MEB'den Hibe ve Taşıt Talebi Uyarısı

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlardan gelen hibe yolu ile taşıt edinme izin talepleri, Genel Müdürlüğümüzce 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ekindeki (T) cetvelinde sıra numarası, cinsi, adedi, kullanım yeri belirtileri taşıtlar kapsamında değerlendirilecektir. 

Genel Müdürlüğümüzden izin alınmadan edinilen taşıtlar hiçbir suretle Bakanlık kayıtlarına alınmayacak ve ödenek gönderilmeyecektir.

Kamuajans.com/ÖZEL

Anahtar Kelimeler:
Hibe Ve Taşıt Talebi