2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıf Coğrafya Dersi Yıllık Plan9. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU


ÜNİTE

KAZANIM SAYISI

SÜRE /DERS SAATİ

ORAN(%)

Doğal Sistemler

13

 

47

65

Beşerî Sistemler

4

 

15

21

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

3

 

5

7

Çevre ve Toplum

2

 

5

7

TOPLAM

22

 

72

100

COĞRAFİ BECERİLER:

1.     DOĞAL SİSTEMLER:Coğrafi gözlem (kzm. 9.1.1, 9.1.7, 9.1.9, 9.1.10)Coğrafi sorgulama (kzm. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.10)Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.1.8)Harita becerisi (kzm. 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.12, 9.1.13)Kanıt kullanma (kzm. 9.1.1, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, 9.1.12)Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11)Zamanı algılama (kzm. 9.1.3, 9.1.8)

2.     BEŞERİ SİSTEMLER:Arazide çalışma (kzm. 9.2.1) Coğrafi gözlem (9.2.1) Coğrafi sorgulama (9.2.2, 9.2.3, 9.2.4) Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4) Harita becerisi (9.2.3, 9.2.4) Kanıt kullanma ((9.2.1, 9.2.2)

3.     KÜRESL ORTAM BÖLGELER VE ÜLKELER:Coğrafi sorgulama (kzm. 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3) Harita becerisi (kzm. 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3

4.     ÇEVRE VE TOPLUM:Arazide çalışma (kzm. 9.4.1, 9.4.2) Coğrafi gözlem (kzm. 9.4.1) Coğrafi sorgulama (kzm. 9.4.1, 9.4.2) Kanıt kullanma (kzm. 9.4.2

DEĞERLER:

Doğa sevgisi (kzm.9.1.1), Öz denetim (kzm.9.1.1) , Vatanseverlik (kzm.9.2.4), Öz denetim (kzm.9.4.2), doğa sevgisi (kzm.9.4.2) 

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

 

18.09.2017

 

 

19.09.2017

 

20.09.2017

 

21.09.2017

 

22.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

1. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

İnsan ve doğa etkileşimi

 

9.1.1

 

2Ders Saati (2/47)


 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Doğal ortam, doğal unsur, çevre duyarlılığı,
vatanseverlik, atmosfer, hidrosfer, litosfer,
biyosfer, beşeri çevre

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.

a. Dünyadan ve Türkiye'den örnekler verilir.

 

 

DEĞERLER

 

 

b. Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı
göstermesi gereken duyarlılığa yer verilir.

Coğrafyanın tanımını, önemini ve gelişim sürecini

•Doğal özelliklerin(iklim,yer şekilleri,bitki örtüsü,toprak,v.b) insan yaşamına etkilerine Dünya ve ülkemizden  örnekler verilir.(kutup bölgesi ile Ekvator karşılaştırılabilir, Karadeniz’de iklimin insan yaşantısına etkilerine örnekler verilebilir.

Kısa filmler izletilebilir.

Doğayı sevme, koruma bilinci, çevre duyarlılığı, temizlik ve tasarruf alışkanlığı, öz denetim üzerinde çalışma yapılır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik, uygulama,
sunu, tartışma, aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi gözlem (kzm. 9.1.1), Coğrafi sorgulama (kzm. 9.1.1),
Kanıt kullanma (kzm. 9.1.1)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.


2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

 

25.09.2017

 

 

26.09.2017

 

27.09.2017

 

28.09.2017

 

29.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

2. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

Coğrafyanın konusu-bölümleri,
coğrafya biliminin gelişimi

 

9.1.2-9.1.3

 

2Ders Saati (4/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Dağılış, nedensellik, karşılıklı ilgi(bağıntı),
coğrafya, seyyah, seyahatname,
coğrafi bilinç, coğrafi bakış

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.

Coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinlere yer verilir.

9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar.

a) Coğrafya biliminin önemine değinilir.

b) Coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan
Türk ve Müslüman bilim insanlarının
çalışmalarına da yer verilir.

Coğrafyanın tanımı,önemi ve gelişim süreci, bölümleri  ve ilişkili olduğu disiplinler, coğrafya biliminin gelişimi, ünlü Müslüman ve Türk coğrafya ve bilim adamlarının çalışmaları hakkında bilgi verilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik, uygulama,sunu,
tartışma,aktif öğrenme yöntemleri

Tarih öğretmenleri ile işbirliği

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi sorgulama (kzm. 9.1.2, 9.1.3),
Zamanı algılama (kzm. 9.1.3,)


29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

DEĞERLENDİRME:

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

 

02.10.2017

 

 

03.10.2017

 

04.10.2017

 

05.10.2017

 

06.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

3. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

Coğrafi Koordinat sistemleri

 

9.1.4

 

2Ders Saati (6/47)

 

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Enlem, boylam, paralel, meridyen, konum (matematik, özel konum),
jeopolitik konum, ekvator, greenwich,

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.4. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait
özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.

a) Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir.

b) Türkiye’nin konumuna yer verilir.

