MEB'den Okul Aile Birliği Hesapları Hakkında Bilgilendirme

ilgi yazı eki Sayıştay 2017 Yılı Taslak Denetim Raporunda;
1- Özel Hesaplardan Yapılan Harcamalarda; ’ *

a) Özel Hesaplardan Amacı ile Bağdaşmayan ve Yasal Olmayan Ödemeler Yapılması Çeşitli yönetmelik, yönerge ve esaslar çerçevesinde tahsil edilen ve özel hesaplarda izlenen gelirlerin hangi giderlerin karşılanmasında kullanılacağı, yine aynı düzenlemelerde belirlenmiştir. Okul-Aile Birliği vb. özel hesaplardaki ödeneklerden; telefon, araç muayenesi, kırtasiye, bakım onarım, trafik cezası vb. harcamalar yapılarak amacı dışında kullanıldığı,
b) Özel hesaplardan yapılan mal ve hizmet alımlarında yasal düzenlemelere uyulmadığı, harcamalar bölünerek doğrudan temin sınırı altında bir kaç defa da yapılması gibi 4734 Sayılı Kamı İhale Kanununa aykırı uygulamalara gidildiği,
c) Özel hesaplardan yapılan mal ve hizmet alımlanna ilişkin ödemelerden yapılması gereken KDV tevkifatlarmın yapılmadığı, tüm ödemelerin ödeme belgesi düzenlenerek yapılması ve dolayısıyla damga vergisine de tabi tutulması gerekirken genellikle bu amaçla bir kesinti yapılmadığı, yapılan sözleşme ve protokollerden alınması gereken damga vergilerinin alınmadığı, bu nedenle vergi kaybına yol açıldığı,
d) Özel Hesaplardan Alman Taşınırların, "dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, yazıcıların, büro mobilyaları ve benzeri" taşınırların Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yapılması gereken kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür. Taşınır kayıtlarının yapılmaması, bu tür değerli taşınırların amacına uygun olarak kamu hizmetinde kullanılmasının izlenmesi ve kontrolünü de imkansız kılmaktadır. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri gereği, kaynağı ne olursa olsun alman taşınırların alınma tarihleri itibariyle taşınır kayıtlarının yapılmadığı,

2- Bakanlığın Farklı Birimlerindeki Ücret Ödemelerinde Gelir Vergisi Matrahlarının Birleştirilmemesi, Bakanlığa bağlı bazı döner sermayeli işletmeler, öğretmenevi ve akşam sanat okulları ile özel hesaplardan personele yapılan ücret ve benzeri nitelikteki diğer ödemelere ilişkin olarak gelir vergisi matrahlarının birleştirilmesi yapılmadığı,

3- Elektrik, Doğalgaz ve Haberleşme Hizmetlerinin İhale ile Temin Edilmediği, İdarenin merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı okul ve birimlerinin büyük bir bölümünün elektrik ve doğalgaz ile elektronik haberleşme hizmeti ihtiyaçlarını, ilgili mevzuatlarında yapılan değişiklikler ve piyasalarda meydana gelen gelişmelere rağmen serbest piyasa koşullarından temin etmedikleri tespit edilmiştir.

Elektrik ve doğalgaz alımlarında belirli bir limitin üzerinde tüketim gerçekleştiğinde  serbest tüketici olma ve tedarikçisini seçme hakkı bulunmaktadır. Tedarikçisini seçme hakkı; hizmetin kalitesi, çeşitliliği, maliyeti vb. yönlerden isteklileri değerlendirme ve en uygun olanı tercih etme imkanı vermektedir. Serbest tüketici olunmasına ilişkin hususlar elektrikte, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde; doğalgazda, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde yer almaktadır. Serbest tüketici limitinin güncellenmesi, söz konusu Kanunlar uyarınca her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca yapılmaktadır. Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin hususlar ise 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununda düzenlenmiştir. Bu hizmetin alımında, herhangi bir ön şarta tabi olmaksızın hizmet sunucusunu seçme serbestisi bulunmaktadır.

Bu kapsamda il/ ilçe milli eğitim müdürlülükleriyle okul ve kuramlarda Elektrik, Doğalgaz ve Haberleşme Hizmetlerinin 4734 Sayılı İhale Kanunu kapsamında temini için gerekli çalışmaları yapması gerekmektedir.

4- Kamu İhale Kanununda Belirlenen Alım Usullerine Uyulmaması

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına dahil birimlerce, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirlenmiş olan esas ve usullere aykırı olarak; İlköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ilköğretim öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımları, yaygın olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açık ihale usulü yerine, şartlar oluşmamasına rağmen 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21inci maddesinin (b) bendi uyarınca pazarlık usulüyle ihale edildiği,

Her türlü ödenek harcamasının 4734 sayılı Kanunda öngörülen temel usul olan açık ihale usulü ile yapılması gerekmektedir. Bu bakımdan, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde yer verilen "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” halinde kullanılması gerekmektedir.

Nitekim özellikle ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin okullara ücretsiz taşınması ve ilköğretim öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği verilmesi hizmet alımları milli eğitim müdürlüklerince her yıl tekrarlanmaktadır. Ayrıca, eğitim-öğretim yılı takvimi önceden belli olduğu için söz konusu hizmetin hangi tarihler arasında gerçekleştirileceği hususu da bilinmektedir. Bu bakımdan, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde bahsi geçen hizmet alımları için geçerli olduğu söylenemez. Zira her yıl tekrarlanan bu alımlar için pazarlık usulünün kullanılmasına imkân verecek şekilde, aciliyet gerektiren ve idarece önceden öngörülemeyen bir durum söz konusu olmadığı, bu nedenle açık ihale usulünün uygulanması gerekmektedir.

4734 sayılı Kanunda öngörülen ihale usullerinden biriyle alınması gereken çeşitli mal ve hizmetlerin, parasal sınırın altında kalacak şekilde parçalara bölünerek doğrudan temin usulü ile gerçekleştirildiği; ayrıca doğrudan temin kapsamında olmayan hizmetlerin de bu usul ile temin edildiği görülmüştür.

5- Ön Mali Kontrole İlişkin Mevzuat Hükümlerine Uyulmaması

Bakanlığın ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın, harcamayı gerektiren ve belirlenen tutarı aşan tüm taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrole tabi tutulması gerekirken, bazı alımlarda ön mali kontrol sürecinin işletilmediği, bazı alımlarda ise ön mali kontrol sonucunda mevzuata aykırılıklar tespit edildiği halde taahhüt altına girildiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin beşinci kısmının 55, 56, 57 ve 58 inci maddelerinde iç kontrolün tanımı, amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi ile ön mali kontrol düzenlenmiştir. 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar' ın mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemlerine ilişkin  "Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları” başlıklı 17 inci maddesinde; idarelerin, ihale kanunlarına tabi olsun veya olmasın harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alınılan için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için üç milyon Türk Lirasını aşanların ön mali kontrole tâbi olduğu belirtilmiştir. Kontrole tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası olarak harcama yetkilisi tarafından mali hizmetler birimine gönderilmesi gerekmekte olup taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, en geç on işgünü içinde kontrol edilmeli ve düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte ilgili harcama yetkilisine gönderilmelidir.

Yapılan iş ve işlemlerde, yukarıdaki hususlara azami özen gösterilerek hizmetin yürütülmesinde mevzuata uygun olması ve kamu menfaati dikkate alınarak harcamaların yapılmasında gerekli tedbirlerin alınmasında, harcama yetkilisi 5018 sayılı kanuna istinaden oluşacak kamu zararından ve idari yönden sorumludur.

Kamuajans.com/ÖZEL

Anahtar Kelimeler:
HesapBirlikAileOkul MEB
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.