İkinci Öğretim Programlarının Kapatılarak Birinci Öğretim Programına Aktarılması
T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı: 75850160-301.01.01-E.7470

2017 ÖSYS sonucunda devlet yükseköğretim kurumları meslek yüksekokullarında kayıt olan öğrenci sayısı 10 ve altında olan ikinci öğretim programlarının kapatılarak, öğrencilerinin birinci öğretim programlarına altarılmasına ve birinci öğretim programlarına aktarılan öğrencilerin birinci öğretim mevzuatına tabi olmalarına 2547 sayılı Kanun'un 7/d-2 ve 7/h maddesi ile 3843 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


e-imzalıdır
Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.
Genel Sekreter 

Dağıtım:
Gereği:
TÜMDEVLET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜKLERİ
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRE MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
YÜKSEKÖĞRETİM PROJE GELİŞTİRME VE DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞINA

Bilgi:
YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞINA
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA