Anaokulundan ''Çocuk Gözüyle 15 Temmuz'' Projesi
Konu: 81 İl 82 Demokrasi Destanı
.............................................. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne)
...................................................  MÜDÜRLÜĞÜNE
Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 15/03/2018 tarihli ve 88013337-821.99-E.5509273 sayılı yazısı gereği, Adıyaman ili Merkez ilçesinde faaliyet gösteren Halide Edip Anaokulu Müdürlüğünün; 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Türkiye geneli resmî/özel tüm anaokulu öğrencilerine yönelik, çocuklarımızda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anmaruhunu canlı tutmak amacıyla ekli bilgi ve belgeler doğrultusunda "81 İl 82 Demokrasi Destanı, Çocuk Gözüyle 15 Temmuz Projesi" düzenleyeceği ile ilgili yazısı ve ekleri http://afyon.meb.gov.tr/web adresinde duyurulmuştur.
Adıyaman ili Merkez ilçesinde faaliyet gösteren Halide Edip Anaokulu Müdürlüğünün; 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Türkiye geneli resmî/özel tüm anaokulu öğrencilerine yönelik, çocuklarımızda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma ruhunu canlı tutmak amacıyla ekli bilgi ve belgeler doğrultusunda "81 İl 82 Demokrasi Destanı, Çocuk Gözüyle 15 Temmuz Projesi" düzenleme talebine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Duyurusuna http://yegitek.meh.gov.tr/www/sosyal-etkinlikler/kategori/l 9linkinden ulaşılabilecek olan söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, derslerin aksatılmaması kaydıyla gönüllülük esasına göre yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BAŞVURU NO
201803094206365903
TÜR
SOSYAL ETKİNLİK
ALTTÜR
Proje Etkinliği, Diğer, Kitap Projesi,
AD SOYAD
CEMAL ÖNDER
E-POSTA ADRESİ
cemal-onder@hotmail.com
TELEFON NO
(505) 375-0055
ETKİNLİĞİN ADI
81 İL 82 DEMOKRASİ DESTANI (ÇOCUK
GÖZÜYLE 15 TEMMUZ)
KURUM ADİ
Adıyaman Halide Edip Anaokulu Müdürlüğü
KAPSAMI
TÜRKİYE GENELİ,
HEDEF KİTLESİ
Bağımsız Anaokulu,
ETKİNLİĞİN TARİHÎ
09/03/2018-30/06/2018
ETKİNLİĞİN AMACI
1. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitleri
Anma günü ruhunu canlı tutmak 2. Vatan,
millet, bayrak sevgisini benimsetmek 3.
Milli ve manevi değerlere bağlı bireyler
yetiştirmek 4. Birlikte hareket etme
bilincinin önemini kavratmak.
ETKİNLİK İLETİŞİM BİLGİLERİ
Siteler Mahallesi Kavi caddesi 2028 sokak
No:3 Adıyaman /Merkez
 


 
Yukarıda bilgileri bulunan sosyal etkinliğe izin verilerek duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
İlgi : 09/03/2018 tarih ve 5059924 sayılı Halide Edip Anaokulu Müdürlüğü yazısı. İlimiz Halide Edip Anaokulu tarafından Çocuklarımızda "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" ruhunu canlı tutmak amacıyla 81 il - 82 Demokrasi Destanı projesi ve Sistem üzerinden doldurulmuş Ön başvuru formu yazımız ekindedir. Makamlarınızca da uygun görülmesi durumunda ekte sunulan projenin makam izinlerinin alınması ve Türkiye genelinde duyurusunun yapılması hususunda; Gereğini bilgilerinize arz ederim.


