İLKSAN Yönetmelik Değişikliği
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sandık üyelerinin aidatlarının tasfiyesinin 
hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, Sandık üyelerinin yardımlara nasıl hak kazanacağı, yapılacak yardım miktarı, müracaat şekli ve ibrazı gereken belgelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sandık üyelerinin, aidatlarının tasfiyesi, üyeliğin sürdü
rülmesi, Sandığa olan borçların mahsubu ile Sandık tarafından üyelere yapılacak yardımlar ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik,4357 sayılı Kanunun 3179 sayılı Kanunla değişik 14 
üncü maddesi gereğince, 22/3/1995 tarihli 22235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aidat: Üyelerin her ay maaşlarından kesilen parayı,

b) Aidat iadesi: Üyeliği sona erenlere yapılan ödemeyi,

c) Ana Statü: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünü,

ç) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

d) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

e) Cenaze yardımı: Sandık üyesi iken vefat eden üyelerin vârislerine yapılan yardımı,

f) Doğal afet yardımı: Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara yapılan yardımı,

g) Doğum yardımı: Sandık üyelerine doğum sonrası yapılacak yardımı,

ğ) Emekli yardımı: Emekli yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı,

h) Evlenme yardımı: Evlenme yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı,

ı) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel 
Müdürlüğünü,

i) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,

j) Sağlık destek yardımı: Üyenin tedavisi sırasında yapılacak konaklama yardımı,

k) Şehit yardımı: Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin vârislerine yapılan yardımı,

l) Üye: 4357 sayılı Kanun kapsamında atananları,

m) Yönetim Kurulu: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim 
Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelere Yapılacak Yardımlar

Evlenme yardımı

MADDE 5 – (1) Evlenme yardımı, Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus 
olmak üzere yapılan yardımdır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de 
ayrı ayrı yapılır.

(3) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre 
evlilik ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar.

(4) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Evlenme tarihlerini gösterir son altı aylık nüfus kayıt örneği 
istenir.

Şehit yardımı

MADDE 6 - (1) Şehit yardımı, Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin vârislerine yapılan 
yardımdır. Şehit yardımının miktarı, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilir.

(2) Şehit yardımının yapılabilmesi için;

a) Vârislerden biri tarafından imzalanmış form dilekçe,

b) Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen 
mirasçılık belgesinin aslı,

c) Bakanlıkça veya valilikçe düzenlenen şehitlik belgesi,

ç) 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi 
halinde; noter onaylı vekâletname istenir.

Doğal afet yardımı

MADDE 7 - (1) Doğal afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar 
meydana getiren, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikâmetinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit oranına göre yapılan yardımdır.

(2) Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre 
belirlenir. Bu miktar, üyenin doğal afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.

(3) Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise doğal afet yardımının hesaplanmasında 
bir aidat tutarı esas alınır.

(4) Doğal afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her 
ikisine de ayrı ayrı yapılır.

(5) Doğal Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin ikâmetgâhını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli 
eğitim müdürlüğünden alınacak belge,

c) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi adına kayıtlı meskeni ise tapu tescil belgesi,

ç) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından 
hazırlanan hasar tespit raporu,

d) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya 
ilçe temsilcisinin de dâhil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu, istenir.

Emekli yardımı

MADDE 8 - (1) Emekli yardımı;

a) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından emekli edilenlere yapılan toplu emekli ödemesi olarak,

b) Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, 
üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan malûliyet ödemesi olarak,

c) Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine 
ölüm ödemesi olarak,

ç) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi 
bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak, bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve esaslarına göre ödenir. Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Üyelik 12 ay önce

Sosyal yardımlarla uğraşılacağına ZORUNLU ZORBALI ÜYELİĞİ kaldırın.

Misafir Avatar
yeter artıııııkkkk 12 ay önce

Yeter artık ya nedir bu zorunlu üyelik hangi çağda yaşıyoruz ilksan ancak birilerine rant kapısı oluyor kaldırın artık bu zorunlu üyeliği

Misafir Avatar
İlköğretimci 12 ay önce

Yönetmelikten anladığım kadarı ile Yeni yardım kalemleri gelmiş (DOĞUM; SAĞLIK DESTEK ve CENAZE yardımları) BU durumda yeni yönetmeliğe göre İLKSAN YARDIMLARI;
EVLİLİK, DOĞUM, SAĞLIK DESTEK, CENAZE, DOĞAL AFET, MALULİYET; CENAZE ve ŞEHİTLİK şeklinde düzenlenmiş. Ben beğendim Çok kapsayıcı bir yardım yönetmeliği olmuş. Emeği geçenlere teşekkürler.

Misafir Avatar
Maa 12 ay önce

Zorunlu üyelik kaldırılsın artık. Nerde toplu görüşme de verilen sözler.