89 Münhal Noterlik İlanı
Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİK

Aşağıda 2017 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf İzmir Yirmidördüncü Noterliği 15.04.2018 ve Antalya Onikinci Noterliği 20.04.2018 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22'nci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

SIRA NO

NOTERLİĞİN ADI

2017 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ

1

ANTALYA ONİKİNCİ NOTERLİĞİ

1.815.918,76.-TL.

2

İZMİR YİRMİDÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ

1.941.063,75.-TL.

MÜNHAL NOTERLİK

2016 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 100.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF, İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

Başvuruda bulunan ve belge numarası 9000'in altında olan belge sahiplerinin başvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalışılan kurumdan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup olmadığına ilişkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11 inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.

Aynı Kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.

İlan olunur.

1 - Ağrı Altıncı Noterliğinin; Erzurum Bulvarının 902. Cadde ile kesiştiği noktadan başlayarak batı yönüne devamla 1017. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısım, yine Erzurum Bulvarının Eğitim Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Eğitim Caddesinden devamla bu Caddenin Erzurum-Doğubeyazıt Karayoluyla kesiştiği yere kadar olan kısım ve Erzurum Bulvarının Fakülte Bulvarıyla kesiştiği noktadan başlayarak Fakülte Bulvarından devamla bu Bulvarın Erzurum-Doğubeyazıt Karayoluyla kesiştiği yere kadar olan kısım ve bu kısımlara açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğine kadar olan kısımlarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Besni İkinci Noterliğinin; Gaziantep Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak 1001 nolu çıkmaz sokak ile kesiştiği noktada bitmek üzere ve Zübeyde Hanım Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak Eski Hamam Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve yine Narinler Caddesinin Eski Hamam Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak Narinler Caddesinin Kavuncuoğlu Caddesi ile kesiştiği noktada bitmek üzere, Gaziantep Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Narinler Caddelerine bağlı sokaklarda 50 metre derinliğe kadar (Atatürk Caddesi hariç) olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Bingöl Yedinci Noterliğinin; Bingöl Çayının Cumhuriyet Caddesini kesen noktasından başlayarak doğuya doğru Çevrimpınar Çayı ile birleştiği noktaya kadar, Elazığ-Muş Yolu ile arasında kalan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Düziçi Üçüncü Noterliğinin; Adana yönünden şehir merkezine giriş istikametine göre Refik Cesur Bulvarının, Lazlar Sokağı ile kesiştiği noktadan başlamak üzere Refik Cesur Bulvarının, Şehit Asker Ali Rıza Şehitoğlu Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümünün Adana giriş istikametine göre Refik Cesur Caddesinin sol tarafında Refik Cesur Caddesi üzerinde yine bu Caddeye açılan Lazlar Sokağının, Şehit Ahmet Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar yine Aydınlar Caddesi, Şehit Asker Cafer Eşrefli Caddesi ve Şehit Asker Ali Rıza Şehitoğlu Caddelerinin Şehit Ahmet Metlioğlu Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan bu Cadde ve Sokaklar üzerinde olmak suretiyle belirlenen alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Erciş Beşinci Noterliğinin; Sahilkent Mahallesi Erhan Çavuşoğlu Caddesinin Erciş Sahil Yoluyla kesiştiği yerden başlayarak Erhan Çavuşoğlu Caddesinden devamla bu Caddenin Erciş-Van Yoluyla kesiştiği yere kadar (Erciş-Van Yolu hariç) olan kısmı ve bu kısmın sağlı sollu 50 metre derinliklerini de içine alan bölgede ve karşısında bulunan Erciş Küçük Sanayi Sitesinin 1233. Sokak, 1235. Sokak, 1237. Sokak, 1239. Sokak, 1241. Sokak, 1243. Sokak, 1258. Sokaklar da dahil olmak üzere, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Sarayköy İkinci Noterliğinin; Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesinin Eski Denizli Yolu ile kesiştiği yerden başlayarak Eski Denizli Yolundan devamla bu Yolun İstasyon Caddesiyle kesiştiği yer, İstasyon Caddesinden devamla bu Caddenin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yer, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile kesiştiği yer, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Eski Denizli Yolu ile kesiştiği yere kadar Atatürk Mahallesi sınırları içinde kalan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

1501/1-1

MÜNHAL NOTERLİK

2016 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000. TL olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1 - ARSUZ NOTERLİĞİ

