MEB'den Okutmanları Seçme Sınavı Duyurusu
Kamuajans.com - Başvurular 23 Şubat - 20 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Temsil yeteneği mülakatı ve mülakat sonuçları bakanlığın www.meb.gov.tr - http://abdigm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacaktır.

Not : 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usülleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/11219 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile başvuru şartlarını taşıyan öğretmenler de başvuru yapabileceklerdir. 

Ek 1-2-3-4

Ek 5

Kılavuz