'Geçici Olarak Görevlendirilenlerin Yöneticiliğinin Düşürülmemesi' Talebi Kabul Edildi
Kamuajans.com - Bakanlık, Nisan 2018 Kurum İdari Kurulu toplantısında gündeme getirdiğimiz ve çözümü için mutabakat sağladığımız ilgili yönetmelik hükmünün, merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen yöneticilerin hariç tutularak uygulanması noktasında genel bir yazıyı illere gönderdi.

22.4.2017 tarihli ve 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin “Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar” başlıklı 25. maddesinde, “Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin görevlendirme tarihi itibarıyla, bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin ise toplamda bir yılın dolduğu, (…) tarihten itibaren sona erer” hükmü nedeniyle herhangi bir eğitim kurumunda yöneticilik görevi devam etmekteyken kendi istek ve iradeleri dışında Bakanlık uhdesindeki bir görevi yürütmek üzere yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilik görevleri sona erdirilmekteydi.

Bakanlığın illere gönderdiği yazıyla sorun geçici olarak da olsa çözüme kavuştu. 


Bakanlığın yazısı