ABONE OL


Kasım ayı ile birlikte sonbahar mevsimi kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bir çok tarım faaliyetleri bitmiş olsa da yılın 12 ayı az çok tarım işleri devam etmektedir. Kasım ayında yapılacak tarımsal faaliyetleri sizler için araştırdık. Sonbahar aylarından biri olan Kasım Ayı'nda da sebze ve meyve dikim ve hasat faaliyetleri devam etmektedir. Kasım Ayında tarla işleri, meyvecilik işleri, sebzecilik işleri, bağcılık işleri, hayvancılık işleri, tavukçuluk işleri, arıcılık işleri nelerdir?

Meyve ve sebzelerin aylara göre ekme, dikme, bakım zamanları vardır. Mevsimine uygun yapılmayan tarla işlerinden verim alınamaz. Tarım işleri uygun zamanlarda yapmazsak emeğimiz boşa gidebilir. Ay ay yapılacak tarım faaliyetleri tarla, bağ, bahçe işleri takvim olarak yayınlanır. Aylara göre tarla, sebze, meyve ve diğer tarım işleriyle ilgili yapılacaklar haberimizde...

Tarım veya ziraat, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalına tarım; daha bütün ve mutlu bir hayat için toprağın ekimiyle veya tarım ile uğraşmanın gerekli olduğuna vurgu yapan bir toplum ve siyaset felsefesine tarımcılık denir.

Bitkisel tarım ve hayvansal tarım olmak üzere iki çeşit tarım vardır. Tarım ile uğraşan çiftçiler bütün yıl yetecek kadar maddi kaynağı tarımdan karşılamaktadır. Günümüzde en çok pirinç, mısır ve buğday yetiştirilir. Tarımda en çok yatırım, buğday, mısır, pirinç, soya ve süte yapılmaktadır.


Sebze ve meyve tohumlarını ne zaman ekmek gerekiyor, hangi ay hangi tohum edilir, uzmanları dışında bu soruların yanıtını bilmek zordur ve bir tarım takvimine ihtiyaç vardır. Çünkü her sebzenin, her meyvenin farklı ekim dönemleri vardır. Ay ay tohum ekim takvimini kullanarak hangi ayda hangi tarım işleri yapılır kolayca öğrenebilirsiniz.

Doğru zamanda doğru tohumu ekmek, doğru fideyi dikmek, hayvancılıkta aylara göre yapılması gerekenleri bilmek tarımla uğraşan insanlar için olması gereken davranışlardır. Ocak, Şubat, Mayıs, Haziran, Aralık... Her ayda yapılması tarlada bahçede gerekenler farklıdır. Doğru zamanlama önemlidir.

Kasım ayında tarlada yapılacak işlemler, ekilecek, hasadı, bakımı yapılacak sebze, meyveler, bağcılık, hayvancılık, tavukçuluk, arıcılık ile ilgili yapmanız gerekenler...

HAZİRAN - TARLA ZİRAATI

a) Genel olarak toprak sürümü bitmiş olmalıdır. Ancak, Sonbahar ekimleri için toprak sürüldüğü gibi, anızlar bozularak da ikinci mahsul ekimi için toprak hazırlanır. Bazı bölgelerde ikileme ve üçleme yapılır
b) Bazı bölgelerde de geç kalınmakla beraber tütün, ayçiçeği pamuk gibi mahsullerle ikinci mahsul olan mısır, bostan, fasulye, turp ekimleri yapılır
c) Her türlü mahsulde çapa, sulama, ot alma, boğaz doldurma ve diğer bakım işleri yapılır
d) Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele devam eder
e) Hububatta hasat ve harman işleri devam eder. Mahsüller ambarlanır ve saklanır

HAZİRAN - MEYVECİLİK

a) Bazı bölgelerde bahçelerde ve fidanlıklarda toprak işlemesi sürüm ve belleme devam eder
b) Dikim işleri bitmiştir
c) Ilık bölgelerde sürgün göz aşısı başlar. Budama bitmiştir. Ancak bazı bölgelerde kanserli dallar kesilerek mücadele amacıyla yapılır. Uç alma devam eder. Sulama, çapa ve her türlü bakım sıkı bir şekilde ay boyunca yürütülür. Meyvelerde seyreltme yapılır
d) Meyve ağaçlarnıda görülecek her türlü hastalıklara karşı mücadele yapılır
e) Ilık bölgelerde her türlü meyve hasadı başlar ambalajlanarak piyasaya sevk edilir. Bazı meyvelerde kurutulmak suretiyle değerlendirilir.

