Eğitimcilerden Performans Uygulamasına Tepki

 Sendikal çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner,” Öğretmenlik mesleğinin ayaklar altına alınacağı, örseleneceği, itibarsızlaştırılacağı bir düzenlemeye kesinlikle müsaade etmeyiz, şiddetle karşıyız. ”dedi.

Asla sessiz ve tepkisiz kalmayacağız

Öğretmen performans değerlendirmesi konusunda Eğitim-Bir-Sen olarak duruşlarının net olduğunu vurgulayan Öner, “Öğrencilerin bize parmak sallayacağı, velinin yakamıza yapışacağı, öğretmenlik mesleğinin ayaklar altına alınacağı, örseleneceği, itibarsızlaştırılacağı bir düzenlemeye kesinlikle müsaade etmeyiz, şiddetle karşıyız. Çünkü öğretmenlik mesleği farklı bir meslektir. Öğretmenlik mesleği örselenirse, yarınlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız. Biz öğretmenlik mesleğinin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bunca sorun varken, Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenin performansını ölçmeye yönelik arayış içerisine girmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. İstişareye dayanmayan, paydaşların görüş, eleştiri ve önerileriyle desteklenmeyen, toplumsal meşruiyeti olmayan çalışmaların olumlu netice vermediği tecrübelerle sabittir. Sorun çözmek yerine yeni sorunlara yol açan, açacak olan performans değerlendirmesi başta olmak üzere, eğitimcilerin motivasyonunu yok eden, iş barışına zarar veren, öğretmeni öğrencilerin parmak salladığı bir konuma düşüren her türlü uygulamaya karşı olduğumuzu, olacağımızı bir defa daha ifade ediyorum. Yetkililerden, eğitimcilerle Bakanlık arasındaki iyice zayıflatılmış olan bağı koparacak değil, onaracak, güçlendirecek politikalar üretmelerini istiyor ve bekliyoruz. Çalışma yapılırken, geçmişte yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurulmalı; ülkenin, milletin, çalışanların hassasiyeti gözetilmeli, yarınlar düşünülerek adım atılmalıdır. Bizler, birlik ve beraberlikten dem vururken, birliğimize halel getirilmesine, eğitimcilerin birbirleriyle, öğrenci ve velilerle karşı karşıya getirilmesine asla sessiz ve tepkisiz kalmayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Birlikte büyümeye ve yürümeye devam edeceğiz

2018 için Manisa’da 9 Bin üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Öner, “Örgütlü yapılar ve kurumlar için en önemli unsur insandır, insan için de en büyük kazanım eğitimdir. Üreterek ve eğiterek teşkilatımızı daha donanımlı, daha mücadeleci ve daha kararlı hâle getirmek için bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Adanmışlık ruhuyla alanda mücadele veren temsilcilerimizle el ele, omuz omuza, gönül gönüle bu kutlu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İyiler kazanacak, kötüler mutlaka kaybedecek

Türkiye’nin bölgenin geleceğini tasarlama gayretinde olanların planlarını bozduğunu vurgulayan Öner,” Yiğitlerimiz Afrin’de destan yazıyorlar. Oyunları bir bir bozuyorlar. Mazlumların ve İslam coğrafyasının umudunu Türkiye’ye bağladığı bir süreçte bizler bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini düşünmek zorundayız. Biz ağaya kalkarsak zalimler ancak o zaman diz çökecek. İyiler kazanacak ve kötüler mutlaka kaybedecek. Yeter ki biz dik duralım, mücadelemizden vazgeçmeyelim. Asırlardır bu ülkenin kodlarıyla oynadılar. Bu ülke üzerinde sinsi planlar uyguladılar. Ama artık bu planlar tutmuyor. Bu sebeple asırlardır kurdukları planları unutmak ve rafa kaldırmak zorunda kalacaklar. ”şeklinde konuştu.

Yetimlere ve gençliğimize sahip çıkmalıyız

‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ ve ‘Bir Bilenle, Bilge Nesil’ projelerine teşkilat olarak sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Öner, “ Yeniden şekillenen bir dünyada, ayağı bu topraklara basan, fakat dünyayı da süzecek dimağların oluşturulması için çaba harcamalıyız. İyi ve başarılı gençlerin yetişmesi için nitelikli projelere ihtiyaç vardır. Bu nedenle, eğitimden başlayarak bütün kurum ve kuruluşlarımızda paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Sahneyi değiştirmeden oyun kurmamız mümkün değilse, bu yönde güçlü adımlar atmak mecburiyetindeyiz. Yoksa yeni kurulmak istenen dünyada özne değil, nesne olmaya mahkûm oluruz. ”dedi.

Anahtar Kelimeler:
UygulamaPerformansEğitimci