MEB'den Önemli Bilgilendirmeler
Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, komisyonda yaptığı sunumda, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ile üniversitelerin 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarıları ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tasarıları ve bakanlık faaliyetleriyle hedefleri hakkında bilgi verdi.

Herkesin eğitim ve öğretime eşit şartlar altında erişmesinin, çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışı kazanmasının, girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesinin öncelikleri olduğunu belirten Yılmaz, bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde, temel altyapı ve erişim sorunlarını büyük ölçüde çözdüklerini ifade etti.

Nitelikli bir eğitimi ve herkes için eğitimde fırsat eşitliğini değişmez ve daimi hedef olarak gördüklerini vurgulayan Yılmaz, bu hedefe ulaşma doğrultusunda, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek, bakanlığın beşeri, mali, fiziki ve teknolojik alt yapıyla yönetim ve organizasyonunu daha da iyileştirmek istediklerini bildirdi.

Eğitim bütçesinin, 2018 yılında bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ine denk düşecek şekilde 134 milyar 727 milyon lira olarak belirlendiğini aktaran Bakan Yılmaz, "Söz konusu bütçe çerçevesinde bakanlığımız, toplumun hemen hemen tüm kesimlerini içine alan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim hizmetlerini yerine getirmektedir. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında resmi ve özel 10 bin 482 okul öncesi, 25 bin 308 ilkokul, 18 bin 643 ortaokul ve 11 bin 360 lise olmak üzere toplam 65 bin 793 okulumuzla eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu okullarımızda, 1 milyon 61 bin 989 öğretmen ile toplam 17 milyon 508 bin 955 öğrencimize eğitim vermekteyiz." dedi.

Eğitimi çağın teknolojisiyle buluşturmak üzere Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi'ni başlattıklarını anımsatan Yılmaz, bugüne kadar, bu proje kapsamında 432 bin 288 etkileşimli tahtanın okullara kurulduğunu kaydetti.

Yılmaz, 14 bin 933 okulda, 1 milyon 8 bin 971 adet uç kurulumu yapıldığını da belirterek, altyapısı tamamlanan okullara VPN internet erişimi verildiğini ifade etti.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında, yeni katılan 75 bin öğrenci ile birlikte toplam 306 bin 282 öğrencinin eğitim öğretim desteğinden faydalanmasının planlandığını açıklayan Yılmaz, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren toplamda 520 bin 866 öğrencinin bu destekten yararlandığını bildirdi.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla bin 777 yeni özel okulun faaliyete başladığını kaydeden Yılmaz, geçen öğretim yılı dahil olmak üzere toplam 2 bin 850 özel okulun açıldığını vurguladı.

Yılmaz, "15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) milli iradeye yönelik darbe girişimini müteakip bu terör örgütüyle, iltisakı veya aidiyeti tespit edilen bin 65'i özel okul, 361'i diğer özel öğretim kurumu ve 848'i özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2 bin 274 kurum kapatılmıştır. FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz menfur darbe girişiminden sonra bu örgütle irtibatlı veya iltisaklı olduğu için kapatılan bin 65 özel okul nedeniyle, eğitim hizmeti sunumunda herhangi bir boşluk oluşmamış, aksine eğitim yatırımı yapan vatandaşlarımız sayesinde özel okullaşma oranı ve özel okula gitme oranı artmıştır." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde eğitimde en büyük yatırımı öğretmene yaptıklarına işaret eden Yılmaz, 2003'ten bu yana 584 bin 288 öğretmen ataması gerçekleştirdiklerini, bugün görev yapan her 3 öğretmenden ikisinin AK Parti hükümetleri döneminde atandığını kaydetti.

- 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısı yüzde 66

Yılmaz, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 904 bin 679 öğretmen bulunduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut öğretmen sayısının yüzde 64'üne karşılık geldiğini bildirdi. Bunun da aynı zamanda Türkiye'nin genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğunu gösterdiğini belirten Bakan Yılmaz, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısının yüzde 66'sına tekabül ettiğini vurguladı.

Yılmaz, "Bu süre içinde, öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 17'ye, ortaöğretimde de 13'e düşmüştür. Ülkenin her tarafında öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir orana yükseltilmiştir. Bilindiği üzere öğretmen ihtiyaçları Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre belirlenmektedir. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 92,28'e, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 90,35'e, ülke genelinde ise yüzde 90,60 seviyesine ulaşmıştır." dedi.

- Öğretmenlerin ücret artışı

2002'den bu yana göreve yeni başlamış 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenin maaşının yüzde 515,04 arttığına işaret eden Yılmaz, ek ders ücretleri hakkında da bilgiler verdi.

Bakan Yılmaz, "2002'de ek ders ücretinin saati net 2,75 lira (brüt 3,26 lira) iken 2017 yılında net 12,11 lira (brüt 14,38 TL) olmuştur. Bu durumda haftada 15 saat, ayda toplam 60 saat ek ders veren öğretmenimizin ek ders ücreti 2002 yılında 165 lira iken, 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla yüzde 340,36 artışla net 726,60 liraya yükselmiştir. Haftada 15 saat ek ders veren bir öğretmene 2002 yılında maaşı ile birlikte toplam 635,20 lira ödenirken, 2017 yılının ikinci yarısında toplamda yüzde 469,67 artışla 3.618,52 lira ödenmektedir. Tüm öğretmenlere, her eğitim ve öğretim yılında, bir defa, eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmektedir. Yapılan ödeme 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 175 lira iken, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında yüzde 500 artışla bin 50 liraya yükseltilmiştir." dedi.

