ABONE OL

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Okullara Taşımakla Neyi Amaçlıyor?

Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yeniden başlattığı Maarif Hareketi Projesi Ekim ayı eylem planında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği vurgusu yapılmaktadır. 

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2023 yılları için yeniden onay alınan ve tüm okul müdürlüklerinde uygulanması istenilen Maarif Hareketi Projesi Eylem Planı Ekim ayında yapılacak etkinliklerde ARGE birimince kamu spotları taranarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği vb. konuların okullara duyurulacağı belirtilmiştir. 

LGBT ve benzeri kuruluşlar tarafından sahiplenilen, toplumsal değerlerimiz ve kabullerimizle münasip olmadığı, kabul görmediği bilinen böyle tartışmalı bir konunun Maarif Hareketi adı altında okullara gönderilmesini, eylem planına alınmasını doğru bulmuyoruz ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ifadelerinin eylem planından çıkarılmasını istiyoruz. 

Okullarda gençlerimize verilecek eğitimlerin temel değerlerimizle örtüşmesi gerekmektedir. Kadın ve erkek olarak birlikte yaşadığımız toplumda her iki kesimin de hakları Anayasamızın 10. maddesi ile güvence altına alınmıştır. 

Sendika olarak soruyoruz: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ders olarak okutulması düşünülürken tüm bu kaygılar sebebiyle vazgeçilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramını Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü neden gündemine almıştır? 

İl Millî Eğitim Müdürünün üzerine titrediği, Millî Eğitim Bakanlığı’na örnek gösterdiği Maarif Hareketi Projesi’nin içinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin olması neyi amaçlamaktadır? 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bir süre önce yaptığı “Son yıllarda zihinler popüler kültür ve sapkın hezeyanlarla doldurulmuştur. Önceliğimiz aileden başlayarak çocuklarımızı hakkıyla yetiştirmek olmalıdır. Tek ihtiyacımız olan değerlerini iyi bilen, kültürüne, tarihine sahip çıkan insanlar yetiştirmektir” açıklamasıyla Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü’nün uygulaması çelişmektedir. 

Toplumumuzun tarihsel süreç içerisinde kadına ve erkeğe biçtiği rol bellidir. Dinî ve millî değerlerimizle, gelenek ve göreneklerimizle şekillenen bu rolleri değiştirmeye, dönüştürmeye ve gençlerde kafa karışıklıkları oluşturmaya çalışan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği girişiminin karşısında olacağımızı belirtmek istiyor, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nü bu girişimden vazgeçmeye çağırıyoruz. 

Hamdi YILDIZ
Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı 

İlkadım Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13775852-604.01.01-E.14457890 sayılı ''Samsun Maarif Hareketi'' Projesi konulu 9 Ekim 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Şube Müdürü Müdür a. Kenan Keskin imzalı resmi yazıda ''Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarda Akademik Başarı, Değerler Eğitimi, Kitap Okuma Çalışmaları, Rehberlik Hizmetleri, Projeler ve Sportif-Kültür-Sanat alanları başta olmak üzere; eğitimin bütün alanlarında eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmek, uygun eğitim öğretim ortamını oluşturarak milli-manevi değerlere sahip; bilgiyi sorgulayan, kullanan ve paylaşabilen mutlu bireyler yetiştirmek amacıyla Müdürlüğümüzce hazırlanan ''Samsun Maarif Hareketi'' Projesi'nin yürütülmesine ilişkin 7 Ekim 2020 tarih ve 14303215 sayılı yazı ekte gönderilmiştir.'' denilmiştir.

T.C.

SAMSUN VALİLİĞİPROJE ADI

SAMSUN MAARİF HAREKETİ

HAZIRLAYANLAR

Coşkun ESEN                  İl Millî Eğitim Müdürü

Ahmet KARAMAN            İl Millî Eğitim Şube Müdürü

Fatih AKKUŞ                    İl Millî Eğitim Şube Müdürü

Ayhan ERDEN                 İl Milli Eğitim Özel Büro

………Kaymakamlığının/Valiliğinin …….. tarihli ve ………sayılı oluru ile uygulanmaktadır.…

PROJE ÖZETİ

PROJE ADI

“SAMSUN MAARİF HAREKETİ”

 

PROJE KONUSU

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda Akademik Başarı,
Değerler Eğitimi, Kitap Okuma Çalışmaları, Rehberlik Hizmetleri,
Projeler ve Sportif-Kültür-Sanat alanları başta olmak üzere;
eğitimin bütün alanlarında eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak
öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmek

PROJENİN AMACI

·         Uygun eğitim öğretim ortamını oluşturarak millî-manevî
değerlere sahip; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı;
özgüveni yüksek, demokrat, insan haklarına saygılı;
bilgiyi sorgulayan, kullanan ve paylaşabilen
mutlu bireyler yetiştirmektir.

·         Eğitimde Marka Şehir Olmak.

