Diyanetten İhtisas Kursuna Kursiyer Seçim Sınav Duyurusu

Başkanlığımızca, en az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2014 yılı Eylül ayından itibaren hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenecektir. Söz konusu kursa katılacak kursiyerleri belirlemek için yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı yapılacaktır.

Kursiyer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır:

I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR:

1. Son başvuru tarihi itibariyle (11 Nisan 2014):

a. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,

b. Dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak, (diğer şartları taşımaları halinde dört yıllık dini yüksek öğrenim son sınıf öğrencisi olan personelin başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.)

c. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 01 Eylül 2014 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

d. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, (diğer şartları taşımaları halinde; askerde olup 01 Eylül 2014 tarihinden önce terhis olabilecekler ile yüksek lisans/doktora ve dört yıllık dini yüksek öğrenim son sınıf öğrencilerinde bu şart aranmaz.)

e. Uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak, (diğer şartları taşımaları halinde; 01 Eylül 2014 tarihinden önce yurtdışı görevini tamamlayacakların başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.)

f. Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli aşere-takrip kursu kursiyeri olmamak,

g. Son 3 yıl içerisinde kınama ve üzeri disiplin cezası almamış olmak.

2. 01 Ocak 1974 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak.

3. Önceki yıllarda hizmet içi eğitim ihtisas kursuna katıldığı halde kurstan herhangi bir sebeple birden fazla ayrılmamış olmak.

II. BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR

1. Başvuru işlemleri:

 

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar:

a. Başvurularını 28 Mart-11 Nisan 2014 tarihleri arasında EHYS üzerinden https://ehys.diyanet.gov.tr/DiniYuksekIhtisas/SinavBasvuruIslemleri.aspx internet adresinden yapacaklardır.

b. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

 

 

c. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar ile 11 Nisan 2014 tarihi saat 17.30'dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

d. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır.

2. Sınav İşlemleri:

a. Kursiyer seçim sınavı önce yazılı sonra sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

b. Sözlü-uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar kursa katılmaya hak kazanacaklardır.

A. Yazılı Sınav:

a. Yazılı sınav, Başkanlığımızca belirlenecek sınav merkezlerinde 04 Mayıs 2014 tarihinde saat 14:00'dayapılacaktır.

b. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak ve toplam 100 sorudan oluşacaktır.

c. Adaylar sınava gelirken "sınav giriş belgesi" ile birlikte T.C. kimlik no'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

d. Adaylar; "sınav giriş belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini EHYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.

B. Sözlü-Uygulamalı Sınav:

a. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan itibaren ilk 400 aday sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır. (400'üncü adayla aynı puana sahip diğer adaylarda sözlü-uygulamalı sınava çağrılacaktır.)

b. Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve sınav merkezi/merkezlerinde sözlü-uygulamalı sınava alınacaklardır.

c. Adaylar; sözlü-uygulamalı sınav öncesinde, sınavda başarılı olmaları halinde "atanmak istedikleri dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi tercihlerini", "sınav giriş belgesi alma" ve "sınav sonuç öğrenme" işlemlerini EHYS üzerinden gerçekleştireceklerdir.

d. Adaylar sınava gelirken; "sınav giriş belgesi" ile birlikte T.C. kimlik no'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.

e. Sözlü-uygulamalı sınavda Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun ve güzel okumak baraj kabul edilecektir.

f. Adaylara sınava girecekleri günün sabahında sözlü-uygulamalı sınavda değerlendirilmek üzere kompozisyon yazdırılacaktır. Kompozisyon konuları günlük olarak sözlü-uygulamalı sınav komisyonunca belirlenecektir.

C. Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar:

a. Kursa katılmaya hak kazanan adayların merkezlere yerleştirme işlemleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır.

 

 

b. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir.

c. Kursa katılmaya hak kazandığı halde son sınıf öğrencisi olup dini yüksek öğrenimden mezun olamayanlar ile memuriyette adaylığı belirtilen tarihe kadar kaldırılmayanlar kursa alınmayacak ve sınav sonuçları ileriki yıllarda müktesep teşkil etmeyecektir.

d. Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmeyecektir.

e. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

f. Sınavlar sonucunda kursa katılmaya hak kazanan adaylar;

 Dini yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgesi tasdikli suretini, (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini)

 Erkek adaylar askerlik durum belgesini,

 Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olanlar öğrenci belgelerini kendilerine bildirilecek tarihe kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir.

g. Kursa katılmaya hak kazanan adaylar, ödenek yetersizliği sebebiyle kursa alınacakları Müdürlük emrine tayin edileceklerdir.

h. Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır.

III. SINAV KONULARI:

1. Yazılı Sınav Konuları:

a. Arapça

b. Temel İslam Bilimleri ve Genel Kültür

2. Sözlü-Uygulamalı Sınav Konuları:

a. Kur'an-ı Kerim

b. Yazılı Sınav Konuları (Kompozisyon genel kültür başlığı altında değerlendirilecektir.)

IV. İLETİŞİM:

 

Tel: 0312 295 81 44-48-49

Fax: 0312 287 68 59

İlgililere duyurulur.

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sınav başvurusu için tıklayınız:https://ehys.diyanet.gov.tr/DiniYuksekIhtisas/SinavBa

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×