2020-2021 Öğretim Yılı AÖF Ders Transferi ve Muafiyet Duyurusu

2020-2021 Öğretim Yılı YKS Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, İkinci Üniversite Kapsamında Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin Ders Transferi ve Muafiyet Duyurusu

AÖF - AUZEF - ATA AÖF 01.09.2020, 13:06 01.09.2020, 13:06
2020-2021 Öğretim Yılı AÖF Ders Transferi ve Muafiyet Duyurusu

Dikkat: Kayıt yaptıracak adaylar sadece ilgili kayıt tarihleri arasında Çevrimiçi (Online) Başvuru sırasında muafiyet başvurusunda bulunabilecektir. Muafiyet başvurusu, sadece bir kez olmak üzere kayıt tarihleri arasında yapılmakta olup ilan edilen tarihlerden sonraki muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2020-2021 öğretim yılında kayıt yaptıracak adayların;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II,
 • Türk Dili I – II,
 • Yabancı Dil I – II 

ders/dersleri için muafiyet başvuruları, ilgili kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Çevrimiçi (Online) Başvuru Sayfası üzerinden yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Akademik Takvim bağlantısında yer almaktadır.

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran ve muafiyet talep edecek adaylardan, “Muafiyet İşlemleri” adımında YÖKSİS (e-devlet sorgusu) üzerinden;

 1. Bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunan adayların, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması yeterlidir.
 2. Bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış adayların, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak başvurusunu tamamlaması ve Türkçe Onaylı Not Durum Belgesini (Transkript) sisteme yüklemesi gerekmektedir.

Belge Yükleyecek Adaylar İçin Uyarılar

 1. Muafiyet talebi için uygun olmayan belge yükleyen adayın, yüklediği belgesinin ön kontrollerde reddedilmesi durumunda kayıt başvurusu onaylanmaz. Bu durumda adayın doğru belgesini yeniden Çevrimiçi Başvuru sayfasına yüklemesi ya da muafiyet talebinden vazgeçerek kayıt başvurusunda bulunması gerekir. Bu nedenle, muafiyet başvurusu için belge yükleyecek adayın, uygun belge yüklediğinden emin olması gerekir.
 2. Muafiyet talebi için belge yükleyen adayın, kaydının onaylanması için (varsa yüklediği diğer belgeleriyle birlikte) muafiyet belgesinin de onaylanması gerekir. Aday, yüklediği belge/belgelerin onaylanıp onaylanmadığını, Çevrimiçi Başvuru Sayfası “Başvurularım” panelinden takip edebilir.
 3. Muafiyet talebi için yüklenen belgenin ön kontrollerde onaylanması, muafiyet talep edilen tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet işlemi yapılacağı anlama gelmez. Belgesi onaylanan adayın son kontrollerde dersleri ve belgesi incelenerek, talebi değerlendirilir. Muafiyet işlemi yapılan dersler, Öğrenci Otomasyonunda MU harf notuyla gösterir.

YÖKSİS’te bilgisi bulunmayan adayların, kayıtlarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurarak YÖKSİS bilgilerini güncelletmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adaylar, YÖKSİS bilgilerini güncelledikten sonra tekrar Çevrimiçi Başvuru sayfasına giriş yaparak muafiyet talebinde bulunabilecektir.

Bir yükseköğretim programından;

 • Mezun öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
 • Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, yukarıda adı geçen alıp başarılı olduğu derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

Muafiyet talebinde bulunmak isteyen adayın YÖKSİS’te bir yükseköğretim programından mezuniyeti varsa; diğer (kayıtlı, kayıt sildirmiş ve lisanstan ön lisans diploması) kayıtları, muafiyet başvuru ekranında gösterilmez. Aday, mezun kaydından tüm YÖK zorunlu derslerden muafiyet talep edebildiği için herhangi bir mezun kaydını seçerek tüm derslerden muafiyet talebinde bulunabilir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan ve bu kaydındaki bilgilerine göre muafiyet talep eden öğrencilerin de yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri için belirtilen tarihler arasında İnternet başvurusu yapmadan önce öğrenci numarasını güncelletmesi gerekmektedir.

