MEB'den Yeni Kurs Programları Yazısı
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı: 26022156-101.04-E.401534
Konu: Kurs Programları

11.01.2017

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kanun

b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30.12.2016 tarihli ve 91 sayılı kararı

c) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 30.03.2016 tarihli ve 26022156-101.04-E.3631715 sayılı yazısı.

d) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 05.05.2016 tarihli ve 26022156-135.99-E.5074408 sayılı yazısı.

Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyinde ve her gruptan vatandaşlara mesleki teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir. Kurs programları, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince merkezlerce ve Genel Müdürlükçe hazırlanmakta ve Bakanlığın onayından sonra uygulanmaktadır. Halen uygulamadaki kurs programlarının, ilgi (a) Karar ile kabul edilen Yaygın Eğitim Kursları Çerçeve Programı'na göre ve diğer Öğretim Dairelerince Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçen programlar doğrultusunda güncelleme çalışmaları devam etmekte, yeni kurs programları da yine aynı çerçevede hazırlanmaktadır.

İlgi (c) yazı ile il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan program hazırlama komisyonları kendilerine gönderilen kurs programlarının güncelleme çalışmalarını yürütmektedir. 

Spor programlarının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik koordinasyonun sağlanması için onaylanan federasyonların listelerinin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi ilgi (d) yazı ile istenmiştir. Bu bağlamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tayin ve tespit edilen federasyonlarla iş birliği halinde spor programlarının güncellenmesi çalışmaları da Genel Müdürlüğümüzce devam ettirilmektedir.

İlgi (b) Karar ile de Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller (B1 Seviyesi) Çerçeve Kurs Programı ve Yaygın Eğitim Kurumları Yabancı Diller (A1 Seviyesi) Çerçeve Kurs Programında ''Eğitimcilerin Nitelikleri'' bölümünde değişiklik yapılması kabul edilmiştir.

Bu kapsamda; il program hazırlama komisyonları ve ilgili federasyonlar tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olan programlardan ek-1 listedeki on dört yeni program ile ek-2 listedeki güncellenen otuz altı programın çalışmaları tamamlanmıştır.

Buna göre;

Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları'na göre yeni hazırlanan ek-1 listedeki kurs programları ile yeniden hazırlanan ek-2 listedeki kurs programlarının Genel Müdürlüğümüze bağlı faaliyet yürüten yaygın eğitim kurumlarında uygulanması,

Henüz güncelleme çalışmaları devam eden ve bu nedenle uygulamada olan yeterliğe dayalı modüler kurs programlarından İşkur vb. kurum ve kuruluşlarla yapılan istihdam garantili kurslar dışındakilerinin ''istihdam alanları'' başlığının uygulamadan kaldırılması gerektiği düşünülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, yeni hazırlanan (ek-1) ve güncellenen (ek-2)'de belirtilmiş olan kurs programlarının yaygın eğitim kurumlarında uygulanmasını, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmasını ve e-Yaygın Otomasyon Sisteminde tanımlanmasını; güncelleme çalışmaları tamamlanmamış ve halen uygulamada olan yeterliğe dayalı modüler kurs programlarının ''istihdam alanları'' başlığının İşkur vb. Kurum ve kuruluşlarla yapılan istihdam garantili kurslar dışında uygulamadan kaldırılmasını olurlarınıza arz ederim.

Hasan YILMAZ
Daire Başkanı

OLUR
11.01.2017

Ali Rıza ALTUNEL
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek:

1- Yeni hazırlanan programlar listesi (1 sayfa, 14 adet)

2- Güncellenen programlar listesi (1 sayfa 36 adet)

3- Kurs programları (815 sayfa 50 adet)


T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Sayı: 26022156-101.04-E.14279064
Konu: Kurs Programları

19.12.2016

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı.
b) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 30.03.2016 tarihli ve 26022156-101.04-E.3631715 sayılı yazısı.
c) 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2013/13 sayılı ve F Klavye konulu Başbakanlık Genelgesi

Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyinde ve her gruptan vatandaşlara mesleki teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir. Kurs programları, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince merkezlerce ve Genel Müdürlükçe hazırlanmakta ve Bakanlğın onayından sonra uygulanmaktadır. Halen uygulamadaki kurs programlarının, ilgi (a) Karar ile kabul edilen Yaygın Eğitim Kursları Çerçeve Programı'na göre ve diğer Öğretim Dairelerince Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçen programlar doğrultusunda güncelleme çalışmaları devam etmekte, talep edilen yeni kurs programları da yine aynı çerçevede hazırlanmaktadır.

İlgi (b) yazı ile il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan program hazırlama komisyonları kendilerine gönderilen kurs programlarının güncelleme çalışmalarını yürütmektedir.

Ayrıca; ülkemizde bilgisayar ve internet kullanım oranlarında son yıllarda önemli artışlar kaydedilmiştir. Bilgisayar giriş birimlerinden biri olan klavyeyi etkin kullanma ve hızlı yazma becerisi, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde bilgi üreten bireylerin gelişimine katkı sağlayan unsurlardan biridir.Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda oluşturulan ve Türk Dili ve alfabesinin özelliklerine uygun ve hızlı yazmaya elverişli bir tasarıma sahip bulunan F Klavye düzeninin kullanımına ilişkin kamu personeline verilecek eğitime ait içeriğin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağı ilgi (c) Genelge ile hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda bu güne kadar F Klavye Kullanımı kurs programı olarak uygulamada olan program güncellenerek yerine ''Standart Türk Klavyesi Kurs Programı'' hazırlanmıştır.