·         İlimizin eğitim kalitesini arttırmak

PROJEYİ DÜZENLEYEN KURUM

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJEYİ DÜZENLEYEN KURUM YETKİLİSİ

    Coşkun ESEN

İl Milli Eğitim Müdürü

PROJE ORTAKLARI

Samsun Valiliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi

19 Mayıs Üniversitesi

Samsun Üniversitesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE KAYNAK BİRİMİ

Samsun Valiliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE DESTEK BİRİMİ

Samsun Valiliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yerel Yönetimler ve STK’lar

PROJE UYGULAMA BİRİMİ

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Ar-Ge Birimi

 

KAPSAM

Samsun ilindeki tüm okullar

 

PROJE DANIŞMANLARI

       Ahmet KARAMAN                     Fatih AKKUŞ

 İl Milli Eğitim Şube Müdürü    İl Milli Eğitim Şube Müdürü

            05054431225                     05056725089

  ahmetkaraman@meb.gov.tr        akkus55@gmail.com

İRTİBAT KİŞİSİ / KOORDİNATÖR TEL

WEB/MAİL

Kemal ERCAN

kemalercan@gmail.com

05059200720

PROJE YÜRÜTME KURULU

Ahmet Karaman          İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Ayhan Erden               İl MEM Özel Büro

Selma Bahadır             İl MEM AR-GE

Mehmet Yapıcı             İl MEM AR-GE

İsmail Kurtulan           İl MEM AR-GE

Hatice Tuncer Uçar     İl MEM AR-GE

Serpil Akgün                AR-GE Üyesi

Mustafa Yalçın             Özel Büro

PROJE UYGULAMA SÜRESİ

Ekim 2020 – Ekim 2023

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş, Projenin Gerekçesi, Performans Kriterleri, Projenin Konusu, Amaçlar, Hedefler, Kapsam, İlkeler ve Dayanak

1. GİRİŞ

Fıtratındaki merak duygusunun çevresindekileri keşfetmeye yönelttiği insanoğlu, sadece öğrenmekle kalmamış aynı zamanda süreç içerisinde sürekli olarak artan bilgi birikimini aktarmaya da ihtiyaç duymuştur. Bu ihtiyaç "okul" denilen formal örgütlerin kurulmasına yol açmıştır. Önceleri bu ihtiyacı kolaylıkla karşılayabilen okullar, baş döndürücü bir hızla artan bilgi birikimi karşısında misyonlarını gözden geçirmek durumunda kalmıştır. Bugünün okulları sadece verileni öğrenen değil; bilgiye ulaşmasını bilen, kendi kendine öğrenebilen bireyler yetiştirme misyonunu üstlenmiştir. Bu durum, okulların sadece akademik başarının peşinde olan kurumlar değil de bireye bir bütün olarak bakan ve onu her yönüyle geliştirme çabasında olan kurumlar olmasını gerektirmektedir.

Eğitimi profesyonel anlamda yöneten okullar; çağa ayak uydurabilen, donanımlı ve öğrenmeye açık bireyler yetiştirebilmek için başta öğretmenler ve veliler olmak üzere tüm organlarının tam bir motivasyon ve sinerji ile hareket etmesini sağlamalıdırlar. Bu dinamizmi yakalayabilmek adına kurumların mevcut durumlarını bilmeleri, eksik yönlerini tespit ederek bunlara yönelik tamamlayıcı çalışmalar yapmaları ve süreç içerisinde hedeflerine ne kadar ulaşıp ulaşamadıklarını gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, kurumların kendilerini iyi örneklerle kıyaslamaları ve eğitimde başarıyı yakalamış okulların çalışmalarını inceleyerek kendilerine uyarlamaları sürdürülebilir ve nitelikli bir eğitim ortamı oluşturulmasında etkili olacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Samsun Maarif Hareketi” projesiyle Eğitim Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda Akademik Başarı, Değerler Eğitimi, Kitap Okuma Çalışmaları, Rehberlik Hizmetleri, Projeler ve Sportif-Kültür-Sanat alanları başta olmak üzere; eğitimin bütün alanlarında eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmek amacındayız.

2. PROJENİN GEREKÇESİ

· İlimizin ekonomik gücü ve teknolojik imkanları ulusal düzeyde yapılan LGS YKS, uluslararası düzeyde yapılan PISA (Programme for International Student Assesment - Uluslararası öğrenci Değerlendirme Programı) ve TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) sınavlarındaki performansıyla ters orantı sergilemektedir. Bu sonuçlar, ilimiz için akademik başarıyı arttırmaya yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, kısa sürede ortaya çıkması, ölçülebilir ve kıyaslanabilir olması nedeniyle eğitimin paydaşları tarafından en önemli ölçüt olarak kabul edilen akademik başarı aslında nitelikli eğitimin bileşenlerinden sadece biridir.

· Değerler eğitimini de kapsayan daha geniş bir bakış açısı, akademik başarısı yüksek aynı zamanda milli, ahlaki ve çağdaş değerlerle harmanlanmış bireyler yetiştirmeyi gerektirmektedir. Sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere yer verilen; özgün ve yaratıcı projelerle desteklenen; öğretmen, öğrenci, veli ve varsa diğer paydaşların da katıldığı bir rehberlik hizmeti nitelikli eğitimin bir diğer bileşenidir.

· Okuduğunu anlayan, sorgulayan, okuduklarıyla kendine yeni ufuklar açan okuma alışkanlığı edinmiş bireyler yetiştirecek çalışmaları eğitim sürecine dahil etmek tüm bu bileşenleri tamamlayıcı bir unsur olacaktır.

· Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik planımızda yer alan hedeflere ulaşabilmek için stratejiler geliştirmek ve kurumların veriler ile ölçülmesini, ilerlemesini ve değişim sürecini ölçülecektir.

