2019-2020 Yılı Hafızlık Eğitimi Yapılan Kur'an Kursları Kayıt ve Dönem Tarihleri Ne Zaman?
Kamuajans.com -  Erzurum’un Yakutiye ilçesinde milli eğitim müdürlüğü ile müftülük arasında örgün eğitim ile birlikte hafızlık protokolü imzalandı. Protokol neticesinde Sezai Karakoç İmam Hatip Ortaokulu proje okul olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü” kapsamında illerde çalışmalar başladı.

Birgün gazetesinden Meral Danyıldız'ın haberine göre birçok ilde bu alanda proje okullar belirlendi. Öğrencilerin 5. 6. sınıfta hafızlık eğitimini tamamlaması, 6. 7. sınıflarda pekiştirilmesi amaçlandı.

Buna göre; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı (Hafızlık, Hafızlık Hazırlık, Hafızlık Tekrar ve Talim) Dönem ve Kayıt Tarihleri ile 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı (Hafızlık Temel) Dönem ve Kayıt Tarihleri belli oldu. 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı (Hafızlık, Hafızlık Hazırlık, Hafızlık Tekrar ve Talim) 1. Dönem Kayıtları 3 Haziran - 17 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. 2. Dönem Kayıtları 23 Eylül - 7 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ardından 27 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında tatil yapılacak. 3. Dönem Kayıtları 27 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak.

1. Dönem 10 Haziran 2019 tarihinde başladı ve 29 Eylül 2019 tarihinde sona erecek. 2. Dönem 30 Eylül 2019 tarihinde başlayacak ve 26 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. 3. Dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak ve 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

HAFIZLIK EĞİTİMİ YAPILAN KUR’AN KURSLARI

HAFIZLIK, HAFIZLIK HAZIRLIK, HAFIZLIK TEMEL, HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM KAYIT VE DÖNEM TARİHLERİ

DÖNEMLER

KAYIT TARİHİ

DÖNEM TARİHİ

BAYRAM TATİLİ

03.06.2019- 09.06.2019

I. DÖNEM

03.06.2019 - 17.06.2019

10.06.2019 - 29.09.2019

II. DÖNEM

23.09.2019 - 07.10.2019

30.09.2019 - 26.01.2020

TATİL

27.01.2020- 02.02.2020

III. DÖNEM

27.01.2020 - 10.02.2020

03.02.2020 - 31.05.2020

 

 1. Bu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Temel Öğretim, Hafızlık Eğitimi ve Hafızlık Tekrar ve Talim Programı uygulanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde ise diğer eğitim programları için sınıf açılabilecektir.
 2. Hafızlık Temel Öğretim Programında dönemler 17 hafta olarak uygulanacaktır.
 3. Hafızlık eğitimi verilen kurslarda EK-7’deki Hafızlık Eğitimi Uygulama Esaslarına riayet edilecektir.
 4. Hafızlık Temel Öğretim Programını bir öğrenci en fazla 3 dönem, hafızlık eğitimini ise en fazla 12 dönem alabilecektir. Bu süre içerisinde hafızlığını tamamlayamayan öğrencilerin kursla ilişiği kesilecektir.
 5. Hafızlık eğitimi yapılan Kur’an kurslarının öğrenci kayıtları DİBBYS/EHYS aracılığı ile kurs yöneticisi tarafından yapılacaktır. Öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra ders ve öğretici tanımlama işlemleri yapılacak, hafızlık takip komisyonunun onayından sonra müftülüğün onayına gönderilecektir.
 6. Kursunda kayıtlı olan öğrencilerin “Hafızlık Tespit Sınavı” müracaatlarını belirtilmiş olan kayıt tarihleri arasında yapmayan kurs yöneticilerinin, ilgili müftülüklerce yöneticilikleri sonlandırılacaktır.
 7. Başkanlığımızca Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında kesinlikle ücret talep edilmeyecektir. Ancak eğitim-öğretim yapılan kursun yatılı olması ya da gündüzlü fakat gün içerisinde kursta yemek yeniliyor olması durumunda; İl Müftüsünün başkanlığındaki İl Eğitim Kurulu veya İlçe Müftüsünün başkanlığındaki İlçe Eğitim Komisyonu tarafından giderler tespit edilip belgelenmek suretiyle öğrenciden yeme, içme ve/veya yatak ücreti talep edilebilecektir. Bununla birlikte söz konusu giderlerini karşılayamayacak öğrencilerin giderleri mahallindeki imkânlar (dernek ve vakıflar) yoluyla karşılanacaktır.
 8. 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (E:RG-25/6/2015-29397) maddesi gereği; Ortaokul/İmam- hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencileri velisinin yazılı başvurusu ile Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu kurslardan birinde hafızlık eğitimine devam etmek şartıyla bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurabilecektir. Öğrenciler bir yıl yüzüne eğitim aldıktan sonra 6. sınıfta ara vermeleri konusunda yönlendirilecektir. Verilen bir yıl aranın verimli değerlendirilebilmesi için Hafızlık Takip Komisyonu'nun takibi ve işlevselliği artırılacaktır. Komisyon her dönem sonunda her öğrencinin durumu hakkında gerekli bilgiler DİBBYS/EHYS üzerinden kaydedilecektir.
 9. Kur’an kurslarına devam eden gündüzlü, yatılı, yüzüne okuyan veya hafızlığa çalışan erkek ve kadın öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri dikkate alınacaktır.