HAZİRAN - SEBZECİLİK

a) Serince bölgelerde sebze ekilecek toprakların hazırlığı ay başında bitmelidir
b) Her türlü sebze tohumu ve fide ekim ve dikimleri bu ay bitirilir. İkinci mahsul olarak ekilecek sebzeler ile Sonbahar turfandası sebzelerin ekimleri yapılır
c) Sebzelerde çapalama, uç alma, koltuk alma, sulama ay boyunca devam eder. Gübreler sulama ile şerbet halinde verilir. Boğazlar doldurulur, çeşitli sebzeler sırıklara alınır ve hereklere bağlanır
d) Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele devam eder
e) Her çeşit sebze hasadı başlar. Sebzeler ambalajlanarak piyasaya arz edilir. Bazıları yerinde salça, konserve, turşu, kurutma, reçel şeklinde değerlendirilir. Domates suyu çıkarılır

HAZİRAN - BAĞCILIK

a) Bazı bölgelerde toprak işlemesi ve gübreleme devam eder
b) Bağlarda sulama, uç alma, boğaz açma, çapalama, hereklere bağlama ve diğer bakım işleri devam eder
c) Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır. Ay sonuna doğru turfanda üzümler hasat edilmeye başlanır. Piyasaya arz edilir

HAZİRAN - HAYVANCILIK

a) Geceleri hayvanlara barınak yeri olan ahırlarda temizlik, dezenfeksiyon ve diğer bakım işleri devam eder
b) Hayvanlar genel olarak meralarda beslenirler. Yeni doğan yavrulara kepek, yulaf ezmesi, fiğ ve yonca verilir. Kırkım devam eder
c) Süt işlemesi ve değerlendirilmesi devam eder
d) Meralar hayvanların devamlı bulunacağı yer olduğundan münavebeli otlatma yapılmalıdır. Çayır ve yem bitkilerinin hasadı, kurutulması ve depolanması devam eder
e) Her türlü hayvan hastalık ve zararlılarına karşı çeşitli usullerle mücadele edilir

HAZİRAN - TAVUKÇULUK

a) Kümeslerde bakım ve temizlik işleri devam eder
b) Kuluçka işleri ayın başında biter. Tavuklara yeşil yemlerden başka takviye maksadıyla diğer yemlerden de verilir. Özellikle civcivlerin beslenmelerine önem verilmelidir
c) Çeşitli tavuk hastalıklarına karşı mücadele edilmeli ve tavukların gezindikleri yerler kireçlenmelidir

HAZİRAN - ARICILIK

a) Bal ile dolmuş çerçeveler alınarak yeni boş çerçeveler konulur. Kovanlarda bakım ve temizlik devam eder. Oğul vermeden dolayı yeni arıcılık tesis edilir
b) Her türlü hastalığa karşı mücadele devam eder
c) Bazı bölgelerde bal hasadı başlamıştır

TEMMUZ AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ

TEMMUZ - TARLA ZİRAATI

a) Hasadı yapılan hububat tarlalarında anız bozulur. Nadasa bırakılmış tarlalarda ot mücadelesi ve yeşil gübre temini maksadıyla ikileme, üçleme yapılır
b) İkinci mahsul olan bitkilerin ekimi yapılır
c) Çapalama, sulama, boğaz doldurma, seyreltme, sırıklara bağlama gibi bakım işleri devam eder
d) Her türlü hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır
e) Hasat ve harman işleri çeşitli bölgelerde ay boyunca yürütülür. Ambarlanır, saklanır, değerlendirilir

TEMMUZ - MEYVECİLİK


a) Toprak işlemesi bazı bölgelerde görülebilir
b) Dikim yoktur
c) Genel olarak durgun göz aşısı başlar. Meyve seyreltme, su buharlaşmasını önleme amacıyla filiz alma, yaprak yolma ve bazı dalların kesilmesi şeklinde budama yapılır. Sık sık sulama yapılır. Gübre şerbetleri de verilir. Ot alma ve çapalama işleri devam eder

TEMMUZ - SEBZECİLİK


a) Sonbahar turfandası için sebze bahçeleri hazırlanır
b) Sonbahar turfandası sebzeler ile ikinci mahsul sebzelerin ekimleri ve dikimleri yapılır
c) Sebzeler sık sık sulanır. Çapalama ay boyunca devam eder. Gübreler şerbet halinde verilir. Sebzelerde seyreltme ve dip doldurma işleri yapılır
d) Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır
e) Her çeşit sebzenin hasadı, ambalajı, pazara sevki devam eder. Sebzeler ay boyunca çeşitli usullerle değerlendirilir

TEMMUZ - BAĞCILIK


a) Bağlarda toprak işlemesi durmuştur
b) Dikim işleri görülmez
c) Bağlarda uç alma, filiz alma, yaprak seyreltme, sülük ve bilezik alma, koltuk alma ve hereklere bağlama işleri devam eder. Sulama, çapalama gibi bakım işleri yürütülür
d) Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir
e) Bağlarda üzüm hasadı başlar. Ambalaj ve pazara sevki yanında değerlendirme usullerine de başvurulur. Bilhassa kurutmacılık ay sonunda başlar

TEMMUZ - HAYVANCILIK


a) Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır. Ahır besisi yapılan bölgelerde ahırlar temiz, havalı bulundurulmalı ve dezenfeksiyon yapılmalıdır
b) Hayvanlar her ne kadar mer'alarda besleniyorsa da yem yetersizliği bakımından takviye yemleme yapılır. Bilhassa buzağılar ve kuzular için özel besleme yapılmalıdır. İlkbaharda doğan kuzularda kırkım başlar
c) İlkbaharda erken yavru almak amacıyla ılık bölgelerde koç katımı yapılır
d) Çayırlar, yem bitkilerini hasadına devam edilir. Otlar kurutulur, balyalanır, toplanır ve muhafaza edilir
e) Her türlü hayvan hastalık ve tararlıları ile mücadele edilir

TEMMUZ - TAVUKÇULUK


a) Kümeslerde havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon işleri yürütülür
b) Tavuklara bol yeşillikle birlikte çeşitli yemler verilir. Uygun anızlara tavuklar salıverilir. Civciv ve piliç beslemesine önem verilmelidir
c) Çeşitli tavuk hastalıkalrı ile zararlılarına karşı mücadele edilir

TEMMUZ - ARICILIK


a) Kovanların temiz ve kullanışlı olmasına dikkat edilir. Kovanlar sarsılmadan çiçeği bol yerlere nakledilir
b) Zayıf kovanların birleştirilmesi gerekir
c) Hastalık ve zararlılarla mücadele edilir
d) Bal hasadına devam edilir

AĞUSTOS AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ

AĞUSTOS  - TARLA ZİRAATI


a) Anızların bozumuna devam edilir. Bazı yerlerde sonbahar ekimi için, bazı yerlerde de ikinci mahsul için toprak işlemesi yapılır
b) İkinci mahsuller ile Sonbahar ekimleri yapılır
c) Sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder
d) Her türlü hastalık ve zararlılar ile mücadele devam eder. Ambarlarda da zararlılarla mücadele edilir
e) Hububat ve diğer tarla bitkileri hasadı devam eder. Harman işleri yürütülür. Ürünler ambarlanır, ambalajlanır, pazara sevkedilir ve değerlendirilir. Ambarlarda ürünler tekniğine uygun şekilde saklanır

