ABONE OL


İnsanlar gibi meyve ve sebzelerin de zaman zaman aşılanması gerekir. Çünkü sebze ve meyvelerde aşılanma olmadığı zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Her meyve ve sebze, yılın belli aylarında aşılanmaktadır. Aşı meyve ve sebzelerin sağlıklı olarak yetişmesi için son derece önemlidir. Biz de sebze ve meyve yetiştirmeye meraklı kişiler için aşılama zamanlarını araştırdık.

Meyve ağaçlarını, bitki türlerine uygun çöğürleri Vegetatif ve generatif organlarını tanıyan, uygun aşı yöntemini kullanarak tekniğine uygun aşı ve fidan üretme bilgi ve becerisine sahip kişilerce yapılan aşılama ile bir ağaçta 4 meyve yetiştirildiğine şahit olmuştuk meyve ve sebzeleri aşılayarak yetiştirmek isteyenler için aşılama tarihleri ve yöntemini araştırdık.

Tıpkı insanlarda olduğu gibi meyve ve sebzeler için de aşı son derece önemlidir. Aşı olmazsa meyve ve sebzeler hastalanır ve verimli olmaz. Yılın belli zamanlarında yapılan aşı için takvim takip edilmelidir. Doğru aşı doğru takvim ile mümkündür.

Aşılama, iki bitki parçasını bir bitkiymiş gibi kaynaşarak ve büyümelerine devam edecek şekilde birleştirme tekniği veya sanatıdır. Meyvecilikte Aşı ile üretim en emin ve çabuk sonuç alınan bir tekniktir.

Aşılamanın amaçları; tür ve çeşidin ismine doğru fidan üretimi, başka ve kolay metotlarla çoğaltılamayan çeşitlerin ortadan kalkmasına engel olmak, büyük ağaçların çeşitlerini değiştirmek, ıslah çalışmalarında belirli özellikleri için seçilen çöğürlerin büyümelerini çabuklaştırmak, ağaçların zarar gören kısımlarının tamiri, bazı anaçların özelliklerinden (bodur anaçlar gibi) yararlanmak, iyi bir çeşit aşılamak, virüs hastalıklarının incelenmesidir.

Samsun Valiliği İl Tarım Müdürlüğü tarafından yayınlanan Meyve Ağaçlarının Aşılanması ile ilgili belgeye Ziraat Mühendisi Mehmet Ali Yetgin, Kapak Tasarımı Dr. Ali Korkmaz, Baskı Refik Yılmaz katkı sağlamıştır. Aşağıdaki bilgiler Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım Şubesi Yayını'ndan alınmıştır

1. Aşılama Nedir?


Yeni bitkinin üst kısmını veya tacını meydana getirecek olan (aşı) kısmına kalem, alt kısmını veya kökünü meydana getirecek kısmına anaç adı verilir.

Aşı için bir ANAÇ ve bir de DAMIZLIK AĞAÇ veya fidan gerekir. Özerine aşı yapılacak ağaç veya fidana ANAÇ; kendisinden aşı kalemi alınana ise DAMIZLIK AĞAÇ denir.

2. Aşı Çeşitleri

Bağ-bahçe ziraatında aşının ya da aşılama tekniğinin bir çok 
türü var ise de bunları iki ana grupta toplamak mümkündür.

1- Göz Aşıları (veya yaprak aşısı)

2- Kalem aşıları

3. Göz Aşısı ve Çeşitleri

Altında odun dokusu bulunan veya bulunmayan küçük bir 
kabuk parçası ile bunun üzerindeki tek bir göz ile yapılan aşılara göz aşısı denir. Göz aşıları, yalnızca bir tomurcuğun (gözün) kullanıldığı özel bir kalem aşısı şeklidir.

Göz aşıları meyve ağaçlarının çoğaltılmasında, kalem aşılara 
göre daha çabuk uygulanabilir. Göz aşıları, küçük fidanlarda kullanılmaktadır. Göz aşılarının çoğu, anacın aktif büyüme halinde bulunduğu, kabuğun odundan kolayca ayrıldığı mevsimde yapılır.

Göz aşıları uygulandığı dönemlere göre;

a) İlkbahar Mart-Nisan aylarında (erken sürgün aşı dönemi).

b) Mayıs sonu-Haziran başı (Haziran göz aşısı veya geç 
sürgün göz aşısı dönemi).

c) Temmuz sonu-Eylül başı (durgun göz aşısı dönemi) 
olarak gruplandırılabilir.