Buna göre;

 1. Kur’an kurslarında sınıf ve diğer mekânların; ilkokul, ortaokul, lise çağı ve yetişkinlere yönelik olarak ayrı ayrı düzenlenmesi,
 2. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin sınıf ve yatakhanelerinin mutlaka ayrılması ve imkânlar ölçüsünde ayrı binalarda veya farklı katlarda kalmalarının sağlanması,
 3. Yatakhanelerde aynı odada kalacak öğrencilerin aralarındaki yaş farkının 2’yi geçmemesine dikkat edilmesi,
 4. Yatakhanelerdeki yatak sayıları ile diğer mefruşatın mevzuatta belirtilen şartlara göre düzenlenmesi,
 5. Pansiyonlarda güvenliğin sağlanması için koridorlara kameraların konulması,
 6. Yatakhanelere giyinme kabinlerinin konulması,
 7. Öğrencilerin dinlenme, beslenme ve ders çalışma süreçlerine rehberlik ve örneklik etmek amacıyla, nöbetlerin öncelikle kadrolu öğreticiler tarafından kursta kalmak suretiyle tutulması sağlanacaktır.
 1. Hafızlık Takip Komisyonlarınca hafızlık eğitimine uygun olmayan kursların tespit edilerek raporlanması yönünde çalışmalar yapılacak ve söz konusu kurslar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
 2. Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda görev yapan öğreticilerden 3 yıllık eğitimin sonunda hafızlık sınavına hiç öğrenci göndermeyenler ve/veya hafızlık tespit sınavında öğrencileri gerekli başarıyı gösteremeyenler hafızlık takip komisyonunun teklifi ve müftülüklerin onayı ile 2 yıl süreyle yüzüne eğitim verilen sınıflarda görevlendirilecektir.
 3. Kur’an kursları yurt ve pansiyonlarında gece nöbeti tutan Kur’an kursu öğreticilerinin nöbet ücretleri hakkında, Strateji Geliştirme Başkanlığının 01/07/2016 tarih ile E.34017 sayılı mütalaası kapsamında hareket edilecektir.
 4. Hafızlığını tamamlayarak belge alan erkek öğrenciler için “Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber yürütülen “Hafız Öğrenci Projesi” ne dair burs ve parasız yatılı imkânları ve ilgili bilgi afişleri kurslara ulaştırılarak öğrencilere zamanında duyurulacaktır.
 5. Hafızlık eğitimine ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okumaya teşvik amacıyla yapılacak yarışmalarda dereceye giren öğrencilere sunulacak (burs vb.) imkânlar hususunda kurslar ve öğrenciler bilgilendirilecektir.
 6. Sosyal etkinlik saatlerinde, öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek amacıyla ilgi ve yeteneklerine uygun olarak sportif aktiviteler; hat, ebru, ney üfleme, kamp, gezi, piknik, eğitici film ve belgesel gibi sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler öğrencileri ders ortamından uzaklaştırılacak şekilde düzenlenecektir.
 7. Bir sınıfın sosyal etkinlik dersine, o sınıfın Kur’an-ı Kerim dersine giren öğretici dışında aynı kursta görev yapan diğer öğreticilerden biri girebilecektir. İhtiyaç olması halinde PDR öğretmeni, farklı kurslardan ya da dışardan görevlendirme yapılabilecektir.
 8. Hafız ya da Kur’an kursunda eğitim almış Kur’an kursu öğrencilerine rol model olabilecek farklı mesleki alanlarda görev yapan kişilerin katılımıyla konferanslar ya da söyleşiler yapılacaktır.
 9. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kadınlara mahsus hallerde Kur’an okunması konusunda 22.01.1998 tarih ve 4 nolu kararı bir ruhsat ihtiva etmektedir. Bu ruhsatı kullanmak istemeyen öğrenciler icbar edilmemelidir. Ancak bu durumdaki öğrenciler boş bırakılmama, dini bilgiler ile sosyal etkinlik ve rehberlik derslerine yönlendirilmelidir. Ayrıca dileyen öğrencilerin bu durumlarda dinleme yoluyla derse hazırlık yapmaları sağlanmalıdır.


KamuAjans.com - Özel Haber
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Rabiaaa 2 hafta önce

Hafızlık belgem yok ama hafızlık temel açabilir miyim bilenler lütfen yardımcı olun hafızlık Kur'an kursunda görev ypyrm

Misafir Avatar
Aynur 2 hafta önce

Ben 34 yaşındayım hafız olmak istiyorum olabilir miyim bana da öyle imkan verilirse çok memnun olurum

Misafir Avatar
Mustafa 2 ay önce

2019 eylul 3 donem sinavi tarihi aciklandimi

Misafir Avatar
Nazlı iri 3 ay önce

Ben 12 yaşındayım

Misafir Avatar
Nazlı iri 3 ay önce

Ben hafız olmayı çok istiyorum ama nasıl kayıt yapacağımı hiç bilmiyorum bana yardımcı olurmusunuz lütfen

Misafir Avatar
Nazlı İri 3 ay önce

Hafızlık sınavına katılmak istiyorum

Misafir Avatar
Abdullah 4 ay önce

Mercan hafızlık yapmak istiyorsan Bi kırsa gidip kaydeceksin okadar

Misafir Avatar
Abdullah 4 ay önce

Mercan hafızlık yapmak istiyorsan Bi kırsa gidip kaydeceksin okadar