2 - GÜZELBAHÇE NOTERLİĞİ

1502/1-1

MÜNHAL NOTERLİK

2016 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1 - Adıyaman Altıncı Noterliğinin; Küçük Sanayi Sitesinin içerisinde uygun bir yerde olmak üzere, Gölbaşı Yolunun Küçük Sanayi Sitesinin ana giriş kapısından başlamak üzere şehir merkezi yönü istikametinde bulunan 30151 nolu Sokak ile 3021 nolu Sokağın kesiştiği noktada bitmek üzere ve 3021 nolu Sokağın Gölbaşı Yolu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayıp İki Dam Yolu ile kesiştiği noktaya kadar kısım ve yine İki Dam Yolunun 3021 nolu Sokak ile kesiştiği noktadan başlayıp Gazi Han Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısımda ve 3021 nolu Sokak ile İki Dam Yolu Sokağın bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 100 metre derinliğe kadar, (Gölbaşı Yolu hariç) olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Afyonkarahisar Sekizinci Noterliğinin; İsmet İnönü Caddesi üzerinde, İsmet İnönü Caddesinin; Kurtuluş Caddesi ile kesiştiği kavşaktan Kadınana Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve Kadınana Caddesi ile Kurtuluş Caddesi hariç olmak üzere İsmet İnönü Caddesine açılan-açılacak sağlı-sollu sokakların ilk 50'şer metre derinleklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Afyonkarahisar Dokuzuncu Noterliğinin; Atatürk Bulvarı - İzmir İstasyon Caddesi ve Birlik Caddesi arasında kalan adanın tamamında ve Atatürk Bulvarının - İzmir İstasyon Caddesinin ve Birlik Caddesinin bu ada etrafında kalan bölümlerinin üzerinde, Atatürk Bulvarının İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yerden Birlik Caddesi ile kesiştiği yere, Birlik Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden İzmir İstasyon Caddesi ile kesiştiği yere ve İzmir İstasyon Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Birlik Caddesi arasında kalan kısmında ayrıca bu caddelerden ada dışına açılan-açılacak sağlı-sollu sokakların ilk 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Akhisar Beşinci Noterliğinin; Şehit Polis Cemal Ilgaz Caddesinin Akhisar Milli Egemenlik Meydanı ile kesiştiği yerden başlayarak, aynı zamanda Akhisar Cezaevinin başlangıç köşesi olan 236 Sokak ile kesiştiği yere kadar bu Cadde boyunca ve bu caddelere açılan sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Aksaray Sekizinci Noterliğinin; D-750 Karayolunun her iki tarafını kapsayacak şekilde; D-750 Karayolunun Su kanalı ile kesiştiği yerden kanal boyunca ve ve 5746. Sokağı takiben 5746. Sokağın 50. Cadde ile kesiştiği yerden, 50. Caddeyi takiple 50. Caddenin D-750 Karayolu ile kesiştiği yerden, D-750 Karayolunu takiple bu Karayolunun başlangıcındaki su kanalı ile kesiştiği alan içinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Akyurt Üçüncü Noterliğinin; Başkent Otomotivciler Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (Otonomi) B5 Blok içinde diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Alaşehir Üçüncü Noterliğinin; Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanından başlamak üzere Atatürk Bulvarının, Milli Egemenlik Bulvarı ile kesiştiği yere kadar; bu kesişme noktasından Milli Egemenlik Caddesinin, Süleyman Demirel Bulvarı ile kesiştiği yere kadar; yine bu kesişme noktasından Süleyman Demirel Bulvarının Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, bu Caddelerin üzerinde ve yine bu Caddelerin çevrelediği alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Aliağa Dördüncü Noterliğinin; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar olan kısmı, Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı Aliağa İkinci ve Üçüncü Noterliklerinin ihdas alanlarından çıkartılmak suretiyle; Aşıklar Yolu Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Barbaros Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Barbaros Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak deniz yönüne doğru bitimine kadar olan kısmı, Fatih Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı, Atatürk Caddesinin Lozan Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak devamla Mithat Paşa (Vali Mithat Paşa) Caddesi ile kesiştiği yere kadar, devamla Mithat Paşa Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, Lozan Caddesi ile kesiştiği yere kadar, devamla Lozan Caddesinin Mithat Paşa Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bu çerçeve içinde kalan (deniz yönüne doğru) tüm cadde ve sokaklarda, Lozan Caddesinin deniz yönüne doğru açılan tüm cadde ve sokaklarda 25 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Bafra Dördüncü Noterliğinin; Aynalı Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak İshaklı Caddesi ile kesiştiği yere kadar, İshaklı Caddesinden devamla bu Caddenin Gençlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar, Gençlik Caddesinden devamla bu Caddenin Şirin Sokak ile kesiştiği yere kadar, Şirin Sokaktan devamla bu Sokağın Halitoğlu Sokakla kesiştiği yere kadar, Halitoğlu Sokaktan devamla bu Sokağın Yeni Hastane Sokak ile kesiştiği yere kadar ve Yeni Hastane Sokağından devamla bu Sokağın başlangıçtaki Aynalı Sokakla kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Bandırma Beşinci Noterliğinin; Ordu Caddesinin Uğur Mumcu Caddesi ile İsmet İnönü Caddesinin kesiştiği kavşaktan başlayıp Ordu Caddesi boyunca uzanan yolun 1011. Sokak ve parkın kesiştiği yere kadar sağ ve soldan 50'şer metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Bartın Dördüncü Noterliğinin; Kaynarca Caddesinin 231. Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, Kaynarca Caddesinin bitimi 190. Caddenin devamıyla bu Caddenin Bartın - Ankara Karayoluyla kesiştiği noktaya kadar, Kaynarca Caddesi ile 190. Caddenin her iki yakasına (sağ ve sol) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Bergama Üçüncü Noterliğinin; Böblingen Caddesinin 100. Yıl Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, yine Atatürk Bulvarının Böblingen Caddesi ile kesiştiği yerden Adnan Menderes Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, bu iki Cadde boyunca ve bu Caddelere açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Biga Üçüncü Noterliğinin; Çan Caddesinin sağ ve soldan Hasan Özden Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Çan Caddesi yolu boyunca bu Caddenin 105.Sokak ile Rafet Gürkaynak Caddesiyle kesiştiği yere kadar yolun her iki tarafından, sağ ve soldan 30 metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Bodrum Onbirinci Noterliğinin; Bodrum İlçesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesinin Adliye Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere, Selvi Caddesinin Adliye Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan Adliye Caddesi üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Çanakkale Yedinci Noterliğinin; Şehit Gürol Caddesinin Troya Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak Troya Caddesi boyunca devamla bu Caddenin Reşat Tabak Caddesi ile kesiştiği nokta, Reşat Tabak Caddesi ve devamındaki Tosun Sokaktan Mustafa Kemal İlköğretim Okulu sınırına ve buradan Şehit Gürol Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Troya Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan alanda ve bu Caddelerin her iki tarafından, sağ ve soldan 50'şer metre derinliğe kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Çerkezköy Altıncı Noterliğinin; Öztrak Caddesinin Narin Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlayarak, Sarıgöl Sokak (Kadife Sokak) ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı ve Sarıgöl Sokağın Öztrak Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Narin Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmında, bu Cadde ve Sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Çorlu Onuncu Noterliğinin; Cumhuriyet Bulvarının Çetin Emeç Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak Bülent Ecevit Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar, Bülent Ecevit Bulvarından devamla bu Bulvarın İsmet Paşa Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar, İsmet Paşa Bulvarından devamla bu Bulvarın Çetin Emeç Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar, Çetin Emeç Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıçtaki Cumhuriyet Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar olan alan içerisinde ve bu Caddeler üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Derince İkinci Noterliğinin; Güvenlik Caddesinin Piri Reis Caddesiyle kesiştiği noktadan başlayarak Piri Reis Caddesi ve devamındaki Ay Sokaktan devamla bu Sokağın Vatan Sokakla kesiştiği nokta, Vatan Sokaktan ve devamındaki Vatan Caddesinden devamla bu Caddenin İstiklal Caddesi ile kesiştiği nokta, İstiklal Caddesinden devamla bu Caddenin (Kemaliye Sokaktan bağlanarak) Güvenlik Caddesi ile kesiştiği nokta ve Güvenlik Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıcındaki Piri Reis Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda ve Vatan Sokak ve Vatan Caddesinin iki yönüne açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19- Didim Dördüncü Noterliğinin; Selvi Caddesinin Ege Caddesiyle kesiştiği noktadan başlayarak Selvi Caddesinden devamla bu Caddenin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği nokta, Atatürk Bulvarından devamla bu Bulvarın Devekıran Caddesiyle kesiştiği nokta, Devekıran Caddesinden devamla bu Caddenin Ege Caddesiyle kesiştiği nokta, Ege Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Selvi Caddesiyle kesiştiği nokta ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20- Düzce Dokuzuncu Noterliğinin; İstanbul Caddesinin 1050. Bulvar ile kesiştiği noktadan başlayarak 1050. Bulvar ve devamında 1050. Sokağın D100 Yan Yolu ile kesiştiği nokta, buradan D100 Yan Yolundan devamla bu Yolun Kayışoğlu Sokak ile kesiştiği nokta, Kayışoğlu sokaktan devamla Tekniker Sokak ve devamında 725. Sokağın İstanbul Caddesiyle kesiştiği nokta ve İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıcındaki 1050. Bulvar ile kesiştiği nokta ile çevrili alan içinde ve İstanbul Caddesine her iki yönünden açılan sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21- Edremit Altıncı Noterliğinin; Soğanyemez Mahallesi, Azerbeycan Bulvarının Ülkü Yolu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Azerbeycan Bulvarından devamla bu Bulvarın Yeni Garaj Caddesi ile kesiştiği yer, Yeni Garaj Caddesinden devamla bu Caddenin Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği yer, Alparslan Türkeş Bulvarından devamla bu Bulvarın Ülkü Yolu Caddesi ile kesiştiği yer, Ülkü Yolu Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıcındaki Azerbeycan Bulvarı ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet yaratmayacak uygun bir yerde,