Durgun Göz Aşısı: Bu aşı genellikle yaz (Temmuz sonuEylül başı) aylarında yapılır. Bu dönem meyve fidanlarının 
çoğaltılmasında en önemli bir dönemi kapsar. Anaç üzerine takılan göz, aynı yıl tutar, fakat kışa girildiğinden uyanmayıp, ertesi yıl ilkbaharda sürer. Daha çok, kışları soğuk geçen yerlerde uygulanır. Durgun aşıda gözler, o yılın sürgünlerinden alınırlar. Sürgünler kuvvetli olmalı, üzerlerinde sürgün tomurcuğu bulundurmalıdırlar.

Aşı yaparken göz alınan sürgünler kesildikten sonra 
yapraklar, kısa bir yaprak sapı kalacak şekilde temizlenir. Gözler, anaca takıldıktan 2-3 hafta sonra kaynama oluşması muhtemeldir.

Yaptığımız aşıda; eğer gözün yanındaki kısa kesilmiş yaprak sapı 
düzgün olarak koparsa veya kendiliğinden düşerse bu aşının tuttuğuna işarettir. Yaprak sapı kuruyup buruşmuş ise muhtemelen aşı tutmamıştır.

Sürgün Göz Aşısı: Sürgün Göz aşısında; göz anaca 
takıldığı yıl uyanır ve aynı yıl sürgün verir. Uygulanış tekniği durgun göz aşıya benzer, ilkbaharda anaç kabuk vermeye başladığı zaman yapılır. Aşı sürgünlerinin, kışın şiddetli soğuklardan zarar görmeleri tehlikesi vardır. Onun için, sürgün göz aşısı, kışları ılık geçen yerlerde yapılır. Sürgün göz aşısı, aşıya ve yerine göre;

a) İlkbahar (Erken) Sürgün Göz Aşısı

Mart-Nisan aylarında anaca su yürümeye başladığında 
uygulanır. Aşı için gerekli kalemler durgun mevsimde alınıp, aşı zamanına kadar saklanır.

b) Haziran (Geç) Sürgün Göz Aşısı

Mayıs sonu veya Haziranın ilk haftalarında başlanır ve 
Temmuza kadar devam edilir.

Göz Aşısının Yapılışı: Toprak seviyesinden 15 santim 
yükseklikten itibaren, aşı çakısının ucu ile anacın kabuğu (T) şeklinde kesilir. Kesik kısmın iki kenarındaki kabuk, aşı çakısının tırnağı ile yerinden kaldırılır. Bundan sonra üzerinde aşı gözlerinin bulunduğu kalem ele alınır. Bir gözün üst ve altında bir parmak kadar bir kısım bırakıldıktan sonra, gözün altı hafif odunlu olarak kesilir. Anacın tepesinin daha yüksek tarafında iki anacın kesilen kısmına yukarıdan aşağıya doğru sürülerek yerleştirilip, rafya ile sarılır. Göz aşılarının tutup tutmadıkları, aşıdan 15-20 gün sonra belli olur. 

3.1. T Göz Aşısı (Kalkan Aşı)

Bu aşı yöntemi göz aşıları içinde en çok bilinen ve 
yetiştiriciler tarafından en çok kullanılan bir yöntemdir. Genellikle 6 mm ile 2.5 cm arasındaki çapa sahip anaçlara büyüme devresinde uygulanır. Aşı topraktan 5-25 cm yükseklikte yapılır. Anaç T şeklinde kesilir. Göz ise kalkan şeklinde odunlu ve odunsuz olarak kesilir ve anaçta açılan T içerisine yerleştirilir. Aşı yeri rafya ile hava almayacak şekilde bağlanır. Aşı bağı 15-20 gün sonra kesilir.

3.2 Ters T Göz Aşısı

Yağmurlu bölgelerde yağmur sularının açılan T içerisine 
girmemesi ve enfeksiyon oluşmaması için ters T aşı metodu uygulanmaktadır. Ancak burada, anaçta yapılan kesim ters T şeklinde olup (Şekil 1), aşı gözü alınırken de kalemdeki kesim üstten alta doğru yapılır.

