2019 Yılı Umre Organizasyonu Görevli Seçimi Talimatı
Bu itibarla; umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Önceki yılların umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2018-2019  umre organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

I-    Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A)Kafile Başkanı;


1. Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu eğitim görevlisi, şube müdürü ve murakıp ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve kur'an kursu baş öğreticisi olarak çalışıyor olması,

2.    01 Ekim 2018 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmet süresi en az 5 yıl olmak,
3.    Önceki yıllarda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş ve başarılı olmuş olmak,
4.    Sevk ve idare kabiliyetini haiz olmak,
5.    Son bir yıl içerisinde hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
6.    Teklifi yapılmış olmak.

B)    Din Görevlisi;

1. Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, dinihaber.com vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve murakıp unvanlarında fiilen çalışanlarda;

a) 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle (4/B) sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; askerlik, SGK,4/C kısmi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere Başkanlıktaki toplam süresi en az 3 yıl olup 2 yılını da yukarıda belirtilen unvalarda çalışıyor olmak,
b) Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
c) Müracaat edenler arasında teklifi yapılmış olmak,
d) Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

2. Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dahil);

a) 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dahil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK'da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında en az 3 yıldır çalışıyor olmak,
b) Başkanlığımızca 2016, 2017 veya 2018 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak, (grup oluşturanlar hariç)
d) Son iki yılda hac ve umre organizasyonlarında (grup oluşturanlar hariç) görevlendirilmemiş olmak,

e) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak, (Tashih-i Huruf kursunda okuyanlar ile bu yıl kazananlar müracaat edemez)
 
f) Müracaatını 25/09/2018 - 04/10/2018 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresindeki "umre görevli müracaatı" linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 05/10/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,
g) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak.

C)Bayan İrşat Görevlisi;

1. Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, il müftü yardımcısı, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve murakıp olarak fiilen çalışanlarda;

a) 01 Ekim 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK, vekillik,   4/C kısmi zamanlı vekillik ve fahrilikte geçen süreler hariç) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet  süresi en az 3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlarda çalışıyor olmak,
b) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak,(grup oluşturanlar hariç)],
c) Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak, (grup oluşturanlar hariç)],
d) Çalıştığı birime veya il müftülüğüne 25/09/2018 - 04/10/2018 tarihleri arasında müracaat   etmiş olmak,
g) Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,
h) Teklifi yapılanlardan daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş  olanlar için yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak, 

2- Kur'an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanlarda:

a) 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil, SGK, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olmak,
b) Başkanlığımızca 2016, 2017 veya 2018 yıllarında yapılan MBSTS'den en az 50 puan almış olmak (grup oluşturanlar hariç)
c) Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak (grup oluşturanlar hariç)
d) Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında (grup oluşturanlar hariç) görevlendirilmemiş olmak.
e) Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak (Tashih-i huruf kursunda okuyanlar ile bu yıl kazananlar müracaaat edemez.)
f) Müracaatını 25 Eylül - 10 Ekim 2018 tarihleri arasında hac.diyanet.gov.tr internet adresindeki ''umre görevli müracaatı'' linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 5 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak.
g) Yapılacak olan mülakatta başarılı olmak.

D. Ekip Personeli:

1. Halen şube müdürü, murakıp ve uzman (dini yükseköğretim mezunları hariç) ile mühendis, programcı, çözümleyici, sayman, musahhih, şef, memur, VHKİ, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak
2. 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfı'nda toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belrtilen unvanlarda çalışıyor olmak.
3. Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak
4. Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak
5. 31 Aralık 1958 tarihinden sonra doğmuş olmak
6. Teklifi yapılmış olmak.

Şoför ve Hizmetli;


1. 014 Ekim 2018 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfında toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup son 2 yıldır görev unvanında çalışıyor olmak,
2. Umre organizasyonlarında 4 dinihaber.com defadan fazla görevlendirilmemiş olmak,
3. Son ili yılda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
4. 31 Aralık 1963 tarihinden sonra doğmuş olmak,
5. Teklifi yapılmış olmak,

II. Müracaat İle İlgili Hususlar:

1. Görevlendirilmesinde fiziki engeli veya sağlık problemi bulunmamak
2. Son beş yıl içerisinde uyarma ve kınama hariç, disiplin cezası almamış olmak
3. Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanlar, kurum değişikliği talebinde bulunanlar, 2019 yılı içinde 3 ay veya daha uzun süreli kursa katılacak olanlar, kursu tamamladığı halde ataması yapılmayanlar, halen askerde olanlar ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır.
4. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, mülakat ve seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.
5. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza edilecektir.
6. Din görevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak görev almak için müracaat edenlerden; ilin geçmiş yıllardaki umreci sayısı dikkate alınarak tespit edilen kontenana göre %20 tecrübeli ve %80 tecrübesiz oranı korunarak MBSTS başarı sırasına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.
7.Mülakat gün ve saatler daha sonra bildirilecektir.
8. Başarılı olmak için mülakatta 70 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
9. Mülakatta başarılı olanlar ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça görevlendirilecektir.
10. Görevlendirmelerde, mülakat puanı ile MBSTS puanının ortalaması alınarak oluşturulacak başarı listesi esas alınacaktır. (puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
11. 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak şartına ilişkin hesaplamada, personelin yurt dışı görevi esnasında, görev aldığı hac veya umre organizasyonları dikkate alınacaktır.
12. Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.