Açıklamalar

 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri dışındaki dersler için muafiyet talepleri kabul edilmez.
 2. Muafiyet talebinde bulunacak tüm öğrencilerin (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde daha önce bir kaydı olanlar dahil) İnternet kayıt başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili adımları eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir. Muafiyet işlemleri için başvurusunu tamamlamayan veya muafiyet başvurusundaki işlemleri eksik yerine getiren öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.
 3. YÖKSİS’te bir yükseköğretim programına ait kaydı bulunmayan ve/veya sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamaz. Ancak bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran adaylar, muafiyet başvurusunda bulunabilir.
 4. Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenciler, İnternet başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili adımlarda listelenen yukarıda adı geçen tüm derslerden muafiyet talep edebilecektir. (Öğrenciler hem Güz hem Bahar Dönemi dersleri için muafiyet başvurusunda bulunabilir.) 
 5. Muafiyet Talep Arayüzündeki muafiyet listesinde bulunan dersleri işaretlemeniz gerekmektedir. İşaretleme yapmadığınız ya da başarılı olmadığınız dersler için yaptığınız başvurular kabul edilmeyecektir. Muafiyet talebinde bulunulan dersler için muafiyet iptali yapılmaz.
 6. Bir yükseköğretim programından mezunsanız sadece mezun olduğunuz üniversitenin bilgisini girmeniz yeterlidir. 
 7. İnternet başvurusunu tamamladıktan sonra muafiyet İşlemleri için gerekli belge/belgelerinizi ilan edilen kayıt tarihleri arasında sisteme yüklemeniz gerekmektedir. AÖF büroları tarafından belge yükleme, muafiyet başvurusu yapılması gibi işlemler yapılmayacaktır. Muafiyet başvurusundaki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur. 
 8. Muafiyet işlemleri için gerekli belgeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalara dikkat ediniz.
  1. Elektronik imzalı belgeler (karekodlu belgeler), doğrulanması halinde kabul edilmektedir. 
  2. Hologramlı belgeler kabul edilmektedir.
  3. Yabancı Dil hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin hazırlık sınıfı başarı belgeleri/yazıları kabul edilmektedir.
  4. Mezuniyet durumunu gösteren “İlgili Makama” belgesi ile başvuran mezun öğrencilerin bu belgeleri, “Geçici Mezuniyet Belgesi” olarak kabul edilmektedir.
  5. Yurtdışındaki yükseköğretim programlarından mezun olan öğrenci, muafiyet talep edebilir. Bu öğrencinin muafiyet işlemleri, denklik belgesi ve Türkçe onaylı Not Durum Belgesi ile yapılır.
  6. Mezun öğrencilerin Not Durum Belgesi (Transkript) ile başvurması halinde sadece başarılı derslere muafiyet işlemi yapılacaktır. Not Durum Belgesi (Transkript), mezuniyet belgesi olarak kabul edilmemektedir.
  7. Bir yükseköğretim programı tarafından “Aslı Gibidir” onaylı belgeler kabul edilmektedir. Ancak iş yeri vb. kurumlardan onaylı belgeler kabul edilmemektedir.
  8. Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir.  Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri kabul edilmektedir. 
  9. Öğrenci, gerekli belgelerden birini daha önce AÖF kayıtlarında/muafiyet işlemlerinde vermiş olsa dahi ilgili muafiyet başvurusunun tamamlanması için öğrencinin gerekli belgesini sisteme yüklemesi gerekmektedir.
 9. Not Durum Belgesi (Transkript) ile başvuruda bulunduysanız muafiyet başvurunuz aşağıdaki açıklamalara göre değerlendirilir.  
  1. Not Durum Belgesi (Transkript) hangi üniversiteye ait ise başvuruda o üniversite seçilmiş olmalıdır.
  2. Bir dersten alınan en son not geçerlidir.
  3. İnternet başvurusunda seçilen dersler için muafiyet değerlendirilmesi yapılacaktır.
  4. Muafiyet işlemleri yapılırken not durum belgenizdeki (transkriptteki) genel not ortalamasına bakılmaz.
  5. Muafiyet için yüklenen not durum belgesinde (transkriptte) farklı bir yabancı dil dersi yer alıyorsa, yüklenen belgelerdeki bilgilere göre muafiyet talebi değerlendirilir.
 10. Kayıt yaptırdıktan sonra muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.  
 11. Fakültemizde ilk kez alacağınız bir derse yapılan muafiyet işlemi, genel not ortalamasını etkilemez.
 12. Muafiyet sonuçları, muafiyet başvuruları bittikten sonra 45 (kırkbeş) iş günü içinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında “Duyurular” kısmında açıklanacaktır. 
 13. Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra 5 (beş) iş günü itiraz süresi vardır. 2020-2021 yılında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet itiraz işlemleri ile ilgili duyuru, daha sonra web sayfasında ilan edilecektir.
 14. Mühürsüz, imzasız, onaysız vb. belgeler ile posta, kargo, faks, e-posta aracılığıyla gönderilen belgeler kabul edilmemektedir. 
 15. Eksik belge ya da taahhüt ile başvuru alınmayacaktır. 
 16. Elektronik imzalı belgeler, doğrulandıktan sonra kabul edilecektir. Doğrulanmayan belgeler kabul edilmeyecektir.
 17. Bazı üniversitelerin transkriptlerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) “Türk Dili” olarak yer almaktadır. Transkriptte bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama varsa; hem “Türk Dili I” hem “Türk Dili II” derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yoksa; o ders verilen not durum belgesinde (transkriptte) hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır. Not Durum Belgesinde (Transkriptte) güz ve bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yoksa; tek dönemler güz dönemi, çift dönemler bahar dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yıllık sistemde aldığınız bir dersten muafiyet talep ediyorsanız mutlaka o dersi yıllık sistemde aldığınızı belgelendiren bir yazı/belge ile başvurmanız (not durum belgesi ile birlikte sisteme yüklemeniz) gerekmektedir.
 18. Dikey Geçiş/Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin muafiyet için başvurmasına gerek yoktur.
 19. Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında ders intibakları dışında muafiyet talepleri kabul edilmez.

Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden ulaşabilir, tüm sorularınız ve cevapları için aosdestek.anadolu.edu.tr bağlantısından yararlanabilirsiniz.

Muafiyet işlemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılmakta olup muafiyet talebinde bulunan aday/öğrenci, bu duyuruda yer alan açıklamaları kabul etmiş sayılır. 
Yorumlar (2)
Emir 3 ay önce
Kaydımı 15.10.2020 de yaptırdım aradan On gün geçti muaf dersleri şimdi işlem yapamıyormuyum
Zehra 4 ay önce
Muafiyet başvurumu yaptıktan sonra mı kaydımı yenilemeliyim ayrıca muaf olmadığım açıklansa bile o dönemimin kaydı sağlıklı şekilde gerçekleşir mi ?
12°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13