· İlimizdeki temel eğitim ve ortaöğretim okullarında; 8. sınıf öğrencilerinin LGS, 12. sınıf öğrencilerinin de YKS'de, söz konusu sınavların kapsamına giren derslerdeki akademik başarılarını bir önceki öğretim yılına göre anlamlı düzeyde artırmak. (En az %10 oranında)

· İlimizdeki temel eğitim ve ortaöğretim okullarında öğretim yılı sonunda, okul başarı ortalamalarını anlamlı düzeyde artırmak. (En az %10 oranında)

· Kurumlarca sene başında Vizyon Belgeleri'nde taahhüt edilen hedeflere ulaşmak.

· Yıl sonunda okullara verilecek olan Performans Verileri'nde; Akademik Başarı, Değerler Eğitimi, Kitap Okuma Çalışmaları, Rehberlik Hizmetleri, Projeler ve Sportif-Kültür-Sanat Başarıları alanlarında başarıyı her yıl bir önceki yıla göre en az %10 oranında arttırmak.

4. PROJENİN KONUSU

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda Akademik Başarı, Değerler Eğitimi, Kitap Okuma Çalışmaları, Rehberlik Hizmetleri, Projeler ve Sportif-Kültür-Sanat alanları başta olmak üzere; eğitimin bütün alanlarında eğitim hizmetlerinin niteliğini artırarak öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmek

5. PROJENİN AMACI

· Uygun eğitim öğretim ortamını oluşturarak millî-manevî değerlere sahip; Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı; özgüveni yüksek, demokrat, insan haklarına saygılı; bilgiyi sorgulayan, kullanan ve paylaşabilen mutlu bireyler yetiştirmektir.

· Eğitimde Marka Şehir Olmak.

· İlimizin eğitim kalitesini arttırmak

 

6. PROJENİN HEDEFLERİ

Akademik Başarı alanında:

· He kademede okul kurslarının sayısını ve öğrencinin katılım oranını artırmak

· Derslerdeki Başarı oranını arttırmak

· Ulusal sınavlarda sorumlu olunan derslerdeki başarı oranını arttırmak,

· Samsun GİS Proje ekibince hazırlanan KDS'lerdeki başarıyı arttırmak,

· Samsun GİS Projesi İnteraktif Eğitim Portalı (https://samsungis.meb.gov.tr/) üzerinden paylaşılan online testlerin çözülme oranını arttırmak,

· EBA kullanım oranını arttırmak,

· Okullarda başarı belgesi alan öğrenci sayısını artırmak,

· Fen ve Anadolu Liselerine yerleşen öğrenci sayısını arttırmak,

· Ulusal sınavlara yönelik temel eğitim ve ortaöğretim okullarında; 8. sınıf öğrencilerinin LGS , 12. sınıf öğrencilerinin de YKS’de, deneme sınavı sayısını ve söz konusu sınavlara öğrencilerin katılım oranını arttırmak.

· İlimizdeki temel eğitim ve ortaöğretim okullarında; 8. sınıf öğrencilerinin LGS , 12. sınıf öğrencilerinin de YKS’de, söz konusu sınavların kapsamına giren derslerdeki akademik başarılarını bir önceki öğretim yılına göre anlamlı düzeyde artırmak.

Projeler alanında:

· Yerel, ulusal ve uluslararası projelerin niteliğini ve sayısını arttırmak,

· AB ve Hibe Projeleri'nin niteliğini ve sayısını arttırmak,

Kitap Okuma Çalışmaları alanında:

· Öğretmen ve veliye yönelik kitap okumayla ilgili proje, seminer, etkinlik ve yarışmaların sayısını arttırmak,

· Öğrencilerin yıl içerisinde okudukları kitap sayısını arttırmak,

Sportif-Kültür-Sanat Başarı alanlarında:

· Her eğitim kademesinde gerçekleştirilen sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısını arttırmak

· Her eğitim kademesinde gerçekleştirilen sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerden faydalanan öğrenci sayısını arttırmak

· Okullardaki egzersiz sayılarını artırmak,

· Okulların ilçe, il ve ulusal müsabakalarına katılımlarını arttırmak ve derece almalarını sağlamak,

· Okullarda yapılan faaliyet, gösteri, etkinlik, gezi, sergi vb. sayısını arttırmak.

Değerler Eğitimi alanında:

· Seçilen değerlerin içselleştirilmesi için öğrenci ve velilere yönelik etkinler yapmak.

Rehberlik Hizmetleri Alanında:

· Öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesine yönelik rehberlik çalışmalarını arttırmak

· Öğrencilere erken dönemde ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda mesleki yönlendirme çalışmaları yapmak

· Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik; tanıtıcı, yol gösterici, motivasyonu arttırıcı çalışmalar yapmak,

· Uygulamalı eğitim faaliyetleri ile öğretmenlerin iş doyumlarını arttırmak,

· Ailelere sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında destek olmak.

· Devamsızlık yapan öğrenci sayısını en aza indirmek.

7. KAPSAM

Bu proje Samsun ilindeki tüm eğitim kurumlarında uygulanacaktır.

8. İLKELER

· Proje Samsun Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanacaktır.

· Çalışmalar Samsun sınırları içerisinde yer alan müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında, eğitimin niteliğini arttırıcı ve ilgili tüm paydaşları kapsayıcı şekilde planlanır ve yürütülür.

· Hizmet tasarımı, işleyişi ve yayılımında toplum tabanlılık ve eşitlik esastır.

· Samsun il sınırları içerisinde yer alan Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumları; eğitimin niteliğinin geliştirilmesinde akademik, bilgi ve destek ile her türlü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkına eşit oranda sahiptir.