3.3 Yama Göz Aşısı

Dikdörtgen biçimindeki bir kabuk parçasının anaçtan kesilip 
çıkarılması (üzerinde bir göz bulunan) ve kalem üzerinde aynı büyüklükte bir kabuk parçasının çıkartılıp yerine anaçtan kesilen ve bir göz ihtiva eden parçanın anaç üzerine yerleştirilmesi şeklinde olur. Genellikle T göz aşısının başarısız olduğu tür ve çeşitlerde uygulanır. Bu aşıda başarılı olmak için, gece ve gündüz ısı farkının az olduğu dönemler seçilmelidir. Aşı çabuk yapılıp, çabuk bağlanmalıdır.

3.4. Flüt Göz Aşısı

Bu aşı yama göz aşısına benzer. Farkı, çıkartılan kabuk 
parçasının gövdeyi hemen tamamen saracak şekilde büyük olmasıdır.

3.5. Yongalı Göz Aşısı

Bu aşı metodu ilkbaharda büyüme başlamadan önce veya 
yaz aylarında su noksanlığı veya başka bir sebeple büyümenin durduğu hallerde kabuğun odundan kolayca ayrılmadığı zamanlarda yapılır. En önemli nokta, anaçta açılan T’ye yongalı gözün çok iyi yerleştirilmesi ve çok iyi bağlanmasıdır. Yongalı göz aşısı, durgun mevsimin dışında, Nisan ve Mayıs aylarında, arazi koşullarında durgun gözlerle yapılabilir.

4. Kalem Aşısı ve Çeşitleri

Taze kesilmiş anaçla taze kesilmiş kalemin kambiyum 
bölgelerinin üstüne gelecek şekilde sıkıca temas ettirilerek anaç ile kalem arasında bir bağlantı kurulmasına kalem aşısı denir. Kalem aşıları, göz aşısı yapılamayacak olan meyve ağaçlarına yapılır. Kalem aşılarında, üzerinde 2-3-4 göz bulunan bir dal parçası (kalem) kullanılır.

Kalem, üzerinde birkaç uyur göz bulunan ve bir sürgünden 
ayrılmış bir parçadır. Birçok kalem aşı yöntemi bulunmakla birlikte pratikte en çok kullanılanları kakma aşı, çoban aşısı, yarma aşı ve İngiliz aşısıdır. 

4.1 Dilcikli (İngiliz) Aşı

Dilcikli aşı; 6 mm ile 1.2 cm çapında küçük anaçların 
aşılanmasında kullanılır. Bu aşının yapılabilmesi için anacın ve kalemin aynı kalınlıkta olması gerekmektedir. Bu aşıda kalemde ve anaçta aksi yönlerde olmak üzere 2.5-6 cm uzunluğunda pürüzsüz bir kesim yapılır. Bu kesitin üzerinden birer dilcik kesilir ve bundan sonra anaç kalemin dilleri birbirinin içine sokulur.

4.2. Ekleme Aşı (Dilciksiz Aşı)

Ekleme aşı; 1-2 yaşlı çöğürlere uygulanır. Dilcikli aşıda 
olduğu gibi anaç ve kalemde, meyilli bir kesim yapılır. Kesim yüzeyi anaç ve kalemde eşit uzunlukta olmalıdır. Kesimden sonra, anaç ve kalemin kambiyum dokuları karşılıklı çakıştırılır.

4.3. Kenar (Yan) Aşı

Kenar aşı, kalemin kendinden daha kalın anaçlara uygulanır. 
Kalem, anacın yan kısmına yerleştirilir. Bu aşı, yarma, kakma ve dilcikli aşının uygulanamadığı çapı 2.5 cm' dallara uygulanır. Anaç üzerinde 20-30°'lik meyilli ve 2,5 cm derinliğinde bir kesim yapılır. Kalem 7.5 cm uzunlukta ve 2-3 gözlü olmalıdır. Kalemin dip kısmı kama şeklinde 2.5 cm kadar uzunlukta kesilir. Kalemin kambiyum çakışmasını sağlayacak şekilde anaçta açılan kesit içine yerleştirilerek hafifçe anaca doğru çekilir.