AĞUSTOS  - MEYVECİLİK


a) Sonbahar dikimi yapılacak bahçelerde toprak hazırlığı yapılır
b) Dikim yoktur
c) Meyve bahçesi ve fidanlıklarda sulama, çapa, filiz ve kök piçlerinin temizliği yapılır. Durgun göz aşısı devam eder. Gübre şerbeti verilir
d) Her türlü meyve hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır
e) Hasat işleri devam eder. Meyveler ambalajlanır. Pazara sevkedilir, kurutulur, konserve yapılır, suları çıkarılır ve çeşitli şekillerde değerlendirilerek saklanır

AĞUSTOS  - SEBZECİLİK


a) Son turfanda sebzelerin yerleri hazırlanır
b) Son turfanda sebze tohumları ekilir, fideleri dikilir
c) Sebze bahçelerinde çapa, sulama, uç alma, koltuk alma gibi bakım işleri yürütülür
d) Her türlü sebze hastalık ve zararlılarına karşı mücadele tekniğine uygun şekilde yapılır
e) Hasat ay boyunca devam eder. Sebzeler uygun ambalajlara konarak pazara sevkedilir. Bazıları da kurutulur, salçalar, turşular, konserveleri reçelleri yapılarak değerlendirilir.

AĞUSTOS  - BAĞCILIK


a) Bağlarda uç alma, yaprak toplama, sulama gibi bakım işleri yapılır
b) Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir
c) Hasat, pazarlama ve değerlendirme işleri devam eder

AĞUSTOS  - HAYVANCILIK


a) Hayvanların meralarda yeteri yem bulamamaları sebebiyle takviye yemleme yapılır. Koyunlarda kırkım devam eder. Ahır besisi yapılan yerlerde hayvanlara bolca yeşil yem verilmelidir.
b) Küçük ve büyük baş hayvanlar çiftleştirilir
c) Yem bitkilerinin ve çayırların hasadı, kurutulması, balyalanması ve depolanmasına devam edilir
d) Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarına karşı mücadele edilir

AĞUSTOS  - TAVUKÇULUK


a) Kümeslerin temizliğine ve dezenfeksiyonuna devam edilir. Duvarlar kireçle badanalanır
b) Tavuklar ve piliçler çeşitli yemlerle beslenir. Yeşil yem verilmesine devam edilir. Tavuklar anızlara, yoncalıklara ve çayırlara salıverilir
c) Her türlü tavuk hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır

AĞUSTOS  - ARICILIK


a) Kovanlarda temizlik devam eder. Dolu çerçeveler çıkarılarak yerlerine boşlar konur. Kovanlar geceleri sarsılmadan bol çiçekli, florası zengin yerlere nakledilir.
b) Arılarda görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir
c) Bal hasadı devam eder

EYLÜL AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ

EYLÜL - TARLA ZİRAATI


a) Güzlük ekimler için toprak sürümü yapılır. Sürülmüş tarlalara ekim için ikileme ve üçlemesi yapılır. Sürümle birlikte gübreleme de devam eder
b) Özellikle soğuk bölgelerde hububatta erken ekim amacıyla bu ay ekim başlar
c) Endüstri bitkilerinde sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder
d) Her türlü hastalık ve zararlılarla mücadele edilir
e) Hasat ve harman işleri yürütülür. Tütünlerde kırma, pamukta hasat devam eder. Diğer endüstri bitkileri ve bostanların hasadı yapılır

EYLÜL - MEYVECİLİK


a) Bazı bölgelerde Sonbahar dikimi amacıyla fidan çukurları açılmaya başlanır. Çekirdekli tohum ekimleri için fidanlıklarda tavlara hazırlanır
b) Fidan ve ağaç dikimi yoktur
c) Meyve bahçesi ve fidanlıkta bakım, sulama, çapa işleri yanında bazı bölgelerde durgun göz aşısı devam eder
d) Meyvelerde gelecek yıl yumurtadan çıkarak hasar yapacak olan zararlılara karşı mücadele devam eder
e) Meyvelerden bazılarının hasadı bitmiştir. Ancak bazı çeşitli meyvelerin hasadı devam eder. Hasad edilen meyveler ambalajlanır. Pazara sevkedilir. Muhafaza edilir ve değerlendirilir. Yeşil zeytin salamurası amacıyla hasat yapılır