· Projenin yürütülmesinde; farklı alanlarla ilgili durum analizleri, problem(ler)in tespiti, öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesi ve muhtemel çözümlemelere yönelik planlı çalışmaların yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çalışmalar EYK (Eğitim Yürütme Kurulu) tarafından gerçekleştirilir.

· Kurul ve komisyon çalışmalarında kararların oy çokluğu ile alınması esastır.

· Okul ve kurumların yükümlülükleri kendi okulu, personeli, öğrenci ve velileri ile sınırlıdır.

9. DAYANAK1. İl İdaresi Kanunu

2. Milli Eğitim Temel Kanunu

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

5. MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği

6. MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği

7. MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

8. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

9. MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

10. MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

11. Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

12. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı projenin yasal dayanağını oluşturmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama, Uygulama Süreci ve Aşamaları, Eylem Planı, Değerlendirme, Uygulama Takvimi, Maliyet, Yürürlük ve Yürütme

1. UYGULAMA

1.1. Proje Yürütme Kurulu

Ahmet Karaman           İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Ayhan Erden                İl MEM Özel Büro

Kemal Ercan                İl MEM AR-GE

Selma Bahadır             İl MEM AR-GE

Mehmet Yapıcı             İl MEM AR-GE

İsmail Kurtulan             İl MEM AR-GE

Hatice Tuncer Uçar      İl MEM AR-GE

Serpil Akgün                İl MEM AR-GE

Mustafa Yalçın             Özel Büro   

1.2. Proje Yürütme Kurulunun Görevleri

1. Proje taslağını hazırlamak ve Valilik Makamına sunmak,

2. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak projenin okullarla paylaşılmasını sağlamak,

3. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul/kurumlarda projenin uygulanma sürecine yönelik tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,

4. Projede kullanılacak yazılım programını hazırlayarak hizmete sunmak,

5. Proje kapsamındaki kurumlarda süreci izlemek, denetlemek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,

6. Projenin uygulanması sürecinde, kurumlardan gelen öneriler ile yürütme kurulundan gelen önerileri incelemek ve uygun olanları proje kapsamına almak,

7. Proje sonuçlarını değerlendirerek raporlamak,

8. Raporlama sonuçlarına göre bir sonraki eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmaları planlamak.

1.3.Proje Denetleme Kurulu

Dr. Zülkif DAĞLI                        Samsun Valisi

Mustafa DEMİR                         Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL               19 Mayıs Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahmut AYDIN           Samsun Üniversitesi Rektörü

Coşkun ESEN                           İl Milli Eğitim Müdürü

Ahmet KARAMAN                     İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Fatih AKKUŞ                             Şube Müdürü

Ayhan ERDEN                          İl MEM Özel Büro

Kemal ERCAN                          İl MEM AR-GE

1.4. Proje Denetleme Kurulunun Görevleri

1. Projenin uygulanma aşamasında proje ile ilgili birimlerce yürütülen çalışmaları izlemek, koordinasyonu sağlamak  ve gelen önerileri değerlendirmek,

2. Proje sonunda Yürütme Kurulunun hazırlamış olduğu raporu değerlendirmek.

1.5.Yüksek  İstişare Kurulu

Dr. Zülkif DAĞLI                       Samsun Valisi

Mustafa DEMİR                        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı

Prof. Dr. Yavuz ÜNAL              19 Mayıs Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahmut AYDIN          Samsun Üniversitesi Rektörü

Coşkun ESEN                          İl Milli Eğitim Müdürü

Ahmet KARAMAN                    İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Fatih AKKUŞ                           Şube Müdürü

Ayhan ERDEN                         İl MEM Özel Büro

1.6. Yüksek  İstişare Kurulunun Görevleri

Dönem sonunda proje kapsamında yapılmış olan çalışmaları değerlendirir.

1.7. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Görevleri

1. “Stratejik Vizyon Belgesi” ilkelerini belirleyerek hazırlamak, çalışma esaslarını belirlemek, çalışma takvimini ilan etmek tanıtmak, belgeleri imzalamak ve takibini yaparak sonuçları ilan etmek,

2. Tüm ilçeler ve okullar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

3. Eğitim Yürütme Kurulu, Eğitim Yürütme Komisyonları ve Uygulama Alanları için her tür donanıma sahip uygun çalışma ortamları hazırlamak,

4. Eğitim Yürütme Kurulu’nda her ilçe için bir kurul üyesi görevlendirmek ve çalışmaların koordinasyonu sağlamak,

5. Merkez İlçedeki her okul için İl MEM Ar-Ge çalışanlarından bir görevli belirlemek,

6. Okullarda yapılacak olan çalışmalar hakkında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik gereken bilgilendirmelerin yapılmasını takip etmek,

7. Çalışmalara yönelik gereken organizasyonları yapma, gereken teknik destek ve insan kaynağını sağlamak,

8. Okullardaki uygulamaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla gereken önlemleri almak,

9. Proje kapsamında üniversitelerle işbirliği yapmak,

10. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde proje kapsamında oluşturulacak komisyonlara tam zamanlı ya da kısmi zamanlı personel görevlendirmeleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

11. Proje ile ilgili yazışmaları yapmak.

1.8. İl Eğitim Yürütme Kurulu

Coşkun ESEN                  İl Milli Eğitim Müdürü            

Rahmi ÜNAL                    Maarif Müfettişleri Koordinatörü

Fatih AKKUŞ                   Strateji Geliştirme Hizmetleri

Ahmet KARAMAN           Özel Büro

Erdal AKSOY                  Ortaöğretim Hizmetleri Şube Müdürü

Altan KALKIN                  Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü

Serdar ÖZDEMİR            Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü

İsmail UYAR                    Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü

Caner CANKOÇ              Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şube Müdürü

17 ilçeden gelen ilçe temsilcileri

1.9. İl Eğitim Yürütme Kurulu’nun Görevleri

1. Her ayın üçüncü salısı toplanarak, projenin il düzeyinde uygulanmasını sağlamak, uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve geliştirmek,

2. İlçelerin gelişimini takip ederek iyi örnekleri tespit etmek ve diğer kurumlara duyurmak.

1.10. İlçe Kaymakamlıklarının Görevleri

1. Proje kapsamında İl Makamı ile bağlı birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

2. İlçe bazında proje uygulamalarını izlemek, raporlamaları değerlendirmek, gerekli önlemleri almak ve desteklemek.

1.11. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri

1. İlçe bazında proje ile ilgili olarak kurumların sürekli bilgilendirilmesini sağlamak,

2. İlçe EYK’ları için uygun çalışma ortamı hazırlamak,

3. İlçesine ait Performans Karnesini değerlendirmek.

1.12. İlçe Eğitim Yürütme Kurulu

İlçe Milli Eğitim Müdürü                 

Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü

Temel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü

Ortaöğretim Hizmetleri Şube Müdürü

Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü

Din Öğretimi Hizmetleri Şube Müdürü

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürü

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise komisyonlarını temsil eden birer temsilci

Strateji Geliştirme Birimi

1.13. İlçe Eğitim Yürütme Kurulu’nun Görevleri

1. Her ayın ikinci salısı toplanarak, projenin ilçe düzeyinde uygulanmasını sağlamak, uygumla sonuçlarını değerlendirmek ve geliştirmek,

2. İl EYK’larda kendi ilçelerinde proje dahilinde yapılan çalışmaları tanıtıcı sunular yapmak.

1.14. Komisyonlar

1. Komisyonlar, ilçelerdeki her bir eğitim kademesinde yer alan tüm kurumların kendi aralarında gruplandırılması ile oluşur. Komisyonlara, kurumlarının temsilcisi olarak müdürleri katılır.

1.15. Komisyonların Görevleri

1. Her ayın ilk salısı komisyonlarında bulunan farklı bir okulda toplanarak, kurumlarında proje kapsamında yapılanlar ve yapılabilecekler konusunda beyin fırtınası yapmak.

1.16. Okul/Kurum Müdürlüklerinin Görevleri

1. Stratejik Vizyon Belgesi tanıtımı için yapılacak toplantıya katılarak; içeriği, ilkeleri, işleyişi ve çalışma takvimi ile ilgili gerekli bilgileri edinmek,

2. Belge ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan içeriği detaylı bir şekilde incelemek ve paydaşlarını bilgilendirmek,

3. Okulun uygulama alanı olduğunu bilerek kurumlarında okul müdürü başkanlığında, öğretmenler, öğrenci temsilcisi ve veli temsilcisinden oluşan en az 4 kişilik bir uygulama ekibi kurmak,

4. Vizyon Belgesinde belirlenen çalışma alanlarından her birini hangi ölçüde gerçekleştirebileceklerini birlikte belirlemek,

5. Belirlenen okul hedeflerini yazılı belge haline dönüştürerek iki adet hazırlayıp incelenmek ve onaylanmak  üzere İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine sunmak,

6. Müdürlüklerce incelenip onaylanan belgelerde taahhüt edilen çalışmaları gerçekleştirmek için gerekenleri yapmak,

7. Yapılan çalışmalarla ilgili her türlü bilgi, belge, görüntü ve materyali dosyalamak, ilgililere sunulmak üzere hazır tutmak,

8. Vizyon Belgesi iş takviminde belirtilen çalışmaları süresi içinde yapmak,

9. Yapılan değerlendirme sonucunda uzun vadeli hedeflerde değişiklik yapılması gerekiyorsa planlayarak süresi içinde ilgili yerlere iletmek.

1.17.Okul Uygulama Ekibinin Görevleri

1. Okul Uygulama Ekibi okul müdürü başkanlığında, öğretmenler, öğrenci temsilcisi ve veli temsilcisi olmak üzere en az 4 kişiden oluşur,

2. Okul veya kurumun niteliğine göre; gerekli strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak Vizyon Belgesi kapsamındaki işlerin planlanmasını, yürütülmesini ve değerlendirilmesini sağlamak,

3. Gerekli olması halinde, farklı alanlarla ilgili durum analizleri, problem(ler)in tespiti, öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesi ve muhtemel çözümlemelere yönelik planlı çalışmaların yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çalışmaları yürütmek üzere Proje Yürütme Alt Komisyonları oluşturmak.

4. Proje hedeflerini gerçekleştirmek için okulun ihtiyaçlarına uygun projeler geliştirmek ve uygulamak.

1.18. Öğretmenlerin Görevleri

1. Proje kapsamında verilen görevler ile iş ve işlemleri yürütmek,

2. “Akademik Başarı”, “Değerler Eğitimi”, “Rehberlik Hizmetleri”, “Okul Aile İş Birliği” , “Projeler” , “Kitap Okuma Çalışmaları” , “Sportif Faaliyetler “, “Kültür sanat Faaliyetleri” ile “Yönetici ve Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Durumları “  alanlarında çalışmalar/projeler yürüterek okul başarısını arttırmak.

2. UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI

 

1. Proje Yürütme Kurulu ve İzleme ve Değerlendirme Kurulunun oluşturulması,

2. Proje Yürütme Kurulu tarafından proje taslağının hazırlanması,

3. Proje onayı alınması ve ilgili birimlere iletilmesi amacıyla proje taslağının Valilik Makamına sunulması,

4. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan mali kaynaklar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

5. Proje kapsamında gerekli fiziki ve teknik alt yapının oluşturulması,

6. Projenin ilgili birimlere duyurulması; ekip, komisyon ve kurulların oluşturulması,

7. Projenin uygulanma sürecinde karşılaşılan sorunların giderilmesi,

8. Projenin uygulama aşamalarında ortaya çıkacak yeni durumlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve projede yeni düzenlemelere gidilmesi,

9. “Performans Karnelerinin” değerlendirilmesi,

10. İyi örneklerin tespit edilerek tanıtılması,

11. İyi örnekler sergileyen kurumları diğerlerinden ayıran ortak özelliklerin analizi ve tespiti,

12. Yılsonu oluşturulacak komisyonlarda yıl içinde yapılan faaliyetlerin raporlanması.

3. EYLEM PLANI

Proje aşağıda belirtilen takvim dâhilinde uygulanacaktır.

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

ZAMAN

SORUMLULAR

Proje Yürütme Kurulu ve İzleme ve Değerlendirme
Kurulunun oluşturulması

Mayıs- Eylül

İl Milli Eğitim Müdürü

Proje Yürütme Kurulu tarafından
proje taslağının hazırlanması

Mayıs-Eylül

Proje Yürütme Kurulu

Okulların gruplandırılarak
komisyonların oluşturulması

1-27 Eylül

Proje Yürütme Kurulu

Görünürlük çalışmalarının
hazırlıklarının tamamlanması

Eylül

- Proje Yürütme Kurulu

Proje Tanıtım Toplantılarının yapılması

Eylül

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Proje onayı için taslağın
Valilik Makamına sunulması

Ekim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Proje kapsamında gerekli görevlendirmeler
ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması

Ekim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan mali kaynaklar
ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi

Ekim

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje kapsamında gerekli fiziki ve teknik
alt yapının oluşturulması

Ekim

-İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- İlçe Kaymakamlıkları

- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

- Okul Müdürlükleri

Kamu spotlarının taranıp kullanılabilir
olanların belirlenmesi

(Değerler Eğitimi, Eğtim öğretim de yenilikçilik,
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği vb.)

Ekim

 İl Milli Eğitim ARGE Birimi

Proje kapsamında ihtiyaç duyulan yazılımın hazırlanması

Ekim

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Mayıs ayında yapılan inceleme sonucunda eksikliği tespit edilen
alanlarda kamu spotlarının hazırlanmasına yönelik
çalışma takviminin Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ile planlanması

Ekim 

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- ARGE Birimi

İl çapında proje tanıtımı için gerekli videoların hazırlanması

Ekim

- Maarif Müfettişleri

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- ARGE Birimi

Komisyon görüşmelerinde kullanılmak
üzere yönergelerin hazırlanması

Ekim

- Maarif Müfettişleri

Sahada yapılacak tanıtımlar için gerekli
sununun hazırlanması

Ekim

- Proje Yürütme Kurulu

Tüm kademelerdeki okul müdürlerine yapılması
planlanan tanıtım toplantılarının
organizasyon ve toplantılarının yapılması

Ekim

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

-  İl Milli Eğitim Müdürlüğü- ARGE Birimi

Yıl içerisinde iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi
adına toplantıya katılan müdürlere verilmek üzere
yapılacak çalışmaların ay ay gösterildiği
bir takvimin hazırlanması

Ekim

- Proje Yürütme Kurulu

İl EYK’ya katılacak okul müdürlerinin belirlenmesi

1-15 Ekim

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Vizyon Belgelerinin imzalattırılıp sisteme girilmesi

Ekim

- Okul Müdürlükleri

EYK’larda görev alacak ARGE ve
“Samsun GİS “üyelerinin belirlenmesi

Ekim

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü-ARGE Birimi

- Her ayın ilk Salı günü komisyonlar,

- Her ayın ikinci Salı günü İlçe EYK’lar,

- Her ayın üçüncü Salı günü İl EYK’ların toplanması

 

Ekim  – Proje bitiş tarihi

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- Maarif Müfettişleri

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- ARGE Birimi

- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

- Okul Müdürlükleri

Çarşamba, Ladik ve Yakakent ilçelerinin
İl EYK’da faaliyet sunularını yapmaları

Aralık

- Çarşamba, Ladik ve Yakakent 
Şube Müdürleri ve İlçe Temsilcileri

Terme, Alaçam ve Atakum ilçelerinin
İl EYK’da faaliyet sunularını yapmaları

Ocak

- Terme, Alaçam ve Atakum
Şube Müdürleri ve İlçe Temsilcileri

Salıpazarı ve Havza ilçelerinin
İl EYK’da faaliyet sunularını yapmaları

Şubat

- Salıpazarı ve Havza
  Şube Müdürleri ve İlçe
  Temsilcileri

Tüm ilçelerin LGS  sonuçlarına
yönelik sunularını yapmaları

Şubat

- İlçe Şube Müdürleri ve İlçe
Temsilcileri

(Varsa) revize edilmiş
Vizyon Belgelerinin
İl/İlçe Mili Eğitim
Müdürlüklerine teslim edilmesi