 

 

 

 

Paralel ve meridyenlerin genel özelliklerini anlatan görsel ve şemalardan yararlanılır. Koordinat ve konum belirleme çalışmaları yaptırılır. Ülkemizin göreceli ve mutlak konum özellikleri harita yardımı ile açıklanır. Ülkemizin jeopolitik önemi üzerinde durulur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,aktif öğrenme

Matematik öğretmenleri ile işbirliği

COĞRAFİ BECERİLER

Harita becerisi (kzm. 9.1.4),

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

 

09.10.2017

 

 

10.10.2017

 

11.10.2017

 

12.10.2017

 

13.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

4. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

Koordinat sistemleri

 

9.1.4

 

2Ders Saati (8/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Yerel saat-ulusal saat-saat dilimleri, saat dilimleri,
anti meridyen, tarih değiştirme çizgisi,
gölge boyu ve yönü

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.4. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait
özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.

a) Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir.

b) Türkiye’nin konumuna yer verilir.

 

 

 

 

 

Meridyenlerin özelliklerinden yararlanarak güneşin doğuş ve batış saati değişimleri ve yerel saat hesaplamaları üzerinde durulur. 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,aktif öğrenme

Matematik öğretmenleri ile iş birliği

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA

COĞRAFİ BECERİLER

Harita becerisi (kzm. 9.1.4),

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.


2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

 

16.10.2017

 

 

17.10.2017

 

18.10.2017

 

19.10.2017

 

20.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

5. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

Ülkemizin Coğrafi Konumu

 

9.1.4

 

2Ders Saati (10/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Enlem, boylam, paralel, meridyen, konum (matematik, özel konum),
Türkiye’nin konumu, jeopolitik konum.

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.4. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait
özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.

a) Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir.

b) Türkiye’nin konumuna yer verilir.

 

 

 

 

 

Paralel ve meridyenlerin genel özelliklerini anlatan görsel ve şemalardan yararlanılır. Koordinat ve konum belirleme çalışmaları yaptırılır. Ülkemizin göreceli ve mutlak konum özellikleri harita yardımı ile açıklanır. Ülkemizin jeopolitik önemi üzerinde durulur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Harita becerisi (kzm. 9.1.4),

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

 

23.10.2017

 

 

24.10.2017

 

25.10.2017

 

26.10.2017

 

27.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

6. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

Harita ve harita okur yazarlığı

 

9.1.5

 

2Ders Saati (12/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Harita, kartografya, uzaktan algılama, topografya, kroki, plan,
Projeksiyon (Silindir-konik-düzlem), Harita türleri
(fiziki, beşeri, siyasi, ekonomik, özel, dağılış, v.b)

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.5. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.

a) Projeksiyonlara yer verilir.

b) Farklı harita türlerine ve kullanım amaçlarına yer verilir.

 

 

 

 

 

 

Harita çizim yöntemleri video,grafik,animasyon veya çizimler yardımı ile açıklanır. Farklı harita türleri ve haritalarda bulunması gereken özellikler üzerinde(harita görsellerinden yararlanılarak) durulur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama, sunu, tartışma, aktif öğrenme

Bilişim Teknolojileri öğretmenleri ile iş birliği

COĞRAFİ BECERİLER

Harita becerisi (kzm. 9.1.5),

DEĞERLENDİRME:

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

 

30.10.2017

 

 

31.10.2017

                

 

              

              

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

7. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

Geçmişten günümüze bilgilerin
haritaya aktarılması

 

9.1.5

 

1Ders Saati (13/47)

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Haritacılığın gelişimi, Alan, Uzunluk birimleri, Ölçek ve ölçek türleri

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.5. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.

c) Ölçek ile uzunluk ve alan ilişkilerinde
basit örneklere yer verilir. Alan hesaplamalarında
sadece gerçek alan hesaplamalarına yer verilir.

 

 

 

 

 

Haritalardan yararlanma, haritalarda yön, yer bulma, haritalardan uzunluk ve alan hesaplamaları örnekleri üzerinde durulur. Etkinlikler yaptırılabilir. 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım, soru-cevap, etkinlik, uygulama,
sunu, tartışma, aktif öğrenme

Matemetik öğretmenleri ile iş birliği

COĞRAFİ BECERİLER

Harita becerisi (kzm. 9.1.5),

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta, eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

 

01.11.2017

 

 

02.11.2017

 

03.11.2017

           

             

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

8. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

yer şekillerinin haritaya aktarılması

 

9.1.6

 

1Ders Saati (14/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

CBS sistemleri, izohips,profil, dağılış

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.6. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan
yöntem ve teknikleri açıklar.

a) Haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman
bilim insanları ve çalışmaları üzerinde durulur.

b) Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) ve uzaktan
algılama tekniklerine yer verilir.

 

 

 

 

 

Bilgileri harita üzerine aktarmada kullanılan farklı yöntemler örnek haritalarla açıklanabilir.  Cbs uygulamaları üzerinde durulur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,aktif öğrenme

Matematik ve bilişim öğretmenleri ile iş birliği

COĞRAFİ BECERİLER

Harita becerisi (kzm. 9.1.6), Kanıt kullanma
(kzm.  9.1.6)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.


2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

 

06.11.2017

 

 

07.11.2017

 

08.11.2017

 

09.11.2017

 

10.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

9. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

Yer yüzü şekillerinin haritaya aktarılması

 

 

9.1.6

 

2Ders Saati (16/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

İzohips, profil, mekansal veriler, kabartma,
gölgelendirme, tarama, renklendirme yöntemleri

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.6. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan
yöntem ve teknikleri açıklar.

c) Mekânsal verilerin haritaya aktarımında nokta,
çizgi ve alansal gösterimlerden yararlanılması sağlanır.

Bilgileri harita üzerine aktarmada kullanılan farklı yöntemler örnek haritalarla açıklanabilir. Tarama-renklendirme,gölgelendirme,kabartma, izohips yöntemlerine yer verilir, dağılış haritalarında kullanılan yöntemlere yer verilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama, sunu, tartışma, aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Harita becerisi (kzm. 9.1.6),
Kanıt kullanma (kzm.  9.1.6)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta, eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.


2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

 

13.11.2017

 

 

14.11.2017

 

15.11.2017

 

16.11.2017

 

17.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

10. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

İzohipsler ve özellikleri

 

 

9.1.7

 

2Ders Saati (18/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

İzohips, izobat, profil, vadi, sırt, delta, plato,
ova, kapalı çukur, eğim hesaplama, yamaç

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.7. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalar
üzerinde yer şekillerini ayırt eder.

a) Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde
kullanılan yöntemlere yer verilir.

b) Eş yükselti eğrilerinin özelliklerine yer verilir.

 

 

 

 

 

 

Maket, animasyon ve videolardan yararlanarak izohips haritalarında yer şekillerini gösterme yöntemleri açıklanır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama, sunu, tartışma, aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi gözlem (kzm. 9.1.7),

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta, eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.


2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

 

20.11.2017

 

 

21.11.2017

 

22.11.2017

 

23.11.2017

 

24.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

11. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

İzohipsler ile yer şekillerinin gösterimi

 

 

9.1.7

 

2Ders Saati (20/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

İzohips, izobat, profil, vadi, sırt, delta, plato,
ova, kapalı çukur, eğim hesaplama, yamaç

 

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.7. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritalar
üzerinde yer şekillerini ayırt eder.

a) Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde
kullanılan yöntemlere yer verilir.

b) Eş yükselti eğrilerinin özelliklerine yer verilir.

 

 

 

 

 

 

 Haritalarda yer şekillerini farklı gösterme yöntemleri üzerinde durulur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama, sunu, tartışma, aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi gözlem (kzm. 9.1.7),

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta, eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

27.11.2017

28.11.2017

29.11.2017

30.11.2017

01.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

12. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

Dünya’nın şekli ve hareketleri

 

 

9.1.8

 

2Ders Saati (22/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Geoit, Küre, gezegen, güneş sistemi

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.8. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.

Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine kısaca değinilir.

 

 

 

 

 

 

Dünyanın şeklinin sonuçları model küre, animasyon, video, çizimler yardımı ile açıklanır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım, soru-cevap, etkinlik,
uygulama, sunu, tartışma, aktif öğrenme 

COĞRAFİ BECERİLER

Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.1.8),
Zamanı algılama (kzm. 9.1.8)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta, eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

04.12.2017

05.12.2017

06.12.2017

07.12.2017

08.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

13. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

Dünya’nın hareketleri(günlük hareket)

 

 

9.1.8

 

2Ders Saati (24/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Meltem rüzgarı, fiziksel ufalanma, gece-gündüz oluşumu,
güneş ışınlarının geliş açısı, eksen, yerel saat,
merkezkaç kuvvet, dönüş hızı (açısal-çizgisel)

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.8. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.

Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine kısaca değinilir.

