Mahkemeden Ödül Kararı
Kamuajans.com - Ordu İdare Mahkemesi, kararında “İlçe millî eğitim müdürünün ilçe değerlendirme komisyonu üyesi sıfatıyla vermiş olduğu puanlar incelendiğinde, personelin büyük bir çoğunluğuna tam puan olan 5 puan ya da bir alt puan olan 4 puan verdiğinin görüldüğü, davacıya ise 5 adet 3 puan, 2 adet 2 puan ve 1 adet 5 puan verdiğinin görüldüğü, ilçe millî eğitim müdürünün disiplin amiri sıfatıyla davacıya vermiş olduğu puanlar ile ilçe değerlendirme komisyonu üyesi sıfatıyla vermiş olduğu puanlar arasında farklılıklar bulunduğunun görüldüğü, … aynı kişinin farklı sıfatlarla vermiş olduğu puanlar arasında farklılığın sebebinin açıklanabilir bir yönünün bulunmadığı … dolayısıyla ilçe değerlendirme komisyonunun, özellikle de ilçe millî eğitim müdürünün ödül almaya hak kazanan personeli belirlerken tarafsız, adil ve eşitlik ilkesine uygun davrandığı konusunda ciddi tereddütlerin bulunduğu … davacının Ordu ilinde görev yapan personelden ödüllendirilmesi uygun görülenlere ilişkin listede yer almamasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” şeklinde ifadelere yer verildi.

KARAR