EYLÜL - SEBZECİLİK


a) Bazı bölgelerde kışlık sebzelerin ekimi ve fidelerinin dikimi devam eder
b) Sebzelerde sulama, çapa ve diğer bakım işleri yapılır. Sebzelerden tohum alınır
c) Çeşitli zararlı ve hastalıklarla mücadele yapılır
d) Her türlü sebze hasadı yapılır. Bazı bölgelerde son turfanda sebzelerin hasadına başlanır Sebzeler ambalajlanır, pazara sevkedilir, tçeşitli yollarla değerlendirilir.

EYLÜL - BAĞCILIK


a) Bağlarda sulama, hereklere bağlama gibi bakım işleri devam eder
b) Çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır
c) Üzüm hasadı, pazarlaması ve çeşitli yollarla değerlendirilmesine devam edilir

EYLÜL - HAYVANCILIK


a) Bazı bölgelerde hayvanlar yaylalardan kışlıklara dönerler. Ahırlarda gerekli tamirat ve dezenfeksiyon yapılarak hazır hale getirilir
b) Hayvanların yemleme, tımar, temizlik gibi bakım işleri ay boyunca devam eder
c) Koç katımına devam edilir
d) Mer'alarda otlatmaya bazı bölgelerde devam edilir. Çayırlıklar ve yem bitkilerinin son hasatları yapılır. Hasıl, mısır ve diğer yeşil yemlerin silajına başlanır
e) Her türlü hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele devam eder

EYLÜL - TAVUKÇULUK


a) Kümesler onarılarak kışa hazırlık yapılır. Badanalanır ve dezenfekte edilir
b) Çeşitli yemler üzerinden tavukların beslenmelerine devam edilir. Tavuklar sık sık anız ve yoncalıklara salıverilmelidir
c) Çeşitli tavuk hastalıklarına karşı koruyucu aşılar yapılır ve önleyici ilaçlar verilir

EYLÜL - ARICILIK


a) kovanlarda bakım işleri devam eder. Soğuk bölgelerde kovan ağızları daraltırılır
b) Çeşitli arı hastalık zararlıları ile mücadele edilir
c) Bal hasadı devam eder. Soğuk başlayan bölgelerde kovanlarda kışlık yem durumları kontrol edilir

EKİM AYINDA YAPILACAK TAMİR İŞLERİ

EKİM - TARLA ZİRAATI


a) Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürümü ve hazırlığı yapılır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder
b) Güzlük hububat ekimi başlar ve ay boyunca devam eder
c) Yeni ekilen hububatta ve diğer bitkilerde sulama, son çapalar ve bakım işleri devam eder
d) Ekilecek tohumların ilaçlanması ve genel mücadele işleri yapılır
e) Çeşitli endüstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatın hasadına devam edilir. Ambarlama ve değerlendirme işleri devam eder. Tütünlerde son yaprak kırması yapılır

EKİM - MEYVECİLİK


a) Güzlük dikimler için fidan çukurları açılır
b) Fidanların sökümü, katlanmaları ve bazı bölgelerde dikimleri yapılır. Dikimle birlikte gübre kullanmak gerekir
c) Bazı bölgelerde durgun göz aşıları bu ayın ilk haftasında devam edebilir. Sulama durduruluru
d) Gelecek yıl faaliyete geçecek olan haşerelerin yumurta ve krizalitlerini yok etmek amacıyla gerekli mücadele yapılır
e) Bazı bölgelerde meyvelerin son hasadı ay boyunca devam eder. Meyveler ambalajlanarak muhafaza edilir ve çeşitli yollarla değerlendirilir. Turfanda turunçgillerin zeytinin hasadı başlar

EKİM - SEBZECİLİK


a) Seralarda ekilecek topraklar hazırlanır
b) Bazı bölgelerde gelecek yıl turfanda olacak sebzelerin tohumları ekilir
c) Bazı bölgelerde sonbahar turfandası sebzelerin sulama, çapalama ve bakımları devam eder
d) Sonbahar turfandası sebzelerde görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır
e) Çeşitli sebzelerin hasadı ambalajı, pazara sevki ve değerlendirilmeleri yapılır

