MEB de Şube Müdürlüğü Sınavı Nasıl Yapılacak

 

          31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete de “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.

 

          Daha önceki yönetmelikte Ek-1 formuyla 3 katı aday seçilmesi ve bu adayların şube müdürlüğü sınavına girebileceği düzenlenmişti. Bu durumu defaatle eleştirmiş; isteyen adayların sınava girebilmesini, görevde yükselme sınavının genel olmasının gerekliliğini belirtmiş ve genel sınav yapılmaması durumunda hak kayıpları oluşacağını savunmuştuk. Genel yönetmelik değişmiş, şube müdürlüğü kadroları için yapılacak sınav genel sınav haline dönüştürülmüştür. Diğer kurumların genel yönetmeliğe göre kendi yönetmeliklerini düzenleyecekleri açıktır.

           

            Milli Eğitim Bakanlığı Şube Müdürlüğü kadroları için yapılacak sınavda; MEB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik dikkate alınacaktır.

 

            Genel yönetmelikte yapılan değişiklikleri eğitimcilerimiz açısından yorumlarsak:

 

MADDE 3- “Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arayabilir.”

 

            Yorumumuz: Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğü sınavı için duyuru yaparken yıl ve hizmet şartı getirebilecektir. Örneğin 3 yıl idarecilik yapmış ve toplamda 8 yıl hizmeti bulunmuş olmak gibi.

 

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav şartı

Madde 8- Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.”

           

            Yorumumuz: Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürlüğü kadroları için genel sınav yapacaktır fakat yazılı sınavdan sonra mülakatta(sözlü sınavda) yapacaktır. İlerleyen maddelerde yazılı sınavın sadece sözlü sınava girmek için yapıldığı görülecektir. Yazılı sınavın puan değerinin şube müdürlüğü kadrolarına atanmak için hiçbir önemi bulunmamaktadır.

 

MADDE 8- “Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarı puanının en az kaç olması gerektiği kurumlarca belirlenir ve duyuruda belirtilir.”

           

            Yorumumuz: Bu maddeyle, şube müdürlüğü için yapılacak yazılı sınavın(mülakata girme sınavı) başarı puanını Milli Eğitim Bakanlığı istediği gibi belirleyebilecektir. İster 70 ve üstü puan alan adayları, ister 40 ve üstü puan alan adayları başarılı olmuş sayacaktır.

 

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğe 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Sözlü sınav

Madde 12/A- Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu.

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

           

            Yorumumuz: Bu maddeyle, boş şube müdürlüğü kadrosunun 5 katı aday mülakata katılabilecektir. Mülakatta yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi de ölçülecektir. Demek ki yazılı sınavda adayların sorulara şans eseri mi doğru cevap verip vermediği mülakat komisyonunca ölçülmeye çalışılacaktır. Ayrıca mülakatta 70 puandan az alan adaylar elenecektir. Çünkü mülakat barajı 70'dir. Yazılı sınavda başarı puanını kurumlara bırakan yönetmelik, mülakatta ise başarı puanının sınırını 70 olarak kesin çizgilerle belirtmiştir.

 

Madde 12/B- Başarı sıralaması

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir.

           

            Yorumumuz: Bu maddeyle, boş şube müdürlüğü kadroları için dikkate alınacak atanma puanının, mülakatta alınan puan olacağı belirtilmektedir. Kısacası yazılı sınavın mülakata girme sınavı olduğu söylenmektedir. Yazılı sınavın puan değerinin şube müdürlüğüne atanmada hiçbir önemi ve anlamı bulunmamaktadır.

 

Madde 12/C- Görevde yükselme suretiyle atanma

Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır. Kurumlarca tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

           

            Yorumumuz: Bu maddeyle, mülakattan alınan puanla şube müdürlüğü kadrolarına atanılacağını fakat puan üstünlüğünü kurumun isterse uygulayacağı isterse uygulamayacağı belirtilmektedir. Kısacası Milli Eğitim Bakanlığı ister mülakatta barajı geçip kazanan kişiyi herhangi bir yere atar, isterse de tercih alarak puan üstünlüğüne göre atar. Atama işlemleri de kurumun inisiyatifine bırakılmıştır.

           

            Son Söz: Kısıtlı vaktimizde, genel yönetmelik değişikliklerini ana başlıklar halinde eğitimciler açısından ele aldık. Bu değişikliklerin kamuoyunca çokça tartılacağı kesindir. Yönetmelik değişikliği yapılalı iki gün olmasına rağmen şimdiden Türk Eğitim Sen ve Teç sen adlı sendikalar dava açacaklarını kamuoyuna duyurmuşlardır. Anlaşılan o ki bu değişikliklere açılacak dava sayısı ikiyle de kalmayacaktır.

 

Feridun Fikret AKSU                  

Kamuajans/ÖZEL    

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Misafir Avatar
Onur Sal 2 yıl önce

arkadaşlar, sınava başvuru şartları neler? ilgili linklere ulaşamıyorum

Misafir Avatar
Mühendis 2 yıl önce

boş şube müdürlüğü kadroları için dikkate alınacak atanma puanının, mülakatta alınan puan olacağı belirtilmektedir. kısacası yazılı sınavın mülakata girme sınavı olduğu söylenmektedir. yazılı sınavın puan değerinin şube müdürlüğüne atanmada hiçbir önemi ve anlamı bulunmamaktadır.

yani görevlendirilen mevcut şube müdürleri yazılıdan 70 alsın yeter. çalışma arkadaşları onları asaleten atayacaklardır.

Misafir Avatar
Mühendis 2 yıl önce

milli eğitim bakanlığı şube müdürlüğü kadroları için genel sınav yapacaktır fakat yazılı sınavdan sonra mülakatta(sözlü sınavda) yapacaktır. yazılı sınavın sadece sözlü sınava girmek için yapılmaktadır. yazılı sınavın puan değerinin şube müdürlüğü kadrolarına atanmak için hiçbir önemi bulunmamaktadır.
al gülüm, ver gülüm meslek korumacılığına devam. yani geçici görevle gelen yöneticiler üstün hizmetlerinden dolayı sözlü sınav sonunda asaleten atanacaklar. (aman dikkat edin yazılıda 70’in altında almayın). mühendisler olarak yine boşa düşürüldük.

Misafir Avatar
ö.tttttt 2 yıl önce

hak eden alsın ...............................................................................................................................................................................................................................

Misafir Avatar
ö.t 2 yıl önce

hak eden alsın

Misafir Avatar
meltem akın 2 yıl önce

kul hakkını daha fazla yemek için yönetmelik değştiriyorlar...bu kadar kul hakkıyla hakkın karşısına nasıl çıkacak bu koltuk sevdalıları acabaaaaa.

Misafir Avatar
murat 2 yıl önce

meb mudur mulaktlarinda sinifta kalmistir.sinav ve ek l olmali sadece

Misafir Avatar
ALİ DEMİR 2 yıl önce

sizden rica ilçe müdürlükleride sınavla olmalıdır