22- Erdemli Dördüncü Noterliğinin; kesişen kısımların Erdemli İkinci Noterliğinin ihdas alanından çıkarılmak suretiyle; Doğusu; Sorgun Çayı olmak üzere, Kuzeyi Yavuz Sultan Selim Bulvarının Sorgun Çayıyla kesiştiği yerden, güneyi Sorgun Çayının Alparslan Türkeş Bulvarıyla kesiştiği yere kadar, Batısı; güneyde Alparslan Türkeş Bulvarının Atatürk Caddesiyle kesiştiği yerden, kuzeyde Türbe Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesiyle kesiştiği yere kadar olmak üzere, Atatürk Caddesi ve Türbe Caddesinin doğu tarafı, Kuzeyi; Yavuz Sultan Selim Bulvarı olmak üzere, batısı Türbe Caddesinin Yavuz Sultan Selim Bulvarıyla kesiştiği yerden, doğusu Yavuz Sultan Selim Bulvarının Sorgun Çayıyla kesiştiği yere kadar, Yavuz Sultan Selim Bulvarının her iki tarafı, Güneyi;Alparslan Türkeş Bulvarının sadece kuzey tarafı, Erdemli-Silifke istikameti olmak üzere, batısı Atatürk Caddesinin Alparslan Türkeş Bulvarıyla kesiştiği yerden doğusu Alparslan Türkeş Bulvarının Sorgun Çayıyla kesiştiği yere kadar olmak üzere belirlenen alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

23- Gölcük Beşinci Noterliğinin; Sahil Caddesinin, Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak devamı ile Çelebi Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Çelebi Caddesinden devamla Çelebi Caddesinin Ali Uçar Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve buradan Ali Uçar Caddesinden devamla Ali Uçar Caddesinin Yavuz Caddesi kesiştiği nokta ve buradan Yavuz Caddesinden devamla bu Caddenin 130. Sokakla kesiştiği nokta, 130. Sokaktan devamla bu Sokağın Hızır Reis Caddesi ile kesiştiği nokta, Hızır Reis Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Sahil Caddesiyle kesiştiği noktayla çevrili alanda ve bu Caddelerin iki yönüne açılan sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet yaratmayacak uygun bir yerde,

24- Isparta Dokuzuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, 154. Cadde ile kesiştiği kavşaktan doğu istikametinde, tek taraflı olarak kuzey cephesi, 154. Caddenin, Namık Kemal Caddesi ile kesiştiği kavşaktan, kuzeydoğuya doğru devam ederek 160. Cadde ile kesiştiği noktaya kadar, Namık Kemal Caddesinin her iki cephesi, 160. Caddenin, Süleyman Demirel Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak güney cephesi, Süleyman Demirel Caddesinin, 154. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar tek yönlü olarak doğu cephesinde ve bu sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

25 - Isparta Onuncu Noterliğinin; Süleyman Demirel Caddesinin, Otogar Kavşağında 108. Cadde ile birleştiği noktadan, batı istikametinde Hilmi Çakmakçı Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar her iki cephesi, Hilmi Çakmakçı Caddesi ve kuzeye doğru Medine Caddesi olarak devam eden caddelerin, Ertokuş Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümlerinde tek taraflı doğu cepheleri, Ertokuş Caddesinin kuzeydoğu yönünde Süleyman Demirel Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar bu Caddenin tek yönlü güney cephesi, Süleyman Demirel Caddesinin, güney istikametinde 108. Cadde ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümünde tek taraflı batı cephesinde ve bu sınırlar içerisindeki tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

26 - Karabük Dördüncü Noterliğinin; Albay Karaoğlanoğlu Caddesinin, Kılıçarslan Caddesi ile Emniyet Müdürlüğü Sokağının kesiştiği noktadan başlayarak; Albay Karaoğlanoğlu Caddesinin Atatürk Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar ve Ömer Lütfü Özaytaç Caddesinin Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ile kesiştiği yerde başlayarak, Ergenekon Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ile Ömer Lütfü Özaytaç Caddelerinin belirtilen kısımlarının her iki yakasına (sağ ve sol) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

27 - Kastamonu Beşinci Noterliğinin; Ankara Caddesi bitimi Halime Çavuş Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayıp, Stadyum Caddesi ile devam ederek, Şelale Sokakla kestiği ve Stadyum Caddesi bitimi ile başlayan Araç Caddesi ile devam eden Platin Sokak, Hacıdede Sokak, Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi, Sinanbey Parkı kesiştiği alandan devam ederek, Cumhuriyet Caddesi ile Kaybılar Sokakla kestiği noktadan, 125. Yıl Atatürk Caddesi ile devam ederek, Gaipler Sokak, Satı Kahya Sokak, Yonca Sokak, Horozoğlu Sokak, Başar Sokak ve Hakkı İnan Caddesi dahil başlangıçtaki Halime Çavuş Caddesi ile Ankara Caddesinin kesiştiği alana kadar cadde ve sokakların her iki yakasına açılan sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