- Hayırseverler 48 bin 463 derslik inşa etti

İsmet Yılmaz, 2003 yılından bugüne kadar, 48 bin 463'ü hayırsever tarafından olmak üzere, toplam 282 bin 166 adet yeni dersliğin eğitim öğretimin hizmetine sunulduğuna işaret ederek, "Bu vesileyle, gerek derslik yapımı ve gerekse diğer ayni ve nakdi bağışlarıyla eğitimimize gönülden destek olan hayırseverlerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Her eğitim kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı, yeni yapılan derslikler sayesinde, ülke genelinde her geçen gün azalmaktadır. Bütün bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 24'e, ortaöğretimde ise 23'e düşmüştür. Bu konudaki çalışmalarımıza hızla devam edebilmemiz için bakanlığımızın yatırım bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 6,91 artışla, 7 milyar 737 milyon lira olarak öngörülmüştür. Yatırım bütçemizin kullanımında özellikle ikili eğitimin yapıldığı ve yoğun göç alan şehirlerimize öncelik vereceğiz." dedi.

- Okullarda güvenlik tedbirleri

Bakan Yılmaz, İçişleri Bakanlığı ile hazırlanan "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü" ile öğrencilerin güvenli bir eğitim-öğretim hayatı geçirmesi, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması ve mevcut güvenlik durumunun belirlenerek koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerinin alınmasının amaçlandığını ifade etti.

Yılmaz, proje kapsamında bakanlığın, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ASELSAN A.Ş. ile 762 okulda çalışmalara başlandığını aktardı.

Şartlı eğitim yatırımları hakkında bilgi veren Yılmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan karşılanan şartlı eğitim yardımıyla 2003 yılından 2017 Haziran ayı sonuna kadar, ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin annelerine 5 milyar 881 milyon 628 bin 506 lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan 1988-2005 döneminde 305 adet, 2009-2017 döneminde 229 adet olmak üzere, toplam 534 adet yurdun, çocukların eğitim hizmetine sunulduğunu belirten Yılmaz, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ücretsiz ders kitabı dağıtımı uygulamasına ilişkin bilgi veren Yılmaz, 2003'ten 2017 yılına kadar toplam 2 milyar 680 milyon 30 bin 389 adet kitabın öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını, bu uygulama için toplam 4 milyar 626 milyon 470 bin 672 TL ödeme yapıldığını kaydetti.

Ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtılması amacıyla 2018 yılı bakanlık bütçesine 222 milyon 901 bin 500 TL kaynak tahsisinin öngörüldüğünü anlatan Yılmaz, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan 2018 yılı için 361 milyon 250 bin TL ödenek tahsis edildiğini kaydetti.

İlköğretim ve ortaöğretimde 261 bin 230 öğrenciye 2017 yılı itibarıyla 204,38 lira aylık burs ödendiğini de anımsatarak, özellikle engelli vatandaşların eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanabilmelerinin öncelik verdikleri konulardan olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu bağlamda, engellilerin eğitim ve rehabilitasyonuna ilişkin olarak 2006 yılından 2017 yılı Eylül ayına kadar bütçemizden 14 milyar 552 milyon lira harcanmıştır." dedi.

- "Koğuş sisteminden oda sistemine geçme çalışmaları devam ediyor"

Yılmaz, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında toplam 773 bin 998 ilköğretim öğrencisinin taşındığını, bunların 688 bin 579'inin öğle yemeği hizmetinden de yararlandığını bildirdi.

2017-2018 eğitim öğretim yılında ise 757 bin 714 öğrencinin taşındığını ifade eden Yılmaz, "2016-2017 eğitim ve öğretim yılında 497 bin 740 ortaöğretim öğrencisi taşınmış ve toplam 493 bin 528 öğrenci öğle yemeği hizmetinden de yararlanmıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise 472 bin 262 öğrencimiz halen taşıma hizmetinden faydalanmaktadır. Temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine hizmet veren yurt ve pansiyonlarımızda koğuş sisteminden oda sistemine geçme çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda toplam yatak sayısı 537 bin 292'ye ulaşmıştır. Yine çocuklarımıza sağlıklı ara öğün tüketim alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla 2011-2012 eğitim ve öğretim yılından itibaren 'Okul Sütü Programı', 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren de 'Okullara Kuru Üzüm Dağıtım Programı' başlatılmış olup, bu uygulamalardan her yıl yaklaşık 6 milyon öğrenci yararlanmaktadır." dedi.

Yurt dışı eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili gelişmelere de değinen Yılmaz, "Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın eğitim ihtiyacını karşılamak ve eğitim öğretim alanındaki uluslararası ilişkilerimizin geliştirilmesini sağlamak amacıyla bakanlığımızın 34 ülkede 31'i eğitim müşavirliği ve 25'i eğitim ataşeliği olmak üzere toplam 56 temsilciliği bulunmaktadır. Bakanlığımızca açılan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çocuklarının devam ettiği 16 ilkokul, 23 ortaokul, 24 lise, 4 Türkiye Türkçesi Öğretim Merkezi (TÖMER) olmak üzere toplam 67 eğitim kurumunda eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir. Yurt dışındaki çocuklarımızın kimliklerini koruyarak, bulundukları ülkelerde hayatın her alanında önemli yer edinmesi için özellikle Avrupa ülkelerinde Türkçe ve Türk Kültürü dersi adı altında eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir." dedi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) 1 Eylül 2016'da faaliyetlerine başladığını hatırlatan Yılmaz, bugün itibarıyla vakfın 33 ülkede temsilcilik açtığını, 12 ülkede eğitim öğretime başladığını aktardı.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı burslusu olarak 52 farklı ülkede 3 bin 635 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü de açıkladı.

Bir meslek alanında eğitim verilen tematik meslek liselerinin 12 ilde açıldığını bildiren Yılmaz, bu kapsamda 19 tematik meslek lisesine bu yıl ilk defa öğrenci alındığını ifade etti.

Ali Kemal Akan
AA
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.