MAAŞLARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Ocak Ayı 15 Bin Öğretmen Atamasında Hangi Branşa Daha Fazla Kontenjan Ayrılmalıdır?

2013 ASGARİ ÜCRET, (AYRINTILI), 1 Ocak 2013 Brüt ve Net Asgari Ücret Tutarları, Asgari Ücret 2013

  • Okunma:
  • 28 Aralık 2012 16:44
2013 ASGARİ ÜCRET, (AYRINTILI), 1 Ocak 2013 Brüt ve Net Asgari Ücret Tutarları, Asgari Ücret 2013

2013 asgari ücret, asgari ücret 2013, 2013 yılına ait asgari ücret tutarı ne kadar olacak? kaç para olacak?

2013 BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI ve 2013 NET ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

 

1 Ocak 2013 yılında ve 1 Temmuz 2013 tarihlerinde uygulanacak brüt asgari ücret tutarı ve net asgari ücret tutarı belirlendi.

 

2013 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

1 Ocak 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri arasında (ilk altı ay) için asgari ücret % 4.1 artışla;

BRÜT 978,75 TL olacak.

 

1 Temmuz 2013 ve 31 Aralık 2013 tarihleri arasında (ikinci altı ay için) % 4.4 artışla;

BRÜT 1.021,50 TL olacak.

 

2013 YILI NET ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

1 Ocak 2013 ve 30 Haziran 2013 tarihleri arasında (ilk altı ay) için asgari ücret % 4.1 artışla;

NET 774,00 TL olacak.

 

1 Temmuz 2013 ve 31 Aralık 2013 tarihleri arasında (ikinci altı ay için) % 4.4 artışla;

NET 804,70 TL olacak.

 

Asgari Ücret Nedir? İşcilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecekücrettir.

"Asgari ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur." -Anayasa

 

 


 

SGK ile imzalanan protokol gereğince 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret, orman, orman endüstri, ağaç işleri endüstri mühendisleri hariç 2.700 TL olarak belirlendi. Konuya ilişkin yazı 7 Aralık 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderildi.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı‘na

Konu : 2013 yılı için tespit edilen mühendis ve mimarların asgari ücreti hk.

Kurumunuz ve Birliğimiz arasında imzalanan protokol gereğince, 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret, Orman, Orman Endüstri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri (Meslek Yasası gereği daha önce ayrıca hazırlanmıştır) hariç 2.700 TL olarak belirlenmiştir. Uzmanlık alanlarında odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu alanlar, arazi çalışmaları, mesleki deneyimin arandığı alanlar ile şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmaz. Bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretleri alınan sorumluluk gereği asgari ücretin üzerinde olmak zorundadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

N.Hakan GENÇ
Genel Sekreter


 

 

 

2013 yılı asgari ücret tutarları Aralık 2012'de açıklanacaktır ve 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. Ayrıca ikinci 2013 dönemi asgari ücret tutarları da 1 Temmuz 2013 tarihi itibari ile yüyürlüğe girecektir.

Asgari ücretin tarihi 120 yıl

1890 yılında ilk defa görünen asgari ücret Yeni Zelanda ve Avusturya'da başlayan asgari ücret uygulaması, 1900'lü yıllarda Avrupa'ya ve dünyaya yayıldı.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1928'de kabul ettiği 26 sayılı Asgari Ücret Belirleme Yöntemleri ile İlgili Sözleşme ile uluslararası bir ölçüt getirildi.

Asgari ücret ile ilgili bu sözleşmeyi Türkiye Cumhuriyeti  1973 yılında imzaladı ve 1974 yılında da onayladı.

 

Asgari Tarife Nedir, Ne Demek

İthal edilen mallar üzerinde alınan gümrük vergisinin en düşük düzeyidir. Asgari tarife, ilgili ülkenin ithal ürünlerine karşı kendi üreticisini korumakta kullandığı gümrük vergisi oranının en alt sınırıdır.

