MEB'den ''e-Sınav Uygulama Eğitimi'' Yazısı
İlgi (a) Yönergenin 19 uncu maddesi birinci fıkrasının (b) bendine göre İl/llçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı e-Sınav salonları için oluşturulan bina komisyonlarında “Uygulama ve İzleme Sorumlusu” olarak görev alacak personelin c-Suıav uygulama belgesine sahip olması gerekmektedir. e-Sınav uygulama sertifikası alabilecek personel nitelikleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Sınav Kurulunca belirlenmektedir.

Bu bağlamda; ilgi (a) Yönergenin 9 uncu maddesine göre oluşturulan Merkez Sınav Kurulunun ilgi (b) ve ilgi (e) Kararı ile "İllerde açılan e-Sınav salonlarında görev yapacak uygulama ve izleme sorumlularının; İl-İlçe Mebbis Yöneticileri, Fatih Projesi İl Koordinatörleri, Fatih Projesi Eğitmenleri, Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisleri, Elektrik-Elcktronik Öğretmeni, Çözümleyici veya Programcı görev veya kadrolarında bulunan personel ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Tekniker, Teknisyen, Şef kadrolarında bulunup Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi öğretmenliği. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya meslek yüksek okullarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektrik Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrik, Elektronik bölümlerinden mezun olduğunu belgeleyenlerden İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde en az I (bir) yıl hizmeti olması şartlarını karşılayan personele alacakları e-Sınav uygulama semineri sonunda "e-Sınav Uygulama Hizmetiçi Eğitim Belgesi" verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu seminerin ekte yer alan etkinlik programı çerçevesinde mahalli olarak düzenlenmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 iş ve işleyişlerini öğrenir.

E-Sınav uygulama sistemi ile ilgili kavramları bilir.
E-Sınav sistemine olan ihtiyacı kavrar.
E-Sınav uygulama sisteminde bireysel yeterlilikler ve kurumsal standartlarla olan ilişkisini kavrar.
E-Sınav salonlarında bulunan donanımlar ve tanıtımları öğrenir.
E-Sınav randevu işlemlerini öğrenir.
E-Sınav öncesi uygulama süreçlerini öğrenir.
E-Sınav öncesi yapılması gereken işlemleri bilir.
E-Sınav uygulama sürecindeki yeterlilikleri, görev ve sorumlulukları kavrar.
E-Sınav esnasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözümleri öğrenir.
E-Sınav salonlarının yerinde incelenmesi ve değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
3.   ETKİNLİĞİN SÜRESİ

Etkinlik 14 Saat olarak yapılacaktır.

4.   ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ

İl-İlçe Mebbis Yöneticileri, Fatih Projesi İl Koordinatörleri, Fatih Projesi Eğitmenleri, Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenleri, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendisleri, Elektrik-Elektronik Öğretmeni, Çözümleyici veya Programcı görev veya kadrolarında bulunan personel ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Tekniker, Teknisyen, Şef kadrolarında bulunup Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya meslek yüksek okullarının Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Programcılığı, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektrik Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrik, Elektronik bölümlerinden mezun olduğunu belgeleyenlerden İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde en az 1 (bir) yıl hizmeti olması şartlarını karşılayan personel.

5.   ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Katılımcıları e-Sınav uygulamaları hakkında bilgilendirmek. Eğitim görevlisi olarak daha önce Bakanlıkça düzenlenen e-Sınav Uygulama seminerine katılan ve e-Sınav uygulama sertifikasına sahip personel görevlendirilecektir. Uygulamalı eğitim bilgisayar laboıatuvarında verilecektir. Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar, projeksiyon cihazı aracılığı ile verilecektir. Eğitim içerikleri uygun materyallerle desteklenecektir.

6.    ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

Etkinlik boyunca yapılacak dersler ve alt başlıkları ile ders saatleri aşağıda belirtilmiştir.
Dersler ve Alt Baslıkları:

SE-Sınav nedir?

SÜlkemizde ve dünyada E-Sınav uygulama alanları.

SE-Sınav salonlarında bulunan donanımlar ve tanıtımları.
SE-Sınav randevu işlemleri.
SE-Sınav öncesi uygulama süreçleri tanıtımı.
SE-Sınav öncesi yapılması gereken işlemler.
SE-Sınav esnasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözümleri.
SE-Sınav salonlarının yerinde incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Ders dağılımları ise aşağıdaki gibidir:
KONULAR ve SÜRESİ
1. E-Sınav nedir? Ülkemizde ve dünyada E-Sınav uygulama alanları.
2
2. E-Sınav salonlarında bulunan donanımlar ve tanıtımları.
2
3. E-Sınav randevu işlemleri. E-Sınav öncesi uygulama süreçleri tanıtımı.
2
4. E-Sınav öncesi yapılması gereken işlemler.
2
5. E-Sınav esnasında ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözümleri.
2
6. E-Sınav salonlarının yerinde incelenmesi ve değerlendirilmesi.
2
7. Uygulamalı E-Sınav çalışması.
2
TOPLAM
14
 
 
7.    ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ

Konuların işlenmesinde aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanılması uygun olacaktır.

8.    ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Faaliyetin sonunda katılımcılara “e-Sınav Uygulama Sertifikası” verilecektir. 
Anahtar Kelimeler:
Eğitim UygulamaE-sınavMEB