EKİM - BAĞCILIK


a) Bağlarda toprak işlemesi ve bakım işleri durmuştur
b) Kışı yaprak altlarında ve kovuklarda geçirecek böceklerle yumurtalarına karşı mücadele devam eder
c) Üzüm hasadı ay ortalarına kadar yapılır. Kurutulma, pekmez, sirke, şıra şeklinde değerlendirme devam eder

EKİM - HAYVANCILIK


a) Hayvanların meskeni olacağından ahırlarda havalandırma, temizlik, dezenfeksiyon ve badanalama devam eder. Onarımları yapılır
b) Hayvanların yemlemelerine çeşitli yemler üzerinden devam edilir. Ve yeşil yemlerin sağmal ineklere verilmesine çalışılır
c) Bazı otlu meralarda otlatma devam eder. Bazı bölgelerde yem bitkileri hasadı yapılır. Silaj işleri yürütülür
d) Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu tedbirler alınır, mücadele yapılır

EKİM - TAVUKÇULUK


a) Kümeslerde temizlik, badanalama ve dezenfeksiyon işleri yürütürülür
b) Tavuklara çeşitli besleyici yemler verilir. Bazı bölgelerde anız ve yeşilliklere tavuklar salınır
c) Çeşitli tavuk hastalıklarına karşı mücadele devam eder

EKİM - ARICILIK


a) Kovanlar soğuk bölgelerde kışlak yerlerine nakledilir. Kış dinlenmesine bırakılmadan temizlenir, içindeki yabancı maddeler atılır
b) Arılarda görülebilecek hastalıklara karşı mücadele yapılır
c) Bal hasadı bu ay bitirilir. Ambalajlanarak piyasaya sevkedilir

KASIM AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ

KASIM - TARLA ZİRAATI


a) Özellikle sıcak bölgelerde geç kalınmış toprak sürümleri yapılır. Geç eriyen gübreler toprağa karıştırılır
b) Hububatta sıcak bölgelerde geç ekimler devam eder
c) Ekimi yapılan tarlalarda sulama yapılır. Henüz kuvvetli kardeşlenme göstermeyen tarlalar loğlanarak sıkıştırılır. Soğukların köklere işlemesine engel olunur
d) Ekilecek tohumlar ile ambarlarda mahsul muhafazası için mücadele yapılır
e) Geç kalınmış harman işleri ile endüstri bitkileri hasadı (Pancar, pamuk, çeltik, v.s.) yapılır

KASIM - MEYVECİLİK


a) Bazı bölgelerde fidan çukurları açılmasına devam edilir
b) Fidan dikiminin tam zamanıdır. Aşılı fidanlar tercih edilmelidir
c) Özellikle turunçgillerde çeşitli hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır
d) Turunçgiller, muz ve zeytinlerde hasat devam eder. Ambalajlanır ve pazara sevkedilir

KASIM - SEBZECİLİK


a) Seralarda toprak işlemesi ve hazırlama devam eder. Kışı ılık geçen yerlerde kışlık sebzelerin yerleri hazırlanır. Sıcak yastık hazırlıklarına başlanır
b) B) Kışı ılık bölgelerde yazlık ilk turfanda sebzeler ekilir
c) Mücadele işlerine kışlık sebzelerde devam edilir
d) Son turfanda sebzeler hasat edilerek ambalajlanır, muhafaza edilir ve değerlendirilir

KASIM - BAĞCILIK


a) Bağlarda sırık ve herekler toplanır ve gelecek yıla saklanır. Bağlara koyun ve sığır sürüleri salınarak yapraklar yedirilir. Böceklere yuva teşkil eden örtü böylece kaldırılır. Bazı soğuk bölgelerde omcalar toprakla höyük şeklinde örtülür
b) Bazı sıcak bölgelerde üzüm hasadı ve değerlendirilmesi devam eder