Şubat

- Okul Müdürlükleri

İlkadım, Kavak ve Ayvacık ilçelerinin
İl EYK’da faaliyet sunularını yapmaları

Mart

- İlkadım, Kavak ve Ayvacık
  Şube Müdürleri ve İlçe
  Temsilcileri

Vezirköprü, Asarcık ve 19 Mayıs ilçelerinin
İl EYK’da faaliyet sunularını yapmaları

Nisan

- Vezirköprü, Asarcık ve 19  
  Mayıs Şube Müdürleri ve İlçe
  Temsilcileri

Tüm ilçelerin YKS sonuçlarına yönelik
sunularını yapmaları

Nisan

- İlçe Şube Müdürleri ve İlçe
  Temsilcileri

Bafra, Tekkeköy ve Canik ilçelerinin
İl EYK’da faaliyet sunularını yapmaları

Mayıs

- Bafra, Tekkeköy ve Canik Şube 
  Müdürleri ve İlçe Temsilcileri

Performans karnelerinin değerlendirilip
iyi örneklerin belirlenmesi

Eylül

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- Maarif Müfettişleri

- İl Milli Eğitim ARGE Birimi

Proje sonuçlarının ilgili
birimlerce raporlanması

Eylül

- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- Maarif Müfettişleri

- İl Milli Eğitim ARGE Birimi

- İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

- Okul Müdürlükleri

Tarihler proje yürütme kurulu tarafından belirlenerek paydaşlara bilgi verilecektir. Tarihlerde projenin uygulanması sırasında gerekli olan değişiklikler proje yürütme kurulu tarafından yapılabilecektir.

4. DEĞERLENDİRME

Projeye ait değerlendirme, eğitim öğretim yılı sonunda kurumların müdürlerince sisteme girilecek veriler üzerinden performans karneleri aracılığıyla yapılacaktır ve Vizyon Belgelerinde belirtilen hedef performansla karşılaştırılacaktır.

Her bir performans ölçütünün ölçümü sonucunda bulunan sayısal değer performans karnesinin sonuçlarında yer alır. Her bir performans ölçütü için en düşük olabilecek taban değeri, en yüksek olabilecek tavan değeri ve bu ölçüt için belirlenen hedef değer belirtilir. Performans karnesinde her bir madenin toplam içinde yüzdelik bir ağırlığı vardır ve bütün maddelerin ağırlıkların toplamı %100’e eşittir. Her bir maddenin içindeki performans ölçütlerinin toplamı da 650 puana eşittir.

Her bir performans ölçütü, belirlenen hedefe ulaşmasına göre bir puanla derecelendirilmektedir. Daha sonra, performans ölçütlerinin sonuçları, o performans ölçütü için belirlenen yüzdelik ağırlık ile çarpılmaktadır. Bütün performans ölçütleri için elde edilen çarpım sonuçları toplanarak önce her bir maddenin performansı, daha sonra da kurumun toplam performansı hesaplanmaktadır.

Okulların performansları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir. İlgili kriterler proje yürütme kurulu koordinasyonunda oluşturulacak komisyonlar tarafından hazırlanarak revize edilecektir. İhtiyaç halinde kriterlerde düzenleme yapılabilir.

5. FAALİYET TAKVİMİ

 

 

FAALİYETİN ADI

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

EYLÜL

 

 

FAALİYETLERİ YÜRÜTECEKLER

Proje Yürütme
Kurulu ve İzleme ve Değerlendirme
Kurulunun
oluşturulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- İl Milli
Eğitim
Müd.

Proje Yürütme
Kurulu tarafından
proje taslağının
hazırlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Proje
Yürütme
Kurulu

Proje onayı
alınması ve ilgili
birimlere iletilmesi
amacıyla proje
taslağının Valilik
Makamına sunulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- İl Milli
Eğitim
Müd.

 

Proje kapsamında
gerekli fiziki ve teknik
alt yapının oluşturulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- İl Milli
Eğitim
Müd.

- İlçe Kaymakamlıkları

- İlçe Milli
Eğitim
Müdürlükleri

- Okul
Müdürlükleri

Projenin ilgili
birimlere
duyurulması;
ekip, komisyon ve
kurulların
oluşturulması

 

 

 

 

 

- İl Milli
Eğitim Müd.

- Maarif
Müfettişleri

- İl Milli
Eğitim
ARGE Birimi

Projenin
uygulanması,
karşılaşılan
sorunların
giderilmesi

 

 

- İl Milli
Eğitim Müd.

- Maarif
Müfettişleri

- İl Milli
Eğitim
ARGE
Birimi

- İlçe  Kaymakamlıkları

- İlçe Milli
Eğitim
Müdürlükleri

- Okul
Müdürlükleri

- Her ayın ilk
Salı günü
komisyonlar,

- Her ayın ikinci
Salı günü
İlçe EYK’lar,

- Her ayın üçüncü
Salı günü İl
EYK’ların
toplanması

 

 

 

 

- İl Milli
Eğitim Müd.

- Maarif
Müfettişleri

- İl Milli
Eğitim
ARGE Birimi

- İlçe Milli
Eğitim
Müdürlükleri

- Okul
Müdürlükleri

İlçelerin proje
kapsamında
yaptıkları
çalışmaların
ilde tanıtılması ve değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

- İl EYK

Performans
karnelerinin
değerlendirilip
iyi örneklerin
belirlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- İl Milli
Eğitim Müd.

