2018 Yılı Devlet Yatırım Programı Detay Dağılımı
Kamuajans.com - Başkan Nurettin Konaklı, Müsteşar Yusuf Tekin, Bakan İsmet Yılmaz imzalı resmi yazıda ''28 Ekim 2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 11 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10924 sayılı kararıyla kabul edilen 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar gereği Toplu Projeler ve Toplulaştırılmış Projelerin alt proje dağılımlarının yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Makamlarınca da uygun görüldüğü takdirde bu kapsamda hazırlanan 1994H010470 Fen Lisesi İnşaatları, 1994H010080 Anadolu Lisesi İnşaatları, 1997H010270 Öğrenci Pansiyonu İnşaatı, 2012H010020 Özel Eğitim Okulları İnşaatları ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, 1995H010200 İmam Hatip Lisesi İnşaatları, 1993H020030 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları, 1990H021260 Halk Eğitim Merkezi + Çıraklık Eğitim Merkezi, 2007H020040 Öğretmenevi + Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, 2006H050010 Okul Spor Salonları, 2015H020160 Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları ve 2017G00400 Öğretmen Konutu projelerine ait alt projelerinin ekli cetveller doğrultusunda uygulamaya konulması ve ödeneklerin mahalline gönderilerek projelerin gerçekleştirilmesi hususu olurlara arz edildi. 

2018 Yılı Devlet Yatırım Programı Detay Dağılımına ulaşmak için
 tıklayınız.

KamuAjans.com - özel haber