KASIM - HAYVANCILIK


a) Ahır ve ağıllarda onarım ve bakım yapılır
b) Hayvanlar çeşitli yemlerle beslenirler. Bazı yerlerde meralarda otlatma yapılabilir
c) Bazı ılık bölgelerde yem bitkilerinin son hasatları yapılır
d) Hayvan hastalıkları ile mücadeleye devam edilir

KASIM - TAVUKÇULUK


a) Mevsim dolayısıyla kümeslerin havalandırılmasına, temizlik ve dezenfeksiyonuna devam edilir
b) Tavuklarda çeşitli bakım ve beslenme işleri yapılır
c) Tavuk hastalıklarına karşı mücadele edilir

KASIM - ARICILIK


a) Arılar yeteri besin bırakılmış kovanlarda kış uykusuna bırakılır

b) Hasad edilmiş ballar piyasaya sevkedilir

ARALIK AYINDA YAPILACAK TARIM İŞLERİ

ARALIK - TARLA ZİRAATI


a) Bazı bölgelerde havalar uygun olursa toprak sürümleri devam eder. Sürüm aletleri temizlenerek muhafaza edilir
b) Sıcak bölgelerde uygun havalarda hububat ekimi yapılır. Ekim aletleri temizlenerek muhafaza edilir
c) Loğlama yapılır ve gür tarlalarda hayvanlara filizler yedirilir
d) Tohum ve ambar zararlıları ile mücadele yapılır. Ambarlar dezenfekte edilir
e) Soğan, pancar, turp, havuç sökümü bitirilir. Pamuklar çırçırlanır. Çeltik öğütülür. Mahsuller ambarlanır. Muhafaza edilir ve değerlendirilir

ARALIK - MEYVECİLİK


a) Sıcak yerlerde fidan çukurları açılır. Fidanlıklarda fidanlar sökülerek toprakla katlanır
b) Uygun bölgelerde fidan dikimi devam eder
c) Müsait havalarda sert çekirdekli meyvelerin budanması yapılabilir. Üşümelere engel olmak için ağaç dipleri höyük şeklinde toprakla doldurulur
d) Turunçgillerde hastalık ve zararlılara karşı mücadele devam eder
e) Turunçgiller, muz ve zeytin hasadı yapılır, ambalajlanarak pazara sevk edilir ve değerlendirilir

ARALIK - SEBZECİLİK


a) Seralarda toprak hazırlığı devam eder
b) Sıcak ve soğuk yastık hazırlıkları yapılır
c) Seralarda ve sıcak yastıklarda tohum ekimi ay sonuna doğru başlar
d) Sera ve sıcak yastıklarda sulama, muhafaza ve çeşitli bakım işleri yapılır
e) Ambarlarda, sera ve sıcak yastıklarda zararlılar ve hastalıklarla mücadele edilir
f) Kışlık sebzelerin hasadı, ambalajı ve değerlendirilmesi yapılır

ARALIK - BAĞCILIK


a) Bağlarda herekler toplanır ve saklanır
b) Üzümler depolarda muhafaza edilir ve pazarlanır

ARALIK - HAYVANCILIK


a) Ahır ve ağıllarda bakım işlerine devam edilir
b) Çeşitli yemlerle hayvanlar ahırlarda beslenir. Ilık bölgelerde hayvanlar meraya çıkarılabilir. Ahırlarda silaj yemleri kullanılmaya başlanır. Pancar küspeleri özellikle süt ineklerinin beslenmesinde kullanılır. Gebe hayvanlara özel yemleme tatbik edilir
c) Erken doğumlar için gerekli hazırlıklar yapılır
d) Çeşitli hayvan hastalık ve ahır zararlıları ile mücadele edilir

ARALIK - TAVUKÇULUK


a) Kümeslerde temizlik, dezenfeksiyon işleri sürdürülür
b) Çeşitli yemlerle tavuklar kümeslerde beslenir
c) Tavuk hastalıkları ile mücadele edilir

ARALIK - ARICILIK


a) Arılar kovanlarda kış dinlenmesine terk edilir
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.