4.4. Yarma Aşı

Yarma aşı, gövdesi bilek kalınlığında küçük ağaçlara veya 
büyük ağaçların ana dallarında çeşit değiştirmek amacıyla yapılan bir aşıdır. Anacın tepesi kesilir ve üzeri perdahlanır. Anacın tepesine yarma aşı usturası dikey bir şekilde konarak üzerine tahta tokmakla yavaş yavaş vurularak, anacın tepesi yarılır. Üzerinde 2-4 göz bulunan kalem de alttaki gözün iki yanından başlanarak düzgün bir şekilde yontulur. Kalem takılırken, anacın ve kalemin kabuklarının birbirine denk gelmesine dikkat edilir.

4.5. Kakma Aşı

Göz aşılarının tutmayan fidanlara ilkbaharda kakma aşı 
yapılır. Kakma aşı, çeşit değiştirmede ve en çok baş parmak kalınlığındaki (7.5-10 cm) veya daha kalın dallara (anaçlara) uygulanmaktadır.

Aşılanacak anacın tepesi, toprak seviyesinden itibaren bir 
karış yükseklikten hafif meyilli olarak kesilir. Anacın tepesinin daha yüksek tarafında iki bıçak kesimi (4-5 cm uzunlukta ve düzgün yüzeyli olmalı) ile (V) şeklinde bir oluk açılır. Aşı kaleminin ucu anacın oluğuna uyacak şekilde yontulur. Hazırlanan kalem (10-12 cm uzunlukta ve iki üç gözlü ) anacın oluğu içerisine, anaçla kalem kabukları birbirine denk gelecek şekilde yerleştirilir.

4.6. Kabuk (Çoban) Aşı

Kabuk aşısı, kalınlaşmış anaçlara (çapları 25-30 cm olan 
dallara) su yürüdükten ve kabuk odundan kolayca ayrılabildikten sonra tatbik edilir. Anaç düzgün olarak kesilir ve üzeri perdahlanır. Kalemler 10-15 santim boyunda 2-3 gözlü olurlar. Kalemin en altındaki gözün karşı tarafından, bir taraflı olarak yontulur ve üzerinde oturmayı kolaylaştırmak için, kertik yapılır. Hazırlanmış kalem, evvelce kuru kalemle anacın kabuğu içerisinde açılmış olan yuvasına yerleştirilir. 

4.7. Yanaştırma Aşı

Yanaştırma aşı; anaç ile damızlık bireylerin birbiri ile 
yapışacak yüzeyleri kambiyum tabaklarına kadar açılıp her ikisinin açılan yüzeyleri üst üste getirilip sıkıca bağlanmasıdır. Bu aşının yapılmasında üç yöntem bulunmaktadır. 

Kertikli yanaştırma aşı: Anaç ve damızlık aynı kalımlıkta olmalıdır. Anaç ve damızlık gövdeden, 2-5 cm uzunluğunda birer parça kesilir. Bunlar, kambiyumların karşılıklı olabilmesi için eşit uzunlukta olmalıdır. 

Dilcikli yanaştırma aşıda: Anaç ve damızlıkta dilcikler açılarak birbiri içine geçirilir. 

Kakmalı yanaştırma aşı : Anaç kabuğunun damızlık 
kabuğundan çok kalın olduğu durumda yapılır. Anacın kabuğunda iki paralel kesim yapılır ve aradaki kabuk çıkarılarak 7-10 cm uzunlukta dar bir oyuk meydana getirilir. Anaçta açılan kanal, damızlığın çapında olmalıdır. Damızlıkta bu kanala karşılık gelecek şekilde bir kesim yapılarak anaca yerleştirilir. 

4.8. İngiliz Kalem Aşı

Kışın, sera veya camekanda yapılan bir aşıdır. Anaç ile aşı 
kaleminin aynı kalınlıkta olmasına dikkat edilir. Anacın tepesi vurulur ve aşı bıçağı ile anacın tepesinden itibaren 3-4 santimlik kısmı, bir taraflı olmak üzere dikine kesilir. Üzerinde 4-5 göz bulunan ve anaçla aynı kalınlıktaki kalemin alt ucu, anaçtaki gibi kesilir, kalemin kesik kısmı anacın kesik kısmı üzerine oturtulur.

5. Aşı Macunları ve Yapılışı

Kalem aşılarının yapılmasından sonra aşı bölgesi aşı bağı ile 
bağlandıktan sonra aşı macunu ile kapatılmalıdır. En fazla kullanılan aşı macunları iki çeşittir. Ayrıca üretilip satılan kaliteli macunlar bulunmaktadır. Aşı macunlarının faydaları ise;

1- Aşı bölgesini kapatarak su kaybını önler

2- Aşı bölgesinin dış etkenlerden zarar görmesini engeller.