 


Konu : 81 il - 82 Demokrasi Destanı (Çocuk Gözüyle 15 Temmuz)
ADIYAMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik izinleri Genelgesi Okulumuz tarafından Çocuklarımızda "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri
Anma" ruhunu canlı tutmak amacıyla 81 il - 82 Demokrasi Destanı projesi ve Sistem üzerinden doldurulmuş Ön başvuru formu yazımız ekindedir. Makamlarınızca da uygun görülmesi durumunda ekte sunulan projenin makam izinlerinin alınması ve Türkiye genelinde duyurusunun yapılması hususunda; Gereğini bilgilerinize arz ederim.

I. PROJENİN TANIMI
Projenin Adı:81 il - 82 Demokrasi Destanı(Çocuk Gözüyle 15 Temmuz)

Projenin Genel Hedefi:

•         Milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak
•         Demokrasi ve vatanseverlik bilincim aşılamak Projenin Özel Amacı:
•         15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitleri Anma günü ruhunu canlı tutmak.
•         Vatan, Millet, Bayrak sevgisini benimsetmek
          Milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek
•         Birlikte hareket etme bilincinin önemini öğretmek

Projenin Uygulanacağı Yer/ler:

• Adıyaman Halide Edip Anaokulu Müdürlüğü 81 ili temsil edecek İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen her ilden bir Anaokulu.

Projenin Gerekçesi:

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve tabii olarak öğrencilerimizi; milli, manevi ve insani değerlerimiz ile tarihsel ve kültürel hassasiyetlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanım, milletini ve bayrağını seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı ve Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler yetiştirmek.

Faaliyetlerin Ayrıntılı Açıklanması:

•         15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma gününü anlatan resimler yapılacak (Çocuk Gözüyle15 Temmuz ‘un anlatımı)
•         Resimler 25*35cm ölçülerinde resim kağıdına yapılacak.
•         Her okul 10 resim ile katılacak
•         Resimlerde istenilen boya kullanılabilir^ sulu boya, mum boya, keçeli boya,kuru boya vb)
•         Resimlerin arka sağ alt köşesine katılımcının adı, soyadı, ili,okulu, okulun iletişim numarası yazılacaktır.
•         Resimler 2 mukavva arasında muhafaza edilip paketlenerek gönderilecektir.
•         Kargo ücreti gönderici tarafından karşılanacaktır ® Resimler tek sayfaya yapılacak, (kağıt arkalı- önlü kullanılmayacak)            
•         Gönderilen resimlerden kitap oluşturulacaktır.!
•    Her katılımcıya katılım belgesi gönderilecektir. Ayrıca,İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ve katılan okullara bütün illerden gelen resimlerden oluşturulan kitaplar gönderilecektir.

1
Projenin Hazırlanarak Onaya Sunulması
09 Mart 2018
2
Projenin Uygulanması
Mart- Haziran 2018
3
81 ilden Katılım Sağlayacak Okulların İl Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından Belirlenmesi Belirlenen okulların
Halide Edip Anaokulu müdürlüğü ile irtibata geçmesi.
26 Mart- 06 Nisan
4
Hazırlanan Çalışmaların Verilen Adrese Gönderilmesi
20-25 Nisan 2018
5
Sergi Açılışı
10 Mayıs 2018
6
Çalışmaların Sergilenmesi ( Vali Halil Işık Kültür ve
Sanat Evi)
10-11 Mayıs 2018
7
Katılım belgelerinin ve Sergilenen resimlerden oluşturulan
kitapların 81 il Milli Eğitim Müdürlüğüne ve katılan
okullara gönderilmesi.
11-30 Haziran 2018
 