1 Ocak 2013 yılında (tarihinde) yürürlüğe girecek asgari ücret tutarını ayrıntıları ile burada yayınlayacağız.

 

Bölgesel Asgari Ücret

Bölgesel asgari ücret Türkiye'de daha önce de uygulandı. 1951-1967 yılları arasında asgari ücreti yerel (kentsel) düzeydeki katılımcılardan oluşan “mahalli komisyonlar” belirliyordu. Ancak aynı işi yapan ve birbirine yakın olan yerlerde farklı ücretlerin uygulanması ve tespit edilen asgari ücrete itirazların çoğalması nedeniyle, 1967 yılında merkezi nitelikte bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyon, bölgelere göre farklı asgari ücretler tespit ediyordu. O dönemde TBMM'de bulunan Türkiye İşçi Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurması sonucunda, bölgesel asgari ücret eşitlik ilkesine aykırı bulunarak kaldırıldı. 1974 yılında ilk kez ülke düzeyinde asgari ücret belirlenmeye başlandı. 1974-1989 yılları arasında ise tarım ve sanayi kesimi için farklı ücretler uygulandı. 1989 yılından sonra işkolu ayrımı olmaksızın ülke çapında tek bir asgari ücret uygulamasına geçildi.

 

2013 yılında yürürlüğe girecek asgari ücret tutarları 1 ocak 2013 30 haziran 2013 tarihleri ve 1 temmuz 2013 - 31 aralık 2013 tarihleri arasını kapsayacaktır.

 

2013 yılı Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Asgari Ücret Tutarları

Asgari ücret tutarında Türkiye bir çok Avrupa Birliği ülkerini geçti.

Türkiyenin asgari ücret tutarı 412 Euro.

Asgari ücret hangi ülkede ne kadar?

Ülke  Asgari Ücret (Euro)
Romanya      157
Litvanya       232
Letonya      287
Estonya      290
Çek Cumhuriyeti      312
Macaristan      323
Slovakya      327
Polonya      353
Hırvatistan      374
Türkiye Asgari Üsret      412 Euro
Portekiz      566
Malta      680
Yunanistan      684
İspanya      748
Slovenya      763
İngiltere      1.244
Fransa      1.426
Hollanda      1.456
İrlanda      1.462
Belçika      1.472
Lüksemburg      1.801
ABD      998

 

 

 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTATİSTİK DAİRESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

     
01.07.2012 - 31.12.2012  

 

   
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN 
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN 
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET 940,50   ASGARİ ÜCRET 805,50
SSK PRİMİ % 14 131,67   SSK PRİMİ % 14 112,77
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9,41   İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 8,06
GELİR VERGİSİ %15 53,42 (*) GELİR VERGİSİ %15 36,21
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 66,49   ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 66,49
DAMGA VERGİSİ % 06,6 6,21   DAMGA VERGİSİ % 06,6 5,32
KESİNTİLER TOPLAMI 200,71   KESİNTİLER TOPLAMI 162,36
NET ASGARİ ÜCRET 739,79 (**) NET ASGARİ ÜCRET 643,14
 
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 
ASGARİ ÜCRET 940,50   ASGARİ ÜCRET 805,50
         

SSK PRİMİ    %14.5

(İşveren Payı)

136,37 (***) SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) 116,80
         

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2

18,81  

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

16,11
         
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.095,68   İŞVERENE TOPLAM MALİYET

938,41

         
 
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
 
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET 940,50   ASGARİ ÜCRET 940,50
SSK PRİMİ % 14 131,67   SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5 136,37
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 9,41   İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 18,81
KESİNTİLER TOPLAMI 141,08   İŞVERENE TOPLAM MALİYET 1.095,68
NET ASGARİ ÜCRET 799,42  

 

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi  yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

 (**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

 


 

(***) Net ele geçen asgari ücrete 66,49 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

 


 

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.

 


 


HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

  • Bu haber için ilk yorumu sen yap!

    YORUM YAZ
  • Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Facebook Yorumları
Bu Kategorideki Diğer Haberler TÜMÜ