5.1. Sıcak Macunlar

Kullanılan materyal;

Zift 500 gr
Balmumu 500 gr
İçyağı (eritilip süzülmüş) 300 gr
Elenmiş ince odun külü 125 gr
Balık tutkalı 42 gr

Hazırlanışı

Zift ile balmumu ufak parçalara ayrılıp bir kap içersinde ve 
alevsiz ateş üzerinde ısıtılarak eritilir. Diğer bir kapta içyağı yine ateş üzerinde eritilir ve sonra zift ile balmumu eriğine katılır. Bunların üzerine ince elenmiş odun külü dökülüp iyice karıştırılarak ısıtılmaya devam edilir. Kaplara dökülür. Macun soğuyunca katılaşır. Kullanılacağı zaman yumuşaması için ısıtılması gerekir. Ancak, macunu çok sıcak olarak
kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

5.2. Soğuk Macunlar

Soğuk macunlar, hazırlandıktan sonra ısıtılmaya gerek 
kalmadan yumuşaklığının koruyan macun çeşididir.

Kullanılan materyal;

Ham reçine (çam sakızı) 2 kg
Bezir yağı 20 gr
Balmumu 100 gr
Mavi ispirto 300 gr

Hazırlanışı

Çam sakızı ateşte eritilir, buna bezir yağı ve balmumu 
katılır. İyice karıştırılıp eritildikten sonra ateşten indirilerek soğuması beklenir. Sonra yavaş yavaş karıştırılarak ispirto ilave edilir. 

Çiçeklerde ve Ağaçlarda (Meyve) Aşılama Tarihleri

Aşı Takvimi

Kivi : 
Nisan-Mayıs

Kiraz-Vişne :
 Ekim-Kasım

Ceviz :
 Kış Mevsimi

Asma : 
Kış Sonu

Açelya :
 Sonbahar Mevsimi

Begonya : 
Yaz Ortası

Rododendron : 
Sonbahar Ortaları

Gül : 
İlkbahar Mevsimi

Şakayık : 
Ağustos-Eylül

Kayısı : 
Şubat-Mart

Portakal-Mandalina : 
İlkbahar Mevsimi

Avokado : 
İlkbahar Mevsimi

Kestane : 
Mayıs-Haziran

Sedir : 
İlkbahar Mevsimi

Kiraz-Vişne : 
İlkbahar Mevsimi

Ayva : 
Mart-Nisan

İncir : 
Nisan-Mayıs

Hurma : 
İlkbahar Mevsimi

Limon : 
İlkbahar Mevsimi

Ceviz : 
Kış Mevsimi

Zeytin : 
Mayıs

Armut : 
Şubat-Nisan

Fıstık : 
İlkbahar Mevsimi

Asma : 
Kış Sonu

Okaliptus : 
İlkbahar Mevsimi

Manolya : 
Şubat-Nisan

Açelya :
 Sonbahar Mevsimi

Kamelya-Gardenya : 
İlkbahar Mevsimi

Leylak : 
Kış Sonu

Redodendron : 
Sonbahar Sonu

Gül : 
İlkbahar Mevsimi

Şakayık : 
Ağustos-Eylül

Kivi : 
Sonbahar Başı (Odunsu Dallar)

Narenciye : 
İlkbahar (Yumuşak Dallar)Sonbahar (Odunsu Dallar)

Kayısı : 
Temmuz-Ağustos (Yeşil Dallar)İlkbahar (Yeşil Dallar)

Portakal : 
Temmuz-Ağustos (Yeşil Dallar)

Avokado : 
İlkbahar (Yeşil Dallar)

Kiraz : 
Sonbahar (Odunsu Dallar)

Ayva : 
Eylül (Odunsu Dallar)

İncir : 
Ağustos-Eylül (Taze Dallar)

Elma : 
Temmuz-Ağustos (Odunsu Dallar)

Armut : 
Ağustos-Eylül (Odunsu Dallar)

Şeftali : 
Ağustos-Eylül (Odunsu Dallar)Temmuz Taze Dallar (Sıcak Bölgelerde)

Fıstık : 
Yaz (Taze Dallar)

Ihlamur : 
Yaz Sonu (Taze Dallar)
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.