MEB'den 2018 Merkezi ve İOKB Sınavları Yazısı

Merkezi sınav, sayısal ve sözel bölüm hâlinde, Türkiye saatiyle saat 09.30, 11.30’ da, İOKBS ise saat 10.00 ‘da başlayacaktır.

Merkezi sınavda, ilk olarak sözel bölüm; 50 âvu ?5 dakika, İkincisi sayısal bölüm; 40 soru 60 dakika sürecektir. İOKBS’ de ise 100 soru sorulacak ve 120 dakika olarak uygulanacaktır.

Sınav öncesi il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bina sınav görevlileri ile okul müdürlüklerinde salon görevlilerine yönelik yapılacak toplantılara gerekli önem verilecektir. Sınav görevi olan bütün ilgililerin toplantılara katılmaları sağlanacaktır. Bahsedilen sınavlarla ilgili sınav giriş yerleri belirlenmiş ve baskı işlemleri tamamlanmıştır. Bu sınavlarda öğrencilerin belirlenen binadaki salon ve sırada sınava girmesi esastır.

Sınavlara başvuran öğrencilerden;
-Naklen yer değişikliği ve benzeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren,
-Başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan,
-Ailesi tarım işçisi olarak çalışan,
-Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından sisteme İşlenemeyen, ancak sınavda özel hizmet alması gereken
öğrencilerin durumları;

Bölge sınav yürütme komisyonu tarafından değerlendirilerek, başvurusu kabul edilenler bulundukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında gerekli tedbirler alınarak sınava alınmaları sağlanacaktır.

Evde, Hastanede veya cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan ve sınava girmesi gereken adayların bilgileri 28.05.2018 tarihine kadar kurumumuza ulaştırılması durumunda gerekli sınav evrakı ilinize gönderilecektir.

Merkezi Sınav’da her bina için 4 (dört) adet yedek sınav evrakı diğer sınav evrakı ile birlikte gönderilecektir. Bunlardan 2 (iki) adeti yedek olarak sınava girecek öğrenci için kalan 2 (iki) adet yedek sınav evrakı ise baskı hatası durumunda kullanılacaktır. Yedek salonda sınava alınması uygun bulunan diğer öğrenciler başka okullara yönlendirilecektir.

İOKBS’ de öğrenci yerleştirmeleri sınıf seviyelerine göre yapılmıştır. Yedek olarak sınava girecek öğrenci yerleştirmesinde binada yerleşen sınıf seviyesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Binada bulunan her sınıf seviyesi için 4 (dört) adet yedek sınav İOKBS'deher sınıf için en fazla 2 (iki) yedek öğrenci o öğrencinin sınıf seviyesinin bulunduğu binaya yerleştirilebilir. Gönderilecek yedek sınav evrakının 2 (iki) adeti yedek olarak sınava girecek öğrenci için kalan 2 (iki) yedek sınav evrakı ise baskı hatası durumunda kullanılacaktır. Yedek salonda sınava alınması uygun bulunan diğer öğrenciler ise başka okullara yönlendirilecektir.

İl millî eğitim müdürlüklerine Merkezi Sınav’da kullanılmak üzere “İl Yedek Kutusu” gönderilecektir. İl yedek kutusunda normal kitapçıkla beraber, sınav yapılan yabancı dillerden İngilizce dışındaki testler ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini farklı dinlerde okuyan öğrenciler için ilgili testleri içeren ek kitapçık, yedek cevap kâğıdı ve görme engelli öğrenciler için de “Hiç Görmeyen Soru Kitapçığı” bulunacaktır. İl yedek evrak kutusu il millî eğitim müdürlüğünde muhafaza edilecek, ihtiyaç duyulması hâlinde bölge sınav yürütme komisyonu kararıyla, önceden belirlenmiş olan binaya götürülerek o binada açılacaktır.

Yedek salonda sınava girmek için başvuran öğrencilerin kayıtlı oldukları okuldan aldıkları fotoğraflı, onaylı giriş belgesi ibraz etmeleri esastır. Sınava başvurusu olmayan öğrenciler hiçbir şekilde sınava alınmayacaktır. Yedek salonda sınava ginnesi uygun görülen öğrencilerin kimlik bilgileri, kayıtlı oldukları okuldan aldıkları fotoğraflı sınav giriş belgesinden kontrol edilecektir. Yedek salonda sınava girecek öğrencilerin cevap kâğıtlarına aday bilgilerini yazmaları ve T.C. kimlik numaralarını ilgili bölüme kodlamaları gerekmekte olup kodlamaların doğru yapıldığı salon görevlilerince kontrol edilmelidir. Cevap kâğıdındaki kimlik bilgileri eksik veya hatalı olan öğrencilerin cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca bu öğrencilerin geçerli kimlik belgesinin fotokopisi salon yoklama listesine eklenecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav esnasında alacakları tedbirler ve kullanacakları süreler sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda MEBBİS- Bina Bilgileri Modülü altında, Kurum İşlemleri menüsünde yer alan Kurum Raporları bölümünden “Salon Aday Yoklama Listesi”ndc ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bina sınav komisyonunca bu listelerden 2 (iki) adet çıktı alınarak biri sınav salonu kapısına asılacak, diğeri ise sınav güvelik poşeti ile birlikte salon başkanına teslim edilecektir. Salon görevlilerinin öğrencinin alacağı hizmet ve jşinav süresine dikkat ederek öğrencileri salonda tutması gerekmektedir.