 

 

 

 

 

 

Günlük hareket ve sonuçları üzerinde durulur.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik, uygulama,
sunu, tartışma,aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.1.8),
Zamanı algılama (kzm. 9.1.8)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

11.12.2017

12.12.2017

13.12.2017

14.12.2017

15.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

14. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

Dünya’nın  hareketleri(yıllık hareket)

 

 

9.1.8

 

2Ders Saati (26/47)

 

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Eksen eğikliği, yörüngenin şeklinin sonuçları,
yıllık hareket. Ekliptik,günberi,günöte

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.8. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.

Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine kısaca değinilir.

 

 

 

 

 

 

Yıllık hareket ve sonuçları üzerinde durulur(farklı görsel, işitsel materyalden yararlanılır-video, animasyon, çizimler kullanılır)

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,aktif öğrenme 

Matematik öğretmenleri ile işbirliği

COĞRAFİ BECERİLER

Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.1.8),
Zamanı algılama (kzm. 9.1.8)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta, eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

18.12.2017

19.12.2017

20.12.2017

21.12.2017

22.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

15. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

Yıllık hareket-iklim kuşakları

 

 

9.1.8

 

2Ders Saati (28/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Mevsim başlangıçları ve özellikleri, solsits, dönenceler,
kutup daireleri, aydınlanma dairesi, ekinoks, iklim kuşakları

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.8. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.

Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine kısaca değinilir.

 

 

 

 

 

 

Yıllık harekette önem taşıyan özel tarihler(21 aralık-21 haziran-23 eylül -21 mart) değişimler, kuzey ve güney yarım kürede yaşanan değişiklikler hakkında bilgi verilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.1.8),
Zamanı algılama (kzm. 9.1.8)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

Fizik öğretmenleri ile işbirliği

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

25.12.2017

26.12.2017

27.12.2017

28.12.2017

29.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

16. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

İklim bilgisi

Atmosfer ve hava olayları

 

9.1.9

 

2Ders Saati (30/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Atmosferin özellikleri, bölümleri,troposfer,iklim

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.9. Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.

 

 

 

 

 

 

Atmosfer tabakasının genel özellikleri ve bölümleri hakkında bilgi verilir.  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik, uygulama,
sunu, tartışma,aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi gözlem (kzm.9.1.9) Kanıt kullanma (kzm.  9.1.9),
Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 9.1.9)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

02.01.2018

03.01.2018

04.01.2018

05.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

17. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

İklim Bilgisi

Hava durumu-iklim

 

9.1.10

 

2Ders Saati (32/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Hava durumu, iklim

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.10. Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim
özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.

 

 

 

 

 

Hava durumu ve iklim ile ilgili farlılıklar farklı örneklerle açıklanır. 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik, uygulama,
sunu, tartışma,aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi gözlem (kzm.  9.1.10) ,Coğrafi sorgulama (kzm.9.1.10),
Kanıt kullanma (kzm.  9.1.10) Tablo, grafik ve diyagram
hazırlama ve yorumlama (kzm. 9.1.10)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

08.01.2018

09.01.2018

10.01.2018

11.01.2018

12.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

18. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

İklim Bilgisi

İklim elemanları sıcaklık

 

9.1.10

 

2Ders Saati (34/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Sıcaklık, indirgenmiş sıcaklık,izoterm, sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.

a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim
elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.

b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine
örnekler üzerinden yer verilir.

c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden
yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

 

 

 

 

 

Sıcaklığın dağılışını etkileyen faktörler farklı grafik, şema, animasyon, tablolar yardımı ile açıklanır  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik, uygulama,
sunu, tartışma,aktif öğrenme teknikleri

Fizik öğretmenleri ile iş birliği

COĞRAFİ BECERİLER

Kanıt kullanma (kzm. 9.1.11) Tablo, grafik ve diyagram
hazırlama ve yorumlama (kzm. 9.1.11)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

15.01.2018

16.01.2018

17.01.2018

18.01.2018

19.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

19. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

 

ORTAK SINAV

 

 

 

2Ders Saati (36/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

 

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

 

COĞRAFİ BECERİLER

 

 

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

 

DEĞERLENDİRME: Ortak sınav okul veya Bursa MEM tarafından yıl içerisinde belirlenecek sınav takvimine göre yapılacaktır. 

NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI  9. SINIF COĞRAFYA YILLIK PLAN

2. DÖNEM

 

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

05.02.2018

06.02.2018

07.02.2018

08.02.2018

09.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

20. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

İklim Bilgisi

İklim elemanları Basınç ve rüzgar

 

9.1.11

 

2Ders Saati (38/47)

 

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Basınç, izobar, siklon,antisiklon, basıncın dağılışını etkileyen
faktörler,rüzgar türleri, rüzgar frekansı, rüzgar hızı

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.

a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim
elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.

b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine
örnekler üzerinden yer verilir.

c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden
yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

 

 

 

 

 

Basınç ve basıncın dağılışını etkileyen  faktörler farklı grafik, şema, animasyon, tablolar yardımı ile açıklanır , rüzgar türleri ve özellikleri açıklanır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım, soru-cevap, etkinlik, uygulama,
sunu, tartışma, aktif öğrenme yöntemleri

Fizik ve matematik öğretmenleri ile iş birliği

COĞRAFİ BECERİLER

Kanıt kullanma (kzm. 9.1.11) Tablo,
grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 9.1.11)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta, eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

12.02.2018

13.02.2018

14.02.2018

15.02.2018

16.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

21. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

İklim Bilgisi

İklim elemanları nem ve yağış

 

9.1.11

 

2Ders Saati (40/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

 bağıl nem, mutlak nem, maksimum nem,
yoğunlaşma ve yağış türleri, konveksiyonel, cephe,
yamaç yağışı, yağışın dağılışı, küresel ısınma  

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.

a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim
elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.

b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine
örnekler üzerinden yer verilir.

c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden
yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

 

 

 

 

 

nem ve nem türleri farklı grafik, şema, animasyon, tablolar yardımı ile açıklanır . yağış türleri ve oluşum özellikleri dağılışı hakkında bilgi verilir.   

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım, soru-cevap, etkinlik,
uygulama, sunu, tartışma,

Fizik ve matematik öğretmenleri ile iş birliği

COĞRAFİ BECERİLER

Kanıt kullanma (kzm. 9.1.11) Tablo,
grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 9.1.11)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

19.02.2018

20.02.2018

21.02.2018

22.02.2018

23.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

22. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

İklim Bilgisi

İklim elemanları yoğunlaşma ve yağış 

 

9.1.11

 

2Ders Saati (42/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Yoğuşma yağıştürleri, konveksiyonel (yükselim),
frontal (cephe), orografik (yamaç), bulut, sis, kırağı, 
kırç, çiy, dolu,

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.

a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim
elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.

b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine
örnekler üzerinden yer verilir.

c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden
yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir

 

 

 

 

 

Yoğunlaşme yağış oluşumu ile türleri, dağılışı  farklı grafik, şema, animasyon, tablolar yardımı ile açıklanır 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik, uygulama,
sunu, tartışma,aktif öğrenme yöntemleri

Fizik ve matematik öğretmenleri ile iş birliği

COĞRAFİ BECERİLER

Kanıt kullanma (kzm. 9.1.11) Tablo,
grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama (kzm. 9.1.11)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.


2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

26.02.2018

27.02.2018

28.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

23. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

İklim türleri 

 

9.1.12

 

1Ders Saati (43/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Sıcak iklim türleri ve özellikleri

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.12. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin
özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

 

 

 

 

İklim türlerinin özelliklerini, dağılışlarını grafik, tablo, haritalar yardımı ile açıklanır karşılaştırmalar yapılır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,

COĞRAFİ BECERİLER

Harita becerisi (kzm.  9.1.12,)
Kanıt kullanma (kzm. 9.1.12)

 

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

01.03.2018

02.03.2018

03.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

24. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

İklim türleri 

 

9.1.12

 

2Ders Saati (45/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Ilıman ve soğuk iklimler

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.12. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin
özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

 

 

 

 

 

İklim türlerinin özelliklerini, dağılışlarını grafik, tablo, haritalar yardımı ile açıklanır karşılaştırmalar yapılır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap,
etkinlik, uygulama,sunu, tartışma,

COĞRAFİ BECERİLER

Harita becerisi (kzm.  9.1.12,)
Kanıt kullanma (kzm. 9.1.12)

 

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

05.03.2018

06.03.2018

07.03.2018

08.03.2018

09.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

25. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.1

 

 

DOĞAL SİSTEMLER

 

Türkiye iklimi 

 

9.1.13

 

2Ders Saati (47/47)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Türkiye iklim tipleri

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.1.13. Türkiye’de görülen iklim tiplerinin
özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

a) Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörlere yer verilir.

b) Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri üzerinde durulur.

c) Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özelliklerine yer verilir.

 

 

 

 

 

Türkiye’de görülen İklim türlerinin özelliklerini, dağılışlarını grafik, tablo, haritalar yardımı ile açıklanır karşılaştırmalar yapılır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Harita becerisi (kzm. 9.1.13)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

12. 03.2018

13.03.2018

14.03.2018

15.03.2018

16.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

26. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.2

 

 

BEŞERİ SİSTEMLER

 

yerleşme ve yerleşmenin gelişimi

 

9.2.1

 

1Ders Saati (1/15)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Yerleşmelerin gelişimi,şehir,kent,mesken,ökümen,anökümen,

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.

Yerleşme yeri seçiminde etkili olan faktörlere yer verilir.

 

 

 

 

 

Geçmişten günümüze yerleşmelerin gelişimi ve yerleşmelerin yer seçiminde etkili unsurlar üzerinde durulur.  Yakın çevre gezileri yapılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,aktif öğrenme

İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ

COĞRAFİ BECERİLER

Arazide çalışma (kzm. 9.2.1)
Coğrafi gözlem (9.2.1)  Kanıt kullanma ((9.2.1, ) 

 

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

19. 03.2018

20.03.2018

21.03.2018

22.03.2018

23.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

27. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.2

 

 

BEŞERİ SİSTEMLER

 

YERLEŞME  DOKU VE TİPLERİ 

 

9.2.2

 

2Ders Saati (3/15)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Kırsal yerleşme, şehir yerleşmeleri, köy altı yerleşme türleri,idari yapı,

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan
faktörleri örneklerle açıklar. a) Toplu ve dağınık yerleşmelerin
oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.

b) Kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.

 

 

 

 

 

Farklı yerleşmelerin özellikleri ve oluşumlarında etkili faktörler açıklanır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik, uygulama,sunu, tartışma,

18 MART ÇANAKKALE-ŞEHİTLER HAFTASI

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi sorgulama (9.2.2)

Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.2.2)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

26. 03.2018

27.03.2018

28.03.2018

29.03.2018

30.03.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

28. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.2

 

 

BEŞERİ SİSTEMLER

 

YERLEŞME  TÜRLERİ 

 

9.2.2

 

2Ders Saati (5/15)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Kırsal yerleşme, şehir yerleşmeleri, köy altı yerleşme türleri,
dağınık-toplu yerleşme, yerleşme dokusu, konut tipleri,
interland, fonksiyona göre şehirler

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri
örneklerle açıklar. a) Toplu ve dağınık yerleşmelerin
oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.

b) Kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan
faktörlere yer verilir.

 

 

 

 

 

Farklı yerleşmelerin özellikleri ve oluşumlarında etkili faktörler açıklanır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi sorgulama (9.2.2)

Değişim ve sürekliliği algılama (kzm. 9.2.2)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

02. 04.2018

03.04.2018

04.04.2018

05.04.2018

06.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

29. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.2

 

 

BEŞERİ SİSTEMLER

 

TÜRKİYE’DE YERLEŞME   

 

9.2.3

 

2Ders Saati (7/15)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışında etkili olan faktörler

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen
faktörleri örneklerle açıklar.

Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerine (Göbeklitepe,
Çatalhöyük, Alacahöyük) yer verilir.

 

 

 

 

 

İklim, yer şekilleri, bitki örtüsü ve beşeri faaliyetlerin yerleşmelerin dağılışında etkisi açıklanır.  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi sorgulama ( 9.2.3) Değişim ve sürekliliği
algılama (kzm. 9.2.3) Harita becerisi (9.2.3)

 

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

09. 04.2018

10.04.2018

11.04.2018

12.04.2018

13.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

30. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.2

 

 

BEŞERİ SİSTEMLER

 

TÜRKİYE’DE KIRSAL YERLEŞMELER   

 

9.2.3

 

2Ders Saati (9/15)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışında etkili olan faktörler,
mezra,oba,ağıl,dam,çiftlik,geçici-kalıcı yerleşme, köy, köy altı yerleşmeleri

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen
faktörleri örneklerle açıklar.

Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerine (Göbeklitepe,
Çatalhöyük, Alacahöyük) yer verilir.

 

 

 

 

 

Türkiye’de kırsal yerleşmelerin özellikleri üzerinde durulur.  Dağınık,toplu yerleşmeler, köy altı yerleşme türleri açıklanır. Kırsal yerleşme gezisi düzenlenebilir

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik, uygulama,
sunu, tartışma,aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi sorgulama ( 9.2.3) Değişim ve sürekliliği
algılama (kzm. 9.2.3) Harita becerisi (9.2.3)

 

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

16. 04.2018

17.04.2018

18.04.2018

19.04.2018

20.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

31. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.2

 

 

BEŞERİ SİSTEMLER

 

TÜRKİYE’DE ŞEHİR YERLEŞMELERİ   

 

9.2.3

 

2Ders Saati (11/15)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Türkiye’de yerleşmelerin dağılışında etkili olan faktörler,
hinterlant kavramı, fonksiyonlarına göre şehirler
(idari, tarım,sanayi,liman,turizm,v.b), metropol,
şehir yaşam kültürü, ortak yaşam

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını
etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.

Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerine
(Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alacahöyük) yer verilir.

 

 

 

 

 

Türkiye’de şehir  yerleşmelerin özellikleri üzerinde durulur. Ortak yaşam kültürüne değinilir.  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik, uygulama,sunu, tartışma,

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi sorgulama ( 9.2.3) Değişim ve sürekliliği
algılama (kzm. 9.2.3) Harita becerisi (9.2.3)

 

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

23. 04.2018

24.04.2018

25.04.2018

26.04.2018

27.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

32. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.2

 

 

BEŞERİ SİSTEMLER

 

TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISI    

 

9.2.4

 

2Ders Saati (13/15)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

İl,ilçe,köy,belde kasaba

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.2.4. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel
özellikleri açısından ayırt eder.

a) Fonksiyonel özelliklerine göre yerleşmelere
yer verilirken Türkiye’nin idari yapısına değinilir.

b) Türkiye’nin idari yapısı verilirken ülkenin mevcut
sınırlar dâhilinde bölünmez bütünlüğüne vurgu yapılır.

 

 

 

 

 

Türkiye’de idari yerleşme birimlerinin özellikleri üzerinde durulur..  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama, sunu, tartışma,

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi sorgulama ( 9.2.4)  Değişim ve sürekliliği
algılama (kzm.  9.2.4) Harita becerisi ( 9.2.4)

DEĞER  Vatanseverlik (kzm.9.2.4)-

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

30. 04.2018

              

            

           

           

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

33. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.2

 

 

BEŞERİ SİSTEMLER

 

TÜRKİYE’DE YERLEŞMELERİN FONKSİYONLARI    

 

9.2.4

 

2Ders Saati (15/15)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Fonksiyonlarına göre yerleşmeler 

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.2.4. Türkiye’deki yerleşim birimlerini fonksiyonel
özellikleri açısından ayırt eder.

a) Fonksiyonel özelliklerine göre yerleşmelere yer verilirken
Türkiye’nin idari yapısına değinilir.

 

 

DEĞER

 

b) Türkiye’nin idari yapısı verilirken ülkenin mevcut sınırlar
dâhilinde bölünmez bütünlüğüne vurgu yapılır

Türkiye’de  Fonksiyonlarına göre yerleşmelerin özellikleri üzerinde durulur.  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi sorgulama ( 9.2.4)  Değişim ve sürekliliği
algılama (kzm.  9.2.4) Harita becerisi ( 9.2.4)

DEĞER  Vatanseverlik (kzm.9.2.4)-

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

02. 05.2018

03.05.2018

04.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

34. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.3

 

 

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 

 

BÖLGE KAVRAMI

 

9.3.1

 

1Ders Saati (1/5)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Fiziki- beşeri  özelliklerine göre bölgeler, bölge, sınır,
mekan, bölüm, yöre, işlevsel bölge, fiziki-beşeri bölge

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge
belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir.

a) Türkiye’den de doğal ve beşerî bölge örneklerine yer verilir.

 

DEĞER

 

 

b) Türkiye’deki farklı bölge örneklerinin varlığından ve bu
zenginlikten hareketle ülke sevgisine vurgu yapılır.

Bölge sınıflandırma kriterleri ülkemiz ve dünyadan farklı bölge örnekleri üzerinde durulur. .  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi sorgulama (kzm. 9.3.1,)

Harita becerisi (kzm. 9.3.1)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

07. 05.2018

08.05.2018

09.05.2018

10.05.2018

11.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

35. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.3

 

 

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 

 

BÖLGE KAVRAMI

 

9.3.2-9.3.3

 

2Ders Saati (3/4)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Fiziki- beşeri  özelliklerine göre bölgeler, bölge, sınır,
mekan, bölüm, yöre, işlevsel bölge, fiziki-beşeri bölge

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.3.2. Bölge sınırlarının amaca göre
değişebilirliğini örneklerle açıklar.

 

 

 

 

 

Zaman içerisinde bölge sınırlarının değişebilirliği, farklı bölgeleri harita üzerinde oluşurabilme becerisi üzerinde durulur.  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap,
etkinlik, uygulama, sunu, tartışma,

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi sorgulama (kzm. 9.3.3,)

Harita becerisi (kzm. 9.3.3)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

14. 05.2018

15.05.2018

16.05.2018

17.05.2018

18.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

36. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.3

 

 

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 

 

BÖLGE SINIRLARI

 

9.3.2-9.3.3

 

2Ders Saati (5/5)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Fiziki- beşeri  özelliklerine göre bölgeler,bölge,
sınır,mekan,bölüm,yöre,işlevsel bölge,fiziki-beşeri bölge

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

 

9.3.3. Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle
belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır.