Başvuru Sahibinin Adı
Adıyaman Halide Edip Anaokulu Müdürlüğü
Projenin Adı
81 il - 82 Demokrasi Destam (Çocuk Gözüyle 15 Temmuz)
Projenin Genel Hedef!
1.     Milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak
2.      Demokrasi ve vatanseverlik bilincini aşılamak
Projenin Özel Amacı
1.      15 Temmuz Demokrasi Zaferi Şehitleri Anma günü
ruhunu canlı tutmak
2.      Vatan, millet, bayrak sevgisini benimsetmek
3.      Milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek
4.        Birlikte hareket etme bilincinin önemini kavratmak.
Projenin Süresi
09 Mart -30 Haziran 2018
Projenin Uygulanacağı Yer/ler
o Adıyaman Halide Edip Anaokulu
• 81 ili temsil edecek İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
belirlenen her ilden bir Anaokulu.
Projenin Hedef Kitlesi
Adıyaman Halide Edip Anaokulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen her ilden bir
Anaokulu
Projenin Nihai Faydalanıcıları
5- 6 yaş grubu öğrencileri.
Projenin Beklenen Sonuçları
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve tabii olarak
öğrencilerimizi; milli, manevi ve insani değerlerimiz ile tarihsel ve
kültürel hassasiyetlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren;
ailesini, vatanını, milletini ve bayrağını seven ve daima yüceltmeye
çalışan, insan haklarına saygılı ve Devletine karşı görev ve
sorumluluklarım bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler
Projenin Temel Faaliyetleri
•         15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma gününü
anlatan resimler yapılacak (Çocuk Gözüyle 15 Temmuz ‘un
anlatımı)
•         Resimler 25*35cm ölçülerinde resim kağıdına yapılacak.
•         Her okul 10 resim ile katılacak
® Resimlerde istenilen boya kullanılabilir^ sulu boya, mum
boya, keçeli boya,kuru boya vb)
•         Resimlerin arka sağ alt köşesine katılımcının adı, soyadı,ili,
okulu, okulun iletişim numarası yazılacaktır.
•         Resimler 2 mukavva arasmda muhafaza edilip paketlenerek
gönderilecektir.
•         Kargo ücreti gönderici tarafından karşılanacaktır
® Resimler tek sayfaya yapılacak, (kağıt arkalı- önlü
kullanılmayacak)
•       -Gönderilen resimlerden kitan oluşturulacaktır.
•         Her katılımcıya katılım belgesi gönderilecektir. Ayrıca İl
Milli Eğitim Müdürlüklerine ve katılan okullara bütün
illerden gelen resimlerden oluşturulan kitaplar
gönderilecektir.
 


 
II. BAŞVURU SAHİBİ KURUM
Projenin Tam Yasal Adı
81 İl - 82 Demokrasi Destanı (Çocuk Gözüyle 15 Temmuz)
Uyruğu
T. C
Yasal Statü
Sosyal Etkinliler Yönetmeliği Madde 7
Resmi Adres
Siteler mah. Kavi cad. 2028.sok no:3
Posta Adresi
321662(a),meb.kl2.tr/ cemal-onder@hotmail.com
Telefon Numarası
04162250301
Faks Numarası
04162250310
E-Posta Adresi
321662@meb.kl2.tr/ cemal-onder@hotmail.com
Internet Adresi
halideedipanaokulu. meb.kl2.tr
Proje Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri
 


 
İrtibat Kişisi
Adı Soyadı
Cemal ÖNDER ( Okul Müdürü)
Telefon Numarası
(Sabit hat - cep)
0(416)225 03 01 0 (505) 37 500 55
Faks Numarası
0(416) 225 03 10
Elektronik Posta Adresi
cemal-onder@hotmail.com
Proje Ortağının İletişim Bilgileri*
 


 
İrtibat Kişisi
Adı Soyadı
Asiye AÇIKGÖZ (Öğretmen)
Telefon Numarası
(Sabit hat - cep)
0 (507) 317 78 03
Faks Numarası
0 (416) 225 03 10
Elektronik Posta Adresi
MahbubumO@hotmail.com
 


 
İrtibat Kişisi
Adı Soyadı
Arzu SÖNMEZ DENİZ (Öğretmen)
Telefon Numarası
(Sabit hat - cep)
0 (506) 323 20 14
Faks Numarası
0 (416) 225 03 10
Elektronik Posta Adresi
lapelda0262@hotmail.com
 


 
 

Kamuajans.com/ÖZEL

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.