Buna göre; il program hazırlama komisyonları ve ilgili federasyonlar tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olanlardan, ek-1 listedeki altı yeni program ile ek-2 listedeki güncellenen 10 program çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda; Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları'na göre yeni hazırlanan ek-1 listedeki kurs programları ile yeniden hazırlanan ek-2 listedeki kurs programlarının Genel Müdürlüğümüze bağlı faaliyet yürüten yaygın eğitim kurumlarında uygulanması; 10.01.2014 tarihli ve 149363 sayılı Makam Onayı ile uygulamaya konulmuş olan Bilardo kurs programının ise iki yeni programı hazırlandığından uygulamadan kaldırılması uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, yeni hazırlanan / güncellenen ve (ek-1) ile (ek-2)'de sunulan kurs programlarının yaygın eğitim kurumlarında uygulanmasını, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmasını ve e-Yaygın Otomasyon Sisteminde tanımlanmasını, Bilardo kurs programının ise uygulamadan kaldırılmasını olurlarınıza arz ederim.

Hasan YILMAZ
Daire Başkanı

OLUR
19.12.2016

Ali Rıza ALTUNEL
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: 

1- Yeni hazırlanan programlar listesi (1 sayfa)
2- Güncellenen programlar listesi (1 sayfa, 10 adet)
3- Kurs programları (158 sayfa, 16 adet)
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

Sayı: 26022156-101.04-E.13804843
Konu: Kurs Programları

07.12.2016

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.04.2016 tarihli ve 19 sayılı kararı,

b) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 30.03.2016 tarihli ve 26022156-101.04-E.3631715 sayılı yazısı,

c) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 05.05.2016 tarih ve 26022156-135.99-E.5074408 sayılı yazısı,

ç) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 09.05.2016 tarih ve 26022156-101.04-E.5163789 sayılı yazısı,

d) Gençlik ve Spor Bakanlığının 14.06.2016 tarih ve 89131152-824.07/E.40023 sayılı yazısı.

Genel Müdürlüğümüzce hayat boyu öğrenme kapsamında her yaş düzeyinde ve her gruptan vatandaşlara mesleki teknik ve genel yaygın eğitim kursları düzenlenmektedir. Kurs programları, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği'nin 48. Maddesi gereğince merkezlerce ve Genel Müdürlükçe hazırlanmakta ve Bakanlığın onayından sonra uygulanmaktadır. Halen uygulamadaki kurs programlarının, ilgi (a) Karar ile kabul edilen Yaygın Eğitim Kursları Çerçeve Programı ve diğer Öğretim Dairelerince Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayından geçen programları doğrultusunda güncelleme çalışmaları devam etmekte ve talep edilen yeni kurs programları da yine aynı çerçevede hazırlanmaktadır.

İlgi (b) yazı ile il milli eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan program hazırlama komisyonları kendilerine gönderilen kurs programlarının güncelemem çalışmalarını yürütmektedir.

Ayrıca; ilgi (c) yazı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından, spor programlarının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik koordinasyonun sağlanması için onaylanan federasyonların listelerinin Genel Müdürlüğümüzce bildirilmesi istenmiştir. İlgi (ç) yazı ile de spor kurslarının Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından federasyon olarak tayin ve tespit edilen ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanan federasyonlarla iş birliği halinde açılabileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tayin ve tespit edilen federasyonlarla iş birliği halinde spor programlarının güncellenmesi çalışmaları da Genel Müdürlüğümüzce devam ettirilmektedir.

Buna göre; il program hazırlama komisyonları ve ilgili federasyonlar tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğümüzce ulaştırılmış olanlardan ek-1 listedeki yedi yeni program ile ek-2 listedeki 49 güncelenen program çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda; Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programları'na göre yeni hazırlanan ek-1 listedeki kurs programları ile yeniden hazırlanan ek-2 listedeki kurs programlarının Genel Müdürlüğümüze bağlı faaliyet yürüten yaygın eğitim kurumlarında uygulanması; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından federasyon olarak tayin ve tespit edilmeyen federasyonlarla hazırlanmış olan ek-3 listedeki programların ise uygulamadan kaldırılması uygun görülmektedir.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde, yeni hazırlanan /güncellenen ve (ek-1) ile (ek-2)'de sunulan kurs programlarının yaygın eğitim kurumlarında uygulanmasını, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanmasını ve e-Yaygın Otomasyon Sisteminde tanımlanmasını (ek-3) listedeki programların ise uygulamadan kaldırılmasını olurlarınıza arz ederim

Hasan YILMAZ
Daire Başkanı

OLUR
07.12.2016

Ali Rıza ALTUNEL
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek:

1. Yeni hazırlanan programlar listesi (1 sayfa, 7 adet)

2. Güncellenen programlar listesi (4 sayfa, 49 adet)

3. Uygulamadan kaldırılacak programlar listesi (1 sayfa, 3 adet)

4. Kurs programları (391 sayfa, 56 adet)
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.