İYEP Angarya Mı?
Kamuajans.com - 2017-2018 eğitim yılı 2.döneminde pilot olarak başlatılan ve pilot bölgelere gönderilen yazılardan öğrenci seçiminin yapılarak sınıf öğretmenlerince yapılacak değerlendirme işleminde sonra e-okul modülüne işlenmesi ve buna benzer çalışmalardan bahse edilirken, maalesef bu öğretmenlere verilecek ücretlerden bahsedilmemesi bununla ilgili detaylı bir çalışmanın kamuoyu ile paylaşılmaması düşündürücüdür.


Sınıf öğretmenlerince Destekleme Yetiştirme Kursu veren Branş öğretmenleri gibi %100 artırımlı ekders ücreti verileceği ve 0.5 puan ek hizmet gibi özendirici bir puanlamanın yapılacağı görüşü hakimken, çeşitli internet ve sosyal medyada çıkan haberlerde “herhangi bir ücret ödenmeyeceği” ifade edilmesi üstüne üstlük herhangi bir çalışmanın henüz yapılmamış olması hayal kırıklığı yaratmıştır. Pilot bölgede görevli öğretmenlerden İYEP kapsamında çalışmaların okul yönetimlerince ilgi yazılar doğrultuda istenmesi,ücreti verilip verilmeyeceği belirsizlik içerisinde olan öğretmenle,okul yönetimini bu konuda karşı karşıya getirmesine neden olmaktadır.Bu durum gerek çalışma barışı açısından,gerekse anayasal haklar açısından bakıldığında da “ücretsiz iş” gibi ifade edilen bu uygulamanın  sorunlu ve yasal olmadığı görülmektedir.


Eğitim camiasının büyük bir kesiminin sınıf öğretmenlerinin oluşturması, uygulamaya dönük yapılacak planlamalarda da her adımın ince hesaplanmasını gerektirdiği göz önünde bulundurulmadır.2018-2019 yılından itibaren de ülkenin genelinde İYEP ‘e geçileceği düşünüldüğünde ücret konusunun yanı sıra iler ki dönemde 1.ve 2. öğrenci ve velilerinin de bu programdan yararlanma istekleri de göz önünde bulundurulmalı, bununla ilgili sahadan gelecek dönütlere göre planlamalar yapılmalıdır.İYEP çalışmasında salt 3. ve 4. sınıf öğretmenleri değil, İYEP kapsamından tüm sınıf öğretmenlerin de gönüllük esasına göre görev istekleri göz önünde bulundurularak İYEP’e ihtiyaç duyulan tüm sınıflarda açılabilirliği sağlanabilmelidir.


Bakanlık, İYEP kapsamında görev alacak öğretmenlerimizin öncelikle ekdersleriyle ilgili çalışmanın bir an önce netleştirilip kamuoyuyla paylaşarak ortada duran kaotik durumu ortadan kaldırmalı sahadan ve sendikalardan gelecek istekler de göz önünde bulundurularak İYEP’i güncellemelidir. 

RESUL AYDOĞAN