İOKBS’deki Kontenjan Kullanılamaz Hale Geldi

Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu 08.03.2018 tarihinde yayınlanmıştır. İlgili kılavuzun Başvuru Şartlan başlıklı 1. Maddesinin (e )bendinde ; “Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, iyinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Biitye kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretli en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı iyin tespit edilen 11.600,00 TL' yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır" denilmektedir.

Yine ilgili kılavuzun “Kontenjan Dağılımı” başlıklı 1.1 maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul veya kıırumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına %5 kontenjan ayrılmıştır. Buna göre başvuru yapacak öğretmenlerin 2017 yılı aile gelirinin kişi başına düşen miktarının 11,600,00-TL’yi geçmemesi gerekmektedir. Bu durumda ek dersler dâhil edildiğinde; evli, eşi çalışmayan iki çocuklu öğretmenlerin çocuklarının dahi bu sınava başvuru yapamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda ilgili kılavuz hükümleriyle öğretmenlerimizin kira gideri, okul masrafları vb. ihtiyaçları göz önüne alındığında bu ihtiyaçlara bir nebze olsun katkı sağlayabilecek bu burstan öğretmen çocuklarının yararlanmasının engellendiği ve ayrılan kontenjanın çok fazla bir anlam ifade etmediği açıktır.

Yukarıda izah edilen sebeplerle 2018 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu’nun başvuru şartlarının yeniden düzenlenerek kişi başına düşen yıllık gelir miktarının günümüz şartlarına ve gerçeklerine uygun olarak güncellenmesi ve öğretmen çocuklarının başarı durumuna göre burstan faydalandırılması hususunda;
 
Dosya İndir

Anahtar Kelimeler:
KontenjanİOKBS