AYM'nin 21 Haziran Tarihli Toplantı Gündemi

1- İptal ve İtiraz Başvuruları

Sıra

No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Özelliği

1

E.2018/91

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 113 milletvekili

1/2/2018 tarihli ve 7072 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un;

A. 5. maddesiyle 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 9/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...en az yetmiş puan almak kaydıyla..." ibaresinin yürürlükten kaldırılmasının,

B. 7. maddesiyle 2802 sayılı Kanun'a eklenen geçici 20. maddenin,

C. 9. maddesiyle 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172. maddesinin değiştirilen (2) numaralı fıkrasının,

Ç. 10. maddesiyle 5271 sayılı Kanun'un 173. maddesinin değiştirilen (6) numaralı fıkrasının,

D. 15. maddesiyle 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 50. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilen (ı) bendinin yedinci cümlesinin,

E. 17. maddesiyle 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen (t) bendinin,

F. 18. maddesiyle 6112 sayılı Kanun'un 19. maddesine eklenen (3) numaralı fıkranın,

G. 26. maddesiyle 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun ek 6. maddesine eklenen on sekizinci fıkranın,

Ğ. 75. maddesiyle 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun'a eklenen ek 2. maddenin (1) numaralı fıkrasının,

H. 80. maddesiyle 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin değiştirilen ek 2. maddesinin birinci cümlesinin,

I. 82. maddesiyle 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (f) bendinin,

İ. 83. maddesiyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (f) bendinde yer alan "...eylem birliği

içerisinde olmak..." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

2

E.2018/100

İstanbul Milletvekili

Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 127 milletvekili

A. 10/5/2018 tarih ve 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu'nun tamamının iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına,

B. Bu talebin kabul edilmemesi halinde, 7142 sayılı Kanun'un;

1. 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "...ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin..." ibaresinin,

2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin "...Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihe kadar..." bölümünün iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına,

karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

3

E.2018/102

26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında

İlk

İtiraz

Düzce 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (Asliye Ticaret Mahkemesi

Sıfatıyla)

Kanun'un 5. maddesinin, 6545 sayılı Kanun'un 45. maddesiyle ile yeniden düzenlenen üçüncü fıkrasında yer alan "Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.

4

E.2018/7 (Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Türkiye Birlik Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

İlk

Değişik İşler

5

E.2017/2 (Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Hak ve Huzur Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

6

E.2017/5 (Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Yenilikçi Türkiye Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi

talebi.

Esas

Değişik İşler

7

E.2017/6 (Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Engelsiz Yaşam Partisinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

8

E.2018/1 (Değişik İşler)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Anayasa Mahkemesinin 20.7.1971 tarihli ve E.1971/3, K.1971/3 sayılı kararı ile temelli kapatılmasına karar verilen Türkiye İşçi Partisinin ismini ve "TİP" kısa adını, 22.4.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olarak kullanan Türkiye İşçi Partisinin isminin ve "TİP" kısa adının, 2820 sayılı Kanunu'nun 104. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi talebi.

Esas

Değişik İşler

2- Siyasi Parti Mali Denetim Dosyaları

Sıra

No

Esas Sayısı

Parti Adı

1

E.2014/52 (SPMD)

Demokratik Sol Parti 2013 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

2

E.2014/54 (SPMD)

Güçlenen Türkiye Partisi 2013 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

3

E.2014/65 (SPMD)

Engelsiz Yaşam Partisi 2013 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

4

E.2014/67 (SPMD)

Muhafazakar Yükseliş Partisi 2013 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

5

E.2015/2 (SPMD)

Hak ve Eşitlik Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

6

E.2015/5 (SPMD)

Ebedi Nizam Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

7

E.2015/6 (SPMD)

Sosyal Demokrat Parti 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

8

E.2015/8 (SPMD)

Genç Anadolu Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

9

E.2015/9 (SPMD)

Genç Anadolu Partisi 2013 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

10

E.2015/10 (SPMD)

Önce İnsan Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

11

E.2015/16 (SPMD)

Özgürlük ve Sosyalizm Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

12

E.2015/17 (SPMD)

Bağımsız Cumhuriyet Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

13

E.2015/18 (SPMD)

Yüce Diriliş Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

14

E.2016/51 (SPMD)

Yüce Diriliş Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

15

E.2015/22 (SPMD)

Türk Birliği Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

16

E.2015/24 (SPMD)

1923 Cumhuriyet Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

17

E.2015/29 (SPMD)

Emekçi Hareket Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

18

E.2016/37 (SPMD)

Emekçi Hareket Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

19

E.2015/30 (SPMD)

Hak ve Hakikat Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

20

E.2015/32 (SPMD)

Yurt Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

21

E.2015/36 (SPMD)

Demokratik Bölgeler (Barış ve Demokrasi) Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

22

E.2015/38 (SPMD)

Emek Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

23

E.2015/39 (SPMD)

Millet Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

24

E.2015/43 (SPMD)

Ezilenlerin Sosyalist Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

25

E.2015/44 (SPMD)

Sosyalist Demokrasi Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

26

E.2015/76 (SPMD)

Elektronik Demokrasi Partisi 2014 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

27

E.2016/4 (SPMD)

Gönül Birliği Yeşiller Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

28

E.2016/6 (SPMD)

Millet ve Adalet Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

29

E.2016/9 (SPMD)

Türkiye İşçi Köylü Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

30

E.2016/13 (SPMD)

Sağduyu Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

31

E.2016/16 (SPMD)

Alternatif ve Değişim Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

32

E.2016/18 (SPMD)

İşçi Kardeşliği Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

33

E.2016/21 (SPMD)

Liberal Demokrat Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

34

E.2016/34 (SPMD)

Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

35

E.2016/41 (SPMD)

Halkın Kurtuluş Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

36

E.2016/45 (SPMD)

Türkiye Komünist Partisi 1920'nin (Toplumcu Kurtuluş P.) 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

37

E.2016/47 (SPMD)

Adalet Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

38

E.2016/63 (SPMD)

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

39

E.2016/71 (SPMD)

Türkiye İşçi Partisi 2015 yılı hs. Esas İnceleme Raporu

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.