Sınavlarla ilgili olarak velilere ve öğrencilere sınavda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirilmeler okut idarelerince yapılacaktır. Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. doküman, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrencilerin bu araçlarla sınava alınmayacağı, sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacağı hususunun mutlaka duyurulması gerekmektedir.

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler merkezi sınav için en geç saat 09.00’da, İOKBS için de 09.30’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması sağlanacaktır.

Geçerli kimlik belgesi, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Sınavda görevliler dışındaki kişiler ile öğrenci velilerinin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir.

Merkezi sınavda, sözel bölüm ve sayısal bölümün sınav evrakı ayrı sınav güvenlik poşeti ile poşetlenerek kutulanmıştır. Sınav güvenlik poşetlerinin üzerinde ait olduğu bölüm belirtilmiştir. Her bölümde yapılacak sınav için o bölüme ait sınav evrak kutusu süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı bölüme ait sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik kutu ve poşetlerinin kendi bölümü haricinde açılmamasına dikkat edilecektir.

Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk 15 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava alınmalarım sağlar. Bu öğrencilere ek süre verilmez. İlk 15 dakikadan sonra gelen adayları sınava almaz. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya yazar. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala öğrencilerin sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurur.

Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır. Ancak
sınav yapılan okullarda genel asayişin sağlanması ve sınav evrakının okula intikalinden sınav
sonrası sınav evrakı nakil görevlisine teslimine kadar her okulda emniyet personeli
bulunacaktır.

Salon görevlileri, sınava giren öğrencilerin kitapçık türlerini cevap kâğıdına doğru kodladıklarını kontrol edecek, kitapçık türlerini ve girmedi bilgilerini sınıf yoklama listesine doğru ve eksiksiz olarak kodlayacaktır. Bu hususu, bina sınav sorumluları sınavdan önce yapılacak toplantıda sınav görevlilerine bildirmeleri önem arz etmektedir. Salon görevlileri tarafından cevap kâğıtları, sınıf- öğrenci listesi, hazırlanan tutanaklar ve benzeri sınav evrakını sınav güvenlik poşetine koyacak, poşetin ağzını sınav salonunda öğrencilerin önünde kapatacak ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim edecektir.

Sınavda kullanılan soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Merkezi her iki bölümü ile İOKBS tamamlandıktan bir saat sonra, isteyen öğrencilere soru kitapçıkları bina sınav komisyonu tarafından verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları millî eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

Sınavlarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için bölge sınav yürütme komisyonunca her türlü tedbir alınacak, sınav salonlarının giriş çıkış açısından uygunluğuna ve sınav uygulamalarında bu durumda olan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamalarına dikkat edilecektir.

Sınavlarda bu öğrencilere yardımcı olmak için görevlendirilecek okuyucu ve kodlayıcı öğretmenler, öğrencinin engel durumuna göre, matematik dili okumayı bilen ve yabancı dil okumaya yalcın olanlardan seçilecektir.

Öğrencilerin engellerinden dolayı sürekli kullandıkları araç-gereç, cihaz ve ilaç varsa kendilerinin getirmeleri kaydıyla sınavda kullanmalarına izin verilecektir. Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınavda verilecek destek ve hizmetler, her iki sınav kılavuzunun ilgili bölümünde yer alan talimatlara uygun olarak verilmesi sağlanacaktır.

Bu öğrencilerin kılavuza göre tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa, yedek salonda yedek evrakla sınava alınacaktır. Yapılan işlemle ilgili salon yoklama listesindeki tutanak bölümüne gerekli açıklamalar yazılacaktır. Bu işlemler Bölge Sınav Yürütme Kurulu kararıyla yapıldığından bu hususla ilgili Genel Müdürlüğümüze ayrıca bilgilendinne yapılmayacaktır.

Stnavlarla ilgili duyurular www.meb.gov.tr internet adresinde sürekli olarak yayımlanacaktır. Öğrencilerin, velilerin sözü edilen internet adresini takip etmeleri ve anlaşılmayan durumlarda "MEB İLETİŞİM MERKEZİ 147" hattına başvurmaları gerekmektedir.

Kamuajans.com/ÖZEL

Anahtar Kelimeler:
IokbSınavMerkeziMEB
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.