28 - Kestel Üçüncü Noterliğinin; Turgut Özal Caddesinin Atatürk Caddesi ile kesiştiği kavşaktan başlamak üzere Turgut Özal Caddesi boyunca ve Turgut Özal Caddesinin Şehit Mustafa Kurt Caddesi ile kesiştiği yerden Şehit Mustafa Kurt Caddesi boyunca Hacı Osman Caddesi ile kesiştiği yere kadar ve yine Şehit Mustafa Kurt Caddesi ile Gazi Caddesinin kesiştiği yerden başlayıp Gazi Caddesinin Dumlupınar Sokak ile kesiştiği yere kadar ve Gazi Caddesinin Lise Caddesi ile kesiştiği yerden başlayıp Lise Caddesinin devamında Caddenin Kartopu Sokak ve Meriç Sokak ile kesiştiği yere kadar yukarıda belirtilen yolların her iki tarafından sağ ve soldan 30 metre derinliğine kadar olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

29 - Kırklareli Üçüncü Noterliğinin; Eriklice Caddesinin Waldorf Caddesiyle kesiştiği yerden Bademlik Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan kısmın da ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

30 - Kilis Üçüncü Noterliğinin; Murtaza Caddesinin Çerkez Zekeriye Sokak ve Tokatlı Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak Murtaza Caddesi, devamında Islahiye Caddesi ve devamla Doğan Güreş Paşa Bulvarının dönerli kavşakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Cadde ve Bulvarların belirtilen kısımlarına her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

31 - Manavgat Dokuzuncu Noterliğinin; Zübeyde Hanım Caddesinin 1060. Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Konya-Manavgat Çevre Yolu ile kesiştiği kavşağa kadar olan kısmın batı cephesinin Manavgat Yedinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak; 1060. Sokak, devamında 1501. Sokak ve güneye doğru devamla 1504. Sokağın Konya-Manavgat Yolu ile kesiştiği noktaya kadar bu Sokakların her iki cephesinde, Konya-Manavgat Yolunun doğuya doğru Zübeyde Hanım Caddesi ile kesiştiği yere kadar kuzey cephesi, Zübeyde Hanım Caddesinin Konya-Manavgat Yolu ile kesiştiği kavşaktan başlayarak 1060. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar tek taraflı batı cephesinde ve bu sınırlar içinde kalan tüm bulvar, cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

32 - Menemen Dördüncü Noterliğinin; Menemen İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi sınırları içinde kalan tüm alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

33 - Merzifon İkinci Noterliğinin; Doğuda Mezifon Otogarından başlayıp Gazi Caddesinden batıya doğru Zübeyde Hanım Caddesinden devamla bu Caddenin kuzeyde Kuvai Milliye Caddesi ve güneyde Ölçekli Caddesi ile kesiştiği noktada bitmek üzere ve bu kısma her iki tarafından (kuzey ve güney) açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

34 - Nevşehir Altıncı Noterliğinin; Sümer Mahallesinde, Ali Efendi Yolu Sokağın Lale Sanayi (Yeni Sanayi) Caddesiyle kesiştiği noktadan Lale Sanayi Caddesinden devamla buranın Lale Sanayi 8. Blok ile kesiştiği noktaya kadar, bu noktadan Fevzi Çakmak Caddesine (Opet-Paslanmazlar Petrol) ve Fevzi Çakmak Caddesinden devamla buradan (Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki) 544. Sokağa ve 544. Sokağın Yavuz Sultan Selim Caddesiyle kesiştiği noktaya, burdan Yavuz Sultan Selim Caddesinden devamla buranın Yüce Yol Sokakla kesiştiği noktaya Yüce Yol Sokaktan devamla bu Sokağın Fevzi Çakmak Caddesiyle kesiştiği noktaya ve karşısında Fevzi Çakmak Caddesiyle Ali Efendi Yolu Sokağın kesiştiği noktadan Ali Efendi Yolu Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki Lale Sanayi Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alan içinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

35 - Ordu Yedinci Noterliğinin; Batıda Ulus Caddesi ve Ali Rıza Gürsoy Caddelerinin Ordu-Giresun Karayoluyla birleştiği notkadan doğuya doğru devamla doğuda Karşıyaka Bulvarı ve Soya Caddesinin Ordu-Giresun Karayolu ile birleştiği yere kadar Atatürk Bulvarının her iki yakasında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

36 - Osmaniye Sekizinci Noterliğinin; Adana yönünden şehir merkezine giriş istikametine göre Musa Şahin Bulvarının Alahanlı Caddesiyle kesiştiği noktadan başlamak üzere Musa Şahin Bulvarının 14039 nolu Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümünün Adana giriş istikametine göre Musa Şahin Bulvarının sol tarafında Musa Şahin Bulvarı üzerinde yine bu Bulvara açılan Alahanlı 14030 Sokak, 14039 nolu Sokakların 500 metre derinliklerine kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

37 - Silivri Altıncı Noterliğinin; General Ali İhsan Türkkan Caddesinin Müjdat Gürsu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak General Ali İhsan Türkkan Caddesinden devamla bu Caddenin (E5-D100 Karayolunun) Varnalı Caddesi ile kesiştiği nokta, Varnalı Caddesinden devamla bu Caddenin Erkin Balaban Caddesiyle kesiştiği nokta, Erkin Balaban Caddesinden devamla bu Caddenin Ertuğrul Gazi Ortaokulunun bulunduğu yerde Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile kesiştiği nokta, Dr. Sadık Ahmet Caddesinden devamla bu Caddenin Müjdat Gürsu Caddesi ile kesiştiği nokta ve Müjdat Gürsu Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki General Ali İhsan Türkkan Caddesi ile kesiştiği alan içerisinde ve bu caddeler üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

38 - Soma Üçüncü Noterliğinin; Gazi Osman Paşa Caddesinin Nazım Usluoğlu Caddesi ve Bağlar Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca batı yönünde devamla Gazi Osman Paşa Caddesinin Emin Ali Özgür Caddesi ve Öğ. Fikri Şengün Sokak ile kesiştiği yere kadar Gazi Osman Paşa Caddesi boyunca ve bu kısma açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

39 - Tarsus Sekizinci Noterliğinin; Güneyi Atatürk Bulvarının doğuda Kardes Langen Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak batıda Alparslan Türkeş Bulvarı ile kesiştiği yere kadar, Alparslan Türkeş Bulvarından devamla bu Bulvarın 1305. Sokakla kesiştiği yere kadar, kuzeyi Hilmi Seçkin Bulvarının Alparslan Türkeş Bulvarıyla kesiştiği yerden başlayarak Kardes Langen Bulvarıyla kesiştiği yere kadar, (Doğusu) burdan Kardes Langen Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıçtaki Atatürk Caddesiyle kesiştiği yere kadar olan alanda ve bu alandan dışarıya doğru açılan cadde ve sokakların 50'şer metre dışarıya doğru derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

40 - Tekkeköy Üçüncü Noterliğinin; Doğuda Vatan Caddesinin Selanik Caddesiyle kesiştiği noktadan kuzeye doğru Vatan Caddesinin Hacı Ekinci Bulvarıyla kesiştiği noktaya kadar, Vatan Caddesinin her iki tarafı, kuzeyde Hacı Ali Ekinci Bulvarının güney tarafının Tevfik Öztürk Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, batıda Tevfik Öztürk Caddesinden devamla bu Caddenin Göktürk Sokakla kesiştiği noktadan Göktürk Sokak boyunca güneye doğru Şeyh Zeynüddin Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, Şeyh Zeynüddin Caddesinden güneye doğru devamla Selanik Caddesi ismi altında güneydoğuda Selanik Caddesinin başlangıçtaki Vatan Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

41 - Tokat Altıncı Noterliğinin; Kuzeyde Vali Ayhan Çevik Caddesinin Geksi Caddesi ile kesiştiği noktadan güneye doğru Geksi Caddesi boyunca devamla Geksi Caddesinin İbni Kemal Caddesinin kuzey cenahındaki yol ile kesiştiği noktadan doğuya doğru İbni Kemal Caddesinin Kuzey yakası boyunca devamla (Mehmet Akif Ersoy Caddesinin) Fatih Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar ve kuzeye doğru Fatih Caddesi boyunca devamla Fatih Caddesinin Vali Ayhan Çevik Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

42 - Torbalı Altıncı Noterliğinin; Torbalı Dördüncü Noterliğinin, Ayrancılar Beldesi, İzmir-Aydın Caddesinin Barış Manço Caddesi ile kesiştiği yerden İzmir ve Torbalı istikametinde 1000 metrelik ihdas alanının, bu Caddenin İzmir İstikametinin sağ tarafı ile sınırlandırılması suretiyle; Ayrancılar Beldesinde bulunan Zeki Öztaş Caddesi üzerinde bu Caddenin her iki tarafında ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 200 metre derinliklerinde ve yine Zeki Öztaş Caddesinin İzmir-Aydın Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak, İzmir-Aydın Caddesinin İzmir ve Torbalı istikametlerinde 1000 metrelik kısmı üzerinde (bu Caddenin Torbalı istikametinin sağ tarafı ile sınırlandırılması suretiyle), diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

43 - Ünye Üçüncü Noterliğinin; Samsun-Ordu Karayolunun Tepe Yolu Sokakla kesiştiği noktadan Tepe Yolu Sokaktan güneye doğru bu Sokağın Çambaşı Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Çambaşı Caddesinden doğuya doğru Çambaşı Caddesinin Samsun- Ordu Karayoluna indiği noktadan, Samsun-Ordu Karayolu boyunca batıya doğru bu Karayolunun Tepe Yolu Sokakla kesiştiği noktaya kadar olan alan ve bu Caddelerin her iki yüzünde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

44 - Van Dokuzuncu Noterliğinin; Edremit İlçesi, İpekyolu Caddesinin, İnönü Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Van istikametinde Yeni Mahalle 9. Cadde ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bu kısmın sağlı sollu 200'er metre derinliklerinin oluşturduğu bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

45 - Van Onuncu Noterliğinin; Tuşba İlçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi ile İstasyon Mahallesini birbirinden ayıran Van-Erciş Karayolunun Bediüzzaman Caddesi ve Fatih Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak aynı yolun Zeve Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmı ve bu kısmın sağlı sollu 50'şer metre derinliklerini içine alan bölge ile Erciş Yolunun Zeve Caddesi ile kesiştiği yerin karşısındaki Küçük Sanayi Sitesi içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

46 - Yalova Sekizinci Noterliğinin; Marmara Caddesinin Spor (Turan Koçal) Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Turan Koçal Caddesinden devamla bu Caddenin Mesire Yolu Sokak ile kesiştiği yer, Mesire Yolu Sokaktan devamla bu Sokağın Fatih Caddesi ile kesiştiği yer, Fatih Caddesinden devamla bu Caddenin Marmara Caddesi ile kesiştiği yer ve Marmara Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turan Koçal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

47 - Yomra Üçüncü Noterliğinin; Trabzon Caddesinin, Gemi Yolu Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak 2. Oymalı Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında, bu kısma açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde ve bu kısmın kuzeyinde sahil yoluna kadar olan (kıyı şeridi dahil) alanda yer alan tüm cadde ve sokaklarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

1503/1-1

MÜNHAL NOTERLİK

2016 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 500.000.-TL. olan, aşağıda isimleri yazılı bulunan MUHDES BİRİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir.

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir.

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.

İlan olunur.

1 - Adana Ondokuzuncu Noterliğinin; Öğretmenler Bulvarının Kıyıboyu Caddesiyle kesiştiği noktadan başlamak üzere, Öğretmenler Bulvarının Bülent Ecevit Bulvarıyla kesiştiği noktaya kadar olan Öğretmenler Bulvarı üzerinde yine Öğretmenler Bulvarına açılan Bülent Ecevit Bulvarı ve Kıyıboyu Caddesi de dahil olmak üzere Öğretmenler Bulvarına sağlı ve sollu olarak açılan tüm bulvar, cadde ve sokakların 300 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

2 - Ankara Altmışsekizinci Noterliğinin; 187. Caddenin, Batı Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak 187. Caddenin Bağdat Caddesi ile kesiştiği nokta ile Batı Bulvarının 187. Cadde ile kesiştiği noktadan 250. Cadde ile kesiştiği naktaya kadar, 187. Cadde ile Batı Bulvarının her iki yakasına (sağ ve sol) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

3 - Ankara Altmışdokuzuncu Noterliğinin; Mevlana Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarının kesiştiği noktadan başlayarak, Çetin Emeç Bulvarı ile Dikmen Caddesinin kesiştiği noktaya kadar Çetin Emeç Bulvarı üzerinde ve Ceyhun Atıf Kansu Caddesi, Lizbon Caddesi (Eski 1065 Cadde), Dikmen Caddesi hariç olmak üzere, Çetin Emeç Bulvarının bu kısmının her iki yakasına (sağ ve sol) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

4 - Antalya Yirmiikinci Noterliğinin; Tarık Akıltopu Caddesinin batı cephesi ile kuzey yönündeki Pınar Caddesinin Palmiye Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümdeki batı cephesinin Antalya Onuncu Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak; Falez Köprülü Kavşağından başlayarak Tarık Akıltopu Caddesi ve devamında Pınar Caddesinin kuzeyde Gazi Bulvarı ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümlerinin batı cepheleri, buradan Gazi Bulvarından devamla bu Bulvarın batı yönünde köprülü kavşağa kadar olan bölümünün güney cephesi, Gazi Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarının kesiştiği köprülü kavşaktan güney yönüne doğru Dumlupınar Bulvarının doğu cephesi, Dumlupınar Bulvarının Sakıp Sabancı Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan doğu yönüne doğru, başlangıçtaki Tarık Akıltopu Caddesine kadar olan bölümün kuzey cephesi ve bu sınırlar içerisinde kalan tüm bulvar, cadde ve sokaklarda diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

5 - Bakırköy Ellialtıncı Noterliğinin; Bağcılar İlçesi İstoç Ticaret Merkesinde, 2426. Sokağın 2457. Sokak ve İstoç Sanayi Yolu ile kesiştiği noktadan başlayarak, 2418. Sokak olarak devamla 2414. Sokakla kesiştiği noktaya kadar, 2414. Sokağın 2457. Sokak ile birleştiği yerden devamla, 2457. Sokağın İstoç Sanayi Yolu ve 2426. Sokak ile birleştiği noktaya kadar olan alan içerisinde ve bu sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

6 - Bakırköy Elliyedinci Noterliğinin; Esenler İlçesi Çinçin Dere Caddesinin, Anafartalar Caddesi ve Aşık Veysel Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Esenler Kaymakamlığının bulunduğu 333. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmı üzerinde ve bu kısma açılan tüm cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

7 - Bakırköy Ellisekizinci Noterliğinin; Başakşehir İlçesi Kayaşehir Mahallesinde, Kayaşehir Bulvarının Evliya Çelebi Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Ulubatlı Hasan Caddesi ve Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinden devamla, Necip Fazıl Kısakürek Caddesinin İshakpaşa Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı üzerinde ve bu caddelere açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

8 - Bakırköy Ellidokuzuncu Noterliğinin; Avcılar İlçesi Ispartakule Mevkiinde, O-3 Kuzey Yanyolunun Abdi İpekçi Caddesi ile birleştiği kavşaktan başlayarak, devamla Ispartakule Bulvarı üzerinden giderek, Ispartakule Bulvarının Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi ile birleştiği kavşağa kadar, Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesinin Ispartakule Bulvarı ile birleştiği kavşaktan, Abdi İpekçi Caddesi ile birleştiği kavşağa kadar, Abdi İpekçi Caddesinin Kanuni Sultan Süleyman Caddesi ile birleştiği noktadan başlayarak, başlangıçtaki O-3 Kuzey Yanyolu ile birleştiği noktaya kadar olan alan içerisinde ve bu caddelerin üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

9 - Bakırköy Altmışıncı Noterliğinin; Bağcılar İlçesi 100. Yıl Mahallesinde, Veysel Karani Caddesinin TEM O-2 Otoyolu Köprüsünün altında bulunan Yanyol ile kesiştiği noktadan başlayarak, devamla Matbaacılar Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Matbaacılar Caddesinin 2132. Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, 2264. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, devamla 2264. Sokağın Hüseyin Karaarslan Caddesi ile birleşerek, devamla Hüseyin Karaarslan Caddesinin Yanyol ile birleştiği yere kadar ve Yanyolun Veysel Karani Caddesi ile birleştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve Oto Center Ticaret Merkezinin dışında olmak kaydı ile bu cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

10 - Bakırköy Altmışbirinci Noterliğinin; Bağcılar İlçesi Barbaros Mahallesinde, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinin Mahmutbey Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Mevlana Caddesi ile kesiştiği yere kadar, Mevlana Caddesinin Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile kesiştiği noktadan, 1170. ve 1161. Sokaklar ile kesiştiği noktaya kadar olan kısmı üzerinde ve bu caddelere açılan tüm cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

11 - Bursa Yirmibeşinci Noterliğinin; Yeni Yalova Yolu Caddesi ile Mustafa Karaer Caddesinin kesiştiği kavşaktan başlayıp, Mustafa Karaer Caddesinden devamla, Demirtaş Sanayi Caddesi, Osmangazi Caddesiyle Cumhuriyet Caddesinin kesiştiği yerden Cumhuriyet Caddesi boyunca devamla bu caddenin Ali Osman Sönmez Fen Lisesinin bittiği noktada Demirtaş Yolu Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar olan kısım ve bu kısımların sağ ve soldan 300'er metre derinliğine kadar olan bölgede diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

12 - Bursa Yirmialtıncı Noterliğinin; Sanayi Caddesinin (Mudanya Yolu) Turgut Özal Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Mudanya istikametine doğru Geçit 2. Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısmın sağında ve solunda 200'er metre ile sınırlı bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

13 - Büyükçekmece Onbeşinci Noterliğinin; Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, Kavaklı Caddesinin İbrahim Müteferrika Caddesiyle kesiştiği noktadan başlayarak Kavaklı Caddesinden devamla Osmangazi Caddesinin Ülker Sokakla kesiştiği noktaya kadar, Ülker Sokağın Hürriyet Bulvarı ile kesiştiği kavşaktan Hürriyet Bulvarı boyunca devam ederek bu Bulvarın Ata Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar olan bölümü üzerinde ve bu Caddelerin bu kısımlarına açılan sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

14 - Büyükçekmece Onaltıncı Noterliğinin; Esenyurt İlçesi, Saadet Dere Mahallesi, 68. Sokağın Yıldırım Beyazıt Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, 99. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, 99. Sokağın 108. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, 108. Sokağın 64. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, 64. Sokağın Tonguç Baba Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, Tonguç Baba Caddesinin Su Yolu Caddesi ile kesiştiği noktadan Su Yolu Caddesinden devamla, Su Yolu Caddesinin 59. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, 59.Sokağın 68. Sokak ile kesiştiği noktaya kadar olan bölümü üzerinde ve sadece bu alanla çevrili bölgede kalmak üzere, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

15 - Denizli Dokuzuncu Noterliğinin; Şehrin Sarayköy girişinden Menderes Bulvarının Hacı Eyüplü Bulvarı ve 7050 Sokak ile kesiştiği yerden başlayarak, Menderes Bulvarı ve devamında İzmir Bulvarının 2490 Sokak ve 128 Sokakla (Bakırlı Kavşağı) kesiştiği noktaya kadar olan kısmında ve bu Bulvar üzerinde, Bulvarın her iki tarafına açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

16 - Diyarbakır Sekizinci Noterliğinin; Diyarbakırdan Şanlıurfa istikametine doğru Şanlıurfa Bulvarının Kayapınar Caddesi ve Yeni Hal 1. Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak batıya (Şanlıurfa'ya) doğru Talaytepe Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve bu kısma her iki cephesinden açılan cadde, sokak ve bulvarların 200'er metre içlerine kadar olan kısımlarda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

17 - Etimesgut İkinci Noterliğinin; Erzurum Kongresi Caddesi ile Selçuklular Caddesinin kesiştiği köşeden başlayarak Selçuklular Caddesi ve devamında 1419. Cadde ile 1419. Caddenin, Yzb. Mustafa Ertuğrul Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar, 1419. Caddenin her iki yakasına (sağ ve sol) açılan cadde ve sokakların 100 metre derinliğinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

18 - Gaziantep Onyedinci Noterliğinin; Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarı No:10 Şehitkamil/ Gaziantep adresinde bulunan S.S. Gaziantep Oto Center Toplu İş Yeri Sitesinin Gaziantep Onikinci Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak; Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarı No:10 Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan S.S. Gaziantep Oto Center Toplu İş Yeri Sitesinde, Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarının Durdu Yetkin Şekerci Caddesi ile kesiştiği noktadan başlamak üzere Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarının (Kuzey) şehir merkezi yönündeki Şehit Hanifi Yüceler Caddesi ile kesiştiği noktaya kadar olan kısım ve Şehit Hanifi Yüceler Caddesinin Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlamak üzere Tekel Caddesi ve Şehit Baki Çulcu Caddesi ile kesiştiği noktada bitmek üzere ve yine Hafız Tevfik Caddesinin Bahaeddin Nakıpoğlu Bulvar ile kesiştiği noktadan başlamak üzere, Hafız Tevfik Caddesinin 82033 ve 50098 nolu Cadde ile kesiştiği noktaya kadar olan kısımların her iki yönünde (yakasında), diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

19 - Kartal Yirmialtıncı Noterliğinin; Maltepe İlçesi, Küçükyalı Semtinde, Küçükyalı Kavşağının Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, D100 Karayolu ve Rıfkı Tongsir Caddesi üzerinden Büyükyalı Köprülü Kavşağını geçerek devamla, D100 Karayolunun Çamlı Sokağı ile birleştiği noktaya kadar ve Çamlı Sokaktan devamla, Maltepe Kavşağının Atatürk Caddesi ile kesiştiği naktaya kadar olan kısmı üzerinde ve bu caddelere açılan cadde ve sokakların 100'er metre derinliklerinde, D100 Karayolunun karşı tarafına geçmemek kaydıyla, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

20 - Kartal Yirmiyedinci Noterliğinin; Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarının, Ankara Caddesiyle kesiştiği kavşaktan başlayarak Millet Caddesiyle kesiştiği kavşağa kadar, Millet Caddesinden devamla bu Caddenin Şefika Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, Şefika Sokaktan devamla bu sokağın Cumhuriyet Bulvarıyla kesiştiği noktaya kadar, Cumhuriyet Bulvarından devamla bu Bulvarın Mustafa Akyol Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, Mustafa Akyol Sokaktan devamla bu Sokağın Millet Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, Millet Caddesinden devamla bu Caddenin Osmanlı Bulvarı ile birleştiği Kavşağa kadar olan kısım üzerinde ve bu alandaki cadde ve sokaklar üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

21 - Kartal Yirmisekizinci Noterliğinin; Pendik İlçesi, Güzelyalı Mahallesi Eyüp Sultan Caddesinin, Yavuz Selim Caddesiyle kesiştiği kavşaktan başlayarak Bayrak Sokak ile kesiştiği noktaya kadar, Bayrak Sokaktan devamla bu Sokağın Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesinden devamla bu Caddenin Misak Sokakla kesiştiği noktaya kadar, Misak Sokaktan devamla bu Sokağın Cumhur Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, Cumhur Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Eyüp Sultan Caddesiyle kesiştiği Yavuz Selim Kavşağına kadar olan kısım üzerinde ve alan içinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

22 - Kartal Yirmidokuzuncu Noterliğinin; Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesinde, Başıbüyük Caddesinin, Hastane Arkası Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak, Mezarlık Caddesi ve Büyükbakkalköy-Başıbüyük Bağlantı Yolu Sokağın kesiştiği kavşağa kadar olan kısmı üzerinde ve bu Caddeye açılan sokakların 100'er metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

23 - Kayseri Onüçüncü Noterliğinin; Kocasinan İlçesi, Plevne Mahallesi, Erkilet Bulvarının Serin Sokak ile kesiştiği noktadan başlayarak Serin Sokak ve devamında Mevlana Mahallesi Mürit Ali Efendi Caddesinden devamla bu Caddenin 3540. Sokak ile kesiştiği yer, 3540. Sokaktan devamla bu Sokağın 3. Cadde ile kesiştiği yer, 3. Caddeden devamla bu Caddenin Erkilet Bulvarı ile kesiştiği yer, Erkilet Bulvarından devamla bu Bulvarın başlangıç noktası olan Serin Sokak ile kesiştiği yer ile çevrili alanda bulunan tüm cadde ve sokaklar dahil olmak üzere diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

24 - Konya Onyedinci Noterliğinin; Sultan Caddesinin, Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi, Doç Dr. Halil Ürün Caddesinin, Beyhekim Caddesi, Beyhekim Caddesinin, Elmalı Hamdi Hoca Caddesi, Elmalı Hamdi Hoca Caddesinin, Sultan Caddesi ile birleştiği alan içerisinde kalan tüm cadde ve sokaklar Konya Onüçüncü Noterliğinin ihdas alanından çıkartılarak; Sultan Caddesinin, Doç. Dr. Halil Ürün Caddesiyle kesiştiği yerden başlamak üzere, Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi, Kaletaş Caddesi, Kutlucihan Caddesi, Kutlucihan Caddesinden Beyhekim Caddesine, Beyhekim Caddesinden Elmalı Hamdi Hoca Caddesine, Elmalı Hamdi Hoca Caddesinin, Sultan Caddesi ile kesiştiği alan içerisindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan Cadde ve Sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

25 - Konya Onsekizinci Noterliğinin; Ankara Caddesinin Cevher Dudayev Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Cevher Dudayev Caddesinden devamla bu Caddenin 10410. Sokak ile kesiştiği yer, 10410. Sokaktan devamla bu sokağın 10439. Sokakla kesiştiği yer, 10439. Sokaktan devamla bu Sokağın 10438. Sokakla birleştiği yerden devam ederek 10438. Sokağın 10437. Sokakla kesiştiği yer, 10437. Sokaktan ve devamındaki Ankara Caddesinden devamla Ankara Caddesinin başlangıçtaki Cevher Dudayev Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alan içindeki tüm cadde ve sokaklar ile bu sınırları oluşturan 10437. Sokağın her iki tarafında ve diğer Çerçeve Cadde ve Sokakların ise bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

26 - Mersin Onüçüncü Noterliğinin; Güneyi, Gazi Osman Paşa Caddesi'nin batıda 207. Cadde ile birleştiği yer, doğuda ise Mersinli Ahmet Bulvarı ile birleştiği nokta olmak üzere, Kuzeyi, batıda Mimar Sinan Bulvarı'nın Adana-Erdemli Otoyolu'nun Mersin bağlantısına başlayarak doğuda Mersin Oto Galericiler Sitesine kadar olan kısım olmak üzere, Doğusu, güneyde Gazi Osman Paşa Caddesi'nin Mersinli Ahmet Bulvarı ile kesiştiği noktadan başlayarak, Mersinli Ahmet Bulvarı'nın kuzeye doğru devamıyla, Mimar Sinan Bulvarına devam ederek 238. Cadde'ye devamla Mersin Oto Galericiler Sitesine kadar olan noktaya kadar (Oto Galericiler sitesi dahil) olmak üzere, Batısı, Gazi Osman Paşa Caddesi'nin 207. Cadde'nin kesiştiği noktadan başlayarak kuzeye doğru Fatih Sultan Mehmet Bulvarı kesiştiği noktadan devamıyla Mimar Sinan Bulvarı'nın kesiştiği noktaya devamla Adana-Erdemli Otoyolu Mersin bağlantısına kadar olmak üzere, bu sınırlarla çevrili alanda ve bu alanın dışına doğru açılan cadde ve sokakların 50'şer metre dışına doğru olan bölgede, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

27 - Şanlıurfa Sekizinci Noterliğinin; Akçakale Caddesinin Harran Kapı Caddesi ve Mevlana Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak Akçakale yönüne doğru ve Akçakale Caddesinin Gaziantep çevre yoluna bağlandığı dönerli kavşakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve Akçakale Caddesinin her iki tarafında bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 200 metre derinliğine kadar olan bölgede açılması, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde.

28 - Üsküdar Yirmisekizinci Noterliğinin; Sancaktepe İlçesi, Yenidoğan Mahallesinde, Bahçelievler Caddesinin, Atatürk Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Veysel Karani Caddesi ile Ergene Sokağın birleştiği kavşağa kadar olan kısmı üzerinde ve bu Caddeye açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

29 - Üsküdar Yirmidokuzuncu Noterliğinin; Çekmeköy İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşbaşı Caddesinin Şile Yolu Caddesiyle kesiştiği noktadan başlayarak Çavuşbaşı Caddesinden devamla bu Caddenin Mimar Sinan Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, buradan Mimar Sinan Caddesinden devamla bu Caddenin Selim Dede ve Ulubatlı Hasan Caddeleriyle kesiştiği noktaya kadar olan kısımlarda ve bu Caddelere açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

30 - Üsküdar Otuzuncu Noterliğinin; Üsküdar İlçesi, Kısıklı Mahallesinde, Alemdağ Caddesinin Kısıklı Büyük Çamlıca Caddesi ve Kısıklı Caddesiyle birleştiği kavşaktan başlayarak Alemdağ Caddesinden devamla bu Caddenin Gürpınar Caddesiyle kesiştiği noktaya ve Gürpınar Caddesinin Hanımseti Sokak ile birleştiği noktadan Hanımseti Sokaktan devamla bu Sokağın Bulgurlu Caddesiyle kesiştiği noktaya ve bu noktadan Bulgurlu Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Kısıklı Büyük Çamlıca Caddesi, Alemdağ Caddesi ve Kısıklı Caddesiyle birleştiği kavşağa kadar olan alan içinde, çerçeve Caddeler üzerinde ve çerçeve Caddelere açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

31 - Üsküdar Otuzbirinci Noterliğinin; Ümraniye İlçesinde, Nato Yolu Caddesinin Kumru Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Nato Yolu Caddesinden devamla bu Caddenin Şenel Caddesiyle kesiştiği nokta, Şenel Caddesinden devamla bu Caddenin Aksaray Caddesiyle kesiştiği nokta, Aksaray Caddesinden devamla bu Caddenin Kumru Caddesiyle kesiştiği nokta, Kumru Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Nato Yolu Caddesiyle kesiştiği noktayla çevrili alan içerisinde ve çerçeve Caddeler üzerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

32 - Üsküdar Otuzikinci Noterliğinin; Ümraniye İlçesinin, Küçük Su Bölgesi Saray Mahallesinde, Küçük Su Caddesinin Sokullu Caddesiyle kesiştiği noktadan başlayarak Esnaf Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar, Esnaf Caddesinden devamla bu Caddenin Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesiyle birleştiği noktaya kadar, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesinin Ahmet Tevfik İleri Caddesi (ve Dr. Fazıl Küçük Caddesi) ile kesiştiği noktadan başlayarak Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesinden devamla bu Caddenin Sokullu Caddesiyle kesiştiği noktaya kadar ve Sokullu Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Küçüksu Caddesiyle kesiştiği nokta ile çevrili alan içinde ve bu Caddelere açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,

Anahtar Kelimeler:
89 Münhal Noterlik İlanı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.