Açıköğretim Kurumlan 2. Dönem Sınav Tarihleri Değişti

 Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde, 17-18 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılan Açıköğretim Kurumlan 2. Dönem sınavına ait Kapalı Dönem Çalışması 16 Şubat 2018 tarihinde başlatılmış olmasına rağmen, 17 Şubat 2018 tarihinde soru kitapçıklarının basımının yapıldığı Web Ofset Baskı makinesinde elektrik akımı etkisinden dolayı arıza meydana gelmiştir. Söz konusu arıza 02 Mart 2018 tarihi itibariyle giderilebilmiştir.

Bu nedenle, 17-18 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış Açıköğretim Kurumlan 2. Dönem sınavının, 31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde, 31 Mart 2018 I. Oturum 09.30, 11. Oturum 14.00 ve 01 Nisan 2018 III. Oturum 15.00 da yapılması Bakanlık Makamının ilgi olur'u ile uygun görülmüştür.

Kamuajans.com/ÖZEL