,

Kiralama yapılan yerde bulunan tüm elektrik prizleri ve aydmtma armatürleri varsa mekanik cihazların (aspiratör,fancoil) hatlarının ayrılması ve yeni çekilecek müstakil hattan beslemelerinin yapılması,

Gerekli tüm iş ve işlemlerin ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılması sonrasında ilgili dağıtım şirketine kiralama yapılan yerlerin elektrik aboneliklerinin ayrılması için başvuruda bulunulması ve yeni aboneliklerin yapılması, gerekmektedir.
 

Kamuajans.com/ÖZEL

Anahtar Kelimeler:
MEBElektrikAbone