 

 

 

 

Farklı bölgeleri harita üzerinde oluşurabilme becerisi üzerinde durulur.  Bölge sınırlarının değişebilirliği açıklanır.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

COĞRAFİ BECERİLER

Coğrafi sorgulama (kzm. 9.3.3,)

Harita becerisi (kzm. 9.3.3)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

21. 05.2018

22.05.2018

23.05.2018

24.05.2018

25.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

37. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.4

 

 

Çevre ve Toplum

 

Doğal çevreyi nasıl kullanıyoruz

 

9.4.1

 

2Ders Saati (2/5)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Doğal çevre kullanım örnekleri, çevre kirliliği, çevre bilinci,
doğayla uyumlu yaşamak, çevre koruma uygulamaları, yanlış arazi kullanımı

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.

Karadeniz Sahil Yolu, Maltepe Sahil Parkı, Avrasya Tüneli,
Osman Gazi Köprüsü, Ordu-Giresun Hava Limanı,
Marmaray ve BAE-Dubai Palmiye gibi örneklere değinilir.

 

 

 

 

Doğayla uyumlu yaşamak ve doğal çevreye zarar vermeden insan hayatını kolaylaştırın çevre koruma uygulamaları üzerinde durulur.  

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,aktif öğrenme

COĞRAFİ BECERİLER

Arazide çalışma (kzm. 9.4.1,) Coğrafi gözlem
(kzm. 9.4.1) Coğrafi sorgulama (kzm. 9.4.1, )

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

28. 05.2018

29.05.2018

30.05.2018

31.05.2018

01.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

38. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

9.4

 

 

Çevre ve Toplum

 

 

İnsan-doğa etkileşimi

 

9.4.2

 

2Ders Saati (4/5)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

Asit yağmuru, çevre sorunları, küresel ısınma,
milli parklar, karbon ayak izi, çevre bilinci

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen
değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.

a) Örnek olaylardan hareketle doğa-insan etkileşiminden
kaynaklanan risklere değinilir.

 

 

DEĞER:

 

b) İnsanların doğal ortam üzerinde gerçekleştirdikleri değişimlerde,
doğaya karşı duyarlı olmalarının gerekliliği vurgulanır.

Yanlış doğa kullanım örneklerinde hareketle insan kaynaklı doğal afetler üzerinde durulur. Doğayı korumada istekli olmanın önemine değinilir. 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

Anlatım,soru-cevap, etkinlik,
uygulama,sunu, tartışma,

COĞRAFİ BECERİLER

Arazide çalışma (kzm.  9.4.2) Coğrafi sorgulama
(kzm. 9.4.2) Kanıt kullanma (kzm. 9.4.2)

DEĞER: Öz denetim (kzm.9.4.2), doğa sevgisi (kzm.9.4.2)

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

Etkileşimli tahta,eba bilişim ağı,
ders kitabı, yazı tahtası, harita ve görseller.

2017-2018  EĞİTİM /ÖĞRETİM YILI NİLÜFER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF COĞRAFYA DERSİ YILLIK PLAN

04. 06.2018

05.06.2018

06.06.2018

07.06.2018

08.06.2018

 

 

 

 

 

 

 

DERSİN İŞLENDİĞİ TARİH VE SINIFLAR

39. HAFTA

 

 

ÜNİTE NO

 

 

ÜNİTE ADI

 

 

ALT KONU

 

 

KAZANIM SAYISI

 

 

SÜRE

 

 

 

 

 

 

 

ORTAK SINAV

 

 

 

2Ders Saati (5/5)

 

 

KAVRAMLAR/TERİMLER

 

 

                

KAZANIMLAR/DEĞERLER

 

 

 

                         

 

 

.

 

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 

                  

COĞRAFİ BECERİLER

 

DEĞERLENDİRME:

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ/ARAÇ-GEREÇ

 

                        

Sınav Bursa MEM ve okulun sonradan belirlediği sınav takvimine göre yapılacağı için tarih konusunda değişiklik olacaktır.

*İş bu yıllık plan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu çerçevesinde;  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.07.2017 tarihinde yayınladığı Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programına uygun olarak hazırlanmıştır..

**plan hazırlanaırken Ağustos 2003 tarih ve 2551sayılı T.D.indeki “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” esas alınmıştır.

*** Yıllık plan şablonu yeni programdaki değişiklikler dikkate alınarak Coğrafya Öğretmeni Aydın ÖKSÜZ tarafından geliştirilmiştir.

COĞRAFYA DERZİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

                                Aydın ÖKSÜZ                                                           Hasan ZENGİN

                 Coğrafya Dersi Zümre Başkanı                                        Coğrafya Öğretmeni

 

                                       Burcu YENİGÜN                                       Vildan MUTLU

                                  Coğrafya Öğretmeni                                    Coğrafya Öğretmeni

 

 

 

UYGUNDUR

18.09.2017

 

Okul Müdürü


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.