- Maarif
Müfettişleri

- İl Milli
Eğitim
ARGE Birimi

 

Proje sonuçlarının
ilgili birimlerce
raporlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- İl Milli
Eğitim
Müdürlüğü

- Maarif
Müfettişleri

- İl Milli
Eğitim
ARGE Birimi

- İlçe Milli
Eğitim
Müdürlükleri

- Okul
Müdürlükleri

6. MAALİYET

    

Projenin maliyeti Valilik, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Kaymakamlıklar ve sponsorlarca  karşılanacaktır.

 

7. YÜRÜRLÜK

              

Bu yönerge 2 bölüm 17 madde olmak üzere 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 öğretim yıllarında uygulanacak olan “Samsun Maarif Hareketi” projesi için hazırlanmış olup Samsun Valiliği onayı ile yürürlüğe girer.

8. YÜRÜTME


Bu proje “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Muallim 1 ay önce

Başkan olamadan önce okulunda uyguladığın bu projenin eylem planında yer alan bu madde hiç dikkatini çekmedi de şimdi uyandın a başkan diye sormazlar mı adama. Belli ki derdin başka. Sendikayı da kirletme!
Umarım Ali Yalçının haberi yoktur….

Misafir Avatar
misafir 1 ay önce

Samsun’u Liselere giriş sınavında ve üniversite giriş sınavında 50-55. sıralardan 2018 yılı sonuçlarına göre, LGS de 19. Sıraya , YKS de 15. Sıraya çıkaran Maarif Hareketi projesinde bula bula bir cümle bulup böyle saçma sapan bir gündem oluşturmaya Eğitim Sendikası ve Başkanı olarak utanmadınız mı? Belli ki derdiniz eğitim değil başka şeyler. Ayrıca 2016 yılında devlet politikası olarak uygulanan bu konu 2016 dan bu yana uygulanan proje metninde yeni mi dikkatinizi çekti. Siz ve üyeleriniz olan okul müdürleri hiç mi fark etmedi. Demek ki bu madde hiç dikkate değer bile bulunmamış ve uygulanmamış. İşi gücü eğitim olanları meşgul etmeyin lütfen. Sendikanızı da alet etmeyin. Yazık oluyor sayın başkan yazık!!!

Misafir Avatar
Psikolojik Danışman 1 ay önce

Sendika olarak soruyoruz: Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ders olarak okutulması düşünülürken tüm bu kaygılar sebebiyle vazgeçilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kavramını Samsun Millî Eğitim Müdürlüğü neden gündemine almıştır? İl Millî Eğitim Müdürünün üzerine titrediği, Millî Eğitim Bakanlığına örnek gösterdiği Maarif Hareketi Projesinin içinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin olması neyi amaçlamaktadır? Kaygı duyulan olay bakanlıkta bunun ile ilgili koltuk kaybetme korkusundan başka birşey değildir. Milli Eğitim Müdürümüze ve bu projede emeği geçenlere haksızlık yapılması hiç hoşgörü ile karşılanamaz.
Sendika olarak hatta YETKİLİ Sendika olarak sormanız gereken asıl sorular 3600 ek gösterge, ek ders iyileştirilmesi, fazla nöbet paralarının ödenmemesi gibi konular olsaydı keşke.
maalesef yaptığınız haberde art niyet olduğunu düşünüyor, karalama kampanyası içerisinde olduğu izlenimi yaratıyorsunuz.
Atalarımız ne güzel demiş
"Meyve veren ağaç taşlanır"
Saygılarımla...

Misafir Avatar
G.R 1 ay önce

Sendikaların çok daha önemli işleri olduğunu düşünüyorum. Metin okunduğunda kaşık kadar suda fırtına kopartılmak istendiği çok belli. Eğitimin ticari bir alanında faaliyet gösteren beyaz kalem kursuna ortak birinin sendika başkanı olarak ziyarete gitmiş gibi paylaşım yapmak kadar samimiyetsiz bir yaklaşım. Eğitimde güzel şeyler oluyor diye düşünürken bu dalaşmaların kimseye faydası olmayacağı görülür.

Misafir Avatar
Egitimci 1 ay önce

Sendika başkanını özür dilemeye davet ediyorum... Sanırım hedefiniz projeden daha farklı...ama kendini dürüstçe ifade edemiyor. Proje yazanları da tebrik ederim sadece bir cümleyi cımbızla alabilmisler

Misafir Avatar
öğretmen55 1 ay önce

Bir öğretmen olarak Samsun da eğitim adına yapılan güzel çalışmalardan son derece mutluyum. Eğitim Sendikası imiş sorsan eğitim adına bir cümleyi alıp da Maarifi karalamanın kime ne faydası var.Yazıklar olsun sendikanıza

Misafir Avatar
öğretmen 1 ay önce

Maarif Hareketi bir SAMSUN markasıdır ve çok başarılı bir "EĞİTİM YÖNETİMİ" projesidir.

Misafir Avatar
Avukat B. 1 ay önce

Bir hukukçu olarak böylesine örnek gösterilecek bir projenin içinde yer alan bir cümlenin, anlamı amacı ve etkinliği düşünülmeden farklı boyutlara çekilerek anlamsızca ve zan altında bırakılan düşüncelerle eleştirilmesini son derece yanlış buluyorum. Proje metninde yer alan kişilerin kişisel verilerini alenen yayınlayarak hedef gösterdikleri için bu kişileri haklarını aramaya ve savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Kanunların ihlali göz ardı edilmemeli ve gereken yapılmalıdır.