III. Teklif, Sınav, Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar:

1. Kafile Başkanı, Ekip personeli, Şoför ve Hizmetli oalrak görev almak isteyenlerin teklifleri 08/10/2018 tarihine akdar Merkezde Birimlerce, taşrada il müftülükleri, Eğitim merkezi Müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce tespiti yapılarak verilen kontenjan sayıları doğrultusunda yapılacaktır.
2: Teklif edilen personel, Hac, Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme çerçevesinde ihtiyaca göre görev verilecektir.
3. Son ure veya hac organizasyonu için yapılan mülakatta başarılı olmuş, eğitim seminerine katılmış ve görevlendirilmesi mümkün olmamış personel, istemeleri halinde Din Görevlisi ve Bayan İrşat Görevlisi olarak görevlendirilebilecektir. Bu durumda olanların listesi illere gönderilecek ve görev almak isteyenler ''umre görevli programına'' girilecektir.
4. Başkanlığımız birimleri ile ilgili müftülükler, müracaat formlarını inceleyerek görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun olanların müracaatlarını onaylayacaklardır. Şartları uygun olmayanların müracaatları sistemden silinecektir.
5. Tekliflerde organizasyonunun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görev alanlar, çok görev alanlara tercih edilecektir.

6. Teklifler:

a) Merkezde, birim amirlerince
b) İllerde, İl Müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı, varsa hac ve umre şube müdürü ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra İl Müftülüklerince
c) Eğitim merkezlerinde; eğitim merkezi müdürünün başkanlığında ve eğitim görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra Eğitim Merkezi Müdürlüklerince,
d) Türkiye Diyanet Vakfı'nda ise Genel Müdürlükçe yapılacak olup müşterek ıslak imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
7. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat yaptığı veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek olup söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.
8. Yapılacak olan müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edildikten sonra İl Müftülükleri müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgileri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. (merkez birimlerinden yapılacak personel tekliflerine ait bilgiler ise Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sisteme girilecektir.)
9. Müracaatların bitiminden sonra atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi herhangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
10. Din görevlisi bayan irşad görevlisi oalrak görev yapacak personelin seçimine ilişkin milakaat ek 1 kaynaklara göre dikkate alınarak yapılacak.
11. Hangi ünvanlarda olursa olsun daha önceki yıllarda hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler "tecrübeli" görevlendirilmeyenler "tecrübesiz" değerlendirilecektir.
12: organizasyonun özellik arz eden kademelerinde, ihtiyac durumuna göre Başkanlıkça doğrudan görevlendirme de yapılabilecektir.
13. Mülakat veya seminerlerden sonra görevlendirmelere  mani herhangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belrtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayaca, yapılmış ise iptal edilecektir.
14. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen şartlar 2018-2019 umre organizasyonu görevlendirmeleri iin geçerli olup gelecek yıllar için hak teşkil etmeyecektir.
15. Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Başkanlığa gönderilmiş olması emre organizasyonunda mutlaka görevlendirilecekleri taahhüdü anlamı taşımamaktadır.
16. Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımız dışındaki umre organizasyonları ile ilişki içinde olan personel hakkında gerekli idari ve disiplin işlemi yapılacaktır.
17. Umre organisyonundaki görevlendirmeler 2016 yılı için (1 Kasım 2015 - 12 Temmuz 2016), 2017 yılı için (15 Ekim 2016 - 12 Temmuz 2017) ve 2018 yılı için (1 Ekim 2017 - 1 Temmuz 2018) tarihlerini kapsamaktadır.
18. 2018 - 2019 yılı umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere; İlinize/Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze Ek-3 tabloda belirlenen Kafile Başkanı, Ekip Personeli, Şoför ve Hizmetli konteanları verilmiştir.
19. Bu talimat, il müftülüklerince ivedilikle ilçe müftülüklerine ulaştırılacaktır.
20. Talimatta yer alan hususlar ekleri ile birlikte personele imza karşılığı duyurulacaktır. 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Kasım ağrılı 2 saat önce

Bu diyanet işleri başkanı bilmezmikibu kurumda mulatlar rusfetle siyasetle hatirla hallediliyor yoksa bir din adami yada diyanet goreblisi 5 7 9 10 hatta 15 kere hac veya umre gorevlisi olur bunu dagdaki coban bile biliyor 30 35 yillik imamlar madumlar şerfli dinadamlarida kabenin yuzunu goremeden gozyaslaryls emekli oluyor bu kurumun basina artik hakki adaleti getirecek rusfeti hatiri siyaseti kaldiracak yalniz dini temsil edecek bir idari kadro gelmeli yanibir kardinal gelmeli ne hale dustuk degil mi lanet olsun d.baskanina muftulere